Billede
© ukendt
Kære ledere af Europa

I en social, politisk, økonomisk og militær blok som EU, bestående, som det gør, af 28 lande og 24 officielle sprog kan kommunikation være et problem. Selvom de fleste taler engelsk eller forstår det i nogen udstrækning, kan sprogets nuancer måske være vanskelige at opfatte. Derfor ønsker jeg at redegøre for en særlig nuance som helt klart er blevet misforstået af de fleste af jer.

Den 13 december 2013, sagde USA's viceudenrigsminister, Victoria Nuland til USA ambassadør i Ukraine ordene "Fuck EU". Det blev af jer alle øjeblikkeligt opfattet som en ordre fra den amerikanske boss i Washington til at "Fucke EU". Problemet er - og det er her et godt kendskab til det engelske sprog er nyttigt - at Victoria Nuland fornærmede Jer og alle Europæere. Hun beordrede ikke nogen som helst til at "Fucke EU", men den kendsgerning at I synes at have fulgt hendes forslag er tydelig for alle med øjne til at se. Djævlens advokat i mig ville antage at hun sandsynligvis mente det på begge måder: det vil sige både som en fornærmelse og som en ordre. MEN, i det mindste, burde I være blevet fornærmet og ikke taget det som en ordre.

I har lov til at protestere og sige at I ikke tog det som en ordre, i det tilfælde vil jeg henvise til nogle få eksempler som viser hvordan I dog har taget det. For at være retfærdig over for Victoria Nuland, begyndte det ikke med hendes ordre/fornærmelse, men ødelæggelsen af Europa har helt afgjort nået nye højder efter at hun indgav Jer fornyet entusiasme.

Helt fra begyndelsen støttede I det fascistiske kup som fandt sted i Ukraine. I er vedblevet med at støtte junta styret både med ord og handlinger, på trods af deres åbenlyse krig, ("afstraffelseshandlinger", kalder de det) mod deres egne borgere.

I har anderkendt valget til det Ukrainske parlement, på trods af store uregelmæssigheder, OG - på samme tid - ikke anderkendt befolkningernes valg i Lugansk, Donetsk og Crimea, hvor der praktisk taget ikke blev registreret uregelmæssigheder af de internationale observatører.

I har vendt et blindt øje til krigsforbrydelserne som den nye regering har begået i Donbass.

I havde en chance i november 2013 til at få Ukraine til i fred at godkende at blive bundet af EU Tilslutningsaftalen. Havde i tilbudt 5-10 milliarder Euro i hjælp, havde I sandsynligvis fået den aftale I søgte, men I spillede det hårde spil og konsekvenserne har været knusende med hensyn til vold og Ukraines sammenbrud.

I valgte at følge ordren "Fuck EU" ved at læsse sanktioner på Rusland. Det var en meget dårlig disposition, som enhver med to fungerende neuroner kunne se, i betragtning af at Rusland er et stort og naturligt marked for EU's landbrugsprodukter og industrielle varer. Omkostningerne ved denne tåbelige og tankeløse handling løber op i snesevis af milliarder Euro, for ikke at nævne følgevirkningerne af øget arbejdsløshed og tabte eksportindtægter.

I har valgt at blokere Rusland fra at bygge South Stream gas rørledningen, igen og igen, indtil Rusland blev klar over hvor I ville hen og lukkede projektet ned. Nu er billig gas fra Rusland ikke længere tilgængeligt og hvis I vil have det må I bygge rørledningen for egne penge og inden for rammerne af den tredje energi pakke (Third Energy Package), som I pålagde Gazprom EFTER at aftalen var underskrevet. Omkostningen ved højere gaspriser (LNG er langt dyrere) og den øgede usikkerhed om energi vil have mange konsekvenser. En af dem vil være social uro.

I har fejlhåndteret økonomien fuldstændigt ved at lade kasinokapitalisme råde uhindret. Store banker er blevet hjulpet ud af giftig gæld og byrden er blevet pålagt almindelige borgeres skuldre gennem jeres harske social-økonomiske nedskæringer ("austerity measures"). Arbejdsløsheden stiger og den Europæiske Central Bank trykker sedler for at dække over gælden.

