Deagel projection
International Man: Deagel er en privat onlinekilde om de militære kapaciteter i verdens nationalstater. Det udgav for nylig en chokerende fem-års prognose.

Rapporten analyserer lande efter forventet befolkningsstørrelse, BNP, forsvarsbudget og mere.

I den forudsiger de en reduktion på 70% i størrelsen af ​​USA's befolkning. Dette er en dristig forudsigelse. Hvad er dine tanker om dette?

Doug Casey: Jeg må sige, at jeg ikke var bekendt med Deagel - den holder en lav profil. Deagel er i samme branche som Jane's - som har beskæftiget sig med at analysere våbensystemer i mange årtier.

Et kig på Deagels hjemmeside, som er ret sofistikeret, gør det klart, at vi ikke har at gøre med en eller anden blogger, der laver en skandaløs clickbait. Det ser ud til at være godt forbundet med forsvarsentreprenører og regeringsorganer som CIA.


Kommentar: Delvist oversat af SOTT.net fra The shocking 2025 "Deagel" forecast... War, population reduction and the collapse of the West
Artiklen er ikke ny. I mellemtiden er Deagles side nu kun et arkiv. Væsentligt for en vurdering af de scenarier, der lægges op til med tallen,e er den kommentar, der står under listen med landeprognosen. Her diskutere forfatteren en række betingelser, historiske paralleller, der kan sandsynliggøre, at man arbejder med en model, der tager dem i betragtning. Oversætter man med DeepL til dansk, får man:
Der har været mange spørgsmål om landeprognoserne, især den, der fokuserer på USA. De vil ikke blive besvaret en for en, men nedenfor kan du finde nogle forklaringer, tanker og overvejelser. Vi har tænkt os at gøre det så kort som muligt.

Størstedelen af de økonomiske og demografiske data, der anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af prognoserne, er bredt tilgængelige fra institutioner som CIA, IMF, FN, USG osv. Du kan se de mest relevante data på hvert enkelt lands side. Der er en lille del af dataene, der kommer fra en række forskellige skyggekilder som f.eks. internetguruer, usignerede rapporter og andre. Men alle disse kilder er fra internettet og er offentligt tilgængelige for i hvert fald et mindretal. For flere år siden offentliggjorde det kinesiske kreditvurderingsbureau Dagong f.eks. en rapport, hvori USA's fysiske økonomi blev analyseret og sammenlignet med Kinas, Tysklands og Japans økonomi. Konklusionen var, at USA's BNP var på mellem 5 og 10 billioner dollars i stedet for 15 billioner dollars, som USA's regering officielt oplyste. Vi antager, at de officielle data, især økonomiske data, der offentliggøres af regeringerne, er falske, forfalskede eller fordrejede i en vis grad. Historisk set er det velkendt, at det tidligere Sovjetunionen lavede falske statistikker flere år før sit sammenbrud. Vestlige såvel som andre lande opdigter deres tal i dag for at skjule deres virkelige situation. Vi er sikre på, at mange mennesker derude kan finde statslige statistikker i deres egne lande, som efter deres egen personlige erfaring er svære at tro på eller er så optimistiske, at de måske tilhører et andet land.

På trods af de numeriske datas "kvantitet" findes der en "kvalitetsmodel", som ikke kan oversættes direkte til numeriske data. 2014-stammen af ebola har en dødelighed på 50-60 %, men prøv at forestille dig, hvad der ville ske, hvis der opstår en pandemi af ebola med hundredtusinder eller millioner af smittede med virussen. Indtil videre har de få tilfælde af ebola-smittede mennesker "nydt godt af" intensiv sundhedspleje med antiviral medicin og hjælp til vejrtrækning, men frem for alt med rigelig menneskelig støtte fra læger og sygeplejersker. I et pandemisk scenario vil den slags sundhedsydelser ikke være til rådighed for det overvældende antal smittede, hvilket vil føre til en dramatisk stigning i dødeligheden på grund af manglen på ordentlig sundhedspleje.

Kvalitetsfaktoren er, at dødsraten kan stige til 80-90 % i et pandemisk scenario fra de angivne 50-60 %. Tallet i sig selv er ikke vigtigt, det relevante er, at scenariet kan udvikle sig ud over de indledende betingelser fra 50 % til over 90 % af dødstallet. I øvrigt er der ikke medtaget nogen pandemi eller atomkrig i prognosen.

