Kommentar: Bemærk at grundet til planeten og klimaets fortsatte vækst i kaos, måned for måned , er vi nu oversvømmet i video materiale og må derfor udvælge hvilke hændelser der skal med i resumeet. For fremtiden kan disse resumeer tænkes som små udsnit af det globale billede. Når man overvejer at disse 'lokaliserede' hændelser, multipliceret mange gange med sig selv, sker samtidigt over hele planeten, så er ødelæggelsen og indvirkningen på folks liv nærmest utænkelig.


Billede
August 2015 så apokalyptiske oversvømmelser af regn og hagl der gennemvæddede byer fra Kina til USA, intense elektriske storme der ristede elnet og gjorde skade på infrastruktur, og usædvanlig kraftige storme ødelæggende afgrøder og oversvømmede koloenorme beboede regioner.

Månedens mest mindeværdige hændelse var den serie af massive eksplosioner ved Tianjin havnen i det nordøstlige Kina. Selvom det formodes at skyldes en menneskelig fejl, indikerer den monumentale skala som hændelsen havde, at noget ud over det normale var involveret. Med 'Jorden der åbner sig' på så mange måder - kæmpe jordfaldshuller, adskillige vulkan udbrud, tiltagende seismisk aktivitet, gas lommer der eksploderer på strande, methan og damp geysere der gik i udbrud på golf baner og i gader - formoder vi kraftigt at Tianjin var 'mere af det samme', bare STØRRE.

Sidste måned, vendte meteor ildkugler nat til dag i Scandinavien, England, USA, Chile og Carribien. Jordfaldshuller slugt folk og gader i Kina, og portioner af motorveje i England og USA. Naturbrande rasede henover det sydlige Sibirien. Haglstorme talte to yderligere passagerfly til deres 'hit list'. Italien så biler sejle ned af gaderne i oversvømmelser af bibelske proportioner, mens tre tyfoner stod på række i Stillehavet for første gang i historien.

Den eksponentielle vækst i alle fænomæner - vulkan udbrud, jordskælv, meteorer, jordfaldshuller, oversvømmelser, lynnedslag, eksploderende transformere og kemiske værker - er fint illustreret af USA naturbrands statistikker. Der er kun 6 andre år hvor mere end 8 millioner hektarer brændte i USA - 2012, 2011, 2007, 2006, 2005, and 2004. Fra 1. September, 2015 ser det ud til at rekorden fra 2006 hvor 9.8 millioner hektarer brændte af, bliver slået...

Disse var tidens tegn i August 2015...


Se den på Sott.net's Vimeo kanal:

Musik: 'Escape from the Temple' af Per Kiilstofte. Under licens fra Creative Commons Attribution 4.0 International
For at forstå hvad der er ved at ske, check vores bog der forklarer hvordan alle disse begivenheder er en del af et naturligt klima skift, og hvorfor det finder sted nu: Earth Changes and the Human-Cosmic Connection.

Check tidligere udgaver i denne serie- nu oversat til mange sprog - og flere videor fra SOTT Media her eller her.

Du kan hjælpe os bogføre tidens tegn ved at sende video forslag til sott@sott.net