Billede
Et hold fra universitetets experimentelle psykologi og antropologi afdeling ville undersøge om hvorvidt vores følelse af social nærhed når vi danser med andre måske kunne kædes sammen med endorfiner - kroppens 'velbehag' kemikalier.

Endorfiner er neurotransmittere der danner en del af hjernens system for smertekontrol, men de er også implicerede når vi knytter sociale bånd. Dr Bronwyn Tarr forklarede: 'Dans er en vigtig aktivitet rundt om på kloden, og det kan være en måde at knytte og føle sociale bånd med andre. Vi ville se hvilken effekt lav og høj energi, samt synkroniseret og usynkroniseret dans havde på både smertetærskel og forbindelses følelsen til andre gruppemedlemmer."

'Da det er svært at måle endorfin niveauer direkte, brugte vi smertetærskel som en indirekte indikator. Flere endorfiner betyder at vi kan tolerere mere smerte, så det at måle relativ vækst i menneskers smertetærskel kan indikere om hvorvidt endorfiner bliver udløst.'

Holdet havde 264 unge mennesker til at tage del i undersøgelsen i Brasilien. Gruppevis dansede de enten med svære eller lette anstrengelser, der enten var synkroniseret eller usynkroniseret. Før og efter aktiviteten målte holdet teenagernes følelse af nærhed til hinanden og deres smertetærskler.

Fundene bekræfter at synkroniseret aktivitet fremmer knytning af bånd mere end usynkroniseret aktivitet. Det ledte også til højere smertetærskler. Mere energisk aktivitet havde en lignende effekt - det højnede smertetærskler og fik grupper til at føle sig mere forbundne.

'Både synkronisering og anstrengele havde særskilte effekter på disse målinger, så det at bevæge sig energisk eller synkroniseret kan få dig til at føle dig tættere forbundet til når du danser' forklarede Tarr, 'Men ved at kombinere høj energi og synkronisering havde de største effekter - hvilket måske kan forklare hvorfor folk elsker at lave 'flashmob'!'

Kilde: Bronwyn Tarr, et al. Synchrony and exertion during dance independently raise pain threshold and encourage social bonding Biology Letters DOI: 10.1098/rsbl.2015.0767

Oversat af Sott.net fra: Dancing in time with others raises pain threshold, researchers report