Billede
Efter 7 måneders tavshed har rummodulet Philae sendt et signal. Det meddeler det Europæiske Rumagentur ESA.

Forskningsmodulet Philae, der for 7 måneder siden landede på kometen 67P Tjurjumov-Gerasimenko, er kommet ud af sin dvaletilstand.

Præsidenten for Frankrigs Nationale Rumagentur, Jean-Yves Le Gall, har meddelt, at man har modtaget et nyt signal fra modulet. Kometen 67P befinder sig henved 7 mia. km fra Jorden.

Hej Jord! Kan du høre mig? — denne meddelelse står at læse på forskningsmodulets side på Twitter.

Rumsonden Rosetta's side har også meddelt, at Philae er vågnet.


Sonden Rosetta med modulet Philae blev sendt ud i rummet i 2004 og tilbagelagde 6,4 mia. km før den nåede frem til kometen 67P i nærheden af Jupiters bane. I november 2014 blev Philae koblet fra sonden og landede på kometens overflade, hvor den tog en prøve af kometgrunden og sendte oplysningerne til Jorden. Men derefter indstillede den sit arbejde på grund af manglende solenergi.

Forskerne formoder, at der i kometens kerne kan være stoffer, som solsystemet blev dannet af; og det vil være en nøgle til livets opståen på Jorden.