Billede
Praktiserende læge Stig Gerdes fra Fredericia, bliver i et brev fra Sundhedsstyrelsen af 29. juli 2015 truet med fagligt påbud fordi han behandler de HPV-vaccineskadede i sin praksis.

Stort set ingen af de 300.000 danske vaccinerede er oplyst om de mange alvorlige bivirkninger, som producenten af vaccinen har oplyst ved markedsføringen af denne. De danske myndigheder benægter fortsat enhver sammenhæng og har vendt pigerne ryggen. De nyoprettede centre afviser sammenhænge på stribe.

Det forekommer tragikomisk, at Sundhedsstyrelsen nu truer den eneste praktiserende læge, som officielt tager ansvar og hjælper de invaliderede kvinder med velkendte og internationalt anvendte terapiformer.

Læs Sundhedsstyrelsens brev til Stig Gerdes her

Praktiserende læge Stig Gerdes svarer på Sundhedsstyrelsens trusselsbrev
Sundhedsstyrelsen
Att.: Specialkonsulent Jens Kristian Villadsen

Sagsnr. 5-8011-79/2/
Reference JKV

Kære Jens

Hermed mit svar til dig som ligger i vedhæftende filer.
Der kommer noget materiale med snailmail, som er sendt d.d.
Jeg vil godt have en kvittering på modtagelsen.

Med venlig hilsen
Læge Stig Gerdes

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Att.: Specialkonsulent Jens Kristian Villadsen

Fredericia, den 10-08-2015

Sagsnr. 5-8011-79/2/
Reference JKV

Kære Jens Kristian Villadsen
Tak for dit brev af 29.07.15.

Indledningsvist vil jeg gøre dig opmærksom på, at C-vitamin, hverken indgivet peroralt eller intravenøst har bivirkninger!!! Derfor er Sundhedsstyrelsens henvendelse til mig malplaceret!
Sundhedsstyrelsen klandrer mig for, at jeg ikke har oplyst patienterne og skrevet i deres journal, at C-vitamin har bivirkninger, det er omsonst af 2 årsager.

1) C-vitamin har ingen bivirkninger.
2) Disse piger og deres familier er meget oplyste om disse symptomer og sygdom som helhed, og de ved mere om HPV vaccineskader end deres praktiserende læge og de speciallæger de møder på hospitalerne. Dette bevirker desværre, at lægerne, grundet deres udygtighed, nedgør patienterne og deres familier og kalder deres lidelse en psykisk sygdom - "Funktionel Lidelse". Intet kan være mere forkert, de har "myalgisk encephalomyelit udløst af Gardasil"!

Af min tidligere brevveksling med Sundhedsstyrelsen har jeg forstået, at intravenøst C-vitamin ikke er forbudt i Danmark, og det ville jo også være det samme som at forbyde indgivelse af intravenøst saltvand.

Samtlige pattedyr, undtaget mennesket, marsvinet (gnaver) og aber, har evnen til at omdanne glukose til C-vitamin ved særlige enzymer. Dette betyder, at mennesket er i konstant underskud af C-vitamin, hvis ikke det får tilført C-vitamin udefra.
C-vitamin indgivet peroralt går ned igennem tarmen og absorberes, og hvis man får for meget dvs. over 20-50 gram kommer noget over i tyktarmen og der fås en osmotisk diarré, som er fuldstændig harmløs og som stopper når C-vitaminindtagelsen ophører.
Man kan normalvis tage 15-30 gram peroralt, og ved sygdom kan man gå helt op på mellem 50-100 gram uden at få diarré.
Du fremfører, at højdosisbehandling (over 2 gram??) med C-vitamin giver bivirkninger, herunder mavesmerter, diarré og kvalme. Det er ikke intravenøs C-vitaminbehandling der giver bivirkninger, det er den celerende behandling der bevirker frigivelse af giftstofferne fra Gardasil vaccinen som ligger indkapslet i kroppens celler. Herved stiger koncentrationen (af giftstofferne) og udløser bivirkninger.

