[M]an kan bedrages ved at troe det Usande, men man bedrages dog vel ogsaa ved ikke at troe det Sande:

Fra Kjerlighedens Gjerninger, 1847

- Søren Kierkegaard