Velkommen til Sott.net
tir, 23 apr 2019
Verdenen for Mennesker som tænker


Cross

Stor stigning i antallet af angreb på franske kirker ignoreres af medierne

st sulpice fire

Saint-Sulpice kirken i Paris bryder i brand af uforklarlige årsager, 17 marts 2019
Nogle gange er det et kors af menneskelig afføring påsmurt en kirkevæg, med stjålne oblater sat på i de fire hjørner. Andre gange ligger en stature af Jomfru Maria knust på gulvet.

Af og til udbryder der brand i et hus beregnet til bøn.

Romersk-katolske kirker er i stigende grad blevet angrebet i Frankrig, et land som så længe har identificerest sig med kristendommen, at den plejede at blive kaldt "kirkens ældste datter."

En brand for nylig i St Sulpice, den anden største kirke i Paris, har kastet lys over en tendens, der er blevet mere almindelig i mange mindre byer.

"Hvem har hørt om plyndringen af klostret i Saint Jean des Balmes i Aveyron? Om de teenagere, som urinerede i den hellige døbfond i kirken i Villeneuve de Berg i Ardèche?" spurgte Paris avisen Le Figaro sidste uge i en artikel, der gennemgik nogle af de mindre kendte vanhelligelser rundt om i landet gennem den seneste måned.

Hændelser så som disse bliver kort nævnt i pressen og komplet med citater fra katollikker, der er chokerede over de henkastede nadverbrød eller halshuggede statuer, og nogle gange et kort videoklip på nationalt tv.

Kommentar: Not to put too fine a point on it, but - and this is aside from the question of a deliberate campaign to destroy Christian sites - maybe God/the Universe/Objective Reality is nudging France (and whoever can still see and hear) back from the precipice of fully embracing nihilistic postmodernist 'values'?


SOTT Logo Media

SOTT Resumé af Jordomvæltninger for Marts 2019: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteorer og Ildkugler

nebraska flooding march 2019

Oversvømmelse af bibelske proportioner i Nebraska, marts 2019
Marts 2019 var endnu en måned med væsentlige tilfælde af ekstremt vejr, der ledte til rekordstore oversvømmelser, haglstorme, snefald og skovbrande - på hvert kontinent uanset årstiden.

Mens mediehysteriet over de pseudovidenskabelige påstande om at klimaforandring er menneskeskabt, og at dens virkninger virkelig kun er et problem for fremtidige generationer, ændres klimaet her og nu - og, bortset fra at lindre nogle af dens birvirkninger, er der intet regeringen kan gøre for at hindre denne ændring i at ske.

Iblandt "højdepunkterne" i marts var katastrofale oversvømmelser i USA's midvest, efter at en "vinterstorm" overvældede meget af USA med sne og regn. Nebraska var specielt hårdt ramt, idet to-tredjedele af staten blev en indlandssø. Blandt mange kraftige cykloner i den sydlige hemisfære sidste måned, forårsagede én af dem en hidtil uset oversvømmelse i det sydøstlige Afrika, som dræbte 1000 mennesker.

Enorme hvirvelvinde, "snetornadoer", tordensne og store mængder af hagl og regn optræder nu med så stor regelmæssighed, at de praktisk talt er "normale". Det sammen angår spektakulære meteor- og ildkugleobservationer, som - efter et årti, hvor de ikke så dem - selv mainstream medierne nu skriver om.

Alt dette og mere til i SOTT Resumé af Jordomvæltninger for marts 2019.


Kommentar:
Check out the other recent releases:



2 + 2 = 4

Forurening i det førindustrielle Europa

1600s-london
I sidste uge skrev jeg om Jason Hickels romantiske ide om, at mennesker førhen "levede godt" med få eller ingen økonomiske midler. Jeg gjorde opmærksom på, at før den industrielle revolution var tøj umådeligt dyrt og og ukomfortabelt. Bomuldsspinderriet ændrede denne situation totalt.

