Skjult HistorieS


Info

40,000 år gammelt armbånd fundet, lavet af uddød menneske art

The Denisovan bracelet_1
© Anatoly Derevyanko and Mikhail Shunkov, Vera SalnitskayaThe Denisovan bracelet made of chlorite.
I hvad der synes et utroligt fund, har forskere bekræftet at et armbånd fundet i Sibirien, er 40,000 år gammelt. Dette gør det til det ældste smykke nogensinde opdaget, og arkæologer er forbavset over dets sofistikation.

Armbåndet blev opdaget på et udgravningsted kaldet Denisova hulen i Sibirien, tæt på Ruslands grænse til Kina og Mongoliet. Det blev fundet ved siden af uddøde dyrs knogler, såsom den uldne mammut, og andre artifakter der daterer sig 125,000 år tilbage.

Hulen er opkaldt efter Denisovan folket - en mystisk art af Hominins fra Homo genus slægten, der er genetisk forskellige fra både Homo sapiens og Neanderthalere.

Vi ved at Denisovan folket udvandrede fra Afrika på et eller andet tidspunkt efter den første bølge a Homo erectus, langt tidligere en os, Homo sapiens.

Denisovan folket var unikt på mange måder, med deres afgrening væk fra andre humanoide forfædre ca. en million år siden. Det nylige fund af en kvindelig Denisovan fingerknogle og nogle tænder, viser at de ikke havde nogle morfologiske ligheder med Neanderthalere eller moderne mennesker.

Dog viser det sig at, de 10,000 vis af år senere, før deres uddøen, sameksisterede med os og Neanderthalere i en periode, og skelet rester og genetiske studier bekræfter at de også parrede sig med vores forfædre, og Neanderthalere.

Video

Unik historisk farvefilm som viser Berlin i juli 1945

Billede
Nye filmoptagelser er dukket op af Berlin i kølvandet af Anden Verdenskrig. Videoen er filmet i juli 1945 og viser berømte vartegn såsom Brandenburger Tor og Rigsdagen i ruiner mens almindelige indbyggere prøver at få gang i hverdagen igen.

Videoen som er optaget omkring to måneder efter at byen faldt i 1945, viser den totale ødelæggelse som den tyske hovedstad undergik under Anden Verdenskrig. Berlin var allerede opdelt i fire zoner af de allierede magter og skilte på russisk var allerede blevet sat op i den zone under sovjetisk indflydelse.

Book 2

Befolkningen i Anden Verdenskrigs lande kender ikke USSRs rolle i krigen

world war II
© UnknownEuropæernes viden om Sovjunionens afgørende rolle i Anden Verdenskrig er næsten non-eksisterende
Kun hver ottende europæer mener, at den sovjetiske hær spillede en afgørende rolle i befrielsen af Europa under Anden Verdenskrig. Det fremgår af en rundspørge foretaget af ICM Research for nyhedsagenturet Sputnik i Storbritannien, Frankrig og Tyskland.

Deltagerne i undersøgelsen fik 5 svarmuligheder på spørgsmålet om, hvem der spillede den vigtigste rolle i sejren (Storbritannien, USA, USSR, "andre", "ved ikke"). Kun 13% af de adspurgte tillagde den sovjetiske hær den afgørende rolle i befrielsen af Europa.

I Frankrig og Tyskland mente henholdsvis 61% og 52" af de adspurgte, at den amerikanske hær havde spillet den afgørende rolle i befrielsen af kontinentet. Det mente derimod kun 16 % af de adspurgte i Storbritannien. Her mente til gengæld næsten halvdelen (46%), at det var Storbritanniens hær, der havde spillet en afgørende rolle i kampene. For undersøgelsen som hele gælder det, at et flertal på 43% mente, at den amerikanske hær spillede den vigtigste rolle.
Den Røde Hær befriede faktisk 50% af de nuværende europæiske staters territorium, og naturligvis den europæiske del af Rusland. De russiske tab i menneskeliv var adskillige gange større end de allieredes tab. Den Røde Hær befriede 16 af de lande i Europa, der i dag er selvstændige. Det samlede befolkningstal i landene var på over 120 mio. mennesker. Desuden deltog den Røde Hær sammen med de allierede i befrielsen af endnu 6 lande.

