Velkommen til Sott.net
tir, 04 aug 2020
Verdenen for Mennesker som tænker

Jordomvæltninger
Kort


SOTT Logo Media

SOTT Resumé for Jordomvæltninger for Juni 2020 - Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteor Ildkugler

secsjune2020
Styrtregn, oversvømmelser og hagl efterlader et hav af ødelæggelser verden over, og den nordlige halvklode fik stadig sne i juni.

The utrolige mængde af nedbør igennem de sidste måneder kan forklares ved et antal af ladede partikler i de øverste lag af atmosfæren.

Når meteorer og meteoritter passerer igennem de den nedre atmosfære, eller når vores klode passerer igennem en strøm af kometstøv, så akkumulerer ladede partikler mellem ionosfæren og overfladen på kloden førende til intensivering af storme og til voksende skydannelser hvilket bevirker mere nedbør. Skovbrande og vulkanudbrud, for eksempel medvirker også til akkumuleringen af partikler.


At the same time, rain can conduct the accumulated electrical charge of the ionosphere to the ground, which increases the occurrence of other electrical phenomena, as tornadoes, hurricanes and plasma formations.

The accumulation of charged aerosols and increasingly colder temperatures in upper layers of the atmosphere - caused by the current solar minimum - can also be responsible of the increasing amount of hail and unseasonable snow around the world.

Charged particles influence weather much more than has been appreciated.

Heavy rain and raging floods took the life of hundreds and affected millions in south China, and destroyed 1,470 houses and 3 bridges in Gorontalo Province, Indonesia. Heavy floods also hit Assam, India leaving 16 dead and over 253,000 affected.

While Romania got its second coldest day in June, Montana got more than 1 foot of snow and southeast Wyoming got 6 inches... just at the beginning of summer.

Siberia got a share of extreme weather this month, from tornadoes to floods and extreme temperature swings.

A 7.5-magnitude earthquake rattled large swaths of southern and central Mexico, killing at least five people. No major damage was reported.

Locusts continued to ravage Africa, India, Brazil, Argentina and the Middle East, with no sign that they'll be gone soon.

All that and more in our SOTT Earth Changes Summary for June 2020:


SOTT Logo Media

SOTT Resumé af Jordomvæltninger for Maj 2020: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteor Ildkugler

SECS may 20
Mens solen går ned i en 'lockdown' periode så lades Jorden op og svarer derefter. På det seneste har selv mainstream videnskabelige rapporter erkendt at denne sol minimum kunne medføre iskoldt vejr, hungersnød, øget jordskælvsaktivitet, og katastrofale vulkanudbrud... og det de seneste displays i Maj 2020 har netop peget derpå.

Men nedsat solaktivitet er ikke årsag til alt hvad der rører sig. Solen er stille, men på trods deraf er planeten supercharged. Så hvad der end 'jorder' solen, har også sat kraftfulde strømme gennem Jorden. Solen udslap den første soludbrud siden 2017 den, 29. maj. Noget som kan blive meget farligt for satelliter og strømforgreningsværk, hvis vores magnetosphære fortsætter med at svækkes.

Pudsigt nok, så sammenfaldt udbruddet af intenst oprør i USA over George Floyd, med dette soludbrud... en menneskelig-kosmisk forbindelse?

Også i sidste måned, vendte store dele af den nordlige halvklode tilbage til vinterforhold - blot en måned væk fra sommer, og trods rekordvarme i store dele af Europa, Rusland og Nordamerika. I den sydlige halvklode derimod, var rekorder for tidlig sne og kulde brudt og det på trods af at vinteren ikke 'officielt' var begyndt.

Absurde mængder af regn fortatte med at falde fra himlen verden over, med ødelæggende skybrud og jordskred i Kenya, Indien, Oman og Central Amerika i sidste måned - med hundredvis af dræbte og tusinder fortrængt.

Indien, Pakistan og Østafrika led af de værste græshoppeplager i årtier førende til vidstrakte ødelæggelser for afgrøder, som kombineret med unødvendige madtab på grund af lockdown, peger på at vi måske vil se alvorlige madmangel i den nære fremtid.

Atmosfærisk elektrisk aktivitet fortsætter med at overraske - og dræbte desvære masser af mennesker og dyr. Alene i sidste måned, registrerede Washington DC over 87000 lynnedslag på en enkelt dag... næste 23 gange det årlige gennemsnit!