Det vigtigste element for at forstå den proces, som USA vil gå ind i i det kommende årti, er migration. Tidligere, især i det 20. århundrede, var den vigtigste faktor, der gjorde det muligt for USA at stige til sin kolossale status, indvandring med fordelene ved en demografisk ekspansion, der understøttede kreditekspansionen, og hjerneflugt fra resten af verden til gavn for USA. Sammenbruddet af det vestlige finanssystem vil udslette befolkningens levestandard og samtidig gøre en ende på ponzi-ordninger som f.eks. børsen og pensionsfondene. Befolkningen vil blive ramt så hårdt af en lang række bobler og ponzi-ordninger, at migrationsmotoren vil begynde at fungere i omvendt retning og accelerere sig selv som følge af ringeeffekter, hvilket vil føre til USAs undergang. Denne usynlige situation for USA vil udvikle sig i et kaskademønster med hidtil usete og ødelæggende virkninger for økonomien. Offshoring af arbejdspladser vil helt sikkert ende med mange amerikanske virksomheder, der flytter til udlandet og dermed bliver til udenlandske virksomheder!!!! Vi ser en betydelig del af den amerikanske befolkning migrere til Latinamerika og Asien, mens migration til Europa - der lider af en lignende sygdom - ikke vil være relevant. Ikke desto mindre vil dødstallet være forfærdeligt. Tag i betragtning, at Sovjetunionens befolkning var fattigere end amerikanerne i dag eller endog dengang. De tidligere sovjetter led under den efterfølgende kamp i 1990'erne med et betydeligt dødstal og tab af national stolthed. Kan man sige "dobbelt stolthed, dobbelt fald"? Nej. Den amerikanske levestandard er en af de højeste, langt mere end dobbelt så høj som sovjetternes, samtidig med at der er tilføjet en serviceøkonomi, som vil forsvinde sammen med det finansielle system. Når pensionisterne ser deres pension forsvinde for øjnene af dem, og der ikke er nogen servicejobs, kan man forestille sig, hvad der vil ske som det næste. I det mindste kan de yngre mennesker migrere. Aldrig i menneskehedens historie har der været så mange ældre i befolkningen. I tidligere århundreder var folk heldige, hvis de nåede op i 30'erne eller 40'erne. Den amerikanske undergang vil blive langt værre end Sovjetunionens. Et sammenfald af kriser med et ødelæggende resultat.

Den demografiske krise i de tidligere Sovjetunionen har varet i over to årtier, hvis vi accepterer, at den sluttede tidligt i dette årti (2010'erne). Den demografiske krise vil ramme verden i den nærmeste fremtid og forventes at vare mellem tre og otte årtier mere eller mindre afhængigt af teknologiske gennembrud og miljøspørgsmål. Eftervirkningerne er snarere et fastfrosset billede, hvor befolkningstallene forbliver de samme i en meget, meget lang periode. De forventede befolkningstal i landene afspejler fødsler/dødsfald, men også vandringsbevægelser. Mange lande vil øge deres bruttobefolkning på grund af indvandring, mens deres indfødte befolkning måske vil falde.

I løbet af de sidste to tusind år har vi været vidne til, at den vestlige civilisation, der blev bygget op omkring Middelhavet, er flyttet til Nordeuropa og derefter i midten af det 20. århundrede til en atlantisk akse for endelig at blive centreret i USA i de sidste 30 år. Det næste skridt vil være, at civilisationen bliver centreret i Asien med Rusland og Kina på toppen. Historisk set har en ændring i det økonomiske paradigme resulteret i et dødstal, som sjældent fremhæves af mainstream-historikere. Da overgangen fra landområder til storbyer skete i Europa, slog mange mennesker, der ikke kunne acceptere det nye paradigme, sig selv ihjel. De slog sig selv ihjel af en psykologisk faktor. Det er ikke mainstream, men det er sandt. En ny krise kombinerer gamle, velkendte mønstre med nye mønstre.

