Billede
Banksterne, der var lige ved at få verdensmarkedet til at kæntre i deres forsøg på at plyndre verdens befolkninger arbejder nu fra "større end nogensinde" kæmpebanker.

De er ikke bare "for store til at gå ned" men også for store til at vi kan undgå at blive ramt. Derivathandelen (handel med avancerede finansielle instrumenter, red.) er ikke ophørt og bliver ikke kontrolleret, gearingen er stadig ude af kontrol og massehævninger kan ske når som helst, hvilket vil føre til desperat efterspørgsel efter likvide midler (kontanter), som bankerne ikke vil kunne leve op til. Det viser sig at alt hvad de ejer bliver lånt ud og nogen gange krævet tilbagebetalt hver eneste dag.

Hele arrangementet er en stor farlig linedans, der hænger over vores ellers så almindelige liv og udgør en stor trussel.

Corporate Reform Coalition (CRC) lavede en undersøgelse, der hed Stadig For Stor Til At Gå Ned (PDF), der understreger farerne ved de nuværende funny-money systemer og det faktum at selv de udvandede krav i Dodd-Frank "Wall Street Reform" pakken ikke er blevet udført.

Sikke en overraskelse:
"De seks største bankers moderselskaber er væsentligt større end før og får stadig lov til at lave ekstremt stor lån i forhold til deres aktiver" står der i rapporten. "De er bundet sammen på en farlig måde og er stadig sårbare overfor pludselige massehævninger fordi de låner milliarder af dollars fra udlånere, der ofte kan kræve deres likvider udbetalt hver eneste dag.

Den fortsætter:" Banker kan stadig bruge de af skatteyderens forsikrede indskud, til at indgå i høj risiko derivat transaktioner, både her og udenlands. Kompensations incentiver gør at der ikke afskrækkes fra misforvaltning og ulovligheder, idet at rets-omkostninger, forlig og bøder normalvis betales af aktiionæren og ikke de daglige ledere.

I rapporten står yderligere: "Hvis en af disse banker går ned igen, ser det ud til at vi ikke kan undgå at blive ramt".

"Hvis vi skal undgå endnu en nedsmeltning er vi afhængige af at de offentlige myndigheder gør brug af de beføjelser de fik igennem Dodd-Frank Wall Street Reformen og Consumer Protection Act" (forbrugerbeskyttelsesloven i USA, red) udtalte Jennefer Taub, der er forfatter til rapporten og professor i jura ved Vermont Law School. "Hvis de handler som om de er afhængige af bankerne, kommer vi højst sandsynligt til at opleve en endnu værre krise i fremtiden."
Så vi må indrømme at vi er fuldstændigt sårbare overfor endnu en ødelæggende økonomisk nedsmeltning... og der er stort set ikke noget, der kan forhindrede den i at få global rækkevidde. Hold godt fast og træk vejret.

Blandt de mange andre detaljer der lægger fundamentet for at markedet får et anfald og at banksterne igen opfører sig grimt er Federal Reserve (den amerikanske centralbank, red), der ikke alene smider en bombe, hvis de kommer med en rentestigning, men samtidig gør hvad de kan for at sikre at deres magt hverken bliver begrænset eller overvåget af den offentligheden.

Advokater fra Washington indfører lovgivning, der skal begrænse centralbankens muligheder for at åbne sluserne på vid gab og bruge "nødlån" som en måde at sende øremærket likviditet til de banker der er "for store til at gå ned". Dette bliver med rette kritiseret for at være sikkerhedsnet, der bliver "listet ind ad bagvejen".

De lettilgængelige penge bliver videreført i øjeblikket gennem den pengepolitiske lempelse (QE3) og har drevet investorernes rente ned under 0%, hvilket har spiddet folks opsparinger, pensionister, forsikringsselskabernes porteføljer og middelklasse amerikanere i al almindelighed.

Denne vedvarende "nødsituation" hvor pengemængden bliver manipuleret har nået katastrofale højder. Der er ikke noget Kongressen kan gøre, der kan forhindre disse voldsomme økonomisk ting sker, men alligevel er det værd at kigge på Federal Reserves enorme magt, der er større end nogensinde::
Federal Reserves mulighed for at give nødlån til nødlindende virksomheder i en krisesituation ville blive begrænset af lovgivning som er under udarbejdelse af lovgivere, der forsøger at stoppe at sikkerhedsnet bliver "listet ind ad bagvejen".

Federal Reserve lykkedes med at inddæmme panikken under krisen ved at tilbyde nødlån til virksomheder der var akut pressede på likviditeten. Men efter den økonomiske nedsmeltning indførte Kongressen begrænsninger, der skulle sikre at det ikke kunne bruges som redningsplanke til enkeltstående virksomheder, men derimod bevarede Federal Reserves muligheder for at kunne hjælpe grupper af virksomheder, der har brug for nødlikviditet.
Og fra Federal Reserver står de på spring for at råbe op om at himlen falder ned, hvis deres magt begrænses :
Jeremy Powell, Governor hos Federal Reserve, sagde i februar at "det vil være en fejltagelse at gå længere [end Frank-Dodd tilføjelserne til loven] og indføre yderligere begrænsninger i Federal Reserves råderum".

Han tilføjede: "Fordi vi ikke kan forudse hvad der er behov for i fremtiden bør Kongressen lade Federal Reserve bevare evnen til at have fleksibilitet og råderum når de skal reagere på fremtidige kriser".
Så alt er på spil. Der er ikke noget der er forandret. Vores liv er på spil. Og bagefter vil de sige at der ikke var nogen, der havde set det komme, selvom alle peger på hvor truende og uhyggelige det allerede ser ud.