Velkommen til Sott.net
tor, 27 feb 2020
Verdenen for Mennesker som tænker

Videnskab og Teknologi
Kort


Brain

Hvordan den usammenhængende teori om evolution forvrænger vores tænkning

Mutant spiderman

Forklaring: Til venstre en bakterie som efter 3 milliarder tilfældige mutationer udvikler sig til at blive et menneske, som efter nogle få ektra mutationer bliver til Spider-Man. (Under billederne:) Har nogen bemærket, hvordan den anden ændring er uendelig mere sandsynlig end den første?
Det er min erfaring, at de fleste mennesker, som tror på Darwinistisk evolution eller Darwins udvinklingslære ved meget lidt om hvad teorien faktisk siger og hvordan denne evolution tænkes at virke. De tror, at den helt sikkert virker, men når du stiller spørgsmål angående detaljerne, får du ikke meget ud af dem. Og hvis du gør, så vil det mest sandsynligt vise sig, at det de siger faktisk ikke er sandt.

Teorien om evolution gennem naturlig udvælgelse er ligesom rige folkeminder fulde af vedholdende myter, som nægter at dø, uanset hvor mange gange, du viser at de ikke holder. Vi har et meget fejlbehæftet uddannelsessystem, som fremmer det etablerede dogme i stedet for seriøst at se på den videnskab, som det påstås underbygger den og at stille spørgsmål ved dette dogme mødes ofte med aggressivitet.

Du går i skole og bliver serveret for standardversionen af EvolutionIsTrue™ (Bogstavelig oversættelse: EvolutionErSandt). Du bliver med overbevisning fortalt, at den er "bevist" (selv om ingen kan vise dig noget egentligt bevis), og hvis du er som de fleste mennesker, stiller du sandsynligvis aldrig spørgsmål ved den eller tænker ret meget over det senere og denne fuldstændig falske ide om evolution fortsætter med at blive forstærket.

Du tror, du ved meget mere om evolution, fordi du gik på universitetet. selv om virkeligheden er, at du ved præcist lige så meget - eller så lidt - som universitetet ønsker, at du skal vide. Hvis du møder nogen, som virkelig har foretaget noget forskning inden for området og fortæller dig noget andet end standardversionen, ler du bare og overvejer ikke engang, at der kunne være noget om det.

Men hvor meget er standardversionen faktisk rodfæstet i virkeligheden? Og hvor meget har den populære udgave, som alle "kender", noget at gøre med den virkelige version, som videnskabsfolk arbejder med i deres laboratorier? Lad os se nogle få eksempler på, hvordan det, som præsenteres for os, ikke har ret meget med virkeligheden at gøre, og hvad det gør ved vores sind og vores måde at tænke på.

Better Earth

Drakonisk klimaforandringsagenda: Tilbage til den grønne middelalder

greens climate
Grønne drømme om en verden med nul emissioner uden kul, olie og naturgas. De har brug for at tænke over, hvad det egentlig er de ønsker sig.

For det første ville der ikke være nogen masseproduktion af stål uden koks fra kokskul til at fjerne osygenet fra jernmalm. Folk kunne fælde træer i skoven for at lave trækul som så kunne bruges til at lave råjern og stål, men skovene ville hurtigt blive fældet. Kul reddede skovene fra denne skæbne.

Vi kunne producere guld og søvl uden at bruge hydrocarboner, og med snilde kunne vi sandsynligvis producere uraffineret kobber, bly og tin samt legeringer som messing og bronze. Men at lave store mængder af atombrændstof, cement, aluminium, forfinede metaller, plastik, nylon, syntetiske stoffer, petrokemikalier og PVC rør ville være umuligt.

