firenado
Kraftigt regnvejr, haglstorme, oversvømmelser og jordskred fortsatte med at bringe kaos i denne august måned, fra Kina til USA. Hundreder af døde og tusinder fortrængt.

Hedebølger ramte hårdt dele af Europa, Australien og USA, men kun ved efterfølgende at blive slukket med utrolige mængder af regn - og endog sne i tilfældet af Sardinien - iblandt uhørte temperaturfald. Men Sardinien var ikke det eneste område som fik en alvorlig dosis af augustsne, Australien, Uruguay, og Alperne fik ligeledes deres del.

Ildringen fortsatte med høj aktivitet og dette var ikke blot reflekteret i vulkanudbrud, men en serie af kraftige jordskælv over 6 på Richterskalaen rystede Indonesien, foranledigende omkomsten af mere end 300 mennesker. Venezuela blev også ramt i august af et jordskælv af størrelsen 7,3, det største i 118 år.

Et stigende antal af vandskypumper, ildtornadoer og skypumper gjorde også deres entre verden over i august. Engang var de et sjældent fænomen, men vandskypumper er i visse områder mere og mere almindelige i disse tider. Derudover så forekommer vortex a vand, ild og støv på meget usædvanlige steder.

For at toppe det mærkværdige, så forsvandt adskillige søer og floder simpelthen, verden over. Hvad foregår der? Det vil tiderne vise!

Se vores videoen nedenfor:


Eller tjek vores Sott.net's Vimeo channel:

Musik brugt: 'Escape from the Temple' af Per Kiilstofte. Licens under Creative Commons Attribution 4.0 International
For at forstå hvad der foregår, så check vores bog som forklarer hvordan alle disse begivenheder er del af et naturligt klimaskifte, og hvorfor det finder sted nu: Earth Changes and the Human-Cosmic Connection.

Check vores månedlige afsnit i denne serie - nu oversat til adskillige sprog - og flere videoer fra SOTT Media her, her, eller her.

Du kan hjælpe os med at holde styr på tegnene ved at sende os dine videoforslag til

sott_email
Oversat til dansk af Sott.net fra: SOTT Earth Changes Summary - August 2018: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs