Velkommen til Sott.net
man, 25 jan 2021
Verdenen for Mennesker som tænker

Dukkeførerne
Kort

Dollar

EU eller Rusland - Hvem har vundet sanktionskrigen indtil videre?

Billede
Det er et år siden at Europas sanktioner mod Rusland først trådte i kraft den 17. Marts, 2014, og det er værd kort at sætte fokus på konsekvenserne for Rusland. Ligeledes, må de kontrasanktioner som Rusland indførte mod Europa sidste sommer også blive kritisk set på for at kunne vurdere impakten for begge parter af denne økonomiske og politiske 'sanktionskrig'. Resultaterne er i hvertfald ikke hvad Vesten havde forventet.

Rusland

Økonomisk:
Selvom der har været svage prisstigninger, så har der ikke været nogen betydelig produktmangel af nogen art. Faktisk så har de fleste midlertidige økonomiske problemer (eller spekulation derom) i landet været mere relateret til olieprisens fald end sanktionerne. Den største ikke forventede økonomiske effekt af sanktionskrigen mod Rusland har været at landet er begyndt at diversificere dets landbrugsleverandører og set sanktionerne som et skub til at finde flere ikke-vestlige økonomiske samarbejdspartnere, såsom Egypten. Dette korrelerer til dets større multipolar-orienterede politik som det har praktiseret med vigor lige siden den Nye Kolde Krig startede.

Politisk:
Russisk patriotisme er blevet konsolideret og folket er forenet i deres opbakning af deres land og regering. Sanktionerne har vendt Ruslands politiske og økonomiske retning mod ikke-vestlige lande, hvilket forfylder dets erklærede multipolare målsætning. Uden dog at opgive Vesten,,så erkender Rusland nu sårbarheden af hovedsageligt at være afhængig af en blok af økonomiske samarbejdspartnere, idet det gør det udsætter det for økonomisk afpresning såsom sanktioner. I retrospekt, så kan sanktionskrigen ses som en skelsættende begivenhed som satte Rusland målrettet på vejen mod multipolaritet med fuld opbakning af dets befolkning.

Kommentar: I essensen så har USAs og EUs sanktioner mod Rusland været impotente og givet bagslag. Det har hjulpet Rusland med at styrke sig selv og givet det nye økonomiske allierede, som ellers ikke ville have været muligt. Måske USA skulle stoppe med at blande sig i alle andres interessser og begynde at bekymre sig om sine egne anliggender og bringe sit eget hus i orden.

Se også: Former French president: Crimea's return to Russia is in accord with history


Sherlock

Krim et år efter - Forskellen mellem NATO invasioner og Russiske interventioner

Billede
NATO kalder Krim for "invaderet" og "besat". NATO har vist verden hvordan invasion og besættelse virkelig ser ud og Krim følger ikke det billede.. I 2001, invaderede NATO og begyndte en besættelse af det Sydcentralasiatiske land, Afghanistan. Invasionen og besættelsen har resulteret i titusinder af døde, mange flere deplaceret og har ført til en fortsat vold og kaos helt op til og inklusiv dagen idag. Gennem hele konflikten har der været afsløringer af mishandling, massemord og andre uhyrligheder, inklusiv systematisk tortur som er dukket frem i lyset, udøvet af NATO styrker og deres afghanske kollaboratører.

Denne krig har resulteret i brugen af bevæbnede droner som regelmæssigt dræber mænd, kvinder og børn, udiskriminerligt langs grænsen mellem Afghanistan og Pakistan - en kampagne af massmord som er blevet udøvet i næsten hele den tid som konflikten har hærget.

I 2003, gjorde NATO medlemmer fælles sag med USA i invastionen og den efterfølgende besættelse af Irak. En skøn på 1 million mennesker har mistet deres liv, deriblandt tusinder af vestlige tropper. For over et årti har Irak været besat af USA og igennem deres forsøg på at understøtte en passende vassalstat er landet blevet lagt i ruiner. Amerikanske tropper har i deres forsøg på at udøve kontrol over den irakiske befolkning gjort omfattende angreb på hele byer. Byen Fallujah er hele to gange blevet jævnet næsten til jorden.

