Maya Dark Ages volcano activity
© YouTube/Adapt 2030 (screen capture)
Vulkanerudbrud under et stort minimum af solaktivitet i den sene antik, 535-545 e.kr., fik samtidig mayaernes, romernes og kinesernes samfund til at kollapse. Det var en kombination af vulkanudbrud i Mexico og Ny Guinea, som er veldokumenteret. Kombinationen af mere kosmisk stråling under et stort minimum i solaktivitet (Eng: Grand Solar Minimum), som øgede skydækket, antallet af partikler og mængden af svovldioxid i atmosfæren, ændrede temperaturen og nedbørsmønstrene over hele verden. Vi bør være forberedte på den samme grad af vulkanisme, idet vores jord går ind i en tid med et nyt stort minimum af solaktivitet. solminimum.

Sources