Velkommen til Sott.net
ons, 08 dec 2021
Verdenen for Mennesker som tænker

Jordomvæltninger
Kort

Info

Adapt 2030 Ice Age Rapport: Interview med Laura Knight-Jadczyk og Pierre Lescaudron

ECHCC_front_low_def_CoverBook
© SOTT.net/Red Pill Press
Laura Knight-Jadczyk og Pierre Lescaudron, redaktører ved SOTT Media og forfattere til bogen "Earth Changes and the Human Cosmic Connection: The Secret History of the World" sammen med ADAPT 2030 (David DuByne) sammeligner hvad de ser i nyhederne som en distraktion for de øgede fødevarepriser og samfundsmæssige ændringer mens Kloden skifter til et koldere klima idet Eddy Grand Solminimummet intensificerer, en 400-års cyklus som vil påvirke fødevareproduktionen, økonomien og alle på vores klode. Dette er en tidslinje for hvad du kan forvente fra nu af til år 2030 imens frekvensen fra vores sol ændrer sig.

Emner fra interviewet:
 • Energetiske ændringer som er fornemmet på tværs af vores klode og hvordan det relaterer til en lavere aktivitet i solen
 • Det Elektriske Univers
 • Jet Strømme vandringer
 • Gulfstrømmen taber kraft
 • Orkanintensitet og hundredårscyckluser
 • Jordskælv
 • Magnetisk feltforandringer på Jorden imens solens magnetiske felt ændres
 • Vulkanudbrud
 • Meteor ildkugler
 • Tornadoer
 • Oversvømmelser og Atmosfæriske kompressionsbegivenheder
 • Jordfaldshuller
 • Victor Clube og intensiveringen af genstande i rummet

Kommentar: Review of 'Earth Changes and the Human-Cosmic Connection'. The book is available to purchase here.


Snowflake Cold

SOTT Resumé af Jordomvæltninger for november 2018: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteor Ildkugler

california fires
I sidste måned blev byen Paradise i California forvandlet til et levende helvede. Apokalyptiske skovbrande hærgede staten foranledigede masseevakuationer og medførte 85 dræbte og rekordtab. 765033 hektar blev forvandlet til aske. Ikke nok med det da oversvømmelser og sne tilføjede endnu mere dødelig ødelæggelse.

Seismisk aktivitet og andre geologiske fænomener steg i november. Et jordskælv på 6,3 i Iran og et på 7,0 i Anchorage, Alaska for nævne et par af de største. Imens kom der liv i vulkaner i Guatemala, Rusland, Mexiko og Italien mens Indien og Saudi Arabien blev berørt af kæmpe revner i jordskorpen, noget som er begyndt at blive mere almindeligt rundt om i verden. Kloden lader til at 'åbne sig op'.

Kraftig regn, oversvømmelser og store hagl er blevet det nye normale - selv i nogle landes såkaldte tørre årstider - medførende hundredevis af dødsfald, ødelagte afgrøder og skader på infrastrukturen. Kuwait, Vietnam og Sydney betalte en høj pris, men Mellemøsten og Italen blev de værst ramte. Rekordbrydende ekstremt vejr gjorde alvorlig skade i Italien med vindstød af orkanstyrken, vilde storme og kraftige oversvømmelser førende til døden af 30 mennesker og kraftig skader på afgrøder og ødelæggelsen af hele skove.

De massive mængder af regn som er faldet har forårsaget flydengørelsen (HTL) af jorden som har provokeret jordskred i Panama, Costa Rica, Brasilien, Peru og Ecuador, for blot at nævne nogle af de ramte steder. Meget af nedbøren - i forbindelse med fortsat faldende temperaturer forårsaget af et solminium - førte også til tidlig kraftige snefald til overraskelse for mange.

Meteor ildkugler gav os også noget af et syn i denne måned men i en særlig usædvanlig begivenhed, så faldt der fire meteor ildkugler over det sydlige Spanien, to af dem observeret indenfor 2 timer.