Kommentar: Hvordan det var at være civil eller soldat for Sovjetunionens borgere, kan man få et indtryk af gennem nogle af de vidneberetninger der findes på War Witness Heritage youtubes Det er små klip på 3-4 minutter hvor en veteran taler halvdelen af tiden mens én fra de yngre generationer taler den sidste halvdel.

En gennemgang, på engelsk, af de myter, der dannede sig i kølvandet af den kolde krig i mange vestlige lande omkring østfrontens betydning for Nazisternes kollaps kan findes her:
 • Victory Day Special: The Poisonous Myths of the Eastern Front

I de seneste år har der været tale om den danske deltagelse på østfronten, hvem de var, hvorfor de gik med tyskerne, og hvad de lavede der: som fx:
 • Fortællingen om danske SS-soldaters folkemord er årtiers vigtigste historiebog
Men den lidelse, som disse mennesker var med til at sprede, var blot en lille del af hele østfrontens. Måske er den udbredte negligering af tabene på Østfronten og forvridningen af, hvad der var med til at skabe Danmarks befrielse den 5. maj 1945, knyttet til en fortrængning af den danske deltagelse på tysk side. Kunne man forestille sig, at flere mennesker en dag, når de har behandlet den danske deltagelse på østfronten, tør vende tilbage til Østeuropa, om ikke andet så i deres sind?

Se også:
 • Kinesisk æresgarde ankommer til Moskva for at deltage for første gang i Sejrsdagsparaden
 • Steinmeier har forklaret, hvorfor han tager til Moskva 9. maj
Er Denmark repræsenteret elller tør man afvige fra den dagsorden som USA sætter?


Video

SOTT Fokus: Historisk anomali: Amerikansk propaganda film om 2. Verdenskrig afspejler med ægthed Rusland og 'det mest episke slag i historien'

Battle Russia film
© US Dept of Defense
Jeg har netop set en fantastisk dokumentarfilm fra 1943 af Oscar vindende filminstruktør Frank Capra, og produceret af den amerikanske regering. Det er en sjælden begivenhed at være vidne til: akkurat - og faktisk en ganske lovprisende - skildring af Rusland og dets historiske rolle som støddæmper for invaderende horder. Filmen blev fornyligt oploaded til YouTube kanalen af det amerikanske nationale arkiv men så vidt som jeg kan se har den været offenlig tilgængelig lige siden 2011.

Mens hovedparten af filmen bruger tilgængelig filmmateriale samlet af den amerikanske hærs sikkerhedstjeneste gennem krigen, for at fange rædslen, skalaen og intensiteten af Nazi invasionen af Rusland og hvordan russerne til sidst vandt over nazisterne ved hjælp af en fremragende strategi og gennem ren og skær viljekraft, så går den første del af filmen også ind i visse historiske forhold med tidligere invasioner af Rusland, såvel som nogle vigtige geografiske detaljer om det egentlige 'Rusland'.

Kommentar: Det er værd at oversætte nogle af kommentarerne som der er i indledningen af filmen fra de ledende amerikanske militærfolk:

"History knows of no greater display of courage than that shown by the people of Soviet Russia...." Henry L. Stimson, Secretary of War
På dansk:
"Historien kender ingen større fremvisning af mod end den, der blev udvist af det Sovietrussiske folk...." Henry L. Stimson, krigsminister.
"We and our allies owe and acknowledge an everlasting debt of gratitude to the armies and people of the Soviet Union." Frank Knox - Secretary of the Navy
På dansk:
"Vi og vore allierede skylder og anerkender en evig gæld af taknemmelighed til Sovietunionens hære og folk" Frank Knox -Flådeminister
"The gallantry and aggressive fighting spirit of the Russian soldiers command the American army's admiration." George C. Marshall, Chief of Staff, U.S. Army
På dansk:
"De russiske soldaters ridderlighed og aggressive kampånd har fordret den amerikanske hærs beundring." George C. Marshall, Stabschef, Den amerikanske hær
"I join... in admiration for the Soviet Union's heroic and historic defense." Ernest J. King, Commander in Chief, United States Fleet
På dansk:
"Jeg tilslutter mig.... i beundringen af Sovjetunionens heroiske og historiske forsvar." Ernest J. King, Øverstkommanderende, Den amerikanske flåde
"... the SCALE AND GRANDEUR of the (Russian) effort mark it as the GREATEST MILITARY ACHIEVEMENT IN ALL HISTORY:" General Douglas MacArthur, Commander in Chief, Southwest Pacific Area
På dansk:
"... FORMATET OG STORHEDEN ved den /russiske) anstrengelse, placerer den som HISTORIENS STØRSTE MILITÆRE RESULTAT." General Douglas MacArthur, Øverstkommanderende, Sydvestlige Stillehav
Hvordan tiderne har ændret sig! Der er ingen vestlig leder som har mod til at møde frem til 70 års jubilæet af denne historiske sejr over nazismen.