X

Fireårigt forskningsprojekt viser: "Brand fik ikke WTC nr. 7 til at kollapse ved 9/11"

WTC Tower 7
© TheFreeThoughtProject.com
World Trade Center Tower 7
Den 11 september 2011 klokken 17:20 kollapsede World Trade Centrets nr. 7 pludselig på sit eget fundament, idet det gennem 2,5 sekunder af sin 7 sekunder lange fuldstændige destruktion faldt som det ville i et frit fald. WTC 7 blev ikke ramt af et fly. Efter at det var kollapset, blev amerikanerne fortalt, at kontorbrande forårsagede et unikt - aldrig før set - fuldstrændigt svigt i bygningskonstruktionen, der ledte til at bygningen kollapsede på sit eget fundament under indflydelse af tyngdeaccelerationen.

På trods af anmodninger om at bevare beviserne, sørgede embedmænd ved New York City for at bygningens rester i de følgende uger og måneder blev fjernet og destrueret, hvilket hindrede enhver dybere efterforskning i nogensinde at kunne finde sted. Syv år senere konkluderede den føderale undersøgelse at WTC 7 var den første skyskraber med stålkonstruktion, som nogensinde havde kollapset, som følge af almindelige kontorbrande.

Naturligvis har skeptikere igennem nogen tid stillet spørgsmål til den officielle historie og efter at den var rykket fra sfæren med konspirationsteorier til videnskabens sfære, har et omfattende universitetsstudie fundet, at den officielle historie om at ildebrand ledte til kollapset ganske enkelt ikke er sand.

I denne uge, har Architects & Engineers for 9/11 meddelt deres samarbejde med University of Alaska Fairbanks (UAF) med frigivelse af en foreløbig rapport om et fireårigt dybtgående studie af, hvad der egentlig bragte WTC 7 ned. Ifølge pressemeddelelsen indleder frigivelsen af rapporten en tomåneders periode, hvor offentligheden er inviteret til at indsende kommentarer. Den endelige rapport vil blive offentliggjort senere på året.


2 + 2 = 4

Sandsynligheden for evolution

protein folding
Hvordan sker evolution? Ved et tilfælde, bliver vi fortalt. Ting sker bare. Ethvert trin i evolutionen er et tilfælde. Den model, vi lærer i skolen, siger, at evolution sker ved tilfældige mutationer og naturlig selektion. Naturlig selektion antages at sortere det gode fra det dårlige, så den eneste mekanisme, der skaber nogen "ny" information er mutation. Mutation beløber sig til tilfældige fejl i DNA'et. (Ja, det kan lyde besynderligt, men det er teorien. Du er resultatet af milliarder af år af akkumulerede fejl. Du var et bakterie, dengang du var fejlfri.) Hvis disse fejl viser sig at være "hjælpsomme" [Eng: "helpful"] (også et lidt besynderligt begreb), så overlever organismen og reproduceres bedre end andre og videregiver den nye genetiske information videre. Som vi ved, er de fleste mutationer skadelige. De gavnlige er sjældne. Så hvis evolution kun sker ved tilfældigheder og de gode mutationer er sjældne, må vi spørge os selv, hvor sandsynligt er evolution?

Gold Seal

Berømt datalogi professor ved Yale forlader troen på Darwins teorier

gelernter
David Gelernter, en berømt professor ved Yale University har offenligt givet afkald på sin tro på Charles Darwin's teori om evolution, kaldende den for en "smuk ide" som er blevet effektivt modbevist.

Gelernter, som er kendt for at forudsige internettet og har udviklet mange komplekse computer redskaber over årene, er idag professor i datalogi ved Yale, chefvidenskabsmand ved Mirror Worlds Technologies, medlem af the National Council of the Arts, og en produktiv forfatter.

I maj måned udgav the Claremont Review of Books en klumme af Gelernter med overskriften "Giving Up Darwin." I den forklarede han hvordan hans læsning og diskussioner af Darwins evolutionsteori og dets konkurrerende teorier, nemlig intelligent design, havde overbevist ham om at Darwin var fejl på den.

Isære citerede han Stephen Meyer's 2013 bog Darwin's Doubt så vel som The Deniable Darwin af David Berlinski. Professoren ekspanderede sine synspunkter i et interview ved Stanford University's Hoover Institution som blev udgivet i sidste uge.