Jeg er ked af at skuffe mange af Dem med vores prognose. Det bliver værre og værre hvert år siden begyndelsen af før-krisen i 2007. Det er allerede sagt, at dette websted er non-profit, bygget på fritid, og vi leverer vores oplysninger og tjenester AS IS uden yderligere forklaringer og/eller garantier. Vi er ikke forbundet med nogen regering på nogen måde, form eller form. Vi er ikke en døds- eller satanisk kult eller våbenhandlere, som der svæver en del BS rundt på internettet om dette emne. Tag hensyn til, at prognosen ikke er andet end en model, uanset om den er mangelfuld eller korrekt. Det er ikke Guds ord eller et magisk apparat, der gør det muligt at forudse fremtiden.
Søndag den 26. oktober 2014
Hvis det var skrevet i 2014, kan man tænke over hvordan en model ville se ud, hvis den blev lavet i dag, hvor vi oplever stigende inflation i kølvandet på Coronanedlukninger og sanktionspolitiker.


They've predicted that about 70% of the US population, and about the same percentage in Europe, is going to disappear by 2025. It's hard to believe that anybody in their position would make a forecast like that. There's no logical business reason for it, especially since it was done before the COVID hysteria gripped the world. It stretches a reader's credulity.

Could it possibly happen? It would be the biggest thing in world history. Does it have a basis in reality, or is it just some bizarre trolling exercise? I'm not sure — it's hard to take almost anything from any source at face value these days. But for the last several years, I've been saying that World War III would basically be a biological war. Of course, it will have substantial conventional, nuclear, space-based, and AI/computer elements as well, but its most serious component will be biological. Essentially, it will involve the use of bacteria and viruses to wipe out the enemy. The odds are that it will be between the US and China. But since anyone with a CRISPR in their garage can hack the genome and DNA of almost anything and anybody... there are no limits to the possibilities.

Certainly, from the Chinese point of view, a biological war makes all the sense in the world. That's because the Han Chinese share a lot of genetic similarities. Presumably, a bacteria or virus can be bred to favor the Chinese and take out most everybody else. The fact is that anything that can be done eventually will be done. It's just the law of large numbers.

Somebody might respond, "Well, that's horribly racist." Of course it's racist. Notwithstanding rational and philosophical arguments against it, all ethnic groups and countries are quite naturally racist. A fear of different racial and ethnic groups has been bred into humans, as a survival mechanism, over the hundreds of thousands of years since we became biologically modern.

All races and ethnic groups like to think that they're "the best" or the most worthy, and that non-members are "other", perhaps only marginally human. Biological warfare plays directly into feeling.

Americans who — like everybody else — see themselves as "the good guys", believe we're immune to that. However, don't forget that the US pioneered modern biowarfare. Fort Detrick, Maryland, has been an epicenter of it for over 70 years, and there are undoubtedly many other more clandestine sites where US government agencies are working on biological warfare. No doubt the Chinese and other major powers are working clandestinely as well. It's not something anybody wants to advertise for many reasons.

What shocks me is not that a biowar is being researched or even actively wargamed, but that a connected organization like Deagel is actually saying it publicly. It's not like what goes on in the spook community is an open book.

Deagel doesn't explicitly say what, exactly, will cause the great die-off. But there are many advantages to biological warfare over other types of warfare, so it will probably be featured. It's probably inevitable, now that the technology has made it practical.

What are the advantages of biowar? What might wargaming generals like about it?

First, it doesn't destroy materiel. That's a huge plus. After all, what's the point of conquering a country if all you have to show for it is a smoking radioactive ruin? That's the major advantage of the neutron bomb, of course; it kills the people but limits damage to buildings. Bioweapons essentially make atomic weapons obsolescent.

Second, bioweapons can be structured to attack only certain racial groups. That's potentially either a big advantage or disadvantage to China. The diverse population of the US could also be either an advantage or a disadvantage, depending on who strikes first. But, on the bright side, you can perhaps immunize your own population, or at least the military and "essential" workers, to control the damage.

Third, bioweapons are very cheap and easy to fabricate. Anyone with access to a good high school chemistry lab is in business. There's no need for expensive and tricky U-235 or, for that matter, any of the junk toys the Pentagon spends hundreds of billions on.

