Mass Formation Psychosis
Dr. Robert Malone forklarer Dr. Mattias Desmets indsigt om massepsykose [mass formation psychosis], et aspekt af menneskelig psykologi, når det, udnyttet af korrupte regeringer, kan forårsage utallige skader på enkeltpersoner, hele befolkninger og samfundsstrukturen.


Kommentar: Oversat af Sott.net fra Mass Formation Psychosis - Dr. Robert Malone / Dr. Mattias Desmet Note: 'Mass formation psychosis' er oversat ved massepsykose.