Play

100 år efter: Det armenske folkemord i 1915 (VIDEO)

Armenian Genocide
© Agence France PresseEt billede fra 1915. Turkiet deporterede to tredjedele af den armenske bofolkning; mange blev enten dræbt eller døde af sult under deres lange vandring
I erindring af det armenske folkemord, her er tre videorer som skildrer historien om disse masseforbrydelser - som idag stadig er benægtet af mange. Den første film er en stumfilm, Ravished Armenia, produceret i USA i 1919 og baseret af en bog af Aurora Mardiganian, som var vidne til mange at de skildrede begivenheder og som spiller med i filmen. Den anden film, The Armenian Journey, fortæller historien om en overlevende Margaret Garabedian Der Manuelian og er fortalt af hendes 21 årige oldebarn. Og den tredje film, The Hidden Holocaust, blev produceret i 1992 af Michael Jones for Channel 4.


Video

SOTT Exclusive: Idealisten: Filmatiseret historie om Danmarks forhold til USA og Grønland eksemplificeret med atomulykken på Thulebasen i 1968

Idealisten
© unknownFilmen 'Idealisten' afslørede 40 års dansk løgn om A-våben på dansk jord. Hvor mange løgne bliver i dag holdt hemmelige for den danske befolkning, på trods af råb om ytringsfrihed og demokrati?
I dag er der præmiere på Idealisten, en dokumentarfilm af Christina Rosendahl med omdrejningspunkt i det B-52 bombefly, der med fire atombomber ombord styrtede ned ved Thulenbasen i Grønland den 21. januar 1968.

At filmen har præmiere den 9. april, er måske en tilfældighed, eller er det blot historiens ironi. Filmens logo har et dansk flag, hvor den øverste del er i amerikanske farver.

Der er mange anmeldere der beskæftiger sig med de spørgsmål filmen rejser og de bagvedliggende historiske hændelser.
DR skriver:
Thulesagen slår stadig skår i forholdet mellem Grønland og Danmark, skriver DR's kulturkommentator i anledning af premieren på spillefilmen 'Idealisten'.
[...]
Gennem ti års stædig journalistik for først Østjyllands Radio dernæst TV Avisen afslører Brink: At de familier, der fik tre dage til at flytte, da Thulebasen blev bygget i 1953 også blev udsat for et 40 år langt bedrag.

I 1957 tillader den danske statsminister H.C. Hansen nemlig i et hemmeligt brev amerikanerne at flyve med atomvåben til Thule - til trods for, at Danmark og Grønland er erklærede atomvåbenfrie zoner. I 1968 styrter et B52-fly med fire brintbomber ned ved Thulebasen. (Niels Frid-Nielsen, kommentator og DR Kultur, 7. april 2014, "Kommentar om ny Thule-film: Vi bedrog Grønland i 40 år")

Kommentar: Man kan med rette spørge om al snakken om demokrati og ytringsfrihed er til at forgøgle folket og blot fungerer som en facade til at maskere et autoritært styre bagved kulisserne, hvor få magtfulde økonomiske og militære interesser trækker i trådene?

Se også:
 • Psykopatens trick: At få os til at tro at det onde kommer et andet sted fra
 • Psykopaten - Masken af tilregnelighed
 • Et åbent brev til Europas ledere: Fuck EU var en fornærmelse ikke en ordre!
  Det betyder også F*ck DK Radio 24/7 beretter
  Hemmelige flyvninger med tråde til CIA i Danmark
  De amerikanske fly er fra 2011-2016 landet i Københavns Lufthavn via lande som Afghanistan, Jordan, Pakistan, Saudi-Arabien og Rumænien.
  Skrevet d. 5. december 2016 af Thomas Foght
  [...]

