Billede
I sin kronik i Project Syndicate, opfordrer tidligere NATO chef og tidligere dansk statsminister Anders "Fog of War" Rasmussen til krig mod Rusland i demokratiets og de evigt flygtige "vestlige værdiers" navn. "Den nuværende konflikt mellem Rusland og Vesten, er i sin kerne, et sammenstød mellem værdier," bebuder han til at begynde med, men kommer derefter via en alvorligt indviklet og højtravende tanke proces frem til den konklusion, at "det handler om demokrati". I hans sind må sidstnævnte være et sublimt destilleret produkt af førstnævnte. Og da det handler om demokrati, må Hr Fog of War grunde "Vesten må reagere i overensstemmelse hermed."

Jeg kan ikke forstå, hvorfor dette begreb, "demokrati", denne sproglige abstraktion, oppisker sådan en lidenskab i en mand, der formelt set burde rangere blandt det bedste hans nation, med sine lange traditioner for fremskridt, har produceret. Tager denne starut os ikke nærmere tusind år tilbage og opfordrer til et Helligt korstog mod Rusland? Korstogene var militære kampagner i Guds navn og sand fortolkning af skriften. De blev sanktioneret af den romersk-katolske kirke i middelalderen med ded angivelige mål at genoprette kristen adgang til hellige steder i Jerusalem. I virkeligheden var de aggressive vestlige ekspansions forsøg drevet af økonomiske og politiske årsager, næret af personlige ambitioner og serveret for de europæiske undersåtter som højt religiøse årsager.

Rasmussen, den tidligere ypperstepræst i NATO, er drevet af disse nøjagtig samme overvejelser. Han støtter NATOs krigs manøvrer i at tage et kvælertag om Rusland, med det egentlige mål at skabe et globalt overherredømme ledet af den vestlige elite. Som i middelalderen, således også i dag, så sælger billedet af en krig med henblik på ren erobring ikke hos pøblen - så hvis græsset er godt nok, så hvorfor bekymre sig - derfor, alt hvad du skal gøre er at erstatte Gud med demokrati og de ti bud med vestlige værdier. (Hvilket let arbejde for de moderne apostle, de vestlige tænke tanke - de behøver ikke engang at præcisere, hvad disse "værdier" er, ikke engang en top ti liste).

Jeg vil ikke her forklare om min egen opfattelse af hvad demokrati er; men vil nøjes med at sige, at det ikke kan defineres som et begreb, men snarere et resultat af social praksis og samfundsmæssige forhold, hvilket gør det muligt i praksis. Jeg har uddybet dette i min bog Alt er kunst, hvor den anden del er dedikeret til dette spørgsmål, under overskriften "Demokratisk konkurrence". (Fra side 182 af denne fil)

I stedet vil jeg her forkæle dig med bidder af, hvilke slags "værdier" Rasmussen står for, som det fremgår i pågældende kronik. Disse værdier er alle fast forankret i løgne, som vi vil se.

1. Rasmussen skriver: "Russiske myndigheder truede for nylig med at rette atommissiler mod danske krigsskibe, hvis Danmark tilslutter sig NATOs missil-forsvarssystem. Dette var naturligvis en uhyrlig trussel mod et land, der ikke har til hensigt at angribe Rusland. "

Faktisk: Danmark er del af en anti-russisk krigs koalition, der gennem ondsindet propaganda, økonomisk krigsførelse og militære aktioner - løbende omslutter sig Rusland med det formål at erobre eller gennemtvinge et regimeskifte, og installere en manipulerbar vestlig marionet leder .

2. Rasmussen: "Ruslands ledere ved udmærket godt, at NATOs missilforsvar ikke er rettet mod deres land. .. Vi har gentagne gange understreget, at formålet var at forsvare Alliancens medlemmer mod trusler af oprindelse uden for det euro-atlantiske område [Iran] ".

Faktisk: Vi ved alle, det er lodret løgn.

3. Rasmussen: "Husk, hvordan den ukrainske konflikt begyndte: Titusinder af ukrainske borgere fra alle dele af samfundet krævede, i overvældende fredelige demonstrationer, en associeringsaftale med EU. "

Faktisk: Vi ved godt, at protesterne ikke var fredelige og udgjorde et vestlig styret, voldeligt statskup.

