Et menneske kan gøre en forskel og enhvert menneske bør forsøge.

- John F. Kennedy