world war II
© UnknownEuropæernes viden om Sovjunionens afgørende rolle i Anden Verdenskrig er næsten non-eksisterende
Kun hver ottende europæer mener, at den sovjetiske hær spillede en afgørende rolle i befrielsen af Europa under Anden Verdenskrig. Det fremgår af en rundspørge foretaget af ICM Research for nyhedsagenturet Sputnik i Storbritannien, Frankrig og Tyskland.

Deltagerne i undersøgelsen fik 5 svarmuligheder på spørgsmålet om, hvem der spillede den vigtigste rolle i sejren (Storbritannien, USA, USSR, "andre", "ved ikke"). Kun 13% af de adspurgte tillagde den sovjetiske hær den afgørende rolle i befrielsen af Europa.

I Frankrig og Tyskland mente henholdsvis 61% og 52" af de adspurgte, at den amerikanske hær havde spillet den afgørende rolle i befrielsen af kontinentet. Det mente derimod kun 16 % af de adspurgte i Storbritannien. Her mente til gengæld næsten halvdelen (46%), at det var Storbritanniens hær, der havde spillet en afgørende rolle i kampene. For undersøgelsen som hele gælder det, at et flertal på 43% mente, at den amerikanske hær spillede den vigtigste rolle.
Den Røde Hær befriede faktisk 50% af de nuværende europæiske staters territorium, og naturligvis den europæiske del af Rusland. De russiske tab i menneskeliv var adskillige gange større end de allieredes tab. Den Røde Hær befriede 16 af de lande i Europa, der i dag er selvstændige. Det samlede befolkningstal i landene var på over 120 mio. mennesker. Desuden deltog den Røde Hær sammen med de allierede i befrielsen af endnu 6 lande.
Afhængigt af, hvilket land undersøgelsen fandt sted i, kunne mellem 19 og 24% ikke svare på, hvem der spillede den afgørende rolle i befrielsen af Europa under Anden Verdenskrig.

Undersøgelsen fandt sted fra den 20. marts til den 9. april i år i Storbritannien, Frankrig og Tyskland. Der deltog 3.000 personer (1.000) i hvert land) af forskellig alder og køn, og boende forskellige steder i disse lande.Dette er det forventelige resultat af, at europæerne i årtier har fået korrigeret deres bevidsthed om USSRs og Ruslands rolle i det 20. århundredes historie. På den måde arbejdes der for at nedgøre vort lands betydning og give Rusland en inferiør rolle i historien, om det så skal ske ved at falsificere resultaterne af Anden Verdenskrig og det sovjetisk folks sejr i krigen.