De HPV vaccineskadede piger, der modtager intravenøs C-vitaminbehandling, har forud for denne behandling haft mange voldsomme bivirkninger fra Gardasil, inklusiv mavesmerter, kvalme og diarré, de ved, at hvis de får bivirkninger efter intravenøst C-vitamin, skyldes det frigivelse af Gardasil giftstofferne og den intravenøse C-vitamin sænkes ved næste behandling.
Havde patienten ingen giftstoffer i kroppen ville intravenøst C-vitamin ikke give bivirkninger. Jeg er villig til at indtage intravenøst C-vitamin 200 gram. Kan du så få nogle fortalere for Gardasil til at lade sig vaccinere med Gardasil, vil jeg gerne vaccinere dem!

Intravenøst C-vitamin giver altså ingen bivirkninger, det er kun peroralt indgivet C-vitamin, der kan give harmløs og osmotisk diarré. Det er derfor ikke mig du skal klandre, men Merck og Sanofi der producerer og distribuerer Gardasil! Hvis du ikke selv kan formulere anklagen, gør jeg det gerne for dig.

Jeg er bekendt med, at Rigshospitalet er ved at gennemføre et 4 årigt forsøg omkring højdosis C-vitamin intravenøs, og de giver helt op til 7 gram!!! 7 gram er ikke højdosis C-vitamin, resultatet der kommer ud af dette forsøg er selvfølgelig, at "højdosis C-vitamin" ingen effekt har, og det er jo dét der ønskes bevist! Højdosis C-vitamin er 0,8 - 1 gram pr. kg. legemsvægt!

C-vitamin skal ind i hospitalsregi til behandling af infektioner, cancer, autoimmune sygdomme som myalgisk encephalomyelit o.a. Det er en billig, effektiv og sikker behandling uden bivirkninger.

Jeg kan oplyse dig om, at jeg kun har brugt IV EDTA nogle enkelte gange, fordi EDTA binder divalente ioner og derfor ikke ville påvirke Gardasil med trivalent ioner.

Du skriver dødsfald er "beskrevet" i forbindelse med hypercalcæmi i forbindelse med intravenøs celerende behandling. Du bruger begrebet "beskrevet" ikke "evidensbaseret" - Kan du se, at selv du blander begreberne.
Yderligere kan jeg oplyse dig om, at meget af det læger, både i primær- og sekundærsektoren, udøver af diagnostik og behandling ikke er evidensbaseret, men videns- og erfaringsbaseret.

Gardasil er kun på vurderingsbasis, der er ingen evidensbaseret viden om at den virker!
Mængden af bivirkninger kan ses på www.gardasil.com
Producenten Merck havde i deres indlægsseddel beskrevet utallige bivirkninger på Gardasil, men den danske oversættelse nævnte kun ganske få og ubetydelige bivirkninger.
Søren Brostrøm skriver i Rationel Farmakoterapi oktober 2013: "Der er ikke alvorlige bivirkninger der skal oplyses om, men såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan patienten orienteres om nedenstående".

Billede
Du skal altså klandre Sundhedsstyrelsen for ikke at have skrevet alle de bivirkninger der er ved Gardasil og for ikke at have skrevet ud til samtlige læger, at det er meget vigtigt, at alle disse bivirkninger bliver oplyst til patienterne og skrevet i deres journaler før at vaccinen blev indgivet.
Jeg er sikker på, at næsten ingen af mine kære kolleger, der har vaccineret med Gardasil, har nævnt for patienterne endsige skrevet det i journalerne at der er bivirkninger ved Gardasil.

I MTV rapporten fra 2007 på side 113 står der: "Det skal også her fremhæves, at den eksisterende tvivl om varighed af vaccinens beskyttelse, forekomst af sjældne utilsigtede effekter, der måske viser sig på længere sigt samt nettoeffekt for folkesundheden ikke vil kunne afklares før om mange år. Det er formentlig kun gennem store befolkningsundersøgelser at disse forhold vil kunne dokumenteres nøjere. Beslutningsgrundlaget, som denne MTV rapport bidrager til, er således behæftet med usikkerheder".

I MTV rapporten fra 2007 på side 114: "Som nævnt flere gange er der over for tale om en ny teknologi, og der er ingen erfaringer fra andre lande om effekten af anvendelse af HPV vaccination i store forebyggelsesprogrammer".
De sidste års vaccinationer har ikke ændret på ovennævnte udsagn.

