Russian TV
Som en kommentator til denne video sagde: "Russerne lader til at forstå amerikansk politik bedre end flertallet af amerikanerne selv. Hvorfor er det tilfældet?"


Denne artikel er oversat til dansk af Sott.net fra: Russian TV: Trump trying his best not to end up like JFK (VIDEO)