Billede
Verdens geologiske samfund advarer om at vores planets nuværende seismiske aktiv, 'er pebernødder' i forhold til hvad der er i vente.

Over de sidste 3 år, er Pakistan for eksempel blevet ramt af dusinvis af jordskælv. I marts 2005, døde der 80,000 mennesker under murbrokkerne. Oktober d. 30, sidste gang naturen gik på rov, var der hundredevis af ofre. Titusindevis af folk druknede i den overvældende asiatiske tsunami, i slutningen af 2004. Kina og Afghanistan er igen blevet rystet af jordskælv for nylig.

Disse naturkatastrofer som planeten de seneste år har været udsat for, indikerer at verden er gået ind i en æra af ikke blot politisk, men også klimatisk ustabilitet. De fleste videnskabsfolk - biologer og miljøforskere - har det med at skyde skylden på mennesker for det katastrofale klimaskift på jorden. Ingen tvivl om at drivhuseffekten, påvirket af industriel aktivitet spiller en betydelig rolle i global opvarmning, men der er andre årsager der bør overvejes.

Jordens roterer langsommere rundt om sin akse. Den Internationale Jord Rotations service har regelmæssigt tilføjet et sekund eller to til længden af en 24 timers dag i de seneste år.

Dette er hovedårsagen til at Igor Kopylov, professor ved Moskva Energi Institut, mener at planeten - en gigantisk elektrisk maskine - har fået sin energibalance forstyrret.Han udtrykte dette synspunkt i 2004. Kopylov er overbevist om at Jorden er gået ind i første fase af global forandring. En svækkelse af Jordens magnetiske felt blev først registreret tidligt i det 20. århundrede, og et vedvarende fald i jordens rotetionshastighed i de sene 1980'ere og tidlige 1990'ere. Det er blevet fastlagt at når Jordens rotation aftager ved et sekund per år, afgiver det enorme mængder af varme, en volume hundrede gange større end den som menneskelig industriel aktivitet afgiver.

Hvis vi accepterer at alle processer på Jorden følger kosmiske cyckler, der på tur afhænger af solsystemets position i vores galakse, så kan menneskeheden måske stå overfor endnu en syndflod.

Solsystemet, inklusiv Jorden, rejser gennem galaksen ved spiralerende elliptiske baner. Tiden det tager for en cyklus af en større spiral er 200-210 millioner år, og for de mindre, der afgør mindre galaktiske cyckler, 26,000 år. Tilsvarende varer en halv cycklus 130 århundreder. Denne periode svarer nærmest overens med dateringen af den sidste syndflod, der var en virkelig begivenhed. Myterne og legenderne fra mange folkefærd, inklusiv biblen,optog denne begivenhed.

Oversvømmelsen er blevet dateret ret så præcist til, 11,100 år før vores tidsregning. Hvis vi accepterer at civiliserede samfund på Jorden har været under udvikling de sidste 400,000 år, så har denne periode set 30 kontinentale oversvømmelser (syndfloder), og vi er vidner til begyndelsen af den 31.

De kosmiske cykler er så gigantisk lange, i forhold til menneskelige standarder, at de har liden effekt på menneskers liv, men den aktive indledende fase af den galaktiske cycklus er af afgørende vital vigtighed for udviklingen af civilisation. Fra russiske videnskabsfolks synspunkt, befinder Jorden sig præcis ved dette punkt i cyklusen.

Overgangsprocessen i den elektriske maskine på "planeten Jorden" kan opdeles i 3 faser. I den første - der varer 300 til 500 år - vil en relativ hurtig forandring i tværgående strømningers retning (ifølge elektriske maskiners lov) ændre jordens magnetiske felt, med den nordlige magnetiske pols vandring til den østlige del af Ishavet.


Kommentar: Den magnetiske nordpol bevæger sig østpå, check.


Denne ændring i Jordens magnetiske felt akkompagneres af kraftige magnetiske storme, jordskælv og katastrofale atmosfæriske begivenheder forårsaget af ændringer i atmosfæren og oceanernes cirkulation.


Komment: Kraftige magnetiske storme, check. Tiltagende jordskælv, check. Katastrofale atmosfæriske begivenheder (tiltagende storme, nedbør, elektriske udledninger, etc), check. Ændringer i oceanernes cirkulation, check. Ændringer i atmosfærisk cirkulation, check.

Andre indikationer af planetens aftagende rotations hastighed ( eller allerede at have sagtnet farten betydeligt) er de de gabende jordfaldshuller der åbner sig, den tiltagende vulkanske aktivitet - over og under vandet - og de 'mystiske lyde fra himlen'.


Ændringen i det magnetiske felt leder til ændringer i Jordens ozon lag, der kan skabe pludselige spring i biosfærens evolution, på grund af nye niveauer af stråling.


Kommentar: 'Spring', muligvis, men også 'dyk'...

Is Solar and Cosmic Radiation Playing Havoc With Life on Planet Earth?


Som den gennemsnittelige temperatur på planeten stiger, begynder gletsjere at tø, og havene stiger rundt om på kloden.

Den første "varme" fase i overgangsperioden er den korteste og mest aktive. Denne periode ser en relativ hurtig bremsning af planeten og udløsning af enorme mængder af varme, der leder til global opvarmning.


I den anden fase, stabiliserer det magnetiske felt sig. Jorden vil langsomt øge sin rotationshastighed og den elektriske maskine "Jorden" vil vende tilbage til nærmest normal hastighed. Den tiltagende rotationshastighed vil bringe en kulde med sig, og gletsjere vil tiltage i masse, og oceanernes tidligere volume vil blive skubbet til.

I den tredje fase, vil overgangsperioden slutte, og Jorden's rotationshastighed vil stabilisere sig, og planetens energibalance vil vende tilbage til tidligere årtusinders omstændigheder.

Som følge af den sidste Store oversvømmelse (syndflod) begyndte mennesker at emigrere fra øst til vest. Kommer vi mon nu til at se en folkevandring mod øst?

Det ser ud som at vi seriøst burde overveje at udvikle Sibirien ...