Se vores resumé nedenunder:


Cloud Precipitation

SOTT Resumé af jordomvæltninger for oktober 2018: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteorer og Ildkugler

Med risiko for at lyde repeterende, så var oktober i år, endnu engang en måned med større og ødelæggende mængder af nedbør kloden over. Intensiteten og hyppigheden af regnfald (ofte omfattende hagl) så mange steder er nu ved at blive lidt bekymrende. Fra Asien til Amerika til Afrika, Europa og Mellemøsten, oplevede landsbyer og byer i alle disse områder massive regnskyl som på blot få timer ødelagde ejendom og medførte dødsofre.
frio
Vinteren kom også mange steder tidligt i denne måned, hvor de europæiske alper, de canadiske og amerikanske Rockies (omfattende det sydlige Arizona), Kina, Sydkorea, Pakistan og Indien alle modtog usædvanlige store mængder af sne. Som sædvanligt var der en del meteorer/ildkugler og selvfølgelig blev også de stigende antal af jordfaldshuller bemærket, heriblandt et som dræbte to mennesker. For borgerne i Florida, blev oktober markeret ved ankomsten af orkanen Michael med vindhastigheder på 250km/h, mens cyklonen Title ramte den indiske kyst efterladende 17 omkomne og med 300000 evakueret. Alt i alt, var det endnu en måned med 'klima' skørhed på jorden - som kun blev toppet, kunne man sige, af den politiske skørhed som lader til at have fået fat i hovederne af mange mennesker.

Se vores opsummering nedenfor:


Kommentar:
Check de seneste måneders indslag:Igloo

Hør her Al Gore: Inuitter siger at isbjørnebestanden i Canadiens arktiske område nu er så stort at de udgør en trussel for lokalbefolkningen

polar bear
© Justin Hofman / Barcroft Media
‘Inuit believe there are now so many bears that public safety has become a major concern,’ said one section of the report.
En rapport er blevet bitterligt bestridt af videnskabsfolk som siger at truslen kommer fra klimaforandring som har skubbet isbjørnene tættere på menneskene - og ikke fordi bestanden er stigende.

For mange isbjørne som strejfer omkring i det Canadiske arktiske område, og den voksende bestand udgør en stigende trussel mod inuitsamfundene ifølge en kontroversiel ny regeringsrapport som er blevet bitterligt bestridt af miljøvidenskabsfolk.

Udkastet til rapporten blev klargjort af Nunavut regeringen, og består af indlæg fra inuit samfundsgrupper på tværs af Canadiens mest nordlige territorium. Offentlige konsultationer er sat til at starte på tirsdag før regeringen udgiver sin endelige rapport senere på året.

Kommentar: The indigenous community suffers because ivory-tower ideological madness is being privileged over local, real-life knowledge.


Cloud Lightning

SOTT Resumé af jordomvæltninger for september 2018: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteorer Ildkugler

September måned var vild og farlig for mange væsner på vores klode.Fra USA til Europa, Indien, Kina og Afrika, kom den primære trussel i form af massive og pludselige regnskyl som skyllede, jord, huse og mennesker væk. Samtidig med dette var der mange områder som modtog usædvanligt tidlig (eller sent for den sydlige halvklode) snefald. Bær i mente at det meste af september endnu var sommersæsonen! Nordafrika, Østeuropa, Centralasien og Australasien modtog alle en del sne.
sott september
Orkanen Florence var den store orkan for denne september måned, hvor den hamrede ind i den amerikanske sydøstligkyst, dræbende 17 mennesker og deponerende massive mængder af regn. På samme tid, hærgede 3 tyfoner det nordvestlige Stillehav forårsagende vidtspredte ødelæggelser til Hong Kong, Philippinerne og Japan. Tyfonen Jebi, som ramte Japan, var den stærkeste storm i 25 år. Imod slutningen af måneden foranledigede et stort 7,5 jordskælv en ødelæggende tsunami som hærgede den indonesiske ø Sulawesi. Dødstallet står for tiden på over 2000 og myndighederne siger at det tal kunne tredobles da redningsarbejdet fortsætter.

Som næsten de fleste andre måneder i de seneste år, så var denne forbigående september også markeret ved adskillige vulkanudbrud, skovbrande og de til stedseværende (og stigende) antal af iagttagelser af meteorer/ildkugler. Med andre ord, vores planet ruller og rocker afsted med alarmerende hast. Nu er det ikke tid at kige væk!

Se vores video resumé nedenfor:


Kommentar:
Check out the other releases:Cloud Lightning

SOTT Resumé af jordomvæltninger for august 2018: Ekstremt Vejr, Ustabilitet på kloden, Meteorer Ildkugler

firenado
Kraftigt regnvejr, haglstorme, oversvømmelser og jordskred fortsatte med at bringe kaos i denne august måned, fra Kina til USA. Hundreder af døde og tusinder fortrængt.