  Det vakte opsigt i hele ver­den, da CIAs fan­ge­pro­gram blev afslø­ret for 10 år siden - også i Dan­mark, hvor en arbejds­gruppe i Uden­rigs­mi­ni­ste­riet i 2008 under­søgte om CIA via dæk­sel­ska­ber og i pri­vat­lea­sede fly havde pas­se­ret dansk luftrum med fan­ger ombord. Kon­klu­sio­nen var, at fan­ge­flyv­nin­ger i Dan­mark hver­ken kunne be - eller afkræf­tes, og der­med var det uklart, om den dan­ske stat havde med­vir­ket til tor­tur.

  Alli­ge­vel under­stre­gede davæ­rende uden­rigs­mi­ni­ster i USA, Con­do­le­ezza Rice, over for Dan­mark, at man ikke læn­gere ville fore­tage fan­ge­flyv­nin­ger gen­nem dansk luftrum, før dan­ske myn­dig­he­der havde god­kendt kon­krete flyv­nin­ger.

  Og i en ver­bal­note fra 2008 sendt til USA påpe­gede den dan­ske ambas­sade i Was­hin­g­ton, at enhver flyv­ning i dansk luftrum med fan­ger ombord på for­hånd skal have en helt spe­ci­fik god­ken­delse af dan­ske myn­dig­he­der.

  Radio24syv har der­for spurgt Uden­rigs­mi­ni­ste­riet, hvor mange anmod­nin­ger og til­la­del­ser til fan­ge­flyv­nin­ger, der siden 2010 er givet til USA, men mini­ste­riet er ikke vendt til­bage på fore­spørgs­len.

  Enheds­li­stens Niko­laj Vil­lum­sen vil nu rejse sagen og de nye flyv­nin­ger over for den nye uden­rigs­mi­ni­ster, Anders Samu­el­sen (LA).

  "Det er fuld­stæn­dig ube­gri­be­ligt, at de her kon­tro­ver­si­elle flyv­nin­ger fin­der sted trods de tid­li­gere skan­da­ler med CIA-flyvninger over dansk lufrt­tum, og der­for mener jeg, at det er afgø­rende, at vi får en afkla­ring på, hvad der helt præ­cist fore­går her," siger han til Radio24syv.

  [...]Magic Wand

8 utrolige arkæologiske fund som sandsynligvis ikke var i dine historiebøger

Billede
1. Den ufærdige Obelisk

For så lang og kompleks menneskets historie er, så er det ikke nogen overraskelse for mig at nogle få store steder og begivenheder er blevet overset. Men vi vil hjælpe med at kaste lys på nogle af disse huller.

Denne obelisk blev fornyligt fundet i Aswan, Ægypten og var bestilt til at blive konstrueret af Hatshepsut i midten af 1500 tallet f.Kr. Obelisken blev aldrig færdig, men hvis den havde været blevet færdig, ville den have været Ægyptens største.

Hourglass

Studie finder at Aboriginale legender overleverer værdifuld data om naturkatastrofer

Billede
Ifølge ny research fra UNSW kunne Aboriginale legender give os en kæmpe uudnyttet optegnelse af naturhistorien, inklusiv meteor nedslag der strækker sig tusindevis af år tilbage i historien.

Dr Duane Hamacher fra UNSW Indfødtes Astronomi Gruppe har afdækket evidens der kæder Aboriginale historier omkring meteor begivenheder til nedslagskratere, der kan dateres 4,700 år tilbage.

Dr Hamacher, en astrofysiker der studerer de indfødtes astronomi. undersøgte meteorit beretninger fra Aboriginale samfund tværs over Australien, for at fastslå hvis disse kunne kædes sammen med kendte meteorit begivenheder.

Hans studie, der er publiceret i den seneste udgave af den kollegialt superviserede journal Archaeoastronomy, finder "afgørende sammenhænge" mellem kendte meteorit kratere og lokale Aboriginale traditioner.

Et af de meteorit nedslag, ved et sted der kaldes Henbury i Northern Territory, skete omkring 4,700 år siden.