Alt dette og mere i vores SOTT Resumé for jordomvæltninger for maj 2020:


Se det også på Sott.net's Vimeo channel:


Fireball 2

Krakatau og den store komet i 1882: Udforskning af den virkelige mekanisme i 'klimaforandring'

Eruption of Perbuatan volcano on Krakatoa Island, 26 August 1883.
© Dea Picture Library/De Agostini/Getty Images
I maj 1883 observerede kaptajnen ombord på det tyske skib Elizabeth askeskyer over Krakatau, en ø i Sunda-strædet mellem Java og Sumatra i Indonesien. I de følgende uger rapporterede andre fartøjer at have hørt torden og se glødende skyer. Lokalbefolkningen rapporterede også jordskælv, mens små vulkanudbrud rumlede hen over øen.

Lidt vidste de, at dette var de tidlige tegn på, hvad der ville blive et af de største vulkanudbrud i den registrerede historie. Krakatau gik i udbrud søndag 26. august 1883 og sendte vulkansk støv så højt som 24 km op i atmosfæren. Dagen efter den 27. august blev der hørt to enorme eksplosioner så langt væk som Australien, mens det sidste udbrud ødelagde to tredjedele af øen og udløste en kraftig tsunami, der udslettede hele bebyggelser og føltes hele vejen over Det Indiske Ocean i Sydafrika. Det anslås, at 36.000 mennesker døde i denne naturkatastrofe.

Udbruddet havde også en markant indflydelse på det globale klima og sendte en meget stor mængde svovldioxid (SO2) op i stratosfæren, hvilket førte til en global stigning i svovlsyrekoncentrationen. Dette øgede igen skyedækket, der dæmpede sollys og sendte de globale temperaturer ned med mindst 0,4 ° C det følgende år. Da undersøiske telegrafkabler allerede var i brug, blev nyhederne om udbruddet videresendt hurtigt over hele kloden og ramte aviserne i New York, London og Paris inden den 28. august.

Meteor

Ny indsigt i den Sorte Død: Den virale og kosmiske forbindelse

"Komter er onde stjerner. Hver gang de dukker op i det sydlige, så udrydder de det gamle og etablerer det nye. Fisk bliver syge, afgrøder mislykkedes, Kejsere og almindelige mennesker dør, og mænd går i krig. Folk hader livet og ønsker ikke engang at tale om det." -Li Ch'un Feng, Director, Chinese Imperial Astronomical Bureau, 648, e.Kr.
Billede
I 2007, faldt en meteor i Puno, i det sydøstlige Perú. José Macharé - en videnskabsmand ved Institutet for Geologi, Minedrift og Metallurgi i Perú - sagde at stenen fra rummet faldt tæt ved et mudret område ved søen Titicaca, hvilket fik vandet til at koge for omkring 10 minutter. Den blev blandet med jorden og udgav en grå sky, hvis komponenter forbliver ukendte. Efter at have forkastet radioaktive gifte, så blev det sagt at denne giftige sky foranledigede hovedpiner og åndedrætsproblemer i mindst 200 personer ud af en befolkning på 1500 indbyggere. Bortset fra denne begivenhed, hvor ofte hører vi om folk som bliver syge på grund af en sten fra rummet? Hvad med fugle, fisk eller andre dyr. Astrologer fra gammel tid citerede kometer som værende ilde varsler af død og hungersnød, men er der andre årsager som vi burde være bevidste om udover de som skyldes fysiske/mekaniske konsekvenser af et kometnedslags ødelæggelse på vores skrøbelige omgivelser?

Som en læge, koncentrerer jeg mig normalt udelukkende med emner vedrørende medicin og sundhed, ikke historie og katastrofisme. Dog, ser jeg ligesom så mange andre mennesker, tegn på atmosfæriske ændringer på vores klode som ifølge mange eksperter, vel kunne være på grund af øget opladning af kometstøv. Når jeg læser om en stigning af rapporter om ildkugler over hele verden, og når jeg ved at disse faktorer må have en indflydelse på individer og på samfund, så motiverer det mig til at forske for at finde forbindelserne således at jeg er bedre forberedt på hvad der måtte ligge i vores fremtid. Hvis vores klode er på vej ind i en ny cyklus af bombardement af kometer, og hvis disse kometer indeholder nye arter af mikrober som er ukendte til menneskehedens kollektive immunsystem (hvilket vel kunne være tilfældet) så er det at være forvarslet også at være forudrustet.