Hedebølger ramte hårdt dele af Europa, Australien og USA, men kun ved efterfølgende at blive slukket med utrolige mængder af regn - og endog sne i tilfældet af Sardinien - iblandt uhørte temperaturfald. Men Sardinien var ikke det eneste område som fik en alvorlig dosis af augustsne, Australien, Uruguay, og Alperne fik ligeledes deres del.

Ildringen fortsatte med høj aktivitet og dette var ikke blot reflekteret i vulkanudbrud, men en serie af kraftige jordskælv over 6 på Richterskalaen rystede Indonesien, foranledigende omkomsten af mere end 300 mennesker. Venezuela blev også ramt i august af et jordskælv af størrelsen 7,3, det største i 118 år.

Et stigende antal af vandskypumper, ildtornadoer og skypumper gjorde også deres entre verden over i august. Engang var de et sjældent fænomen, men vandskypumper er i visse områder mere og mere almindelige i disse tider. Derudover så forekommer vortex a vand, ild og støv på meget usædvanlige steder.

For at toppe det mærkværdige, så forsvandt adskillige søer og floder simpelthen, verden over. Hvad foregår der? Det vil tiderne vise!

Se vores videoen nedenfor:


Kommentar:
Check out the other releases:Better Earth

SOTT Resumé af jordomvæltninger for juli 2018 - Ekstremt vejr, Ustabilitet på kloden, meteorer og ildkugler

july
Denne måned var præget af en utrolig mængde af nedbør som faldt over en meget kort periode over hele verden, dræbende tusinder, fortrængende millioner ...og ødelæggende mange afgrøder.

Kina, Sydkorea, Indonesien, Filippinerne, Vietnam, Sydafrika, Nepal, Pakistan, Indien, Sverige, Rusland, Italien og USA var mest berørt af ekstrem nedbør og de resulterende oversvømmelser i juli måned. Japan, oplevede også historiske oversvømmelser som forårsagede vidrækkende ødelæggelser, 200 dræbte og fortrængte tusinder.

Italien Brasil og Sydafrika havde alle deres part af usædvanlig eller 'sjælden' sne denne måned, hvilket overraskede den lokale befolkning.

Mens 'himlen åbnede op' mange steder, så ramte høje temperaturer, tørke og skovbrande Californien, Sverige, Norge, og Grækenland: hvor den sidstnævnte blev hårdest ramt med 94 døde, hundrevis fortrængt og 2,500 kvadratkilometer ødelagt, tvingende hundreder af mennesker til at flygte til strandene.

Der var alvorlige brande i Californien, men ingen rekorder bliv brudt, indtil nu, branden fra 1937 har stadig rekorden med næsten 90,000 kvadratkilometer brændt. Selv hvis man lagde alle de hektar som er brændt i Californien over de sidste fem år sammen, så ville det ikke være nok til at slå rekorden fra 1937. Yderligere, så har der siden 1930´erne været en netto formindskning af tilfælde af skovbrande i staten.

Det samme går for brænde som er opstået i Europa, ingen rekorder er blevet slået og der har været et betydeligt fald af tilfælde af brand siden 1980´erne som Adapt 2030 har påvist. De høje temperaturer som blev registreret i Europa i juli måned er ikke at sammenligne med 1930´erne, for slet ikke den ekstreme varme som der blev oplevet i Europa og meget af USA over en årrække i slutningen af det 19. århundrede.

Igen, så ser vi at massemedierne fokuserer og forstørrer isolerede tilfælde af høje temperaturer og skovbrande; en overskrift ligefrem erklærede at verden ikke har oplevet så høje temperaturer siden opståelsen af vores civilisation (10000 år siden), en erklæring som blot er fuldt ud forkert.

Jordens overfladetemperaturer er ganske vist stigende på grund af geologisk og vulkansk aktivitet, og den mere direkte forekomst af solstråler grundet en svækkelse af magnetosphæren. Men glemt i alt påstøjet, er at temperaturerne i de høje lag af atmosphæren har styrtdykket. Bevis for det er set i stigningen af forekomsten af sol og månehalos, lyse natteskyer, multifarvede stele [ingen dansk oversættelse af stele], evigt voksende størrelse af haglstorme og selvfølgelig snefald uden for sæsonen. Og lad os ikke glemme at vi har haft sjældne snebegivenheder i den nordlige og sydlige halvklode i både juni og juli måned i år.