Gelernter stopper fra helt at omfavne teorien om intelligent design, både i sin essay og ved sit interview. Han sagde i sit interview at han ser intelligence i Jordens design og ikke har nogen strid med fortalere for ID, men noterer at verden er i et rod og at lidelser langt overvejer goder.

Kommentar: Gelernter's column can be read here:


Frog

Evolution - Et moderne eventyr

Evolution
Evolution er en fantastisk ting. Det består af en kæmpe mængde af mærkelige begivenheder som der er stort set ingen sandsynlighed for at kunne finde sted. Det er så utroligt at ingen ville tage det alvorligt hvis ikke for det faktum at EvolutionIsTrue™.

EvolutionIsTrue™ er en mekanisme som er evolveret over omkring 100-150 år. Engang var der en fyr som hed Charlie Darwin, og han forestillede sig at levende væsner evolverede fra hinanden, og han skrev en meget kedelig bog om det. Han ikke nogen ide om hvordan det kunne fungere, fordi videnskaben på den tid ikke var noget at skrive hjem om. Mange folk sagde at han var tabt forstanden, men andre tog ham alvorligt. Adskillige årtier senere, blev videnskaben noeget bedre og det blev åbenlyst at evolution ikke kkunne virke. Men der var nogle mennesker som holdt så meget af Charlies ide at istedet for på sikker måde at udskadeliggøre den, så besluttede de sig for at fremføre den endnu mere på trods af videnskaben. Det var grundlæggelsen af EvolutionIsTrue™.

Microscope 2

Evolutionsteoriens kamp med kompleksitet og nye gener

Flagellum
Et af Darwins berømte citater er:
"Hvis det kunne demonstreres at et kompleks organ eksisterer som ikke på nogen måde kunne være blevet dannet ved talrige fortløbende små modifikationer, så ville min teori absolut kollapse."
Sådanne komplekse organer for ikke at nævne processer, eksisterer i talrige eksempler og de ødelægger fuldstændigt Darwins teori. Hans teori er så ødelagt som det kan være og dette har været åbenlyst i årtier. Dog nægter Darwinister at akceptere det fordi de er mere fokuseret på at fastholde deres ideologi og dogma end på fakta. For at kunne bevare dogmaen, så plejer de at ignorere ting som er ubelejligende for dem eller de misrepræsenterer fakta for således at kunne forklare dem væk.

En af de mange ting som viser umuligheden af at organismer evoluerer skridt for skridt er begrebet Ikke-Reducerbar Compleksitet [på engelsk: Irreducible Complexity (IC)]. Pointen i IC argumentet er at enhver del af et bestemt organ eller process er nødvendig for at hele organet eller processen fungerer. Hvis man fjerner en hvilken som helst del, så holder hele systemet op med at fungere. Det er ikke muligt for delene af et system at blive udvalgt skridt for skridt, når de fleste af disse skridt ikke producerer noget funktionelt system. Det ville være nødvendigt at adskillige dele eller alle af delene evoluerer sammen, hvilket er i modstrid med Darwin modellen.

NPC

To veje som kritikere af intelligent design normalt tager - begge lige tandløse

two ways to go sign
© Pablo García Saldaña via Unsplash.
Efter udgivelsen af Yale polyhistor David Gelernter's vidunderlige essay ved The Claremont Review of Books, "Giving Up Darwin," så ser vi nu , endnu engang to veje hvorpå Darwinister tager fat i emnet om intelligent design og skepticisme af Darwin. Begge er ganske tandløse.


Kommentar: Denne artikel er delvis oversat til dansk af Sott.net fra: The two ways that critics of Intelligent Design usually go - both of them lame


This week we had Razib Khan's article at National Review, urging that ID proponents aka "evolution deniers" not be engaged, out of deference to evolution's sparkling contribution to Western civilization. This from a self-described geneticist (actually he's a PhD candidate) who himself engaged for years with the racists of the alt-right and whose name still appears on the homepage of a website featuring Holocaust deniers. Khan doesn't mention Gelernter, but he does repeatedly refer to Michael Behe and his (unnamed) recent book, Darwin Devolves. True to his own advice, Khan opts not to indicate what the book argues, much less to argue against it.

