gladio
Operation Gladio er en uomtvistelig historisk kendsgerning. Gladio udgjorde en del af et program sat i værk af CIA og NATO efter anden verdenskrig med henblik på at blokere en fremtidige Sovjet/kommunistiske invasion eller indflydelse i Italien og Vesteuropa. Faktisk blev det et statssponsoreret terroristisk højrefløjsnetværk, der var involveret i falsk flag operationer og undergravning af demokrati.

Eksistensen af Gladio blev bekræftet og indrømmet af den italienske regering i 1990, efter at dommer, Felice Casson, gennem sine undersøgelser opdagede et netværk af højrefløjsterrorisme. Den italienske premierminister Giulio Andreotti indrømmede Gladios eksistens, men prøvede at minimere dets betydning.

Den vigtigste funktion af grupper af Gladiotypen, i fraværet af en sovjetisk invasion, synes at have været at diskreditere venstrefløjs grupper og politikere gennem brug af "strategy of tension" [direkte oversat: "spændingens strategi"], herunder falsk flag terrorisme. Spændingens strategi er et begreb til kontrol og manipulation af den offentlige mening gennem brugen af frygt, propaganda, provokatør-agenter, terrorisme, osv. Målet er at indstille frygt i befolkningen, mens man udstiller kommunister og venstrefløjs politiske opponenter, som dem der har udført terrorhandlingerne.