Billede
© Anders Rye Skjold JensenAstrid Bradtberg er en af de tusindvia af mødre, der har fravalgt vacciner til sit barn.
"Vi kan godt være bekymrede for, om denne vaccineskepsis skader folkesundheden. Den er medvirkende til, at vi ikke får øget tilslutningen til et børnevaccinationsprogram, fordi for mange forældre vælger vacciner fra".

Sådan siger Søren Brostrøm, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Meldingen kommer oven på en uges debat om den manglende opbakning til børnevaccinationsprogrammet.

Kun lidt over otte ud af ti børn i en årgang får eksempelvis begge vacciner mod mæslinger, røde hunde og fåresyge, MFR-vaccinen. Myndighedernes målsætning er en 95 procent tilslutning:

"Tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet i Danmark er slet ikke god nok. Den skal og bør være højere«, siger Søren Brostrøm, der er »ked af den efter min mening ubegrundede skepsis, der imod børnevaccinerne".

Næsten 37.000 børn født mellem 2008 og 2012 fik ikke det første vaccinationsstik. Og mere end 58.000 børn født mellem 2005 til 2009 fik ikke andet stik i fireårsalderen.

"Vacciner er et af de største lægevidenskabelige gennembrud i den medicinske historie. Det, at en vaccine kan stimulere immunsystemet, så den vaccinerede opnår immunitet mod den pågældende sygdom, så spredningen af sygdom mindskes og den måske helt udryddes, sådan som vi har set med flere sygdomme, er helt fantastisk og har medført en historisk forbedring af folkesundheden uden sidestykke", siger Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen understreger, at frygtede børnesygdomme, der for blot få årtier siden sendte børn på hospitalet og i værste fald i graven - eksempelvis efter difteri, polio og meningitis forårsaget af penumokokker - i dag væk.


Kommentar: Ikke på grund af vaccinen, dog. Tendensen er at vaccinen bliver introduceret når en virus epidemi er aftagende, for derefter at løbe med æren.
Billede

"Alle disse lidelser har vi reduceret eller udryddet takket være vacciner. Derfor er jeg både lidt forundret, men også meget ærgerlig over, at forældre fravælger børnevaccinerne«, siger han.

Skeptikere samarbejder globalt

Vaccineskeptikeren i Danmark har organiseret sig i forskellige netværk og foreninger. En af de ældste i landet er Vaccinations Forum. En lille patientforening, der trækker på udenlandske vaccineskeptiske netværk, hovedsageligt fra USA.

Vaccinations Forum forsøger at få ørenlyd med lange høringssvar i forbindelse med lovforslag og henvendelser til Folketingets Sundhedsudvalg. Men ifølge Sundhedsstyrelsen ændrer foreningens argumenter ikke på myndighedernes »overordnede vurderinger eller indretning af børnevaccinationsprogrammet«:

"Jeg tror ikke, at den vaccineskepsis, som eksempelvis Vaccinations Forum repræsenterer, er en trussel i sig selv mod folkesundheden, for den (foreningen, red.) er så lille. Men den kan bidrage til, at vi ikke får forbedret tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet", siger Søren Brostrøm.

Også de seneste 12 måneder har Vaccinations Forum været en sjældent gæst i den offentlige debat. Kun tre gange har den optrådt i landsdækkende medier.

"Vi har ikke ytringsfrihed inden for det her område. Det ved du godt, ik", siger Else Jensen, formand for foreningen gennem 20 år og tidligere syge- og sundhedsplejerske, da Politiken ringer.

Hvem er de - de etablerede vaccineskeptikere? Hvad er deres formål? Og hvorfor er der så udbredt en modvilje mod vacciner i dele af danske befolkning?

"Jeg ville håbe, at alle børn bliver betragtet som noget kostbart, som vi ikke må skade, hvis vi kan undgå det. Men nogle raske børn vil blive skadet af en vaccine, fordi de skal være med til at redde andre børn fra sygdomme. Problemet er, at vi lukker øjne, øre og mund for, at nogle af disse raske børn får skader. Som soldaterne, der kom hjem fra krig, hvor man ikke talte om, at de var blevet påført skader. Sådan er det med børnene. Alt bør stilles til rådighed for disse syge børn, men regionerne har slet ikke styr på vaccineskaderne", siger Else Jensen.

Hvor mange går med en ikkediagnostiseret vaccineskade ifølge Vaccinations Forum?

"Det har vi desværre ingen viden om. Der er et meget stort mørketal. Og regioner har jo kastet håndklædet i ringen. De kan ikke stille diagnoser efter vaccineskader, så folk kan ikke få behandlinger. Derfor bliver de mere og mere syge og ender på kontanthjælp. Børnene ender i specialklasser, og hvad ved jeg. Det er et stort problem".

I er kendt som en meget vaccineskeptisk forening - bør danske børn ifølge jer modtage eksempelvis MFR-vaccinen?

"Det har vi ingen officiel holdning til. Vi mener, danske forældre bør vide noget om fordele og ulemper - også de alvorlige bivirkninger ved vacciner. Og danske forældre bør vide, at det er meget svært at blive helbredt for en vaccineskade, da lægerne ikke får nok undervisning i, hvordan man stiller diagnosen".

De seneste fem år er der små 37.000 børn, der ikke har fået den første MFR-vaccine. Glæder I jer over det?

"Der er intet, der er godt eller dårligt i vores optik. Vi ved ikke, hvad det betyder på længere sigt. Inden vaccinen blev indført, var den store bekymring hos myndighederne, om nok ville tage i modtage vaccinen. Men allerede i 1987, før den blev indført, vidste man, at mange ikke ville modtage den. Trods den kendsgerning blev vaccinen indført. De troede, de kunne true folk til at få vaccinen. Det kunne de ikke".