Fourth, bioweapons don't need sophisticated delivery systems; again, no need for B-2s, B-52s, cruise missiles, ICBMs, or any of that. A sick tourist or two, or a few packages sent in the mail, can get the job done.

Fifth, bioweapons, whether they're viruses or bacteria, not only offer plausible deniability but the potential to blame a third party. You can launch an attack, and nobody can really be sure who did it. Or even that an attack is, in fact, being launched.

There's every advantage to biological warfare from an aggressor's point of view. And, the aggressor doesn't even have to be a nation-state, which is, of course, another excuse for governments to further clamp down on their populations, as COVID has shown. Guns are good self-defense weapons, and governments are trying to eliminate them; basement biowar labs are strictly offensive. Imagine the bureaucratic enforcement possibilities.

International Man: In addition, Deagel included a lengthy disclaimer, which states:

"After COVID, we can draw two major conclusions:
  1. The Western world success model has been built over societies with no resilience that can barely withstand any hardship, even a low-intensity one. It was assumed, but we got the full confirmation beyond any doubt.
  2. The COVID crisis will be used to extend the life of this dying economic system through the so-called Great Reset."
Doug, you've written extensively about the economic, political, cultural, and social decline in the US — long before it became a popular topic of discussion.

Has anything changed in your perspective on the future of the US?

Doug Casey: No. I'm afraid the election of actual Bolsheviks in 2020 — and I don't use that term lightly — has sealed its fate. Not to mention that the nomenklatura in most major cities and states are cut from the same cloth.

In point of fact, the US is on such a self-destructive path that the Chinese don't have to do anything in order to win. All they need to do is lay back and be quiet. The West is destroying itself.

As for this COVID crisis, it impresses me as 80% hysteria, a bad flu season that has been blown out of proportion. It's well known (insofar as anything can be known, considering the abysmal quality of reporting and the extreme politicization of the issue) that COVID mainly affects the elderly, the sick, and the obese. The average age of decedents is 80; however, the ages of those who die are rarely mentioned. The media reports the number of COVID cases constantly, but that's as meaningless as counting who gets a common cold. Anyway, aren't all those who get infected become immune? A virus — like the Hong Kong flu, the Asian flu, the Bird flu, and the Swine flu — goes viral, then goes away. Even the Spanish flu, which was actually serious, came and went without destroying the economy. Nonetheless, the public has been so terrorized that they're panicking to take potentially dangerous experimental injections. Even though there are numerous cheap drugs that can mitigate the virus after diagnosis, they're never prescribed. The opinions of physicians and world-class scientists who differ with Fauci — an overpaid lifelong government employee — are actively suppressed. However, this is a whole different subject.

There is one thing I question about Deagel's statement that you quoted: "The COVID crisis will be used to extend the life of this dying economic system through something called the Great Reset." That's a very odd statement because the crisis isn't extending the life of the dying economic system. It's putting the final nail in its coffin. It would be nice to hear how they figure that out, as COVID seems to be medically vastly overblown. The Great Reset has nothing to do with preserving the current economic system; it's about formalizing a new one.

Here's a wild and crazy thought. What if the real problem isn't so much the COVID virus itself.

What if the real problem is the new vaccines. What if, after X number of months or years, they turn out to have very deadly effects? There's a reason new drugs are tested over a period of years, which is far from the case here. Ted Turner, Bill Gates, and numerous others who think they're "elite" have long said that the earth's population ought to be reduced radically, perhaps by 80%. Is it too shocking to believe that some group would take advantage of this to cull the human population? It's something that would be hard to believe even in a science fiction novel. But it now appears to be technically feasible. History is replete — overrun, actually — with psychos who try to destroy everybody once they get in power.

In point of fact, science fiction is a much better predictor of the future than any think tank has ever been. So maybe there's a Dr. Evil at large, anxious to eliminate deplorables and other undesirables. If he exists, I doubt today's woke transgender version of James Bond can counter him. Who knows where this is going? But it's the wrong direction, and the trend is still accelerating.

International Man: The disclaimer in the Deagel report goes on to say,

"The collapse of the Western financial system - and ultimately the Western civilization - has been the major driver in the forecast along with a confluence of crisis with a devastating outcome. As COVID has proven Western societies embracing multiculturalism and extreme liberalism are unable to deal with any real hardship."

