Velkommen til Sott.net
tir, 23 apr 2019
Verdenen for Mennesker som tænker

Videnskab og Teknologi
Kort


Book 2

Darwin Devolves af Michael Behe: Endnu et stort fremskridt mod darwinisme og for intelligent design

michael behe
© Discovery Institute
Michael Behe, en scene fra dokumentarfilmen "Revolutionary: Michael Behe and the Mystery of Molecular Machines".
Michael Behe, professor i biokemi ved Lehigh University, har holdt overbeviste darwinister vågne om natten i årevis. Hans bog fra 1996 Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution stillede spørgsmål, der havde været ignoreret længe: Hvis Darwins teori forklarer alting så godt, hvorfor har ingen vist, hvordan den arbejder på det fineste plan, indenfor biokemi? Hvis den ikke virker der, så virker den ingen steder. I dag har Behe udgivet en ny bog, baseret på ny videnskab, som endnu engang viser, at den ikke virker på det plan. Darwin Devolves: The New Science About DNA That Challenges Evolution vil lede til mange flere søvnløse nætter.

Den nye forskning han behandler i sin bog viser, at Darwins teori kan forklare nogle forandringer, men hurtig bryder sammen. DNA sekvensering har kun været tilgængelig i det seneste årti eller to. Dens resultater viser, at når organismer forandrer sig, gør de næsten altid ved at knække gener, ikke ved at lave nye. Så i almindelighed viser forskningen, at når en art udvikler sig, sker det gennem afvikling. Og denne afvikling forhindrer fremtidig udvikling.

Udvikling (ikke ledet) slår ting i stykker

Behe definerer sine begreber forsigtigt. Specielt ordet udvikling betyder mange forskellige ting. På et plan betyder det forandring over tid. Her er ingen uenighed. På et andet plan er det en teori om en fælles oprindelse, der siger, at alle organismer kom fra noget i retning af et forgrenet træ med en fælles rod. Men klassisk udviklingsteori hævder også, at denne fælles rod og alle livets tilpasninger skete gennem en ikke ledet proces: naturlig udvikling udvalgte blandt tilfældige variationer: Dette siger Behe strider klart mod kendsgerningerne.

Snowflake

Michael Behe: Læren fra studier af isbjørne om hvordan darwinismen forfalder

polar bear
© Sean Kilpatrick/The Canadian Press
En isbjørn æder et stykke hvalkød, mens det går langs bredden af Hudson Bay i nærheden af Churchill Man.
Dette er den første af en serie af artikler, der svarer på den omfattende kritik af Darwin Devolves publiceret af Richard Lenski på hans blog Telliamed Revisited. Professor Lenski er måske den mest kvalificerede videnskabsmand i verden til at analysere argumenterne i bogen. Han er Hannah Distinguished Professor for mikrobebiologi [Eng: Microbial Ecology] ved Michigan State University, han er en MacArthur ("Genius Award") Fellow, og medlem af National Academy of Sciences. Han har hundredevis af publikationer bag sig og har også en stærk intereresse for videnskabens historie og filosofi. Hans eget laboratoriums arbejde med udviklingsteori er et centralt fokus i bogen. Jeg er taknemmelig over for Professor Lenski for at tage tid til at bedømme Darwin Devolves. Hans kommentarer vil tillade interesserede læsere hurtigt at vurdere den relative styrke af argumenterne vendt mod bogens tese.

Selv om det ikke var emnet for hans første post, vil jeg begynde med Lenskis diskussion af det eksempel hvormed jeg indleder bogen - isbjørnens genmateriale - fordi det illustrerer nogle princippper, som vil være nyttige, som vi skrider frem. For læsere, som ikke har tid til at læse indtil slutningen, er her et par konklusioner, de kan tage med hjem:
  • Eksperimentel evidens taler stærkt for min konklusion (der bestrides uden god grund af Lenski og andre) at strækt selekterede mutationer i isbjørnegenerne fungerer ved at bryde eller svække ftidligere eksisterende funktioner.
  • En "funktion" ved et protein er et molekylært træk eller en aktivitet på lavere niveau, så som at være et gear eller en kæde. Dette bør ikke forveksles med komplekse fænotypiske træk som "lavere cholesterol" eller "gør organismen lykkelig." At ignorere denne skelnen leder til megen forvirring.

Laptop

Kan DNA hackes? Ja!