Så bliv ikke taget ved næsen. Mange af de jordomvæltninger som vi nu ser er på grund af lav solaktivitet, en svækkelse af magnetophæren, såvel som en stærk stigning af kosmisk stråling. Og alle disse ændringer er ikke kun noget som er speciel for vores klode, idet vi finder paralleler på andre planeter i vores solsystem. Som der var en som sagde, "not by fire, but by ice..."


Kommentar:
Check out the other releases:Snow Globe

Istid: Gode grunde til at satse på en katastrofalt afkølende verden

snowball earth


Den seneste opvarmning siden slutningen på den Lille Istid har været fuldstændig gavnvirkende når den sammenlignes med den ødelæggende virkning som kommer fra en relativt mindre afkøling som en lille Istid.


Ifølge data fra iskerner, så har det sidste årtusinde fra 1000AD - 2000AD været det koldeste årtusinde af vores fortidenværende Holocæne mellemistid. Denne kendsgerning er bedre illustreret med data fra iskerner på en tusindårsbasis tilbage til Eem perioden her:

Holocene graph ice age temperature

Kommentar: Notice that the long-term analysis suggests a coming ice age, while the short term data may be interpreted as short-term warming. More and more people are arguing in favor of the possibility of cooling - not warming.


Better Earth

SOTT's resumé af jordomvæltninger for juni 2018: Ekstremt vejr, Ustabilitet på kloden, Meteorer og ildkugler

ss_june
I denne juni måned var der mange områder på kloden som så voldsomme skybrud af alle former og størrelser; fra voldsomme hagl og tordenstorme i dele af Asien (nogle af dem bringende fisk, rejer og blæksprutter) og Europa, til en utrolig blanding af orkankraftige vinde, kraftige regnskyl og oversvømmelser i USA, Mexiko og dele af Sydamerika.

Vulkansk aktivitet fortsatte med at slå nye rekorder på kloden. Kilauea vulkanen fortsatte med at bringe kaos på den store ø på Hawaii, ødelæggende huse og dækkende området med giftige gasser. Imens, efter flere år med fortsat aktivitet, så brød Guatemala's ildvulkan i et voldsomt udbrud, forårsagende mindst 109 omkomne, Hundreder af personer er stadigvæk meldt savnet og hele byer er dækket af aske meters højde.

Ud over den spektakulære natur af disse udbrud, så er det vigtige punkt at holde sig for øje, det at denne aske mætter atmosfærens øverste lag, som reflekterer solens stråler og foranlediger fremmer vandkondensering og isformelse. Dette er selvfølgelig ikke gode nyheder givet den fortidenværende solminimum.

Det er ikke umuligt at mens tiden skrider fren, så vil vil de globale temperaturer fortsætte med at styrtdykke og givet de store mængder af nedbør som der kommer ned, så kunne den næste vinter blive noget af en hård oplevelse for mange på den Nordlige Halvklode.

Nu vi taler om kolde temperaturer, så fortsætter sne uden for sæsonen for overskrifter selv gennem sent i foråret og begyndelsen af sommeren på tværs af den nordlige og sydlige halvdel af kloden. Korte kuldedyk ramte USA, Canada, Chile, Ukraine og Østrig; overraskende befolkningen og beskadigende afgrøderne.

Stærkere haglstorme og større hagl er også blevet registreret over hele verden. USA, Grækenland, Italien, Serbien, Indien og Rusland var de mest berørte deraf i denne måned.

Check det selv nedenfor:


Kommentar:
Check nogle af de seneste månedlige resuméer:Better Earth

SOTT's resumé af jordomvæltningerne i maj 2018: ekstremt vejr, ustabilitet på kloden, meteorer og ildkugler

lava
Mens sne uden for sæsonen faldt igennem hele maj måned fra Rocky Mountains og det nordlige USA til Canada, Nordeuropa, det nordøstlige Kina, det nordlige Indien, Kashmir og Nepal var det oversvømmelser af bibelske dimensioner rundt om i verden, som stjal billedet i denne måned.

Se resumeet nedenfor:


Kommentar:
Check out the other releases :