Som en fransk historiker bemærkede i 1846. "Maskinproduktion... bringer inden for rækkevidde af de fattige en verden af nyttige objekter, endog luksuriøse og kunstneriske objekter, som de før aldrig havde adgang til."

I dag ønsker jeg at vende opmærksomheden mod forurening. Det er velkendt at industrialiseringen hjalp med at forurene miljøet, men det betyder ikke at luft og vand var rent før fabrikker og møller blev bygget! Sammenlignet med i dag, måtte vores forfædre leve under forfærdelige miljømæssige betingelser.

Kommentar: Social and environmental justice warriors and anti-capitalist activists of all types would do well to read a little real history before they roundly denounce the 'modern world'. It is true that we live in an increasingly dystopian society, but that is largely due to the lack of truly moral guidance from authorities and cannot reasonably be laid at the door of technological progress. Indeed, without the creature comforts of modern technology, the immorality of modern Western life would likely be too much to bear.

At the same time, modern creature comforts have led many people to passively accept or ignore the immorality that defines modern Western culture and encouraged the 'social justice' types to misjudge what should be railed against and what should be left well alone. Indeed, a major part of the immorality sweeping Western society is the result of modern technology and comforts that allows fanatical social justice warriors the time and means to promote their twisted view of reality far and wide.


SOTT Logo Radio

NewsReal #30: Christchurch massakren - Fald ikke for manipulationen

NewsReal terror shooting christchurch
Når som helst et grueligt terrorangreb eller en masseskydning findersted, er det selvfølgeligt rigtigt at sørge eller i det mindste anerkender ofrerne og deres familie. De 50 uskyldige mennesker dræbt i to moskeér i Christchurch i en byge af kugler sidste fredag fortjener den respektfulde behandling, de efterfølgende er blevet givet i støttende mediedækning, både i New Zealand og internationalt.

Det som fuldstændig overses i alle medieberetninger er en grundig redegørelse for, hvad der fandt sted i byen Christchuch den eftermiddag. Øjenvidenberetninger og politirapporter om flere bevæbnede mænd, anholdte mistænkte og uskadeligjorte bomber forskellige steder i byen er ganske enkelt blevet droppet i "mediedækningen" er blevet erstattet med en fortælling, der fokuseret på en enkelt aktør, den australske Brenton Tarrant.

Den sadistiske psykopat, som filmede sin del af hændelserne er utvivlsomt en gerningsmand, men er han den eneste gerningsmand?

I denne NewsReal, diskuterer Joe og Niall de blodige begivenheder i Christchurch og peger på noget af det bevismateriale, som indikerer Tarrant ikke handlede alene. De diskuterer også, hvorfor det er vigtigt at betragte dette og lignende hændelser i forbindelse med organiserede kriminelle sammensværgelser, hvis polariserende efterdønninger forstærker delinger i samfundet over hele verden.

Hvis yderligere polarisering er hensigten ikke blot for den "enlige skytte" men også for hans magtfulde støttere, så bør vi vide, hvornår vi bliver manipuleret...


Varighed: 01:42:04

Download: MP3 - 93.4 MB


Kommentar: Oversat af Sott.net fra NewsReal #30: Christchurch Massacre - Don't Fall For The Manipulation
Se også Christchurch Terror Attack: Mass Censorship, Mystery Shooters, And The Globetrotting Lone Gunman


Bizarro Earth

Ungdomsstrejkebevægelsen for klima er en umådelig vildledende globalistisk propagandakampagne

youth strike

Ungdomsstrejken for globalistisk propaganda.
For nylig er vi alle blevet bedt om at fejre ungdommens forpligtigelse for at "redde planeten" personificeret af "Youth Strike 4 Climate." Hundredtusindvis af børn over hele verden har været involveret i forskellige former for strejker i protest mod menneskehedens opvarmning af planeterne gennem vores CO2 udledning. Mange fik fri fra deres timer, så de kunne "demonstrere." Dette er blevet budt velkommen af den politiske klasse. Jeremy Corbyn, Caroline Lucas og Nicola Sturgeon var blot nogle få ledende politikere, der støtter denne " 'coordinated day of action.