Now here's Jerry Coyne, an actual evolutionary biologist but a bit of a comic figure as well. Typical reasoning from Coyne, who like Khan is an atheist: "Seriously, if God wants us to accept Him, why can't he just come down to Earth and do a few irrefutable miracles that can be witnessed, photographed, and so on?" That was from a response to Stephen Meyer, author of Darwin's Doubt, whom Gelernter acknowledges as an important influence, along with David Berlinski and a book I edited, Debating Darwin's Doubt.

Kommentar: See also:


Frog

Darwinisme, kreationisme... Hvad med ingen af dem?

darwinism intelligent design
Er kreationismen sand? eller er darwinismen sandt? Og hvorfor behøver det at være den ene eller den anden? Det lader til, at det ikke er faldet mange ind, at de begge kunne være forkerte. Siden de begge, på trods af, hvad de måtte hævde, handler mere om ideologi end om videnskab, burde det ikke komme som en overraskelse, at videnskaben faktisk ikke støtter nogen af dem, eller i det mindste ikke i den form, som de præsenteres.

De fleste mennesker, som tror på kreationisme, gør det, fordi de blev opdraget som kristne, og de tror på Bibelen (oven i købet lidt for bogstaveligt). På den anden side lader der til at være tre hovedbegrundelser for, at folk tror på darwinismen: de er blevet undervist i det i skolen, de har kun en vag forståelse for den tilgrundliggende videnskab (eller mangel derpå, som vi vil se), og/eller de er overbeviste om, at kreationisme er nonsens, og de tror, at deres eneste andet alternativ er darwinisme. Der er imidlertid væsetlige problemer ved alle tre begrundelser.

For det første er den måde, som darwinisme bliver undervist på i skolen ekstremt besnærende og denne omstændighed ville kræve en artikel for sig selv, men jeg vil skitsere, hvad der er galt med darwinismen i almindelighed og med den måde, hvorpå den bliver præsenteret for os.

For det andet hindrer den vage forståelse af videnskaben og kendsgerningerne, der er relevante for evolution, dem i at se darwinismens talrige problemer. Den opfattelse, at organismerne udviklede sig trin for trin, er let at sluge, når du ikke har nogen klar ide om, hvilke trin, der præcist burde være, og hvordan præcist udviklingsmekanismen tænkes at fungere. Uden en klar ide om, hvordan cellen ser ud, hvad den indeholder, hvor kompleks den er, og hvordan den fungerer, og hvad DNA gør, efterlades man kun med hovedpunkter, som bekræfter, at det hele virkeligt fungerer, og at videnskaben har bevist det (og at kun uvidne mennesker stiller spørgsmål til det.) Du får sjældent mulighed for at høre, hvor spinkel denne videnskab faktisk er, og hvor usikre beviserne er, og hvor mange videnskabsmænd, der er uenige med mainstream-fortællingen. Anti-darwinistiske ideer er ofte helt bogstaveligt forbudt i skolerne, sædvanligvis med den falske påstand om at de ikke er videnskabelige. Sand videnskabelig tænkning er imidlertid yderst mangelfuld i darwinismen selv.

For det tredje, darwinisme og kreationisme er ikke dine eneste valgmuligheder. Dette er ikke et valg, hvor man skal vælge mellem to kandidater. Ligesom ved et valg mellem to præsidentkandidater, hvis du tillader dig selv at blive overbevist om, at det er dine eneste valgmuligheder, så har du allerede tabt. Antagelserne om, at enhver, som ikke er en darwinist, må være en kreationist, og at hvis man ikke er en kreationist, så må man være en darwinist, er falske.