USA har også opretholdt fangelejre på tværs af nationen. Nogle kollosal store og vidtfavnende, andre mørke og hemmelige, deriblandt det berygtede Abu Ghraib fængsel, hvor grusomheder er blevet udøvet. Udover vestlige bevæbnede styrker, har et betydeligt antal af lejesoldater deltaget i besættelsen og i grusomhederne som er fundet sted igennem den, ibefattende massemord på civile som har resulteret i kriminelle sagsanlæg og som stadig giver genlyd i det Vestlige retssystem og underminerer Vestens troværdighed verden over.

Kommentar: Det er vigtigt at huske på at USA er engageret i en propagandakrig mod Rusland. En del af denne kamp er at sprede løgnen at Rusland "invaderede" og "besatte" Krim selvom om virkeligheden er at befolkningen på Krim valgte at blive en del af Rusland. Befolkningen i Irak og Afghanistan fik aldrig det valg.

For mere om Krim se:


Eye 1

Frankrig er instillet på at forbyde udbredelsen af "konspirationsteorier" på internettet ved at ligestille dem med Nazisme

Billede

January 27, 2015, President François Hollande made "conspiracy theorists" responsible for the crimes committed by the Nazis against the Jews of Europe. He called for a ban on their freedom of expression.
Den politiske elite og super-bureaukrater er bekymrede. Det er ved at blive sværere at kontrollere konsensus om virkeligheden.

En historie syet sammen af løgne og iskjulholdelse, politiske mord, godt udførte Falsk Flag operationer, hemmelige loger, dobbelt statsborgerskabe og stjålne formuer - dette har været et privilege forbeholdt den styrende elite i århundreder.

Hvis man ser bort fra historiens helt store sager så er den egentlige årsag til den autoritære trend meget mere fundamental. Ved at slå deres intellektuelle opposition ud, håber den politiske elite og deres mediebaroner at minimalisere, og dermed eliminere enhver alternativ analyse og mening ved helt uden videre at bruge det arbitrære stempel "ekstremist" til tale. De vil skrue tiden tilbage, til pre-internet, hvor de monolitiske privat ejede medier havde monopol på ideer.

Selvom Frankring har taget en førerposition i denne inter-statslige indsats, så begyndte det indledende angreb sidste efterår med den den britiske premierminister David Cameron som offentligt erklærede ved to separate lejligheder, at alle disse såkaldte 'konspirationsteorier' (alt hvad der udfordrer den officielle ortodoksi) burde anses for "ekstremistisk" og tilsvarende til "terrorist" og burde udrenses fra samfundet på grund af den 'national sikkerhed'. Den første gang var ved Camerons fordrejede tale ved FN, og derefter kom den britiske leder en lignende udmelding imod enhver som vovede at skubbe på sagen om institutionelt pædofili og børnemishandling..

Se denne FN tale af Cameron hvor han helt klart påstår at 'konspirationsteorister' er hovedgrunden og endda en trussel på samme niveau som ISIS terroristerne som for øjeblikket løber amok i Syrien og Irak (start 4:26)...

Colosseum

Ruslands opblomstring og 'verdens ende'"Det som mørket ikke kan besidde, forsøger det at ødelægge."

Billede

Kernemedlem i den tidlige amerikanske bankelite, John D. Rockefeller, afbilledet i en illustration fra begyndelsen af det tyvende århundrede.
Du har sikkert læst alle mulige slags teorier som søger at forklare årsagerne til den "nye kolde krig" som vi befinder os i. Fra den pinligt forenklede "Putin er Hitler" tilbudt af den vestlige presse til en mere nuanceret idé om en "energi krig" mellem USA-EU-Rusland.
Sandheden om hvorfor vi er, hvor vi er som en art, er imidilertid temmelig enkel. Men for at forstå det, må du smide ideen ud om "en ny kold krig" og erstatte den med "den 120 år gammel krig som aldrig sluttede".

