coronavirus quarantine
I modsætning til hvad de fleste mennesker er kommet til at tro, kan coronavirus være mindre smitsom og mindre dødbringende end influenzavirus. Australske forskere har angiveligt opdaget, at folk er friske efter coronavirus på omtrent samme måde som de genvinder af influenza. På trods af dette har coronavirus transformeret hele verden på bare et par dage.

Mennesker i tilsyneladende demokratiske vestlige samfund accepterer drakoniske foranstaltninger "til deres eget bedste", og der er en præcedens for uberettigede karantæner, nedlukninger, rejseforbud og meget mere. I dette øjeblik 'er en stor del af den globale befolkning' selvisolerende 'på grundlag af vage videnskaber og tvivlsomme spekulationer baseret på upålidelige data.

Så selvom selve coronaviruset sandsynligvis er meget mindre farligt, end vi får at vide, udgør det tilsyneladende normale, men alligevel ubehagelige sprog til at beskrive og derved forværre, udgør denne 'krise' en reel trussel for vores samfund. Når folk holder op med at stille spørgsmålstegn ved hvorfor og hvordan en situation er og begrænser sig til blindt at acceptere statsordrer, beder de om problemer. Ord får nye betydninger og påvirker den måde, vi alle ser på virkeligheden på. Når et bestemt synspunkt bliver en konsensusvirkelighed, kan det føre til dramatiske ændringer i selve virkeligheden.

Sprog er så naturligt for os, at vi ofte ikke holder op med at tænke på, hvordan det kan bruges som et 'masseødelæggelsesvåben', eller i det mindste et massehysterivåben. Jeg forklarer, hvordan i videoen nedenfor.