Kommentar: Denne artikel er delvis oversat til dansk af Sott.net fra New Light on the Black Death: The Viral and Cosmic Connection

Denne artikel blev først udgivet i number 13, volume 1 / 2011 af
The Dot Connector Magazine, den officielle udgivelse af Sott.net på det tidspunkt.


According to the late Sir Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe of the University of Wales at Cardiff, viruses can be distributed throughout space by dust in the debris stream of comets. Then as Earth passes though the stream, the dust and viruses load our atmosphere, where they can stay suspended for years until gravity pulls them down. They compare numerous plagues throughout our history which coincide with cometary bodies in our skies. These researchers are certain that germs causing plagues and epidemics come from space.

In a letter to Lancet [1],Wickramasinghe explains that a small amount of a virus introduced into the stratosphere could make a first tentative fallout east of the great mountain range of the Himalayas, where the stratosphere is thinnest, followed by sporadic deposits in neighboring areas. Could this explain why new strains of the influenza virus that are capable of engendering epidemics, and which are caused by radical genetic mutations, usually originate in Asia? Wickramasinghe argues that if the virus is only minimally infective, the subsequent course of its global progress will depend on stratospheric transport and mixing, leading to a fallout continuing seasonally over a few years; even if all reasonable attempts are made to contain an infective spread, the appearance of new foci almost anywhere is a possibility.

Kommentar: See also:

Black Death found to be Ebola-like virus

New Light on the Black Death: The Cosmic Connection

Related:

Happy New Year 2014?

SOTT Talk Radio show #70: Earth changes in an electric universe: Is climate change really man-made?


SOTT Logo

SOTT resumé af Jordomvæltninger for April 2020: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteor Ildkugler

April 2020 bragte os nogle kølige overraskelser fra recordstore snefald i dele af USA og Europa til kæmpehagl i Asien og Mellemøsten.
secs4202
Et arktisk frontsystem tordnede hen over Canada, Midvesten og det nordøstlige og sydlige USA foranledigende strømafbrydelser i Manitoba og Maine, efterladende hundredtusinder uden strøm. Snerekorder blev brudt i Colorado (75cm), South Dakota (37cm), og Iowa (28cm).

Sne faldt også i Dushanbe, Tajikistan, for første gang i 26 år...om foråret!

Den globale fødevareproduktion er ikke blot blevet fostyrret af den økonomidræbende plandemi, kulde og frost har også ødelagt afgrøder på tværs af Europa og USA.

Hagl har også været ødelæggende på kloden i denne måned, dræbende 5 mennesker, ødelagt afgrøder og beskadiget 6000 hjem i Vietnam. Haglstorme efterlod også 4200 mennesker hjemløse i Tripura, Indien og dækkede jorden i dele af Saudi Arabien, Iran, og Kina... med efterfølgende oversvømmelser da det smeltede.

Alvorlige storne, hagl, tornadoer og kraftig blæst rev igennem dele af Midvesten og det sydlige USA førende til skader på mange hjem, specielt i Indiana og Arkansas.

Mens alt denne nedbør faldt på tværs af verden, så står Tjekkiet overfor den værste tørke i 500 år.

Alt dette og mere i denne måneds SOTT resumé af Jordomvæltninger:


Clock

Cs hitliste: Profeti, forudsigelse og varsler om ting der vil ske


Kommentar: Dette er den første i en serie artikler om Cs (Cassiopaeans) track record, de til tider sarkastiske og altid indsigtsfulde måske fremtidige intelligenser og emnet for Cassiopaea-eksperimentet. Vi sigter mod at præsentere de tilfælde af udsagn, der i større eller mindre grad har vist sig at være nøjagtige som et resultat af efterfølgende begivenheder, forskning og opdagelser. Artiklerne vil blive offentliggjort på semi-regelmæssig basis, med andre ord, hver gang vi har tid til at skriver dem.


"Tal min vilje, gør dig selv til en profet!'