Hvis du ønsker at få din historie kondenseret og relateret til de aktuelle begivenheder, så læs videre.

For over 100 år siden, i 1904, foreslog en af grundlæggerne af både geopolitik og geostrategi, en akademiker fra Universitetet i Oxford og medgrundlægger af London School og Economics, Sir Halford Mackinder, en teori som udvidede geopolitisk analyse fra det lokale eller reionale niveau til det globale niveau. Geopolitik er studiet (udført af mennesker i magtfulde positioner) af indflydelserne af geografi, både menneskelig og fysisk, på international politik og internationale relationer. Med en lægmands ord betyder det studiet af, hvordan man bedst kan kontrollere så meget af verden - dens ressourcer, menneskelige og naturlige - som muligt. Når man tænker over verden, tænker vi på et stort kompliceret sted med milliarder af mennesker. Når "eliten" tænker på verden, tænker de på en globus, eller et kort, med nationer eller stater på det som kan, eller burde, ifølge dem, formes eller ændres som et hele.

Mackinder inddelte verden i bare nogle få regioner
  • "Verdensøen", et område der hovedsagelig bestod af de forbundne kontinenter, Europa, Asien og Afrika.
  • Offshore-øerne, inklusiv de britiske og japanske øer.
  • De fjernere liggende øer, inklusiv det nordamerikanske kontinent, det sydamerikanske kontinent og Australien.
Langt den vigtigste af disse, var "verdens øen" og i særlig grad hvad han betegneede som hjertelandet, hvilket grundlæggende betyder Rusland. Mackinder sagde at hvem som end kontrollerer, "hjertelandet", (Rusland) kontrollerer "verdensøen" (Euroasien og Afrika), og den som kontrollerer den, kontrollerer verden. Det er en temmelig selvindlysende analyse af situationen, fordi størstedelen af verdens befolkning og ressourcer befinder sig på det Euroasiatiske kontinent, og at besidde en udstrakt nordlig position på denne landmasse - med et bagpost beskyttet af et utilgængeligt eller vanskeligt passerbart frossent ocean - giver dig en fordel eller den "højere grund", om du vil.

Kommentar: For mere om muligheden for en overhængende global systemisk krise (eller snarere, en dybtgående forværrelse af den nuværende), kan læserne se diskussionen i tråden på vores forum, hvor der er overvejelser over, hvordan sådan en krise kunne udspille sig, og hvad man kan gøre for at forberede sig på dens virkninger.


Eye 2

Tilbageholdt af Ukraines sikkerhedstjeneste og banket af Højre Sektor. En Fransk forretningsmands utrolige historie i Ukraine

Billede
I et eksklusivt interview, beskriver en fransk entreprenør, Thierry Laurent-Pellet der har boet i Ukraine i mange år, sit møde med ukraines sikkerhedstjeneste og Højre Sektor - og forklarer hvorfor han har lille tillid til Poroshenkos post-Maidan regime.

En virkelig shokerende, førstehandsberetning om den korruption og terror, som har overtaget Ukraine.


Thierry Laurent-Pellet kender Ukraine som "sin egen bukselomme." Den franske entreprenør tilbragte ni år i landet, hvor han på på første hånd erfarede den fremherskende korruption og politiske opportunisme, som stadig er fremherskende i Kiev. Takket været den "værdige revolution" har Thierry også erfaret et forhør hos den ukrainske sikkerhedstjeneste - og en en gennembankning af Højre Sektor, som efterlod ham med alvorlige sundhedsproblemer. Men først noget baggrund.

Kommentar: Jeg tænker Tierry venter forgæves, for mishandling med døden til følge og tortur er faktisk almindeligt i visse dele af Ukraine: Rapport om krigsforbrydelser i Ukraine: Tortur og umenneskelig behandling af civile


Cards

Fuld spektrum kaos: Det amerikanske imperie i frit fald mens kriser ophober sig

Mind mig lige på igen, hvad er den amerikanske politik i Mellemøsten Sydvest Asien?

