ECHCC_front_low_def_CoverBook
© SOTT.net/Red Pill Press
Hvis du nogensinde haft ønsket om at læse en afhandling omkring vigtigheden af at se på virkeligheden fremfor illusion, at søge sandhed fremfor løgne, så er denne bog en 'must read'.

Aftagende Jet og Golf strømme, orkaner, jordskælv, vulkan udbrud, meteor ildkugler, tornadoer, oversvømmelser, jordfaldshuller og noctilucent skyer har været tiltagende siden årtusindeskiftet. Kan tilhængere af menneskeskabt global opvarmning fryde sig over deres 'sandhed', eller er noget andet, meget større ved at ske på vores planet? Mens mainstream videnskab afbilleder disse jordomvæltninger som uden for korrelation, så tilfører Pierre Lescaudron opdagelser fra det Elektriske Univers paradigme og plasma fysik, for at påvise at der er en nær relation, der stammer fra en fælles årsag: anstigningen i kredsløb af vores Sol's 'tvilling' og dertil hørende komet sværm. Ved at citere historiske dokumenter, afdækker forfatteren en stærk korrelation mellem autoritær undertrykkelse og natur katastrofer af kosmisk herkomst.

I sin kryds-henvisning mellem metafysisk research og informations teori, er Earth Changes and the Human Cosmic Connection et banebrydende forsøg på at genforbinde moderne videnskab med oldtidens forståelse om at det menneskelige sind og tilstande af den kollektive oplevelse kan have indflydelse på kosmiske og jordlige fænomæner. I sit dække af en bred vifte af videnskabelige discipliner og overdådigt illustreret med over 250 billeder og 1,000 kilde henvisninger, er Earth Changes and the Human Cosmic Connection præsenteret i et tilgængeligt format for alle der søger at forstå tidens tegn.


Kommentar: Se også fire artikler af samme forfatter begyndende med Om lynfrosne mammutter og kosmiske katastrofer Samme forfatter har også udgivet bogen: Cometary Encounters: Flash-Frozen Mammoths, Mars-Earth Discharge, Comet Venus and the 3,600-Year Cometary Cycle


Jeg satte pris på den systematiske fremgang som Pierre Lescaudron forbandt punkterne på. Bogen begynder bl.a med en meget let forståelig forklaring (på simpelt engelsk) af den videnskabelige forståelse omkring teorien om universets elektriske væsen og hvordan det forholder sig til klimaet, efterfulgt af hvad historien kan lære os, såvel som overvejelser omkring informations teori og bevidsthed, altimens der hele vejen igennem bliver lagt vægt på at løfte sløret på den almene forståelses misforståelser og rene fabrikationer omkring alle disse emner.

Hen ad vejen, trin for trin, kommer man til den fornuftige konklusion at jo flere folk der tror på løgne, eller på sandhed, kan have en potentiel stor indvirkning på hvad der sker med vores Jord og vores art.

Efter at have læst den, kan man se at den menneskeligt-kosmiske forbindelse ikke blot er et produkt af en eller andens fantasi, men et seriøst emne der er seriøs overvejelse værd, og understøttet af observerbare fænomæner og fakta i nutid og fortid.

Faktisk var dette kocept noget de gamle før-historiske civilisationer forstod, men som vores samfund som hele og dets herskere har haft motivation til at undertrykke og forglemme, specielt i perioder der har været nogenlunde fri fra katastrofer. Dette argument udforskes også i bogen.

Efter al den rimmelighed og fornuft der tilføres emnet igennem bogen, giver bogens forfatter ydmygt dette råd:
Hvis den menneskelige-kosmiske forbindelse er valid, bør alle data inspiceres forsigtigt førend vi tænker den sand eller falsk. Dette vedrører hvert eneste stykke information, inklusive bogens indhold. Den giver helt sikker en mere objektiv vurdering af virkeligheden end den mekanistiske uniformitarian paradigme vi bliver fyldt med af eliten og deres håndlangere. Dog betyder det ikke at alt er sandt. Så check kilderne, læs andet materiale, tænk, sammenlign, forsøg at skelne, del informationen med ligesindede og opbyg derefter din egen vurdering af virkeligheden, så objektivt som muligt.
Comets and the Horns of Moses cover book
Bogen komplimenter det overbevisende og banebrydende værk af Laura Knight-Jadczyk - "Comets and the Horns of Moses (The Secret History of the World) [Vol II]". Den bog er pakket ned historiske fakta og arbejdet af nutidige videnskabsfolk, og på en lignende måde som i Pierre's bog, forbinder den vigtige punkter, så at disse to bøger tilsammen giver en vigtig nøgle til hjælp i at forså hvor menneskeheden er idag og hvordan vi kom hertil og hvad der formentligt er dette bedste at gøre herfra.

