Billede
EU's sanktionspolitik over for levering af gas fra Rusland har med opgivelsen af en rørledning fra Rusland og til Bulgarien, nu medført, at EU har skudt sig selv i foden.

Rusland har nemlig længe været optaget af at finde en måde, hvorpå man kan standse forsyningen af en del af den russiske naturgas, som Europa er dybt afhængig af, via rørledninger gennem Ukraine.

Størstedelen af leveringen af gas til Tyskland går gennem en rørledning igennem Østersøen. Den kalder man den nordlige strøm, og den har man faktisk også talt om at få lukket som en følge af sanktionspolitikken. Den går nemlig gennem også gennem havområder, der ikke er russisk territorium.

Lidt længere mod syd går der en direkte rørledning fra Rusland og til Polen, men der ville stride imod den aftale, der er indgået, hvis Polen sælger gassen videre til Ukraine.

Gennem Ukraine går der tre rørledninger, der også forsyner det vestlige Europa. Det er disse rørledninger, som længe har været en torn i øjet på russerne. Dels er man bange for, at Ukraine skal stjæle af gassen og dels bliver kontrakter om viderelevering ikke opfyldt af regeringen i Kiev, som også har store vanskeligheder med at betale for den gas Ukraine selv bruger, skønt landet har fået gas leveret til favørpris.

At få åbnet en sydlig strøm - rørledninger, der skal gå gennem Sortehavet - har Rusland derfor længe arbejdet på.

I første omgang var der tale om en direkte rørledning fra Rusland og til Bulgarien, hvorfra gassen kunne føres videre til det sydlige Europa.

Men da Bulgarien er medlem af EU, har det frabedt sig denne rørledning.

Nu har russerne i stedet tegnet kontrakt med private firmaer i Tyrkiet. Tyrkiet mangler energiforsyning. En rørledning til Tyrkiet vil derfor meget snart åbne.

Og nu har direktøren for det store russiske gasselskab Gazprom, Alexei Miller, fortalt europæerne, at "nu er det op til dem at anbringe de nødvendige infrastrukturer fra den tyrkisk-græske grænse".

Den russiske energiminister Novak har tilføjet:

"Beslutningen er taget. Vi vil afværge og eliminere risikoen for, at utroværdige lande, der har skabt problemer før, kan gøre det igen til skade for de europæiske forbrugere".

De "utroværdige lande", som Miller tænker på, er Ukraine. Så snart den nye gasledning er etableret, kan Rusland nemlig undlade at forsyne Europa med gas via Ukraine.

Derved risikerer Vesten også at tabe krigen om Ukraine.

Desuden har Rusland indgået en kontrakt med det energihungrende Kina, som kan aftage al den gas og måske endda mere, som Rusland hidtil har leveret til Europa. Fordelen ved denne kontrakt er, at betalingen ikke skal foregå via brug af euro eller dollars, men ved brug af rubel eller kinesiske renminbi.

Dermed er Kina og Rusland i færd med yderligere at svække dollars som betalingsmiddel for internationale betalinger.

USA har allerede skudt sig selv i foden. Det skete, da regeringen forbød amerikanske oliefirmaer at deltage i udvindingen af olie og naturgas i det russiske polarområde.