Billede
Forvirret af den amerikanske modsigende 'behandling' af Iran? Obama administrationen lader til at bejle til Iran, mens den republikanske og AIPAC dominerede kongress presser på for krig. Kampen ligger i den amerikanske regerings bestræbelser på at holde Iran 'på side' for ikke at skulle miste landet til den eurasiske integration. De tror at de har en 'god forståelse' af Iran og at de kan lokke det ved at løse den langtrukne 'nukleare sag' mens de hvisker søde ord i øret på Iran om at skubbe Rusland væk fra at være en primær kilde for Europas energibehov. Deres besværligheder ligger i at håndtere de fundamentalister i deres midte som er forfatningsmæssigt ude af stand til at grokke realpolitik. Det var derfor at Bibi (Netanyahu) havde god grund til at være paranoid om 'udenlandsk indblanding i den israelske folkeafstemning. Mere 'afbalancerede hoveder' iblandt eliten i Washington ønskede at se ham gå for derved at kunne forbedre chancerne for at 'styre' verdens centrum og opretholde deres dominans i regionen. Obama administrationen er nu ved at stikke følere ud om at få passet en FN resolution som fordømmer israelske bosættere og derved gøre bort med en langstående politik med at veto hver eneste FN resolution som er kritisk overfor Israel. Men sæt ikke for meget lid til dine håb om en rigtig splid mellem USA og Israel: ved slutningen af sit sidste mandat i det Hvide hus, gjorde Bush den samme ting.

Det er en lignende historie med at anstifte og derefter at 'styre' konflikten med henblik på Syrien. Fra at være absolut bestemt på at ville se Assad gå af, så er John Kerry nu parat til at forhandle en aftale med ham, eller det er det han siger. Visse elementer i den amerikanske media harcelerer Kerry for hans fredsforslag. Jeg vil igen advare imod at se dennne flip-floppen som et tegn på den amerikanske regerings svaghed eller inkompetens. Når det kommer til stykket, at spille en balancering mellem fremstød og tilbagetrækning, hårdslående udtalelser og formildende toner, så er det hvad strategisterne via talerør som Kerry gør, for at være istand til at nå deres mål, hvilket selvfølgelig er total hegemonisk verdensdominans. Så du kan rent faktisk ikke stole på et ord de siger.

Airplane Paper

Syrien, endnu en fejlslået Vestlig destabilisering?

Billede
Den 15. marts sagde den amerikanske udenrigsminister, John Kerry, at Washington burde forhandle med den syriske præsident, Bashar Al Assad, for at nå frem til en aftale, som kunne bringe en ende på konflikten. Det sagde han til det store amerikanske tv-selskab CBS.

"Til slut må vi forhandle", sagde Kerry.

"Vi har altid været villige til forhandlinger inden for Geneve 1 processerne", sagde han. Den amerikanske topdiplomat fortalte CBS, at hans land var på udkig efter skridt, der kunne bringe den syriske præsident til forhandlingsbordet.

Kerry følte sig også overbevist om, at hvis alle vestlige lande stod sammen om at lægge pres på Assad, så skulle det nok i sidste ende betyde, at Assad eller hans regering også ville dukke op ved forhandlingsbordet.

Let - men absolut ikke elegant - hoppede han henover den kendsgerning, at den amerikanske regering i fire år stort set har holdt fast i, at Assad skulle styrtes. Det har været hovedårsagen til titusinder af dræbt syrere, endnu flere sårede og til, at Syrien sætter en slags verdensrekord i internt og udenlandske fordrevne flygtninge.