Billede
© Chandra
Cassiopeia A, en supernova-rest, der er cirka 300 år "gammel" og adkiller blandt andet ved at være den stærkeste radiokilde, der kan observeres uden for vores solsystem.
På ethvert givet tidspunkt ser der ud til at være mindst en charlatan, der løber rundt og forudsiger verdens forestående ende. I 2011 forudsagde radioevangelist Harold Camping, at verdens trofaste ville blive "Henrykket" den 21. maj 2011. Naturligvis viste datoen sig at være en total bommert, hvilket fik Camping til at "revidere" sin forudsigelse til 21. oktober. Det er overflødigt at sige, I skrivende stund holdt vi ikke vejret, og med god grund. Vi kunne være besvimet og have gået glip af endnu en apokalyptisk ikke-begivenhed!

Men er der noget som gyldig profeti eller forudsigelse af fremtidige begivenheder? Resultaterne af Cassiopaea-eksperimentet antyder, at der faktisk er en sådan ting og mere (f.eks. Fjernadgang til ukonventionel viden, hvad enten den er uklar eller bare hidtil ikke hørt). Men C'erne har præsenteret et meget unikt valg af forudsigelse. Det er tæt knyttet til deres kosmologi og deres syn på 'tid'. I henhold til Cs er vores univers et "fri vilje" univers, og tiden er ikke et strengt lineært 'engangs' fænomen. Det betyder, at fremtiden er åben. Mere om det nedenfor.

De fleste forudsigelser er baseret på et temmelig forenklet og sandsynligvis fuldstændigt falsk syn på virkeligheden. I henhold til denne mekanistiske idé blev universet oprindeligt sat i gang på et eller andet imaginært "begyndelsestidspunkt" af en lige så imaginær "første sag". Religioner har kaldt denne første sag "Gud", mens forskere har betragtet det som "Big Bang". Når maskinen er sat i gang, adlyder den fysiske love og fungere som et urværk. Teoretisk, med nok data, kan enhver hændelse i denne mekanistiske kæde af årsag og virkning forudsiges. Så når en eller anden profet giver en forudsigelse af en fremtidig begivenhed, opererer han eller hun dybest set med den antagelse, at fordi "Gud" eller et andet guddommeligt væsen er alvidende og kan se, hvordan alt udspiller sig (og under antagelse af, at dette væsen faktisk eksisterer, og at det ikke blot er en kosmisk praktisk vittighed om sit emne), det må være rigtigt. Men tingene er ikke så enkle.

Magnify

Chemtrails? Flystriber? Mærkelige skyer?

Billede
© NASA
Flystriber set fra rummet: det faktum, at kontrailerne nu fortsætter så længe, ​​er i sig selv et tegn på, at noget ikke går godt, men det er IKKE bevis på, at de er 'kemtrails.'
Et par ting, der skal overvejes, når man taler om såkaldt "chemtrails":

1) Der er selvfølgelig noget 'sprøjtning', der foregår, og det er ikke til fordel for menneskeheden. Jeg har hørt et par historier fra folk om meget lavtflyvende fly, der spreder ting, der lander over alt eller gør mennesker syge. Og jeg mener LAV flyvning.

2) Sprøjtning, der faktisk påvirker et angivet område under sprøjten (det pågældende plan), skal være i nogenlunde lav højde, ellers vil det, der sprøjtes, ikke komme ned på området under sprøjten. Dette skyldes det faktum, at vores atmosfære har et antal lag, og hvert lag har sin egen temperatur og vindhastighed og retning, og meget ofte tager ting i et lag meget lang tid og afstand for at blandes eller blande sig med andre lag, HVIS de overhovedet blandes. Normalt er vindhastighederne i de øverste lag sådan, at alt, der afsættes der, kun kan trænge ned til lavere vejr, luftlag efter mange tusinder af kilometers rejser. Det er en meget ikke-lineær situation og uforudsigeligt.

3) Så hvis du taler om kemisk sprøjtning, som du kan se ovenfor på himlen, der derefter falder på området under det, skal du tale om sprøjtning med lav højde.

4) Derfor kan stier, der er meget højt på himlen, og som ikke har håb om nogensinde at interagere med jorden under dem, ikke rigtig kaldes "chemtrails", undtagen måske hvis der sprøjtes et kemikalie, der formodes at påvirke vejret (og endda det Udføres relativt lavt). Frøsåning foretages ved at sprede elementer som tøriskrystaller eller sølviodid i atmosfæren med en fly eller endda jordbaserede stationer. Frøskyer menes at fremme kondensering af vanddråber, således regn.

