Billede
De toneangivende danske erhvervssorganisationer Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv og Plastindustrien tordner i et brev til fødevareminister Dan Jørgensen (S) mod DTU's fødevareforskere.

Forskerne vil reducere antaget af plastkomponenten bisphenol A, som blandt andet findes i epoxy-foringen til konserves- og sodavandsdåser, i den hårde og klare plasttype polycarbonat og i termisk papir i kasseboner.

DTU går dermed stik imod de europæiske fødevaremyndigheder, Efsa, som i en rapport for nylig konkluderede, at befolkningen ikke indtager bisphenol A i mængder, der kan være hormonforstyrrende.

DTU Fødevareinstituttet har på opdrag fra Dan Jørgensen gennemgået Efsas rapport. DTU mener, at grænsen for dagligt indtag af bisphenol A skal sænkes til en sjettedel af, hvad Efsa foreslår.

Hvis det forslag bliver ført ud i livet, vil det koste industrien 350 millioner kroner om året, særligt til at finde andre materialer til at fore dåser med, skriver erhvervsorganisationerne i et fælles brev til Dan Jørgensen. Det henviser til beregninger foretaget af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Især lakken til dåser er vanskelig at fremstille uden bisphenol A. Og det er ikke engang en god idé. For danske særregler om bisphenol A vil blot føre til, at alternativer, der er ikke lige så velundersøgte, vinder frem. Herunder andre bisphenoler, som DTU Fødevareinstituttet selv fraråder.

»Der er ikke alternativer til bisphenol A i dag,« siger branchedirektør Ole Linnet fra Dansk Industris afdeling for fødevarer.

Han har læst, at DTU's forskere fastholder, at en lavere grænseværdi er nødvendig for at sikre befolkningen mod hormonforstyrrelser.

»Men jeg er ikke overbevist af det. Så kan man også forbyde alle mulige andre ting,« siger Ole Linnet.

I brevet til ministeren er pointen formuleret lidt anderledes:

'Vi undrer os over at kunne konstatere, at DTU Fødevareinstituttet rejser kritik af, at Efsa ikke i tilstrækkelig grad har indarbejdet instituttets eget studie. Det er afgørende vigtigt for os at gøre opmærksom på, at Efsas anbefaling er baseret på en omfattende gennemgang af et meget stort antal videnskabelige studier. Efsa har taget højde for såvel DTU Fødevareinstituttets studie samt den kritik, som DTU Fødevareinstituttet har rejst i forbindelse med den offentlige høring af Efsas rapport.'

Dan Jørgensen har på baggrund af DTU's vurdering fortalt flere medier, at han vil forsøge at indgå en frivillig aftale med industrien om at begrænse brugen af bisphenol A i dag, men Dansk Industri er endnu ikke blevet kaldt til møde om det.

»Vi deltager naturligvis i et møde hos ministeren, og så må vi se, hvad han siger. Men vi ønsker ikke danske særregler,« understreger Ole Linnet.