Folk siger ofte at vores genmateriale er som et sprog. For exempel forklarer et nyligt offentliggjort videnskabeligt papir, at "genmateriale lader til at ligne naturlige sprogtekster, og at proteinområder kan behandles som analoger til ord."1

Af den grund kan DNA bruges til at indkode meddelelser:
Hvis det blot handler om at indkode tekst, er én måde at omdanne hvert bogstav i alfabetet til bogstavskode med tre elementer. Ved at bruge tre baser som A, C og T fås 27 kombinationer - nok til det engelske alfabet plus et mellemrum - med en kode som for eksempel AAA=A, AAC=B, og så videre (1 i billedet nedenfor). Imidlertid ønsker forskere ofte at kode mere end blot tekst, så de fleste gængse metoder bruger i stedet at oversætte data til binære koder - sproget med énere og nuller, som bruges i elektronisk medier. Bruger man binær kode, kan de fire base i DNA teoretisk lagre up til to bits information for hvert nukleotid med en kode som for eksempel A=00, C=01 og så videre. - CATHERINE OFFORD, "INFOGRAPHIC: WRITING WITH DNA" AT THE SCIENTIST
I 2017 kodede en gruppe fra Harvard en video, et billede fra én af de ældste overlevende film med bevæglese, i en DNA prøve fra en bakterie:
dna encoded video
© Seth Shipman, Harvard University
Men på nogen måder er vores genmateriale langt mere kraftfuldt end ord. De er blot dele af en proces, som ytrer ikke blot ideer men levende væsner, heriblandt mennesker, som selv har ideer.

Kommentar: But if you ask hardcore neo-Darwinists like PZ Myers, DNA isn't really a code. It just looks like a code, acts like a code, and can be used as a code. But really, it's not a code. Because that would imply a coder.


SOTT Logo Radio

The Truth Perspective - Darwinske illusioner: Hvorfor Darwin er mere farlig end du tror

Darwin
Det 19. århundrede så en bølge af teorier, som påstod, at de havde svarerne på alt: marxisme, psykoanalytisk teori, utilitarisme, zionisme, darwinisme og andre. Men hvad havde alle deres skabere til fælles ud over imponerende skæg? De synes alle at have haft en psykologisk udhulet og primitiv forståelse af den menneskelige natur, som denaturerede deres egne teorier og denaturerede tænkningen hos alle de, der blev påvirket af deres teorier.

I dag ser vi i Truth Perspective på nogle af disse teorier med særlig vægt på Darwin og med reference til uddrag af Andrew Lobaczewskis beskrivelser af den schizoid personalighedsforstyrrelse og skabelsen og spredningen af ideologier.

Varighed: 01:33:11

Download: OGG, MP3


Lyt med live, chat og ring ind til fremtidige shows på SOTT Radio Network!

Arrow Down

Metanhydrat - den store dræber ansvarlig for Jordens største masseudslettelse

The Great Permian Extinction

Den store permudslettelse. Lystrosaurus overlevede udslettelsen og dominerede landskabet
Resumé

Årsagen til afslutningen af masseudslettelsen i Permtiden, den største udfordring livet på Jorden har været udsat for i geologisk historie. Den mest betydningsfulde markør for denne hændelse, er det negative δ13C skifte [ændring i koncentrationen af kulstof 13] og dens genkomst som noteret i de optagede i karbonater [karbonater indholder CO3, hvor C er grundstoffet carbon/kulstof og O er oxygen/ilt] i havet, som varede mellem 2000 og 19000 år afhængig af lokaliteten og sedimenteringsraten. Det som ledte til denne hændelse, var siberiske vulkaner, deres udsendelse af drivhusgasser og den efterfølgende globale opvarmning. Målinger af gasserne indespærret i kalcitter fra brachiopoder ved slutningen af Permian og hele klipper, viser forskelle i de normale atmosfæriske ligvægtskoncentrationer i mængden af drivhusgasser i nutidens havvand og vandet fra slutningen af Permtiden.

Kommentar: Looks like we're in for a wild ride:


Cassiopaea

Er der en forbindelse mellem kosmisk stråling, jordskælv og vulkanudbrud?

cosmic rays
Videnskabsfolk her opdaget en sammenhæng mellem historiske solminimum, vulkansk aktivitet, solpletter og klimaforandring.

Men når konceptet tages et skridt videre, så lader det til at kosmisk indflydelse faktisk kunne forårsage øget seismisk aktivitet forårsagende jordskælv og vulkanudbrud.

Kommentar: Correlation clearly does not equal causation but there does appear to be a link with all these phenomena and the increasingly erratic behaviour of weather and geologic activity on our planet: Also check out SOTT radio's: Behind the Headlines: Earth changes in an electric universe: Is climate change really man-made?
Cow

Nej George Monbiot, at droppe kød og mælkeprodukter vil ikke reducere påvirkningen af jorden

