Psykopater i jakkesæt
© Unknown
For at komme den forvirring i forkøbet, der kan være omkring betegnelserne psykopati og dyssocial personlighedsforstyrrelse, så er der her en lille opstilling af de to sider af kontroversen. Det vil fremgå, at der er nogen interesser, som forsøger at forpludre denne klassificering - bevidst eller ej - ved at slette betegnelsen psykopati eller blot at referere til den i kriminel sammenhæng. Følgende er taget fra en fodnote til en anden artikel.

På den ene side af denne kontrovers, er der den traditionelle beskrivelse af psykopati, stammende fra den gamle europæiske tradition, diskuteret af Lobaczewski, i ledtog med den nordamerikanske tradition af Hervey Cleckley, Robert Hare og andre. De befinder sig general i overensstemmelse med erfaringerne fra praktiserende psykiatre, psykologer, retspersonel, eksperimentale psykopatologer og endog medlemmer af den læg-offentlighed, som har haft personlige konfrontationer med psykopati.

På den anden siden af stridsspørgsmålet, er hvad der er kaldet "neo-Kraepelinian" (opkaldt efter Emil Kraepelin) bevægelsen i psykodiagnose, hvilket er løst forbundet med forskning stammende fra Washington University i St. Louis, Missouri. Den sidstnævntes synspunkt er tæt forbundet med diagnose kriteriet i den Amerikanske psykiatriske manual, også kendt som DSM-III, DSM-III-R, og DSM-IV. Den grundlæggende indfaldsvinkel af denne skole er at vurderingen af en psykopat, bør hvile næsten udelukkende på offentligt observeret eller kendt adfærd, hvilket går direkte imod hvad der vides om psykopater: deres evne til at maskere deres sande natur. Argumentet er, at en kliniker er ude af stand til på forvarig måde at vurdere de mellemmenneskelige eller affektive karakterer. Den anden antagelse er at tidlig ungdomskriminalitet er et hovedsymptom af Antisocial/Dyssocial Personlighedsforstyrrelse. Dette medfører let at der bliver lagt hovedvægt på ungdomskriminalitet og antisocial adfærd, det vil sige offentlige observerbar adfærd, som ikke behøver at have noget forhold til individets indre make-up.

Som det er, så besluttede DSM-III at psykopater tilhører i klassificationen "antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse."

Kriteritet af DSM-III for antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse var vedtaget af en komitee af den Amerikanske Psykiatriske Forenings DSM-III Task Force og var redigeret en lille smule af en anden komitee for DSM-III-R. DSM-IV kriteriet var også besluttet af en komitee, med lille betragtning af empirisk forskning. Disse kriterier er mindre adfærdsfokuseret og derfor til en vis grad ligner kriteriet for andre DSM-IV personlighedsforstyrrelser.

På grund af problemerne med DSM-III og DSM-III-R i diagnosen af antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse, så udførte den Amerikanske Psykiatriske forening et multi-forsøg for at samle information i forberedelsen af DSN-IV. Markforsøget var designet til at bestemme om personlighedstræk kunne blive inkluderet i kriteriet for antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse (hvilket beror udelukkende på offentlig observeret adfærd), uden at reducere pålideligheden. Intentionen hos de klinikere, som lobbiede for dette var at bringe antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse tilbage på linje med klinisk tradition og for at slutte forvirringen omkring antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse og psykopati.

Resultaterne af markforsøgene demonstrerede at de fleste af de personlighedstræk, som reflekterer symptomerne for psykopati var ligeså pålidelige som de adfærdsspecifikke DSM-III.R elementer og dermed invaliderede den oprindelige præmise for at udelukke personlighed fra diagnosen af antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse/psykopati. Hvad mere er, resultaterne viste, at Hares PCL-R faktisk måler de latente træk for psykopati på tværs af hele feltet! Lignende analyser af markforsøgsdataerne viser, at antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse kriteriet var det mindst diskriminerende for de psykopatiske kendetegn, specielt i forbindelse med rigt mål af kendetegnene! Med andre ord, antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse kriteriet, som det var sat op af DSM-III-R var designet - med vilje eller ej - til at exkludere de mest psykopatiske psykopater!

På trods af det faktum, at der efter dette studie var en imperisk basis for at forøge det indholdsrelaterede kriteria af antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse i DSM-IV, så skete det ikke; kriteriet adopteret for DSM-IV var ikke engang evalueret i markforsøget.

DSM-IV tekst beskrivelsen af antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse (hvilket siger: "også kendt som psykopati") indeholder referencer til tradionelle træk af psykopati, men er ikke dækkende på mange områder med det formelle diagnose kriteria.

En af konsekvenserne af den ambiguitet, som er iboende i DSM-IV antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse/psykopat kriteriet er, at det lader døren stå åben i retssager, hvor en kliniker kan sige at den forsvarede møder kriterierne i DSM-IV definitionen af antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse, mens en anden kliniker kan sige, at det gør den ikke, og begge kan have ret! Den første kliniker kan bruge det formelle diagnostiske kriteria, mens den anden kliniker kan sige "ja, den forsvarede møder måske det formelle kriteria, men han eller hun har ikke det personlighedskendetegn beskrevet i "Tilknyttede kendetegn" sektionen i DSM-IV teksten." Med andre ord, en god psykopat med en god advokat kan begå en hvilken som helst forbrydelse og slippe fra det. Denne mangel af DSM-IV til at skelne mellem psykopati og antisocial/dyssocial Personlighedsforstyrrelse kan (og uden tvivl vil) have meget alvorlige konsekvenser for samfundet.