Billede
Forfatterne til denne tankevækkende bog, "Hidden History, the Secret Origins of the First World War", fremfører den påstand, at en lille gruppe af rige og indflydelsesrige mænd, søgte så tidligt som i 1890 at "bringe hele den civiliserede verden under Britisk Herredømme, at få de Forenede Stater tilbage og at gøre den angelsaksiske race til et imperium". Ledet af Cecil Rhodes og støttet af rigdommene hos huset Rotschild søgte dette hemmelige samfund at skabe et perfekt udvandringssystem, i overensstemmelse med hvilket britiske nybyggere ville overtage hele Afrika og Sydamerika og integrere de Forenede Stater i det Britiske Imperium. Formålet med det hele var "grundlæggelsen af så stor en Magt, at krige ville blive umuliggjort og at fremme menneskehedens bedste interesser".

Forfatterne hævder, at det som defineres som en "Hemmelig Elite" fremprovokerede Boerkrigen, således at Boerkolonierne kunne lide nederlag og inkorporeres i det Britiske Imperium. Det skulle de have opnået ved at Jan Smuts, som engang var Rhodes nære ven, "efter sigende" gik over til Boerne og opmuntrede dem til at begynde en krig, som de var sikre på at tabe.

Under krigen i Sydafrika, havde Tyskland givet Boerne moralsk støtte. Dette bekymrede den hemmelige elite. Tyskland var hurtig på vej til at blive den mest magtfulde nation i Europa og en direkte trussel for den Hemmelige Elites planer om at verdensherredømme. Så som det næste var det nødvendigt at tage sig af Tyskland.

Til dette formål blev der i hemmelighed holdt forhandlinger med Belgien. Fra 1905 og fremad, planlagde Storbritannien operationer sammen med Belgien i tilfælde af en Tysk invasion. Det var en invasion af det neutrale Belgien, som fik Storbritannien til at erklære krig mod Tyskland, men ifølge forfatterne var det alt sammen forudplanlagt. For at forklare det, må det forstås, at et neutralt land ikke kan lave traktater med andre lande, da det indebærer, at det ikke længere er neutralt, at det har taget side. Men Belgium havde faktisk en hemmelig aftale med Storbritannien, én der var udtænkt af den Hemmelige Elite.

Forfatterne citerer ordene fra den amerikanske journalist, Albert J. Nock: "At blive ved med at foregive, at den Belgiske regering var overrasket af Tysklands handling, eller uforberedt på at møde den, at forestille sig Tyskland og Belgien som kat og mus, at forstå Belgien på anden måde end at det var én af fire solide allierede under en bestemt aftale udarbejdet i alle detaljer, er en ren og skær absurditet." Belgien stod som Sirenen på klipperne, erklærer forfatterne, sat der for at lure Tyskland i en fælde, "mens det klynkende foregav at være uskyldig".

Hvis Tyskland ikke havde invaderet Belgien, havde den Hemmelige Elite en Plan B. Dette, hævdes det, involverede Britiske agenter, der opkøbte store mængder af gamle tyske rifler som så blev smuglet ind i Irland. Dette var i Juli 1914. Hvis nogle få uger senere Tyskland ikke havde invaderet Belgien, så ville det være blevet beskyldt for at bevæbne de Irske republikanere. På den ene eller anden måde, ville den Hemmelige Elite sikre sig, at der blev en krig med Tyskland.

Tilsvarende bemærkelsesværdigt er den kendsgerning at Udenrigsministeren, Sir Edward Grey, et medlem af den Hemmelige Elite, hævdede, at han havde sendt telegrammer til Rusland for at forhindre en krig og som blev præsenteret for parlementet som "bevis" på hans fredsbestræbelser, men disse, erklærer forfatterne, blev aldrig virkelig sendt. Denne magtfulde hemmelige gruppe lavede officielle dokumenter for at dække over deres aktiviteter i opløbet til krigen.

Docherty og Macgregor er ikke vage i deres ordvalg. De siger at Tyskland blev drevet ud i krig, og at det ikke var ansvarlig for denne konflikt. De påpeger, at andre historikere også har sat spørgsmål ved oprindelsen til den første verdenskrig og også har erklæret Tysklands uskyld.

Som forfatterne erkender, så er deres syn ikke anerkendte af de fleste historikere, og der er heller ikke udsigt til det i den nærmeste fremtid. Deres argumenter er imidlertid stærke. En efterfølger til denne bog er blevet lovet af Docherty og Macgregor. Den giver detaljer om den Hemmelige Elites ledelse af krigen, og skal nok vise sig at være ligeså interessant.