Billede
Alle ved at rygning er en sundheds fare. Selv Tobaksindustrien opfører sig på en måde der indikerer de er skyldige!

Historisk set blev rygning af forskellige planter anset som fordelagtigt for helbredet. Men idag ved vi bedre, ikke?

Hvis vi antager at rygning er usundt, burde videnskaben understøtte 'hvad vi allesammen ved'.

Men som det følgende Sott.net producerede klip viser, gør den ikke.


Udskrift
Videnskaben er ikke altid en neutral og upartisk søgen efter viden, selvom det oftes synes sådan for den udenforstående. Mange gange kan historien være ganske anderledes.

Vi ved alle at rygning er til fare for helbredet.

Regeringen siger det, de lægelige eksperter siger det, selv tobaks selskaberne opfører sig på en måde der foreslår det.

Men understøtter videnskaben dette argument?

Lad os huske på at for fire hundrede år siden troede de fleste folk, såvel som eksperter, at jorden var flad. Det viste sig ikke helt at holde.

Så lad os se på videnskaben bag rygning.

Ned gennem historien var der folk der tænkte at rygning var noget gavnligt, lindring til astma og til hindring af betændelse. Mens andre så det som noget ulækkert og livsfarligt i længden.

Disse meninger, for og imod, var uanset retning ikke understøttet af mange beviser, indtil medicinske videnskabsmænd først begyndte at studere dette problem i 1950.

I det år publicerede Richard Doll and Bradford Hill en undersøgelse som viste at rygere synes at være mere tilbøjelige til at udvikle lungekræft.

Dette var starten på anti-ryger bevægelsen.

Men kort efter publikationens udgivelse, bemærkede den dygtige statistiker, Sir Ronald Fischer, en underlig anomali i redegørelsens resultater: De havde spurgt undersøgelsens subjekter om de inhalerede cigarettens røg, eller ej.

Fisher viste at mændene der havde inhaleret cigaretrøgen, var mindre tilbøjelige til at udvikle lungekræft end dem der ikke gjorde.
Som Fischer sagde: "Selv ulighed ville være en rimelig knock-out af teorien om at rygning er årsag til lungekræft."

I 1968, blev en anden undersøgelse -Whitehall studiet - gennemført med deltagelse af 1,400 rygende britiske tjenestemænd, der blev inddelt i to lignende grupper: en blev opfordret og rådgivet til at kvitte, den anden blev overladt til dem selv.

Begge grupper blev fulgt i 10 år, og resultatet var overraskende: Gruppen der kvittede viste ingen tegn på bedring i forventet levetid, heller ingen ændring i i dødsfald af kræft eller hjerte tilfælde, med en undtagelse: visse kræfttyper var mere end dobbelt så almindelige, set i forhold til gruppen der opgav rygning.

Undersøgelsen blev udvidet til 20 års opfølgning, med samme resultater.

Denne type undersøgelse kaldes en 'randomized controlled intervention trial' og er optimal til at sammenligne nye behandlinger imod andre, eller slet ingen.

Den undgår indbyggede forudindtagelser i observationelle studier, som Doll og Hill's undersøgelse,med subjekter der selv vælger hvadenten de vil stoppe eller fortsætte med at ryge.

Yderlige seks af denne type prøver blev gennemført med en kombineret opfølgning af tæt på 800,000 subjekt-år- alle med samme resultat: Ingen sammenhæng mellem rygning eller forventet levetid, dødsfald fra kræft eller dødsfald af nogen anden årsag.

Den medicinske litteratur har vist os at rygning ikke synes at hænge sammen med for tidligt dødsfald, men er der nogle potentielle helbreds fordele ved rygning?

Faktisk er listen ret lang...

Der er god bevisførelse på at rygning formindsker risikoen for Parkinson's sygdom og Alzheimer's, op til 60%

I modsætning til billederne på din cigaretæske, er rygere langt mindre tilbøjelige til at udvikle tandkødsbetændelse.

Hos mænd, vil rygning formindske risikoen for at skulle have erstattet skadede led, med op til 50%.

Desuden, er nikotin blevet set at stoppe tuberkulose vækst i laboratorie tests, selv når det er blevet brugt i små mængder, ifølge Saleh Naser, lektor i mikrobiologi og molekylær biologi ved UCF, og det synes at virke bedre end 10 andre substanser der også blev afprøvet.

Nikotin har også vist sig at have adskillige fordele for kognitiv præstation, som i hurtig informations behandling, kort og langtids hukommelse og problem løsning.

Rygere viser nedsatte tilfælde af Blødende Tyktarmsbetændelse, en kronisk tarm-betændelsessygdom.

Hvorfor er der en forskel mellem de studier der blev lavet i 1960'erne til og med 1980'erne, hvilket viste at rygning ikke forhøjer sygdoms risici, og hvorimod senere studier viser det modsatte?

Der er der sandsynligvis flere grunde til.

Den første er at tobaksindustrien tiltagende har øget tilsætningstofferne i tobakken, for at gøre produktet 'mere appelerende' - mere afhængighedsdannende - for rygerne.

Listen som tobaksfabrikanterne har meddelt til USA's sundhedministerium, indeholder 599 substanser, der kan være i brug i et særskilt mærke.

De er blevet godkendt som tilsætningsstoffer for mad, men er ikke blevet afprøvet for afbrænding og dets konsekvenser.

Når disse substanser bliver afbrændt skaber de mere end 4000 kemiske forbindelser.

Dette er hovedargumentet for hvorfor at tilsætnings-fri tobak, uden tvivl er sundere end almindelige kommercielle cigaretter.

Den anden grund er at forskning udi rygningens farer hovedsageligt er sponsoreret af den farmakologiske industri der sælger nikotin erstatning behandlinger og lægemidler for ryge stop.

Og den der betaler regningen, bestemmer!

Forresten har disse behandlinger ikke vist sig at forøge raten af rygestop, i uafhængige studier.

Men det er stadig en milliard-dollar industri.

Sidst men ikke mindst, siden Anden Verdenkrigs slutning, er 528 atombomber blevet detoneret i atmosfæren og yderligere 1525 underjordisk der har kastet tonsvis af radioaktive partikler (især Plutonium) højt op i atmosfæren og sidenhen blevet distribueret rundt om verden via Jetstrømmene. Indtagelse eller inhalering af sådanne partikler forhøjer kræftrisikoen massivt. Og der er nok Plutonium i atmosfæren til at dræbe hvert eneste menneske, flere gange.

Er rygning blevet den perfekte sløringssyndebuk der er forårsaget af andre faktorer, introduceret af vores moderne samfund, siden antiryger propagandaen blev sat igang?

For at opsummere; der er meget lidt videnskabelig bevis for at rygning af tilsætningsfrit tobak er den sundheds risiko som fortalere fra mainstream lægevidenskab prøver at fremstille det som.

Faktisk, kan det være fordelagtigt.