I har splittet EU i stedet for at holde den sammen. De nationale regeringer bliver alle fortalt at det er enten "vores vej, eller hovedvejen". Dette har særligt været tilfældet for de Sydeuropæiske lande over for de Nordeuropæiske lande, men med aflysning af South Stream via Balkan landene, er det klart at der åbner sig en splittelsee i de Østeuropæiske lande.

I har på samme måde fucked EU's troværdighed som en pålidelig handels- og sikkerhedspartner, hvis aftaler faktisk betyder noget og modstår tidens tand. I den sammenhæng kan man tage eksemplet med den manglende levering af Mistral skibene til Rusland og den førnævnte Tredje Energipakke. Andre nationer bider mærke og noterer at det er bedre at tale med bossen i Washington end at drikke kaffe med jer.

I har ødelagt det ry EU havde som opretholder af demokratiske principper i den måde i stemte på ved FN's resolution om at fordømme spredningen af Nazistisk ideologi. I foretrak at "forblive neutrale" for ikke at fornærme USA, som finder Nazisme meget nyttig som værktøj til at håndtere sine interesser i Europa og Eurasia. Mange tak skal I have.

I er fortsat med at sponsorere såkaldte "moderate" rebeller så de kan føre krig i Syrien, rebeller som i reglen fører jihad under ISIS flag efter af være blevet trænet, betalt og givet våben. Ruslands og Syriens præsidenter har begge advaret jer mod følgevirkningerne og det uundgåelige "tilbageslag" fra nogle af de ISIS styrker der kom fra EU og som I, i det mindste indirekte, hvis ikke direkte havde opmuntret til at skabe et "regimeskifte" i Syrien.

Den radikale Islam fandt aldrig et fodfæste i Irak under Saddam, eller i Libyen under Gadaffi eller i Syrien under Assad. Og alligevel har I været involveret med at ødelægge de to første lande og søger aktivt at ødelægge Syrien. Er I fuldstændig ude af stand til at lære af fortidige fejl? Har I hørt udtrykket, "se dig for før du går over vejen"? Det er let at styrte en leder, men er I virkelig forberedte på hvad der måtte ske i det magt vakuum I skaber?

Ved aktivt at forfølge "regime skifte" i adskillige mellemøstlige og nordafrikanske lande har I skabt millioner af flygtninge og mange af dem er kommet til Europa. Denne massive strøm skaber spændinger og i tilfælde af at I ikke har bemærket det, udnyttes disse spændinger at visse ekstreme kræfter som søger at udskifte jer. Så mens I alle klager over immigranter, så vid at I kun har jer selv at laste det for. Jeres slet udtænkte geopolitiske agendaer ødelægger de lande hvor de fleste af dem kommer fra.

Jeg kunne fortsætte. Listen over måder på hvilke I har fucked EU er ikke udtømmende. I har forhåbenligt fattet pointen, selvom I måske ikke er enige med mig i det hele eller for den sags skyld i noget som helst, men det er jeres valg.

For jeres fejltagelse ved at forstå Nulands ord som en kommando og ikke en fornærmelse efterlader jeg jer med tanken om Karma, ...
Karma (Sanskrit: Pali: kamma) betyder handling, arbejde eller dåd. Det refererer også til kausalitetsprincippet hvor et individs hensigt og handling påvirker individets fremtid. Gode hensigter og gode handlinger bidrager til god karma og fremtidig lykke, mens dårlig hensigter og dårlige handlinger bidrager til dårlig karma og fremtidig lidelse.
... som er knyttet til hvad EU og I kan vente jer. Hvis I tror at begrebet om Karma er en fjollet overtro og irrelevant for moderne Vestlig civilisation, så overvej skæbnen af det romerske rige og andre emperier som faldt på afveje fra det himmelske mandat.

Denne artikel udkom først på engelsk den 18. Januar 2015.