Billede
Forskning ledet af et hold fra University of Canterbury, New Zealand har fundet at almindeligt anvendte herbicider, heriblandt verdens mest brugte herbicid, Roundup, kan forårsage at bakterie bliver resistent imod antibiotika.

Herbicider er brugt til at slå ukrudt ihjel. De kan også blive testet for at dræbe bakterie, som del af processen med deres revision for anvendelsesgodkendelse. De er dog aldrig blive testet for andre effekter på bakterie, siger Professor Jack Heinemannn fra University of Canterbury.

Dette er den første undersøgelse af sin art. Mens andre substanser såsom aspirin har vist at ændre bakteries tolerance til antibiotika, så er herbicider aldrig blevet testet. Holdet University of Canterbury undersøgte hvad der sker med arter af sygdomsfremkaldende bakterie, når de er udsat for almindelige herbicider såsom Roundup, Kamba and 2,4-D.

"Vi fandt at eksponering til meget almindelige herbicider kan forårsage at bakterier ændrer deres respons til antibiotika. De bliver ofte resistente til antibiotika, men vi så også en øget modtageligehed eller ingen effekt. I de fleste tilfælde så vi forhøjet resistens mod selv meget vigtige kliniske antibiotika, siger Professor Heinemann.
"Vi var så overraskede over det vi så. Vi ville være sikre på at det ikke skyldtes kunstige laboratorieforhold eller en eller anden slags kontaminering. Så vi hyrede en forskerkollega fra Massey [university], som udførte de samme eksperimenter men uden at hun vidste, hvad hun tilsatte bakterien. Hun fik de samme resultater."
De fundne effekter har relevans hvorend mennesker og dyr er udsat for herbicider i koncentrationer som er i den mængde som de bliver brugt- Det kan indbefatte for eksempel landbrugsdyr og bestøvere i landbrugsområder og potentielt også børn og kæledyr på landet. Efffekterne var kun at detektere i herbicide doser som er over den for tiden tilladte restkoncentrationer i madvarer.

Resistens til antinbiotika er et alvorligt og voksende problem for menneske- og dyrehelbred. Nye antibiotika er svære at finde og kan årtier inden de kommer på markedet. Effekten aff kemikalier såsom herbicider kunne komme i konflikt med de foranstaltninger som der er taget for at forsinke udspredelsen af antibiotika resistens.

Forskerholdet indkluderede forskere fra Mexico, Lincoln University and Massey University.

Læs hele undersøgelsen her