Dr Hamacher fortæller at detaljeniveauet i de lokale mundtlige traditioner, foreslår at Henbury begivenheden blev bevidnet og dets legende givet videre ned gennem generationerne i tusindvis af år - en bemærkelsesværdig dokumentering.

Kommentar: Se også det nylige fund: Verdens største asteroide nedslagskrater fundet i Australien


Fireball

Den Sorte Død blev 'udløst af asteroide nedslag og kunne ske igen idag' hævder forsker

The Black Death may have been triggered by asteroid impact
© GettyThe Black Death may have been triggered by asteroid impact
Den tilintetgørende Sorte Død der dræbt hundredevis af millioner af folk i det 14. århundrede kan have været udløst af et asteroide nedslag, hævder nogle forskere.

Denne chokerende afsløring truer med at aflive en af de største bider af Britisk Historieskrivning og vende vindenskabens og akademias verden på hovedet.

Og eksperter advarer at en anden kollision med Jorden kunne ske "hvert et øjeblik", der kunne udløse et sygdoms udbrud der ville være i stand til at udrydde hele befolkninger.

Historieskrivning har i århundreder hævdet at den Sorte Død, der ledte til en grusomme død af op mod 200 millioner mennesker i Europa, blev båret af rotter og lopper.

Dens ofre blev dækket af store væskende bylder, lymfeknuder, koldbrand og rådnende lemmer for tilsidst at bukke under i en langsom, pinefuld død.

Den slog ned cirka hvert 30. år indtil den berømte middlealderlige byldepest i 1664, der tilsidst fik en ende efter the Store Brand i London i 1666.

Det er alment kendt at epidemien i det 14. århundrede, var den mest katastrofale der nogensinde er dokumenteret i Europas historie, var forårsaget af bakterien Yersinia pestis der spredtes fra Kina.

People pray for a relief from the Black Death which killed thousands
© GettyPeople pray for a relief from the Black Death which killed thousands
Dog hævder eksperter nu noget "meget større" skete dengang, der dæbte 60 procent af befolkningen.

Forfatter og dendrokronolog Professor Mike Baillie fortæller at studier af træringe afslører en stor begivenhed lige før året 1350, lige omkring det tidspunkt at sygdommen hærger henover Europa.Noget katastrofalt skete der ændrede atmosfærens komposition og forårsagede ideele tilstande for at en dødelig infektion kunne spredes, hævder han.Han fortæller: "Vi har opdaget at omkring dette tidspunkt skete der en slags stor begivenhed og jeg foreslår at dette kunne have været et udenjordisk nedslag.

"Dette vill have forårsaget en korruption af atmosfæren, noget storstilet som dette, hvilket gjorde at befolkningen var meget modtagelige overfor sygdom."Pesten fra 1348 var virkelig af en klasse for sig selv, der dræbte to tredjedele af befolkningen."

Skulls from the Black Death
© GettySkulls are the only remains from the Black Death

Kommentar: Se den mere tilbundsgående artikel omkring videnskaben bag kosmiske årsags sammenhænge til den Sorte Død:

New Light on the Black Death: The Cosmic Connection

Black Death found to be Ebola-like virus

New Light on the Black Death: The Viral and Cosmic Connection

For mere omkring antikke civilisationer og cykliske kosmiske katastrofer, læs:

The Secret History of the World
Comets and the Horns of Moses
og Earth Changes and the Human-Cosmic Connection.


Magnify

Udgravning: Graven af en 2.500 år gammel keltisk fyrste

Billede
Graven fra en keltisk fyrste er blevet fundet i Frankrig. Under udgravningerne af den 2.500 år gamle grav har arkæologerne fundet en række imponerende gravskatte.

I Lavau i Frankrig har arkæologer opdaget graven efter en keltisk fyrste, som levede omkring år 500 før vor tidsregning.

Den gamle fyrstelige grav har vist sig at være fyldt med fantastiske gravgaver såsom smukt dekoreret keramik og et guldbelagt drikkebæger.

I en pressemeddelelse kalder arkæologer fundet for »exceptionelt«.

"Den afdøde og hans stridsvogn lå i midten af et 14 kvadratmeter stort gravkammer, som er et af de største, der er fundet af arkæologer for denne periode i slutningen af Jernalderen," lyder det i pressemeddelelsen fra Frankrigs Nationale Institut for præventiv arkæologisk forskning (INRAP).