Kommentar: For dem der stadig er på vippen med hensyn til den udefra orkestrerede propaganda og destabilisering, se:
West doesn't want to end Syrian crisis: Just to exploit the atrocities

Relateret på dansk:

Da den Arabiske Liga besøgte Syrien
Politikens og Informations dækning af giftgas i Syrien
Tyrkiet invaderer Syrien?
Sudan's Præsident udtaler at CIA og Mossad 'står bag' Isis og Boko Haram
NATOs 'borgerkrigsmaskine' ruller ind i Syrien


Star of David

Miko Peled: 'Lige så længe palistinænsere trækker vejret i Gaza, vil Israel finde en grund til at bombe'

Billede
Verdenssamfundet bør reagere med boykot, sanktioner og isolation af Israel efter genvalget af Netanyahu, mener den 53-årige fredsaktivist Miko Peled, der er søn af en israelsk general, men i dag er blandt de skarpeste kritikere af Israel.

Israelernes genvalg af Netanyahu er en åben krigserklæring mod palæstinenserne, menneskerettighederne og international ret.

Nu har den israelske regering fået fornyet sit mandat til at myrde palæstinensere og til at fortsætte 70 års racisme og apartheid mod det folk, som de stjal landet fra«.

Vredesudbruddet kommer fra den 53-årige fredsaktivist Miko Peled, der selv er israelsk jøde, efter at Israels premierminister Benjamin Netanyahu i tirsdags genvandt magten i Israel.

Kommentar: Siden denne artikel blev bragt i Politiken er det sandsynligt at interviewet er blevet en kende 'steriliseret'. Da Miko Peled talte med os i SOTT Talk Radio #74: Israel massacres Palestinians (again) - Interview with Miko Peled, var han i al fald en smule mere eksplicit. Et oversat nedslag i interviewet:
Miko: Alle de Israelske politikere, til højre, til venstre og midt på, er alle og har altid været fuldstændig i overenstemmelse med hensyn til denne problemstilling; at komme af med palistinænserne, at dræbe palæstinænserne. Gaza er blevet bombet siden de tidlige 1950'ere. Siden Gaza striben blev etableret, er Israel gået ind og bombet og forfærdelige massakrer er taget sted i Gaza over de sidste 65 år. Det er der ikke noget nyt i.

Undskyldningen ændres fra tid til anden. Nu hedder de Hamas, 20 eller 30 år siden blev det kaldt noget andet med en anden grund. Teknologien er meget bedre nu, så Israel kan gøre meget mere skade med teknologien den har.

Men det har altid været det samme, forbrydelser mod Gaza's befolkning for at få dem til at stoppe med at slås, stoppe med at gøre modstand. At få dem ned på knæ og og give op. Det har altid været parolen, det vil altid være parolen. Og lige så længe Israel vil eksistere vil de dræbe palistinænsere, og lige så længe palistinænsere trækker vejret i Gaza, vil Israel finde en grund til at bombe.

der er ingen forskel her mellem Netanyahu, er hvad jeg prøver at sige, og staten Israels grundlæggere. De følger alle den eksakt samme sti.

Pierre: Og vi kan se at IDF, eller Israel, regelmæssigt lancerer disse operationer Summer Rains, Cast Lead, etc. Hvad er afgørende til at den israelske elite stopper disse operationer? Er det internationalt ramaskrig? Er det, ' okay, vi har dræbt nok palistinænsere. Vi stopper operationen indtil den næste'? Hvordan går det til?

Miko: Jeg tænker det er en kombination af faktorer. Jeg tænker det hænger sammen med hvordan de tænker det kommer til at afspejle sig i det næste valg. Bibi Netanyahu vil gerne vinde næste valg og han ved at jo mere magt han anvender, desto bedre er hans chancer i at ligne den stærke leder israelerne vil have. Så jeg tænker det er en overvejelse.

Jeg tror de prøver at slippe afsted med så meget som muligt. Med så meget udøvet skade som muligt, så mange drab, så vidtgående massakrer som de kan slippe afsted med. Og til et vist punkt; er jeg sikker på at de modtager en fax eller notits fra USA elle EU der siger, "Ved i hvad, nu er i gået for vidt." Og det er sandsynligvis her de stopper. Eller måske fortsætter de nogle dage og derefter stopper.

