Comment: Det følgende brev er addresseret til den russiske Præsident Vladimir Putin, på vegne af vesterlændinge der skammes over deres regeringer og mediers opførsel, når det kommer til den ondsindede retorik og dækning vedrørende Putin og Rusland. Siden brevet først blev publiceret d. 30 August har den modtaget over 60,000 signaturer fra bover 190 landes borgere. Kort tid efter den blev postet, blev sitet lagt ned af et cyber angreb, hvilket fik Moscow Times opmærksomhed.

Meget få politikere får Sott.net's godkendelsesmærke - praktisk taget er alle vores helte døde, mange snigmyrdet af de samme kræfter som har Putin på sigtekornet - men Putin har bevist sig selv som statsmand og politiker af første rang og har gjort mere end nogen anden på verdensscenen, ikke kun sit eget land, men for den større verden, imod det amerikanske imperiums arrogance og grådighed. Den mængde løgne og slet skjulte aggressioner imod Putin har været ekstraordinære og praktisk taget uden fortilfælde.


dear putin
Kære Præsident Putin og det russiske folk,

Vi beklager vores regeringers og mediers opførsel. Vestlige Nationer, under ledelse af USA, synes at være stålsatte på at gå i krig med Rusland. En rask person vil anderkende de frygtelige konsekvenser af sådan en krig og ville gøre alt i sin magt for at undgå dette. Faktisk ser det ud til, at det er netop det du gør. Imod en endeløs strøm af løgne og provokationer er det lykkedes dig at holde Rusland fra at blive inddraget i en atomkrig.1, 2

Hændelser omkring krigen i Ukraine bliver spundet til at fremstille dig som aggressor, når kendsgerningerne tydeligvis taler et andet sprog. På daglig basis begår nynazistiske bander grusomheder mod Novorussia's borgere, mens de modtager politisk og finansiel støtte fra vestlige regeringer. Den ukrainske hær har angrebet russiske grænseovergange og byer og bomber regelmæssigt flygtninge, der forsøger at flygte landet. Rusland blev pålagt skyld for ødelæggelsen af Malaysia Airlines MH17, på trods af bevismateriale, som viser, at flyet blev skudt ned af den ukrainske hær. Du tilbyder humanitær bistand til folket i Lugansk og bliver anklaget for at smugle våben til Ukraine.3

Hvorfor er du genstand for disse løgne og provokationer? Vestens patologiske kriminelle presser på for en krig med Rusland, da de har brug for en ydre fjende. Så længe folket fokuserer på 'russisk aggression" forbliver de uopmærksomme på, hvem der i virkeligheden er ansvarlige for forfaldet i den amerikanske økonomi og dets sociale system. I Europa, med dets historie af brutale krige grundet i arrogance og grådighed, har de europæiske ledere undergået et total moralsk kollaps og har naivt tilsluttet sig og bakket op om USAs aggressive imperialistiske politik. Den sidste store præsident for de forenede stater, John F. Kennedy, beskrev vores fælles fjende i 1961:
"Verden over står vi over for en monolitisk og hensynsløs sammensværgelse, der er afhængig af skjulte midler for at udvide sin indflydelsessfære, af infiltration fremfor invasion, af intimidering istedet for det frie valg, af undergravende virksomhed fremfor folkevalg, af natlige guerillaer fremfor hære i dagslys. Det er et system, der har mobiliseret kolossale menneskelige og materielle ressourcer til dannelse af en kompakt, højst effektiv maskine, der kombinerer militære, diplomatiske, efterretningsmæssige, økonomiske, videnskabelige og politiske operationer. Dets forberedelser er skjulte, ikke offentliggjorte. Dets fejltagelser begraves og modtager ingen overskrifter. Dets modstandere bringes til tavshed og roses ikke. Der bliver ikke stillet spørgsmål til udgifterne, intet rygte bliver trykt, ingen hemmelighed bliver røbet."4
Siden den tid er de Forenede Stater og andre vestlige magter blevet infiltreret af denne "­hen­synsløse sammensværgelse". Mens den ikke nødvendigvis er forenet, tror vi, at dens ledere tænker og handler uden den normale menneskelige samvittighedsbyrde. Dette er grunden til, at de er villige til at ofre millioner, hvis ikke milliarder af menneskeliv. De leverer Israel våben, der bliver brugt til masse-slagtning af tusinder af palæstinensere. De militariserer politiet som for eksempel i Ferguson, Missouri, for at beskytte og styrke deres magt over folket. De lyver for at starte krige, der vil tage livet af millioner af mennesker for at øge deres politiske magt. De er foragtelige.5, 6

Som JFK har du en militær baggrund, så du er bundet af en pligt til at beskytte og tjene det russiske folk. Det lader til, at du som ham indså atomkrigens galskab og ønsker fred.7 Du nægter at støtte det amerikanske imperium og arbejder på at underminere dets magt uden at indgå i en direkte militær konflikt. I stedet for har Rusland udviklet et tættere forhold til mange lande gennem organisationer som BRICS, har tilgivet gammel gæld og samarbejdet med dets partnere for at opfylde mål, som tjener folkenes interesser. Ideen om internationale partnerskaber er blevet kaldt et multipolært tiltag og står i slående kontrast til USA's unipolære, imperialistiske politik, hvor alle landes ressourcer kontrolleres til fordel for nogle få magtfuldes fortjeneste - og på vores, folkets, bekostning. Vi afviser grådigheden, hadet og magtbegæret, som vores "ledere" udviser. Vi er rasende og forfærdet over drab på millioner af uskyldige mennesker i frihedens og selvforsvarets navn. Vi ønsker fred og retfærdighed for alle mennesker. Vi ønsker en reel og varig fred, den slags som JFK engang talte om:
Hvilken slags fred søger vi? Ikke en Pax Americana påtvunget verden med amerikanske krigsvåben. Ikke gravens fred eller slavens sikkerhed. Jeg taler om ægte fred, den slags fred der gør livet på jorden værd at leve, den slags der gør det muligt for mennesker og nationer at vokse op i håbet om at skabe et bedre liv for deres børn - ikke blot fred for amerikanere, men fred for alle mænd og kvinder - ikke blot fred i vor tid, men fred for al tid.8
Sand fred og retfærdighed vil være umuligt, så længe den " hensynsløse sammensværgelse" regerer USA og andre nationer fra skyggerne. Vi beder om, at vi ved vores fælles indsats vil kunne besejre de magtsyge og hensynsløse kriminelle, der fosøger at slavebinde os alle. Vi beder om, at vi i stedet kan skabe en ægte fred, der gør livet på jorden værd at leve.