HPV vaccineskader er myalgisk encephalomyelit udløst af aluminium adjuverende nanopartikler i Gardasil vaccinen. Derfor er diagnosen: " Myalgisk encephalomyelit udløst af Gardasil vaccinen".
Billede
Jeg sender med snailmail kompendiet "myalgisk encephalomyelit", en international konsensus vejledning for læger, der også kan hentes på ME foreningens hjemmeside, og endvidere sender jeg dig en Melisa rapport på en af mine patienter, så du kan se hvad den indeholder.

Min patient Anika Hjort fik foretaget Melisa test før og efter behandlingen med IV C-vitamin + glutation i perioden 01.08.14 - 06.02.15 samt diæt og diverse salte og vitaminer. På grund af forværring fik hun IV Glutation 500 mg den 27.02.15 og 27.03.15 Som du kan se er hendes responce på Gardasil ophævet, og hendes kliniske tilstand er nu, som før hun blev vaccineret. Dette peger med kraftige indicier på, at hendes svære sygdom var udløst af Gardasil, og at den celerende behandling har helbredt hende!
Yderligere vedlægger jeg sygehistorie for Heidi Simonsen. Hun kan nu løbe 5 km, for 3 måneder siden var hun lænket til en rullestol!

Artikler:
Bruce Kyles:"C-vitamin og sygdom."
Stig Gerdes: "Skandalen om HPV vaccineskader"

Jeg vil yderligere henlede din opmærksomhed på bogen "Vaccines and Autoimmunity" af Yehuda Schoenfeld el Al, specielt kapitlerne 4, 5, 10 og 17.

Ikke mange danske læger tror på HPV vaccineskader, men vedlagte lekture viser desværre at de er misinformeret og at de skal klædes bedre på fagligt og specielt kunne stille diagnosen myalgisk encephalomyelit.
De har nemlig ligesom jeg aflagt lægeløftet, og de har også en etisk forpligtelse over for deres medmennesker!
Som du sikkert er bekendt med er det under 10% af samtlige bivirkninger der indberettes, så Sundhedsstyrelsen har et stort arbejde foran sig, hvis de skal nå op over 90%.
Sundhedsstyrelsen har i denne sag ageret imod al sund fornuft, og jeg er overbevist om, at vi får endnu en skandale af enorme dimensioner. Gør dig selv den tjeneste at gå ind og søge på sundhedsstyrelsens skandaler og se hvordan tidligere sager kompromitterer Sundhedsstyrelsen.
Henrik G. Jensen, der har en fortid i fødevarestyrelsen, har i et svar til Norma Erickson Sanewax.org. fuldstændig misforstået, hvad det drejer sig om. Han opfører sig som et forkælet barn, og han svarer ikke på de relevante spørgsmål, det er en skandale! Han er inkompetent. Svarede han kompetent på spørgsmålene, ville han også indrømme, at i hvert fald nogen i Sundhedsstyrelsen ved hvor alvorlig en sag vi har at gøre med. Se vedlagte link

Jeg kunne ønske mig, at der i Danmark indføres en laboratorietest a la Melisatesten der ved en blodprøve kan diagnosticere myalgisk encephalomyelit udløst af Gardasil i en blodprøve.

Myalgisk encephalomyelit udløst af Gardasil er ikke en mistænkt bivirkning, det er en bivirkning! Det afgøres af:
1.) Tidsmæssigt sammenfald af vaccinen i forhold til symptomerne (disse kommer oftest
kort efter vaccinen, dog undertiden kan der gå måneder eller år, og det vanskeliggør
diagnosen). 2.) Kompendiet "myalgisk encephalomyelit".
3.) Bogen "Vaccines And Autoimmunity".
4.) Produktresume for Gardasil.
5.) Indførelse af blodprøve a la Melisa testen.

Med venlig hilsen

Stig Gerdes
Formand for Borgerretsbevægelsen
og
Praktiserende Læge
Se også: Liselott Blixt stiller kritiske spørgsmål til Sundhedsministeren om HPV-vaccineskandalen