Cows
© Unknown
Landmænd over hele USA har rapporteret dårligere helbred i deres dyr efter at have fodret med GMO (genmodificeret) majs og soja, men med en lille ændring som ofte har kostet mindre, så har GMO foder bevirket bedre helbred i dyrene og færre sygdomme.

Man kan lave det ene videnskabelige forsøg efter det andet om GMO, men når man bevidner med ens egen øjne, at ens dyr bliver syge, så er der ikke noget bedre end førstehåndserfaring.

Ib Pedersen er en dansk svineavler, som så den umiddelbare dårlige virkning på hans svinebestand efter have fodret dem genmodificeret soya. Han er ikke nogen uerfaren landmand. Han supplerer Danish Crown med mere end 13000 svin om året. Han bemærkede deformerede grise, spontane aborter og tarmflorasygdomme, før han skiftede til ikke-GMO foder. Blot kort tid efter noterede han færre aborter, flere smågriser per kuld, og at avlsgrisene levede længere. Med andre ord, hans griseproduktion blev sund med et godt afkast og han gav ikke så mange penge ud til medicin til syge grise.

En anden landmand, Troy Knoblock, som også opdrætter fedesvin skiftede for nogle år siden fra GMO foder til ikke-GMO foder uden egenligt at tænke på ,at der kunne være en forskel. Som han selv siger: "Vi grinede af det, da vi valgte at skifte til en billigere foder, som viste sig at ikke at være genmodificeret." Han havde holdt nøje regnskab og så, at regningen til medicin for at behandle syge dyr blev halveret kort tid efter at været gået over til ikke-GMO foder. Han så også at frugtbarheden steg i hans søer - befrugtningen steg til næsten 90% i mange tilfælde og størrelsen af kuldene steg ligeledes. Knoblock siger, at det at han skiftede til ikke-GMO foder har gjort hans forretning "langt mere tilfredsstillende."

På grund af sin erfaring har Iowa landmanden gradvist øget sin andel af ikke-GMO afgrøder, og i år vil 75% af hans sojabønner være ikke-GMO. Frøene er endog billigere og koster omkring $ 160 per sæk i stedet for $ 300 per sæk af GMO frø. Knoblock tror, at der er interesse fra andre landmænd til at skifte til ikke-GMO.
En anden landmand, Steve Tusa har kødkvæg i Alpha, Minnesota. Han har set helbredet i sin kvægbestand blive væsentlig forbedret efter at have skiftet til ikke-GMO foder. Kvægdød grunded tarmsygdomme og sågar lungebetændelse blev halveret efter at han skiftede. Han dyrker sine egne 560 hektar med ikke-GMO majs til at fodre sit kvæg med.

Høstudbyttet er lige så gode, hvis ikke bedre end min nabos behandlede GMO majs, siger Tusa. Han siger også, at der er en masse andre landmænd, som har fået gode resultater med ikke-GMO frø og foder, men at de er tøvende med at stå frem og tale om det. Han siger, at en atmosfære af angst er skabt af GMO frøsælgere, og at mange landmænd er bange for blot at prøve ikke-GMO frø, selvom mange landmænd har erfaret gode resultater med ikke-GMO afgrøder. To landmænd, som var interviewed for Non-GMO Report, talte om deres husdyrs bedre sundhed ved at bruge ikke-GMO foder, men ønskede ikke at have deres navne offentliggjort. "Vi har ikke gjort et videnskabeligt studie; det er blot noget, som vi har set med vores egne øjne", siger en landmand.

Monsanto, Bayer og Syngenta kan godt lide at bruge en skræmmetaktik for at sælge deres gift, men beviset ligger i afprøvelsen i praksis, og disse landmænd burde være istand til at tale højt om og være stolte over deres succes med at afprøve gode traditionelle frø, i stedet for GMO, og deres antal vil forhåbenligt øges eksponentielt efterhånden som ordet spredes.

Oversat fra
: Farmers see better animal health with non-GMO feed, but scared to say so