Særlig glad var præsidenen for EU komissionen Jean Claude Juncker. Han tweetede sin støtte og et øremærkede en fjerdedel af EU's årlige budget til programmer der kan "modvirke" menneskeskabt klimaforandring. Dette er en årlig udgift på mere end 36 milliarder Euro, baseret på EU's 2015 tal. Som altid med EU er det vanskeligt at vide præcist hvor meget af din skat, de bruger eller hvor de bruger det. De har ikke haft en uafhængig revision af deres regnskab i mere end 20 år, idet de foretrækker deres egne revisorer. Ville vi ikke alle foretrække det?
Particularly delighted was the President of the EU Commission Jean Claude Juncker. He tweeted his support and a committed a quarter of the EU's annual budget for programs to 'mitigate' against man made climate change. That's an annual expenditure of more than €36bn, based upon the EU's 2015 figures. As ever with the EU, it is difficult to know precisely how much of your tax money they spend or where they spend it. They haven't independently audited their budget accounts for more than 20 years, preferring their own 'in house' auditors. Wouldn't we all?

Juncker tweet
Imens massefraværet udgjorde lidt af et problem for skolerne, som bør notere en elevs fravær for alle andre grunde end sygdom som "ulovligt", så var Englands nationale forening for skoleledere (NAHT) også støttende. På trods af "officielle bekymringer" var der i undervisningsministerierne rundt om i verden tydeligvis en stiltiende accept af strejken.

Alt dette inviterer til interessante spørgsmål. Hvis ide var det at skolebørn, så unge som 5 år burde blive involveret i politiske protester? Hvem koordinerede "aktionsdagen?" Hvad protesterede de for (eller imod) og vigtigst af alt, hvem betalte for det og hvorfor?

Kommentar: James Corbett also does an excellent job deconstructing these recent developments:


The madness has spread everywhere.

Kids were about to embark on one of these 'protests against nature' (which is what they really are) in Christchurch when the terror attacks there occurred.

In France, kids' 'protests' have been getting way more coverage in the media than the Yellow Vest protests, and there are daily updates even in regional, local newspapers about how one or two teens skipping school are doing in their 'protests to save the planet'...


2 + 2 = 4

Hvorfor darwinismen tager fejl, helt fejl - Del 1: Intelligent design og information

darwin statue
På trods af sit navn bliver Darwins udviklingsteori - og dens moderne variant neodarwinisme, udviklet efter opdagelsen af generne - næsten universelt accepteret som hårde kendsgerninger. Det er "videnskabeligt bevist", bliver vi fortalt, hvilket i praksis ganske enkelt betyder, at du ikke har lov til at stille spørgsmål. Men darwinismen er forkert, helt forkert. Den er forkert filosofisk, videnskabeligt og moralsk.
  • Den er filosofisk forkert, fordi selv logisk tænkning kombineret med sund fornuft er alt, hvad du har burg for at tilbagevise den.
  • Den er videnskabeligt forkert, fordi jo mere videnskaben udvikler sig (jo mere vi opdager for eksempel inden for molekylærbiologien), jo mere taber darwinismen den smule plausibilitet, den har tilbage.
  • Den er moralsk forkert, fordi den form for materialisme og (falske) postulater om naturen, darwinismen promoverer indebærer et afskyeligt verdenssyn, der virker som gift for menneskelig moral: Den beredte vejen for nazismen, stalinismen, postmodernisme og vor tids nihilistiske, næsten psykopatiske livssyn i almindelighed.
I den første del af denne serie, vil vi se på Darwins teori ud fra en filosofisk vinkel. Filosofi fremmer stringent tænkning, afdækning af grove fejl i argumentationen og evnen til at fastholde forskellige og modstridende ideer i sindet uden at miste overblikket. Lad os se, hvordan darwinismen klarer sig.