4. Rasmussen: "Ingen har krævet en pogrom mod Ukraines russisktalende trods Kremls påstande om det modsatte."

Faktisk: Fra begyndelsen af ​​Maidan, var protesterne indædt anti-Rusland og resulterede snart efter i uhørt fysisk skade og masse-mord mod befolkningen, der identificerede sig selv som russisk.

5. Rasmussen: »Og NATO-medlemskab var ikke en del af aftalen."

Faktisk: Det var det i højste grad.

6. Rasmussen: "Og Rusland reagerede hurtigt og hårdt. Længe før vold opslugte protesterne, russiske embedsmænd begyndte at beskylde demonstranterne for at være nynazister, radikale og provokatører. "

Faktisk: Det er bevist ud over enhver tvivl, at den mest aktive del af demonstranterne netop var nynazister, radikale og provokatører. Og at regimet der kom til magten, adopterede deres krigshyl og udnyttede de kræfter i deres terrorkampagne over hele Ukraine.

7. Rasmussen: "Så snart Ukraines daværende præsident Viktor Janukovitj flygtede fra Kiev, begyndte den russiske præsident Vladimir Putin at orkestrere annektering af Krim."

Faktisk: Her har Rasmussen faktisk en pointe, bortset fra ordet "annektering". Dog Ironisk nok, da den fælles vestlige parole har lydt at Putin havde forsøgt at manøvrere dette i årevis.

8. Rasmussen: "For Rusland, var den trussel, som de ukrainske demonstranter udgjorde, eksistentiel. Der krævende forandring, frihed og demokrati - lige på Ruslands dørtrin - de protesterende udfordrede Putins model af "suverænt demokrati", hvor præsidenten eliminerer al modstand, begrænser mediernes frihed, og så fortæller borgerne, at de kan vælge deres ledere . Kreml frygtede, at hvis ukrainerne fik, hvad de ønskede, kunne russerne blive inspireret til at følge deres eksempel. "

Faktisk: Så meget vrøvl, at det ikke fortjener en kommentar. Kort; vi har set hvilken slags "forandring, frihed og demokrati" de fik under den nye vestligt opbakkede oligark og det neo-facsistiske regime.

9. Rasmussen: "Det er derfor Ruslands ledere har været så ivrige efter at definere Ukraines ledere som Russophober og fascister."

Faktisk: Rusland behøver ikke at gøre sig nogen definitions-anstregelser her; de ukrainske ledere og deres underdanige medier taler for sig selv.

10. Rasmussen: "Det er derfor, de har portrætteret de baltiske lande i årevis som dysfunktionelle undertrykkere af deres russiske statsborgere."

Faktisk: De baltiske lande har, lige siden deres uafhængighed, kørt et undertrykkende apartheid-system der benægter store dele af deres befolkninger - primært russiske etniske statsborgere - selv statsborgerskab. Og Fog of War ved, selvfølgelig godt det, idet han kommer fra et naboland.

11. Rasmussen: »Og det er derfor, de nu portrætterer EU som dekadent, umoralsk, og korrupt."

Faktisk: Jeg har ikke set Kreml engageret i dette, selv om jeg absolut synes at de burde mere aktivt udpege disse forsmædelige karakteristika i EU, som Rasmussen så rigtigt identificerer.

12. Rasmussen: "Kreml forsøger desperat at overbevise russerne, at det liberale demokrati er dårligt, og at livet under Putin er godt. Det kræver ikke kun at de spreder skadelige løgne derhjemme, men også at de sår vold og ustabilitet hos sine naboer. "

Faktisk: Rusland under Putin er faktisk et mere ægte liberalt demokrati, i begrebets klassiske forstand. Livet under Putin er måske ikke så godt, som vi alle gerne vil have det til at være, men det er helt sikkert bedre end nogensinde i russisk historie og forbedrer sig løbende, hvilket ikke kan siges for EU-landene. "Såning af vold og ustabilitet i verden" - der er klart NATOs og dets medlemsstaters virksomhed.

Efter at have opregnet denne liste af løgne, konkluderer Rasmussen: "På trods af, hvadend smerte vi pådrager os, skal vi fastholde - og om nødvendigt uddybe - sanktioner mod Rusland og styrke NATOs forreste linje. "

Hvor længe vil de gode europæere være villig til at ofre alt, hvad de har for disse krigsliderlige løgne?