Konspirationsteori
© Unknown
Jeg faldt over denne artikel idag og blev ved første blik lettet i mit sind. Overskriften lød så fin. Endelig havde videnskaben fundet ud af hvilken type person, som falder for konspirationsteorier. I artiklen stod der:
Verden og historien er fyldt med forfærdelige hændelser, store problemer og uløste gåder. Og for nogle af os må forklaringen bare altid være, at nogle af verdens mest magtfulde personer eller virksomheder har rottet sig sammen og har forårsaget hændelsen.
Nu har forskere undersøgt, hvem af os, der typisk hælder mest til konspirationer som forklaring, skriver psmag.com.

Fire undersøgelser viser, at det som oftest er personer, som i forvejen befinder sig på enten den yderste venstrefløj eller den yderste højrefløj i politik.
Artiklen fortsatte uden at sige ret meget mere om undersøgelsen, hvilket pirrede min nysgerrighed, idet jeg hverken befinder mig på den ene eller anden fløg, men alligevel stiller spørgsmål ved nogle af de ting som vores kære ledere prøver at banke ind i vores hoveder. Det faktum at de alle nu om dage har en eller flere spindoktorer ansat har ikke vækket min tillid, ej heller deres handlinger. Så jeg slog linket op og så at i det ene eksperiment som var en online-test, havde folk selv bedømt, hvor de stod på den politiiske skala. Derefter kom spørgsmålene. Her er det ene:
De besvarede derefter på seks udsagn som beskrev konspirationsteorier om den seneste økonomiske nedsmeltning. De udtrykte dereffter i hvilken grad de var enige eller uenige med sådanne udsagn som " Den økonomiske krise er resultatet af en konspiration mellem bankfolk og korrupte politikere."
Resultatet var at det var hovedsageligt dem som havde beskrevet sig selv som værende på de ekstreme højre eller ventrefløje som var enige. Selve udsagnet er så ladet at kun folk som er blevet hjernevasket ved hver dag at have været udsat for massemedierne ville være direkte uenige i dette udsagn. Det er her at viden om psykopati er essentiel og vores læsere kan kun opfordres til at læse op om emnet. Følgende artikel giver en god basisviden: Psykopatens trick: At få os til at tro at det onde kommer et andet sted fra

I et anden undersøgelse var et af udsagnene:
"Den politiske arena var infiltreret af olievirksomheder da beslutningen til at gå i krig med Irak blev taget".
Okay, så hvis du tror at det sikkert spillede en stor rolle, så er du også iflg. undersøgelsen fra en af ekstreme fløje. Jo mere jeg læste af artiklen, desto mere faldt modet. Kendsgerning er at der var store olieinteresser på spil. Det er siden kommet frem at de store olievirksomheder ville have russerne og kineserne ud af det irakiske oliemarked og at de vestlige oliegiganter havde delt den irakiske olie op mellem sig. Polikerne solgte løgnen om masseødelæggelsesvåben og Saddam blev stillet den umulige opgave nemlig at demonstrere at han ikke havde masseødelæggelsesvåben og hans ord var ikke nok. Det er umuligt at demonstrere en negativ og det faktum at FN ikke kunne finde noget blev blot taget som bevis på at Saddam havde skjult dem virkelig godt.

For at vende tilbage til den oprindelige artikel, så var konklusionen at:
Forskerne forklarer, at den rigide tro på den enkle løsning får folk til at forfalde til onde konspirationer som forklaringen, når forfærdelige ting sker i en kompleks verden. Det sker, fordi konspirationsteori-tilhængerne har svært ved at forholde sig til forklaringer, som ikke helt matcher deres egne holdninger.
Hvor tit hører vi ikke at tingene er så komplekse at vi almindelige mennesker ikke forstår dem og derfor bør overlade det til eksperterne? Folkeafstemningen til EU er et eksempel, hvor borgerne stemte nej og blev nedgjort af politikerne for ikke at forstå EU, fordi det var for kompleks et problem, men at de bare skulle tro på politkerne. Det var af den årsag at man i flere lande gik væk fra ideen om folkeafstemning og blot vedtog tilslutningen til EU på det politiske niveau.

Et andet eksempel er de financielle produkter som bankerne sælger til os. Vi får at vide at vi er for dumme til at forstå hvordan moderne finans foregår og at vi bare skal tro på vores financielle eksperter og deres økonomiske spindoktorer. Når de forskellige bankprodukter ender op som værende værdiløse, så er bankerne de sidste til at tage ansvar for deres rådgivning. Noget som mange har måttet opleve i de senere år, hvor moral og etik er gået fløjten. (Som nævnt ovenfor, lær om psykopati og ponerologi.)
Enhver som ser på økonomien i USA eller i EU kan se at det ikke hænger sammen længere. Og aldrig har der været så mange eksperter og spindoktorer.

Enkle løsninger er nogle gange de rigtige. Noget som William Ockham fandt ud og efter ham har man begrebet Ockham's ragekniv:
Ockham's (Occam's) ragekniv henviser til et i vore dage universelt accepteret ontologisk og dermed filosofisk grundprincip, også kaldet parsimoni-princippet.[1] Udtrykket er opkaldt efter den engelske filosof, William af Ockham (ca. 1288-1347), der - tydeligvis inspireret af bl.a. de spor, Aristoteles m.fl. havde sat sig i europæisk tankegang og idéhistorie, både før og efter renæssancen - var den første, som formulerede princippet.

Hans berømte læresætning, Entia non sunt multiplicanda sine necessitate ("Inddrag ikke flere forklaringselementer end højst nødvendigt"), er fortsat gældende og i vid udstrækning styrende for hele grundforskningen inden for den moderne naturvidenskab
Ja, det er gældende i den moderne naturvidenskab, men undersøgelsen som vi taler om drejer sig om politisk videnskab. Og hvad politisk videnskab angår så drejer det sig ofte mere om skab end om viden. Her er det af interesse fra de politiske magthaveres side at få latterliggjort, tilsvinet og kørt på afspore alle alternative forklaringer som stiller spørgsmål ved eliten og deres version af sandheden. Sådan har det været alle dage fra før Galileo. Magthavere vil bruge alle midler til at holde på magten og deres beslutninger bliver ikke offenliggjort i forvejen. Først bliver sådanne teorier ignoreret. Hvis de fortsætter bliver de latterliggjort og tilsvinet og hvis det heller ikke hjælper, så bliver de akcepteret som det mest selvfølgelige.

Det betyder ikke at alle konspirationsteorier på nogen måde holder vand, men det er så her at det er vigtigt at holde øje med bolden og se på de fakta som er givet og de forskellige interessegrupper. Og ikke mindst at betragte spørgsmålet: Cui bono? (Hvem har gavn af dette?)