Kommentar: Oversat af Sott.net fra Chemtrails? Contrails? Strange Skies I denne er der desuden mange kommentarer, spørgsmål og svar.

Som et eksempel på hvor uforudsigelig partikler i luften afsætter sig, er her et billede af hvordan radioaktivt Cæsium-137 blev deponeret efter at det frigivet ved en ulykke på atomkræftværket i Tjernobyl i april 1986:
Chernobyl accident April 26, 1986 deposits of Cs-137
© Ukendt, evt. Cerea.fr
Nedfald af radioaktivt Cæsium-137 efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl den 26. april 1986.
Se også:
Cosmic COINTELPRO: Baiting chemtrails conspiracy theorists with straw men
Forskere af jordens atmosfære afsiger chokerende dom for de der tror på Chemtrails: Chemtrails er ikke virkelige!
Chemtrails, Disinformation and the Sixth Extinction

Som kommentar til punkt 8)
Earth's Upper Atmosphere Cooling Dramatically
Heri forklares det, at minsket solaktivitet gør jordens termosfære, der strækker sig fra 80 km til 500 km mindre varm. Dette gør, at der er mindre luft i disse høje lag, som igen giver mindre luftmodstand for de jordnære satellitter i dette område. Se også forklaringen her. Man kan følge Solens aktivitet her. Et andet studie fra 2019 kom til et lignende resultat for mesopausen det lag der ligger under umiddelbart termosfæren.
These lidar observations reveal a cooling trend of more than 2 K/decade in absolute mesopause temperature since 1990, along with a decreasing trend in mesopause height: The HM is moving downward at a speed of ~ 450 ± 90 m/decade, while the LM has a slower downward trend of ~ 130 ± 160 m/decade.
(2) (PDF) The Long‐Term Trends of Nocturnal Mesopause Temperature and Altitude Revealed by Na Lidar Observations Between 1990 and 2018 at Midlatitude. Available from: https://www.researchgate.net/publication/333174765_The_Long-Term_Trends_of_Nocturnal_Mesopause_Temperature_and_Altitude_Revealed_by_Na_Lidar_Observations_Between_1990_and_2018_at_Midlatitude [accessed Apr 15 2020].
See også:
A Puzzling Collapse of Earth's Cooling Upper Atmosphere
Earth's Shrinking Atmosphere Baffles Scientists


SOTT Logo

SOTT resumé af jordomvæltninger - marts 2020: ekstremt vejr, uro på kloden, meteor ildkugler

secsm2020
Mens coronavirus-pandemien får al opmærksomhed, inviterer naturen os til at notere sig noget virkeligt ekstremt vejr i marts.

En blanding af kraftigt regn, oversvømmelser og jordskred samt kulde og snefald udenfor sæsonen har forårsaget omfattende ødelæggelser rundt om i verden.

Forår? Hvilket forår? Vinterlige snefald dækkede dele af Europa, herunder Italien og Sverige (en ubekvem begivenhed for vores kære Greta og hendes førere). USA havde sin andel af kolde temperaturer med sne i det vestlige og midtvestlige område, og endda Hawais højdepunkter blev dækket i hvidt.

Dele af Mellemøsten og Sydasien blev også ramt af minusgrader. Lahaul, Indien blev ramt af 30 tommer ny sne!

Mindst 17 rapporterede tornadoer ramte Mellemamerika under et voldsomt vejr udbrud og efterlod et spor af ødelæggelser. Tennessee blev hårdt ramt i denne måned, da en enorm tornado skar en sti gennem staten, dræbte 25, ødelagde bygninger, væltede elektriske ledninger og strøede gader til med affald og ødelagte ting.

Et jordskælv rystede Kroatiens hovedstad Zagreb, skadede bygninger og efterlod biler knust af faldende stykker murværk. Og to jordskælv med en styrke på 5,8 og 4,9 rystede den vestlige del af provinsen Indonesien tidligere i måneden, hvilket efterlod mængder af sårede og flere ødelagte huse. Mens et jordskælv i størrelsesorden 7,2 ramte Ruslands Fjernøstlige region ved Kuriløerne og gav anledning til en tsunami-advarsel for den tyndt befolkede region.