Men jeg tror ikke at der er nogen strategi her. Der er helt sikkert ingen militær strategi, da der ikke er nogen militær konflikt tilstede. Der er ingen militær risiko. Der er ingen fjende her der har et militær. De dræber civile. Så det har at gøre med lokal politik og måske et signal fra Vesten der sige, "Okay, ved i hvad, vi kan ikke støtte op om det her. Ibliver nød til at stoppe."War Whore

Våbenhvilen i Ukraine ser ud til at holde.. indtil Kiev Juntaen atter er klar?

russia wants war
Det synes mere og mere sikkert, at den nye våbenhvile, som blev aftalt på et møde i Minsk mellem den russiske, den ukrainske præsident, den franske premierminister og den tyske kansler den 12. februar, vil holde. Reelt betyder det, at faren for en fascistisk magtovertagelse i Ukraine også er blevet meget mindre.

Ganske vist fortalte TASS den 25. februar om et besøg, som den ukrainske præsident, Petro Poroshenko, havde aflagt på en international våbenmesse i De Forenede Arabiske Emirater, hvor han havde fået præsenteret dele af udvalget af militært isenkram.

Producenter fra mange lande præsenterede Poroshenko for det nyeste isenkram. Han havde også et møde med kronprinsen fra emiraterne og med kommandøren for emiraternes væbnede styrker. Poroshenko sagde bagefter, at han havde bestilt 20 leverancer i forskellige lande for at købe noget af det avancerede men også dyre udstyr.

Men der var slet ikke skrevet nogen kontrakt om salg, hævdede TASS, som i sin overskrift noterede, at det drejede sig om Poroshenkos normale præsidentstil.

Kommentar: Der er et stort spørgsmålstegn ved om våbenhvilen vil holde, da USA har intet at vinde ved at trække sig tilbage. USA har en for stor interesse i at kæmpe mod Rusland til den sidste Ukrainer. Det at USA sender 600 instruktører til Ukraine for at træne hæren der og det at den krigeriske rhetorik fortsætter fra NATOs og USAs side er ikke et tegn på at alle aktørerne er interesserede i fred.


Laptop

Ruslands Kaspersky Lab opdager flere tegn på forbindelser mellem NSA og en lyssky gruppe hackere

Billede
© Dnaindia.com
Forskere ved det Russiske it sikkerhedsfirma Kaspersky Lab har opdaget flere tegn på forbinderlser mellem USAs Nationale Sikkerheds Agentur (NSA) og en lyssky gruppe hackere.

Hackerkollektivet kendt under navnet "Equation Group," må for at kunne opere være sponsoreret af en nation med umådelige ressourcer, påstår Kaspersky analytikere.

Det stærkeste vidnesbyrd om en forbindelse mellem NSA og Equation Group er en strengen "BACKSNARF_AB25" som er indlagt i et eksemplar af cyberspionage platformen kendt som "EquationDrug" udviklet af Equation Group.

"BACKSNARF" er ifølge side 19 i en ikke dateret NSA præsentation som kom Ars Technica i hænde, navnet på et projekt knyttet til NSA's Tailored Access Operations.

"Mens tilstedeværelsen af 'BACKSNARF' kode teksten ikke er endeligt bevis det var del af et NSA med dette navn, er chancerne for at der var to ikke relaterede projekter med finansiel støtte fra en stat uendelige små", påpegede Dan Gooding fra Ars Technica.

En ny rapport offentliggjort onsdag af Kaspersky bemærker at tidsstemplerne lagret inden i malwaren fra Equation Group viste at hackerne næsten udelukkende arbejdede mandag til fredag. Antager man at de arbejdede fra 8 til 17, arbejdede de mest sandsynligt i det østlige dele af USA.

Det er usandsynligt at tIdsstemplerne blev manipuleret med vilje, eftersom rapporten fastslår, at de årstal, der er nævnt i de forskellige eksekverbare filer, stemmer overens med tilgængeligheden af de computerplatforme filerne kørte på.

Kommentar: Russiske forskere opdager at NSA spionerer og saboterer software, der er gemt i harddrives (Den er på engelsk, Hvis det kniber, så prøv translate.google.com og/eller translate.yandex.ru)