Bizarro Earth

Den mørke historie bag "Menneskeskabt global opvarmning", de som skabte den - og deres begrundelser

global warming
Den seneste FN konference om global opvarmning under ledelse af det Internationale Panel on Climate Change (IPCC) afsluttede sit møde i Sydkorea med at diskutere, hvordan man drastisk kan begrænse stigningen i den globale temperatur. Mainstream medierne sælger som forudsigeligt forskellige panikscenarier, der "forudsiger" katastrofale klimaforandringer som følge af menneskeskabt udledning af drivhusgasser, specielt CO2, hvis drastiske forandringer i vores livsstil ikke omgående sættes i værk. Der er kun én ting galt med alt det. Den er baseret på fake videnskab og korrupte skabere af klimamodeller, der nu har høstet mange milliarder i regeringsbevillinger til at understøtte argumenterne for nødvendigheden af radikale forandringer i vores levestandard. Vi kan uformelt spørge: "Hvad er pointen?" Svaret er ikke positivt.

Det sydkoreanske møde i FN's IPCC diskuterede de nødvendige midler, ifølge deres computermodeller, for at begrænse den globale temperaturstigning til under 1,5 grader over niveauet i den førindustrielle æra. Ét af panelets medlemmer og forfatterne til den seneste IPCC Special Report om Global Opvarmning, Drew Shindell, fra Duke University fortalte pressen at for at for at møde det vilkårlige 1,5 grads mål, vil det kræve en sænkning af verdens CO2 udledning med hele 40 % over de næste 12 år. IPCC taler for en drakonisk "nul netto udledning" af CO2 i 2050. Det vil betyde et fuldstændigt forbud mod benzin og dieselmotorer, ingen kulfyrede kraftværker, en omstilling af verdens landbrugsproduktion så den brænder mad som biobrændsel. Shindell udtrykte det beskedent, "Disse er enorme, enorme ændringer."

Snowflake Cold

SOTT Resumé af Jordomvæltninger for Februar 2019: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteor Ildkugler

recordsnow2
Februar 2019 var endnu en måned med betydelige begivenheder med ekstremt vejr, med rekordbrydende oversvømmelser og nogle utrolige snefald.


Kommentar: Denne artikel er delvist oversat til dansk af Sott.net fra: SOTT Earth Changes Summary - February 2019: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs


While the media focuses on and hyped the few record warm events in February, they were relatively quiet about record-breaking cold events and continue missing the trend of decreasing temperatures around the world, particularly in the Northern hemisphere - thus diverting public attention from what matters: the serious potential possible for some form of 'ice age' as we enter Solar Minimum, the effects of which are already being felt by millions of people.

The most devastating rainfall events last month took place in the Middle East: Iraq, Iran, Saudi Arabia, Pakistan and Jordan saw torrents of water wash over desert. Elsewhere, an unprecedented flash-flood soaked the world's driest place: the Atacama desert in Chile. Once again, cold and snow records were broken. Chaos and blackouts ensued in the Czech Republic, dozens of flights were grounded in northern India, and record snow blocked roads in Pakistan.

The US saw the worst of the cold this month. From heavy snowfalls in Seattle to unusual temperatures in New Mexico and Las Vegas, and a 'bomb cyclone' that hit eastern states and left 550,000 people without power. Finally, meteor fireballs again hit the headlines in February, starting with an exploding meteor over Cuba that shattered building windows.

All that, and more, in this month's SOTT Earth Changes Summary...


Kommentar:
Check out the other recent releases:



Vader

Den originale Monroedoktrin var et løfte om at beskytte nationer imod kolonisering - Nu er den af USA brugt som retfærdiggørelse til at invadere dem

john bolton trump

John Bolton recently cited 19th century US foreign policy to justify US intervention in Venezuela, Nicaragua and Cuba
Præsident James Monroe ville sikkert have været forfærdet over at se hvordans hans politik som beskyttede folk i Sydamerica imod europæiske kolonister er blevet muteret til at være en selvudstedt licens til at intervenere i andre landes forhold.

