Billede
Rapporter for nyligt at staben hos Waikato Hospitalet i New Zealand er blevet moppet til at acceptere influenzavaccinationer er "absolut uacceptabelt" og er "et angreb mod arbejdernes menneskerettigheder".

Katherine Smith, talskvinde for No Forced Vaccines [Ingen Tvangsvaccinationer] siger at hun er "rystet" over at erfare at en medarbejder er blevet fyret fordi han eller hun ikke ville følge den nye hospitalspolitik angående influenza vaccination. [1]

"Vaccinering imod nfluenza bærer alvorlige risici, inklusiv risikoen for at udvikle Guillain-Barré syndromet, en lidelse i nervesystemet som kan involvere forskellige grader af lammelser og som kan være dødelig i visse tilfælde," fortsætter Mrs Smith.

"Det er ikke overraskende at mange sundhedsprofessionelle nægter at modtage influenzavaccinationerne, formodenligt fordi de ikke ønsker at sætte deres helbred på spil." [2]

Hun forkaster hospitalets påstand at uvaccinerede medarbejdere udgør en risiko for patienterne.

"Folk som ikke er vaccinerede pådrager sig ikke nødvendigvis influenzaen fordi de er udsat for den", tilføjer hun.

Ej heller, siger hun yderligere, beskytter influenzavaccinationerne nødvendigvis medarbejdere og patienter imod influenzaen eller influenza-lignende sygdomme, og citerer en Cochrane collaboration undersøgelse som fandt at i bedste fald kunne [influenza]vaccinerne blot være effektive imod influenza A og B som repræsenterer kun 10% af de cirkulerende viruser [som kan forårsage influenza-lignende symptomer]".

Hun noterede også at undersøgelsens forfattere erklærede at influenzavaccinationens effektivitet som beskyttelse imod influenza var "lille" - betydende at mindst 40 mennesker skal vacccineres imod influenza for at forebygge blot et tilfælde af "influenza-lignende sygdomme" og at det var nødvendigt at vaccinere 71 mennesker for at forhindre blot et tilfælde af influenza.

Undersøgelsens forfattere fandt at for sunde voksne mennesker, viser influenza vaccination "ikke nogen nævneværdig effekt med arbejdsdage tabt eller hospitalisering", siger Smith. [3]

Under forholdene, så er enhver politik som forsøger at tvinge hospitalsmedarbejdere til at lade sig vaccinere imod influenza "ikke blot et angreb imod deres menneskerettigheder til at lave et frit og informeret valg angående deres egen helbredspleje" men politikken er ej heller støttet af solide videnskabelige beviser", konkludere Smith.