Blandt det nuværende virushysteri og verdensomspændende nedlukninger skåret en meteorpåvirkning et massivt krater på 20 meter i Akure, i Nigeria. Måske ønsker de skjulte magthavere ikke at folk skal være opmærksomme på himlen, da vi muligvis vil opleve en gentage af denne slags fænomener i den nærmeste fremtid.

Alt dette og mere i denne måneds oversigt over SOTT Jordomvæltninger:


Kommentar: Oversat af Sott.net fra SOTT Earth Changes Summary - March 2020: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs


SOTT Logo

SOTT Resumé af Jordomvæltninger - Februar 2020: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteor Ildkugler

secsfeb2020
Vinteren var hård på den nordlige halvklode i Februar måned med endnu mere kulde og snefaldsrekorder slået.

70 landsbyer i det sydvestlige Tyrkiet blev begravet under 6 meter sne efter en voldsom snestorm. Indbyggerne var uden el og vand mens de kæmpede med at skovle sig ud. Derudover så dræbte 2 laviner 41 mennesker i den østlige del af landet mens et jordskælv på 5,7 dræbte 8 i det sydvestlige...Det er en hel del af eksteme begivenheder for en enkelt region.


Haji Omaran, a town on the mountainous Iraq-Iran border, also experienced exceptionally heavy snowfall, with roads blocked and cars buried in the snow. Saudi Arabia also got its share of unusual cold weather (for the desert!) as the temperature dropped to -5°C.

Last but not least, Taiwan's highest peak of Yushan and nearby counties were hit by the heaviest snowfall in two decades, whilst Himachal Pradesh's capital received the highest snowfall in eight years.

Heavy rain continued breaking records around the globe: 2 feet of rain in 24 hours in Fiordland, New Zealand; 5 dead and hundred displaced in Kenya; a month's worth of rain in 3 hours in São Paulo, Brazil; rainfall 400% above normal in Mississippi; hundreds evacuated in Northern Argentina due to widespread flooding, while western Washington got hit by historic flooding and landslides... and that's just to mention some of the most significant events.

At least seven people were killed across Europe by Storm Ciara, heavy rain and strong winds shut down transport and left hundreds of thousands without power. And storm Dennis left its mark in the UK, dumping a month's worth of rain in 48 hours with 91mph winds.

Meteor fireballs also gave quite a show this month, sightings on the rise... at least for now.

See it for yourself in this month's SOTT Earth Changes Summary:


SOTT Logo S

SOTT Jordomvæltninger Resumé for Januar 2020: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteorer og Ildkugler

secs_jan
Skovbrande fortsatte med at hærge på tværs af Australien i januar måned førende til at 70% af landet var berørt af røgdis. New South Wales og Victoria var blandt de mest betruffede stater med mere end 2000 huse ødelagt og tusinder fortrængt.

Regn har siden bragt en vis lindring mend der er stadig mere end 50 aktive brande. Og hvis det ikke var nok, så har kraftige regnskyl, kæmpe haglt og støvstorme også ramt landet bringende endnu mere ødelæggelse udover det fra skovbrandene.

Et betydeligt antal af imponerende meteor ildkugler blev filmet i denne måned, som udover et stigende antal af reporter om højlydte "booms" eller 'eksplosioner i himlen', understreger at der kunne være endnu flere meteor ildkugler som ikke blev rapporteret eller som blot passerede usete forbi.

Seismisk og vulkansk aktivitet nåede nye højdepunkter i januar, hvor et ødelæggende jordskælv på 6,8 ramte det østlige Tyrkiet. Mindst 31 mennesker omkom og mere end 1600 sårede.

Puerto Rico blev ramt af to kraftige lave jordskælv på 5,8 og 6,4 som førte til et dødsfald og en stribe af ødelagte bygninger og strømafbrud på tværs af øen. Det igangsatte sværm af jordskælv er endnu ikke ophørt.

Et jordskælv på 6,4 rystede Xinjiang i China, ledende til et dødsfald og ødelæggelse på adskillige bygninger.

Sidst men ikke mindst så ramte et jordskælv på 7,7 130km fra Jamaica rystende folk på de Karibbiske øer og så langt væk som Miami.

Selv om massemedierne rapporterer at "et antal af lande netop var vidner til den varmeste januar", så har mængden af sne i den nordlige halvklode været langt fra "normal". Se for dig selv denne måneds SOTT jordomvæltniner Resumé...