Hvis du finder disse bøger behjælpelige i at forstå vores verden, vil jeg anbefale at læse Knight-Jadzyck's The Secret History of the World and How to Get Out Alive, den første bog i Secret History of the World serien, udgivet 2008.

Selvfølgelig citerer bogen mange kilder, der gør læsning af den interessant.

Nogle spørgsmål der stilles og svares på i bogen.
Kan volden og løgnene der spredes af den magtfulde elite på en eller anden måde udløse kosmiske reaktioner? Har den menneskelige bevidsthed nogen indflydelse på materie, som det er blevet foreslået af nogle fysikere, på et mikrokosmisk niveau? Hvordan har observeratøren indflydelse på den observerede begivenhed på et makrokosmisk niveau? Har en gruppe af individer (f.eks, verdens befolkning) mere indflydelse på en observeret begivenhed hvis de alle 'ræsonerer' på samme tros-frekvens? Hvad sker der når disse tros artikler er løgn, modsat virkeligheden? Og endeligt, hvis alle ovenævnte er korrekte antagelser, hvad kan vi gøre for at ændre en sådan mørk fremtid som ideen foreslår?
I bogens 1. del får vi en glimrende gennemgang af den Elektriske Univers teori, grundlæggende koncepter fra Electric Universe teorien og plasma kosmologien: Elektrisk ladet plasmas primære rolle. De kræfter der er på spil i vores sol system og hinsides bliver illustreret; plama dynamikker,elektriske udladninger, plasmas dobbelt-lag og hvordan disse fænomæner kan tilføres på planetens, solens og galaktisk niveau.

2. del fokuserer på Nemesis teorien og hvordan den passer ind i Elektrisk Univers modellen, der forbindes både til de senere års stigning i komet aktivitet og solens aftagende aktivitet. Emnet om cyklisk masse udryddelse i vores møde med kometerers forskellige cykler, introduceres også.

"Efter indgående at have set på disse fænomæner stod det klart for mig at den hypotetiske sol kompagnon og dens akkompagnerende komet sværm der nærmer sig solsystemet, kan forklare disse påståede menneskeskabte og svært relaterbare anomalier, der nu synes at være nært beslægtet til hinanden og usandsynligt kan forbindes til menneskelig aktivitet."

3. del forholder sig til Elektrisk Univers og Nemesis teorier og forbinder dem for at forklare hvordan Nemesis og dens komet sværm har indflydelse på Jorden, inklusiv Jordens omdrejningshastighed, stigning i jordskælv, ildkugler og meteorer i vores atmosfære, meteoriter nedslag, vulkan udbrud og jordfaldshuller, global nedkøling, væsentlige ændringer i Golf og Jet strømmene, hyppigere orkaner, lyn og tornadoer, oversvømmelser, tørker, mærkelige ny typer af skyer og abnormale lyde fra himlen, afgrøde svigt og pol skifte.

I del. 4 genintroducerer forfatteren "det glemte koncept omkring Himlens Mandat og beskriver hvordan det gradvist blev slettet fra den menneskelige forståelse og historie, med fokus i den mørke middelalder hvor en enorm tildæknings operation tog sted, iværksat af religion. Derefter beskriver jeg den mulige videnskab bag dette fænomæn med data fra kvante teori, informations teori og psi research, og slutter af med at opsummere og foreslå hvad vores fremtid kan have i vente, og hvad vi kan gøre ved det."

Det er en bog der bør læses, genlæses og deles med alle de der er interesserede i at forstå vores virkelighed.