Der er kreationisme, der er darwinisme og så er der sandheden. Denne sjældent bemærkede tredje mulighed er det, som jeg ønsker at fokusere på i denne artikel. Og for at finde sandheden, må vi prøve at identificere løgnene. Jeg vil ikke tale om kreationisme, fordi den er baseret på en fiktion og det handler om at få kendsgerningerne til at passe ind i en bogs fortælling. I øvrigt vil ingen mængde af beviser få kreationisterne til at flytte sig fra deres trosopfattelser. Min pointe er at vise mennesker, som passivt tror på, at darwinismen er sand, men aldrig har foretaget nogen alvorlig undersøglse for at bekræfte eller benægte denne, at darwinismen er behæftet med massive fejl og at identificere dem ikke behøver at lede os i retning mod kreationisme.

Mit grundlag for argumentet mod darwinisme er videnskab, specielt videnskabelige opdagelser fra de sidste få årtier. Darwinismen sidder fast i den første halvdel af det 20. århundrede. Der er intet behov for at påkalde gud for at påvise, at darwinistisk evolution ikke fungerer som beskrevet. At tro på darwinismens evne til at forklare evolution drejer sig ikke om, hvor meget du ved, men om hvor meget, du er villig til at ignorere.

Det burde også påpeges, at i almindelighed taler vi ofte om ting, for hvilke der ofte er ustilstrækkelige klare beviser og mange af beviserne, som vi har, kan fortolkes. Forskellige mennesker har forskellige fortolkninger af de samme kendsgerninger, meget påvirkede af deres egne verdensanskuelser og opfattelser. Nogle ting ved vi helt sikkert, men mange ting er meget mindre klare. I enhver evolutionsteori arbejder vi per definition med hændelser og processer, som foregik for længe siden, og vi kan studere nogle af dem alene ud fra spredte stumper evidens, som ikke omfatter den fuldstændige sammenhæng, der kræves for at forstå dem fuldt ud. I mange tilfælde, må vi ganske enkelt anerkende, at vi ikke ved noget, og at vores forskellige synspunkter bygger på teorier og spekulationer.

Jeg vil inddele denne artikel i tre hovedafsnit: hvad præcist er den Darwinistiske evolutionsproces, og hvordan antages den at virke, hvorfor den ikke gør og ikke kan gøre det, som den påstår den kan, og hvad det betyder for os.

Book 2

Darwin Devolves af Michael Behe: Endnu et stort fremskridt imod darwinisme og for intelligent design

michael behe
© Discovery Institute
Michael Behe, en scene fra dokumentarfilmen "Revolutionary: Michael Behe and the Mystery of Molecular Machines".
Michael Behe, professor i biokemi ved Lehigh University, har holdt overbeviste darwinister vågne om natten i årevis. Hans bog fra 1996 Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution stillede spørgsmål, der havde været ignoreret længe: Hvis Darwins teori forklarer alting så godt, hvorfor har ingen vist, hvordan den arbejder på det fineste plan, indenfor biokemi? Hvis den ikke virker der, så virker den ingen steder. I dag har Behe udgivet en ny bog, baseret på ny videnskab, som endnu engang viser, at den ikke virker på det plan. Darwin Devolves: The New Science About DNA That Challenges Evolution vil lede til mange flere søvnløse nætter.

Den nye forskning han behandler i sin bog viser, at Darwins teori kan forklare nogle forandringer, men hurtig bryder sammen. DNA sekvensering har kun været tilgængelig i det seneste årti eller to. Dens resultater viser, at når organismer forandrer sig, gør de næsten altid ved at knække gener, ikke ved at lave nye. Så i almindelighed viser forskningen, at når en art udvikler sig, sker det gennem afvikling. Og denne afvikling forhindrer fremtidig udvikling.

Udvikling (ikke ledet) slår ting i stykker

Behe definerer sine begreber forsigtigt. Specielt ordet udvikling betyder mange forskellige ting. På et plan betyder det forandring over tid. Her er ingen uenighed. På et andet plan er det en teori om en fælles oprindelse, der siger, at alle organismer kom fra noget i retning af et forgrenet træ med en fælles rod. Men klassisk udviklingsteori hævder også, at denne fælles rod og alle livets tilpasninger skete gennem en ikke ledet proces: naturlig udvikling udvalgte blandt tilfældige variationer: Dette siger Behe strider klart mod kendsgerningerne.