Kommentar: Igen ser vi samme tendens:
Billede

Hvorfor fravælger så mange forældre en børnevaccine, som myndighederne anbefaler?

"Det er jo blevet almindeligt kendt i befolkningen, at nogle bliver rigtigt syge af en vaccine - og de bliver sjældent raske igen. Så der skal mere videnskab til. Nu er det sådan, at det er medicinalindustrien, der kører undersøgelserne, før vaccinerne kommer på markedet. Og de er ikke grundige nok. Det har folk fundet ud af«.

1 ud af 3000 dør som konsekvens af mæslinger, siger Statens Serum Institut, det er jo langt, langt flere end dem, der får alvorlige bivirkninger fra vaccinen...

"Nej, det er forkerte tal. Mæslinger er indført, så man kunne spare penge på sygedagpenge til forældrene, det kan du gå tilbage og se i Folketingstidende. Det er begrundelsen, ikke farligheden. Den var ikke farlig nok rent statistisk. Og det er sørgeligt, for her bagefter viser det sig, at børnesygdommene medførte nogle forskellige typer modning i vævet. Er der nu noget galt med at få børnesygdommene. Der har altid været tradition for, at børn får sygdomme. Og mæslinger ændrer immunsystemet, så man bliver mere modstandsdygtigt. Nu er det sort/hvidt - virus og bakterier er farlige og skal udryddes".

Lige for at vende tilbage, ifølge Statens Serum Institut får 1 ud af 2500 mæslingeramte hjernebetændelse som en direkte konsekvens af børnesygdomme. 1 ud af 3000 dør, mens 1 ud af en million får alvorlig hjernebetændelse af vaccinen...

"Det er jeg slet ikke enige i. Det er overdrevne tal".

Du tror ikke på Statens Serum Instituts tal?

"Nej det gør jeg bestemt ikke. Bestemt ikke. De overdriver jo fuldstændig vildt. Og det får de lov til".

Lyver de danske myndigheder?

"Det kan man jo ikke finde ud af. Jeg ved ikke, om de lyver eller ikke ved bedre. Men den store befolkning har mistet tilliden til systemet. Sådan er det. De stoler ikke på dem. Og en afgørende begivenhed er fuldstændig skelsættende: Hvis man selv eller ens barn bliver alvorligt syg af en vaccine og de oplever, hvordan man bliver forladt i limboland - og kun oplever hån, så vender man ryggen til. Der er et tillidsbrud så stort".

Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, WHO og de lægelige selskaber mener, at risikoen for at blive skadet af selve MFR-vaccinen er langt mindre end risikoen for at få varige mén af en mæslingesygdom. Er de virkelig alle på galt spor?

"Ja, det synes jeg virkelig. Vi har slet ingen tal på, hvem der er blevet syge af vaccinen. For lægerne kan jo ikke stille diagnosen. Der er masser og masser af børn i Danmark, der er blevet syge af vacciner, uden nogen har anerkendt det, og registreret det. Lægen siger jo, at det ikke kan være vaccinens skyld, hvis man kommer med et sygt barn, fordi seruminstituttet og Sundhedsstyrelsen siger, at vaccinerne er sikre. Læger og myndigheder har frit slag i medierne".

Er det en sammensværgelse?

"Det er ikke et ord, vi bruger, så bliver i kategoriseret som konspirationsteoretiker, og hvad ved jeg. Vi er for det meste danske mødre og kvinder, der har begge ben på jorden".

Hvilket etableret lægeligt selskab, andet lands sundhedsfaglige myndighed eller store forskningsinstitutioner mener, som Vaccinations Forum: at der er langt, langt flere alvorlige bivirkninger ved børnevaccinationerne end hidtil antaget?

"Det er over alt i verden. Spørger du om der er regeringsnedsatte rådgiver, der mener det, så nej. Det vil de jo ikke mene. Men der er artikler optaget og offentliggjort i lægevidenskabelige tidsskrifter, der støtter os. Og der skal meget til, før sådan nogle bliver optaget. Det er jo en kendt kritik".

Hvem støtter I jer til i Danmark eksempelvis?

"Os selv. Du sætter spørgsmålstegn ved vores ekspertise. Er vi sådan nogle gamle koner og køkkenmedhjælpere - nej, det er vi ikke. Og jeg orker ikke at svare på det. Det er for langt ude. Vores opgave er at finde gode artikler og gode undersøgelser og referere dem".

Hvad er jeres forudsætning for at finde gode artikler og referere dem?

"Vi har et stort netværk. Kloge mennesker. Du skal overhovedet ikke antyde, at vi ikke er kloge nok til at finde og udvælge de artikler. Vi har netværk i USA og andre lande".

Får det jer ikke til at genoverveje jeres syn på vaccinationer, når der ikke er håndfulde etablerede fagfolk ved danske universiteter, der støtter jeres sag?

"Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Vi kender mange af dem. Og har været i debatter med mange af dem. Og kommer ikke til kort. Ikke ifølge publikum. De undrer sig faktisk over, hvor fornuftige vi er. Jeg er bekymret for, at man ikke er mere interesseret i sikkerheden ved vacciner. Og jeg er bekymret for, at læger ikke undervises mere i vaccineskader, og hvordan diagnosen stilles. Jeg er bekymret for, hvordan vaccineskader behandles i patienterstatningen. De ved heller ikke noget. Ingen ved noget. Og ved de noget, så dækker de over det".