I en kommentar fornylig pralede USAs nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton om at den nuværende administration i det Hvide Hus "ikke er bange for at bruge frasen Monroe Doktrinen.'" Han refererede selvfølgelig til politikken fra 1823 under Præsident Monroe, som forlængede USA beskyttelse til at være enhver del af Amerika [inkluderende ikke mindst Central og Sydamerika] som stod overfor kolonisation af europæiske nationer.


Its meaning has apparently been twisted over the years, however, along with the way the US sees its role in the world. When Ronald Reagan supported murdering dictators in Latin America and sent the CIA after democratically elected leftist leaders, he was said to be following the Monroe Doctrine. Arguably, it has since gone global, with the US claiming it to be its unalienable right to meddle in any nation anywhere in the world for no better reason than protecting its national interests, be it Syria or Venezuela.

RT's Murad Gazdiev explores how a once benevolent idea turned into a justification for imperialist policy.


SOTT Logo Radio

NewsReal #27: Et statskup i Venezuela med mediernes hjælp - Og er de demonstrerende Gule Veste i Frankrig "antisemitter"?

newsreal venezuela
Den venezuelanske 'regimeskifte' karavane ruller videre. De vestlige medier gør deres bedste for at skabe den 'virkelighed' hvori millioner af venezuelanere sulter eller flygter landet, hvori ingen støtter regeringen under Maduro fordi han er en 'brutal diktator', og hvor alle elsker den nye amerikansk udpegede leder, Juan Guaido. Dette er 'Irakiske masseødelæggelsesvåben redux, det er Kaddafi 'bombende sit eget folk' genblandet, Assad 'brugende kemeiske våben imod ist eget fok', alle genskabt og genbearbejdet for Venezuela.


Kommentar: Denne artikel er delvis oversat til dansk af Sott.net fra: NewsReal #27: Coup-by-Media in Venezuela - French Yellow Vest Protesters 'Anti-Semites'?

Lyt med nedenunder til denne uges analyse af verden omkring os.


The first physical salvos in this latest chapter of the globalists' war on normal human beings were fired yesterday when US stooges set fire to 3 trucks carrying 'humanitarian aid' at the Colombia-Venezuela border crossing. For good measure, a handful of 'defectors' from the Venezuelan Gendarmerie rammed border barriers with armored vehicles, seriously injuring several people. Western media outlets tried to claim that the trucks were set on fire by Venezuelan security forces firing tear gas canisters, but the culprits were undoubtedly US/Guaido agents tasked with creating the right 'optics' to support the bogus narrative that the Western media has been pushing for months. In the southeast of the country, near the border with Brazil, clashes broke out between opposing factions and 4 people were killed as 'unknown gunmen' fired on the crowds. In short, for anyone familiar with the details of the previous 68 coups carried out by US governments around the world, the situation in Venezuela is following the worn-out playbook, line for line.

Meanwhile in France, the 15th consecutive weekend of Yellow Vest protests took place with no sign of diminishing numbers. The much-hated Macron government has repeatedly tried and failed to tarnish the image of the protestors. First they were labeled 'far-right extremists', then they were denounced as 'Russian agents', but now the 'big guns' have been brought out and, according to much of the Western media, the Yellow Vest protestors are, to a man and woman, 'dirty anti-semites'. Someone should tell Macron that when you have to resort to such discredited canards, you really should cut your losses and admit defeat. There's little chance of the 'Princes of Paris' doing that, however; they (and most of the Western elite) have spent many years increasing and consolidating their power, and the very last thing they will do at this stage is relinquish even a small part of it.

On this week's NewsReal podcast, Joe & Niall discuss the 'revolutions' in Venezuela (1st hour) and France (last 20 minutes).


Running Time: 01:19:17

Download: OGG, MP3


Listen live, chat, and call in to future shows on the SOTT Radio Network!