Is the Western civilization seeing a confluence of crises coming together in a perfect storm?

Doug Casey: That's a very good point. It seems like everything is starting to happen at once and at a hyperbolically accelerating rate. While the worlds of science and technology are approaching Ray Kurzweil's utopian Singularity, the worlds of politics and sociology are approaching a dystopian anti-Singularity.

Let's briefly look at the financial, economic, social, and political aspects of the potential collapse.

We're absolutely en route to a gigantic financial crisis, featuring the destruction of the US dollar. And with it, the savings of a large percentage of the planet's people will be impoverished because their savings are in dollars. Much of the value people thought they had in stocks, bonds, real estate, pensions, and insurance could disappear.

That's bad enough, but what's worse are the economic consequences. We're likely to see wholesale unemployment, a collapse in business activity, and corporate bankruptcies, even while taxes go up radically. I'm increasingly of the opinion there will be a crack-up boom along the way; however, we might be entering that as we speak.

What's even worse are the social ramifications, such as critical race theory, which emphasizes the differences between race groups, creating actual race hatred. One consequence of the financial and economic upsets will be riots like those of 2020. The mass migration of people from alien cultures who don't share Western values into the US and Europe is destabilizing. The US has, in fact, become a multicultural domestic empire.

The political consequences are evident. The Biden people in Washington, D.C. are exactly the same personality types who took over Russia in 1917 or France in 1789. They aren't going to let go of the apparatus of power now that they've got it. They will find a way to re-install themselves in 2024.

What about the military? The US spends something like $1 trillion on defense annually, but nobody knows for certain. These budgets are complicated; military spending is hidden here, there, and everywhere. It doesn't defend the United States; it just antagonizes foreigners. It's also interesting that the Department of Defense is now trying to root out conservative political views from the rank-and-file soldiers.

But let's get back to what could collapse the populations of North America and Europe by over 50%. Perhaps Deagel is anticipating a serious collapse of complex society because food won't be grown, processed, and sent to cities. Maybe COVID is seen as just a catalyst. Most people in today's highly urbanized world, from cubicle dwellers to ghetto rats, are incapable of surviving for more than a week if supply chains break.

International Man: The report also discusses a prediction regarding a potential war that involves Russia and China against the US.

What are your thoughts on this? Is it likely that we'll see a conflict of this kind during the 2020s?

Doug Casey: As I said earlier, a war, at least with China, seems inevitable. It will likely be fomented by the US because, as the economy goes bad, governments always look for somebody else, an outsider, to blame.

At this point — and I recognize this will outrage jingoists and nationalists — the US government is actually the most dangerous force on the face of the planet. Much more dangerous than the Chinese, the Russians, or anybody else. Why? The US government is unique in actively and aggressively looking for trouble absolutely everywhere, sticking its nose into everything. Only the US has troops in a hundred other countries and is fighting hot wars in several more.

It's said, for instance, that the Russians are aggressors because they may retake the Crimea and the Donbas region. Most Americans, who can't even find these places on the map, are unaware that Crimea had been part of Russia since it was taken from the Ottomans in the 18th century and is mostly populated by ethnic Russians. Nikita Kruschev arbitrarily transferred it from the Russian SSR to the Ukrainian SSR in 1954 for personal political reasons shortly after Stalin's death. The current problem started only after the US fomented a coup d'etat, a so-called color revolution, in Ukraine in 2014. It then made sense for Putin to retake it, much like the US tried to overthrow Castro after he ousted Batista.

In any event, it's a problem between Russia and Ukraine and none of our business. The Biden regime butting in is somewhat analogous to Russia threatening war over the US owning Puerto Rico. We don't need a serious war with Russia over nothing.

Taiwan is similar. Historically, it's just a secessionist Chinese province — or not. Perhaps it's a government in exile. But no matter; these are meaningless legalisms. Frankly, I'm on the side of Taiwan, but it's none of our business whether they go to war with each other. US government intervention could easily start a conflict with China. It might end with the sinking of a couple of US carrier groups, or it might evolve into World War 3.

For more of this article go here.
That's precisely why legendary speculator Doug Casey and his team released an urgent new report titled Doug Casey's Top 7 Predictions for the Raging 2020s.