Guardian George Monbiot
© The Guardian
Hvis du tror på overskrifterne (noget der ikke almindeligvis anbefales) da du læste aviserne og internettet i denne uge, så ville du være forsikret om, at hvis du ikke går over til at blive veganer, så vil du dræbe planeten. Peer-reviewe forskning offentliggjort i det ansete magazin, Science i sidste måned er baseret på en database for en lang række fødevarer, som studiets forfattere analyserede fra produktionsstatidet til salgsdisken for at bestemme deres miljømæssige virkning. Fra Science Daily
Forskere ved Oxford University og det Schweiziske institut for landbrugsforskning, Agroscope, har skabt den mest omfattende database indtil nu om de miljømæssige virkninger af næsten 40.000 gårde og 1.600 forarbejdningsenheder, typer emballage og detailhandlere. Dette tillader dem at vurdere, hvordan forskellige produktionstyper og geografiske forhold leder til forskellige miljømæssige påvirkninger for 40 almindelige typer fødevarer.
Så hvordan vurderede forfatterne de miljømæssige virkninger af vores daglige fødevarer? Forurening som tungmetaller eller giftige udledte kemikalier? Ødelæggelse af skrøbelige økosystemer? Antallet af truede arter, der påvirkes af produktionen? Invasive genetisk modificerende teknologier og deres konskvenser? Nej. Den slags overvejelser er lige meget i det store perspektiv - tilsynelandende. Det eneste, der betyder noget nu er kuldioxid, denne uskadelige gas, som gavner planterne. I det nuværende medielandskab lader man alle de forfærdelige ting vi gør ved miljøet passere. Det eneste, der får opmærksomhed er CO2.

Cloud Precipitation

Det regner ned med virus! Milliarder falder fra himlen hver dag

petri dishes
© Fabian Bimmer / Reuters
Milliarder af virus falder ned fra himlen hver dag. Det fortæller ny forskning, som kan give en forklaring på, hvorfor genetisk identiske virus ofte findes i meget forskellige omgivelser rundt om i verden.

Et internationalt hold af forskere har for første gang optalt antallet af virus, som fra Jordens overflade hver dag hvirvles op i den frie troposfære - det nederste lag af atmosfæren, hvor næsten alt vejr finder sted.

Studiet, som er offentliggjort i International Society for Microbial Ecology Journal, beskriver registreringen af hundreder af millioner af virus og bakterier, som regner ned fra himlen hver dag.

"Hver dag afsættes mere end 800 millioner virus per kvadratmeter af det planetære grænselag [Eng: planetary boundary layer] Det er 25 virus for hver person i Kanada" siger medforfatter og virolog ved University of British Columbia, Curtis Suttle i en udtalelse.

Magnify

Professor Paul McKeigues revurdering af det kemiske angreb i Khan Sheikhoun i Syrien i april 2017

toxic gas plumes plastic, khan sheikhoun gas attack analysis

Kommentar: Denne revurdering følger Tim Haywards oprindelige gæsteblogartikel, hvis tema var hans kollega Professor Paul Mckeigue, som tilbage i august 2017 i detaljer gennemgik en nøje vurdering af det kemiske angreb i Khan Sheikhoun i Syria, som kan findes her: Professor Paul McKeigue on Khan Sheikhoun "chemical attack": How to weigh a mountain of evidence.


I dene artikel analyserer Professor Paul McKeigue den nylige rapport fra UN-OPCW Joint Investigative Mechanism af det kemiske angreb i Khan Sheikhoun, Syrien, i april 2017. I lyset af dets resultater sammenligner han sandsynligheden af to scenarier: (1) den officielle USA-UK hypotese om et kemisk angreb af det syriske luftvåben med brug af sarin; (2) "falsk flag" hypotesen med brug af små mængder sarin, som blev brugt til at lave et undersøgelsesspor for at skjule en organiseret massakre på ofrene.

Han diskuterer anomalier og gåder i rapporten. Et kritisk bevispunkt finder han i dens detaljer om det påståede luftangreb: dette viser sig at være i uoverensstemmelse med Pentagons eget flyrutekort. Siden ingen har forslået, at Pentagons flyrutekort var forkert, konkluderer han, at "hypotesen om et kemisk angreb af det syriske luftvåben kan udelukkes som havende nul sandsynlighed."

Helt klart rejser han meget alvorlige spørgsmål.

Network

Kinas Tencent overhaler Facebook for at blive verdens største sociale netværk

Den kinesiske teknologigigant Tencents hurtige vækst har gjort den til verdens femte største selskab og det første asiatiske firma, der er kommet ind i klubben af selskaber, hvis markedsværdi overstiger 500 milliarder.
Mascots of Tencent
© Tyrone Siu / Reuters
Kinas Tencent overhaler Facebook og bliver verdens største sociale netværk.

Tencent mascotter fremvises på et registreringsbord.
Den Hong Kong baserede internet gigant, kendt for sin WeChat messaging app og online games, har oplevet, at dets aktiepriser er steget næsten 120 procent i indeværende år. Den har meddelt et bedre end forventet tredje kvartal og netto indkomsten er steget 69 % på årsbasis.

Med en markedsværdi på $523 milliarder, overgår Tencent nu Facebook ($522 milliarder), og har sluttet sig til gruppen af verdens fem største virksomheder, der omfatter Apple, Alphabet, Microsoft, og Amazon. Den er også større end dens kinesiske rivaler: internethandels giganten Alibaba ($474.15 billion), og web service firmaet Baidu ($82.97 billion).