Billede
Som forventet, og i stigende grad det sidste årti, forsøger massemedier at miskreditere kritisk tænkende dissidenter som 'konspirations-teoretikere', ved at skære alle over én kam. Et eksempel ud af talløse findes her i Motherboard.

De seneste par år er frasen 'ekstremister', 'terrorist-supportere' kommet til, måske fordi ordet 'konspirationsteori' som skældsord i mindre grad virker overbevisende som 'argument' idag, idet mange kan se, at udtrykket ikke er lig med 'usandt', men at det har sin berettigelse, at det er synonym for højkriminalitet, ofte begået af statslige psykopatiske aktører.
A conspiracy is nothing but a secret agreement of a number of men for the pursuance of policies which they dare not admit in public.
- Mark Twain
Undersøgelsen citeret i Motherboard viser blot, at man kan fuppe mennesker med stråmænd, i bedste fald. Bortset fra, at man kan pådutte mennesker alt muligt, at nogle er godtroende, osv. så viser den, at mange kritikere af 'konspirationsteori' ikke kan skelne begrundet skepsis (som de antager er ubegrundet skepsis; vacciner, GMO, etc.) fra paranoia. Medicinalindustrien bliver eksempelvis hvert eneste år dømt i retten i USA efter de samme kriterier som mafiaen, og kendt skyldige i konspiration(sic) men betaler sig fra det med forlig. Hele vaccineparadigmet kan vise sig falskt.

Læseren af sådanne artikler som Motherboard's (vild)ledes til at tro, at fordi en del (en falsk konspiration eks.) af en helhed har bestemte karakteristika, at helheden (alle konspirationer) også må have det (guilt by association fallacy via en anden logisk fallacy der hedder fallacy of composition, eksempel: 'Disse matematikteorier og matematikere er usande og dårlige, ergo er alle matematikteorier og matematikere usande og dårlige.').

Ja, men hvad er hvad? Det siger intet om virkelige konspirationer vs uvirkelige, og hvad som er sandt eller usandt, hvilket diskvalificerer enhver objektivitet i undersøgelsen - her med deres egne ord: 'We do not focus on the truth value of their information' Well, hurra - det afgørende spørgsmål er, om noget er sandt/ falskt, om en konspiration er virkelig eller ikke, og undersøgelsen forudsætter - uden at kvalificere - det som antages er noget illusorisk til at starte med. Not science!
The label [conspiracy theory] is a verbal defense mechanism used by political elites to suppress mass suspicions that inevitably arise when shocking political crimes benefit top leaders or play into their agendas, especially when those same officials are in control of agencies responsible for preventing the events in question or for investigating them after they have occurred.

- Conspiracy Theory in America - University of Texas Press
'Konspirationsteori' - CIA's Opfindelse

Den episke perverse ironi er, at de mennesker der automatisk tror, at udtrykket 'konspirationsteori' er diskvalificerende, faktisk er nyttige idioter i en dobbelt forstand, da udtrykket i sig selv stammer fra CIA i 1967, som opfandt frasen i en latterliggørende kampagne for at underminere de menneskers troværdighed, som stillede spørgsmålstegn ved den officielle Warren-kommissions konklusioner om mordet på John F. Kennedy, hvilket i selv viser, hvordan mennesker kognitivt kan afstumpes via 50 års perception management, endda uden at vide, at det netop var CIA's opfindelse og intention.
In 1967, the CIA Created the Label "Conspiracy Theorists" ... to Attack Anyone Who Challenges the "Official" Narrative - Conspiracy Theorists USED TO Be Accepted As Normal

-Zerohedge
Med andre ord; de mennesker af idag, som slynger ordet 'konspirationsteori' ud, som var det en diskvalificering i sig selv eller skældsord, ved ikke, at de er bærere af et udtryk eller meme, de har fået indprentet, hvis oprindelse (CIA) i sig selv er affødt af en konspiration som modreaktion på sandhedssøgende dissidenter, der skulle karakterhenrettes, og hvis udtryk de bruger uden at kende oprindelsen til det. Kafkask sort ironi, og i sig selv et billede på hvordan perception management-mindfuck af masserne historisk kan foregå over generationer, uden at de fleste fatter en bønne, og mens Hr. og Fru. Hakkebøf-lobotomien fortsætter (også i akademisk modspil) vågner andre op.

Deklassificerede dokumenter viser, at statsterroristiske konspirationer foregår i massiv skala.

Konspirationer er reglen gennem historien, ikke undtagelsen

Der er tale om menneskets lavere natur, korruption, sjælelig degeneration, etc. - såkaldt konspiration (at 2 eller eller flere 'ånder sammen' i en hemmelig umoralsk hensigt) er mere reglen end undtagelsen i historien: Selv Obamas officielle såkaldte 'Informations-Czar', Harvard-professor, og NSA-rådgiver, Cass Sunstein, som bekæmper 'konspirationsteoretikere', og som pt. anses som intellektuel autoritet af universiteter i DK, benægter ikke virkelige konspirationer, ej heller gør advokater, dommere, etc:
'Conspiracy is a very well-recognized crime in American law, taught to every first-year law school student as part of their basic curriculum.... ....Indeed, even Obama's information tzar - who advocates using the power of the state to shut down talk of conspiracies - admits:

"Some conspiracy theories, under our definition, have turned out to be true ... The Watergate hotel room used by Democratic National Committee was, in fact, bugged by Republican officials, operating at the behest of the White House. In the 1950s, the CIA did, in fact, administer LSD and related drugs under Project MKULTRA, in an effort to investigate the possibility of 'mind control.'"

- "Secrets Can Be Kept Reliably For Decades Even Though They Are Known to THOUSANDS of Insiders
Billede

Cass Sunstein, nomineret til højesteretsdommer, en nyttig idiot i intellektuelt elfenbenstårn eller det som er værre?

Det afholder dog ikke Cass Sunstein (en moralsk tvivlsom karakter) fra at foreslå statslige aktører at udføre Orwell'sk 'kognitiv infiltration' og bandlysning af konspirationsteoretikere [læs: de dissidenter som staten anser som farlige]:
Sunstein and Vermeule say conspiracy believers need to have their discussions disrupted, because they are dangerous. But what could be more dangerous than thinking it is acceptable to mess with someone else's thoughts? Sunstein and Vermeule's hypocrisy is breathtaking. They would have government conspiring against citizens who voice suspicions about government conspiracies, which is to say they would have government do precisely what they want citizens to stop saying the government does. How do Harvard law professors become snared in such Orwellian logic?....the label is a verbal defense mechanism used by political elites to suppress mass suspicions that inevitably arise when shocking political crimes benefit top leaders or play into their agendas, especially when those same officials are in control of agencies responsible for preventing the events in question or for investigating them after they have occurred.

- Lance deHaven-Smith Conspiracy Theory in America - University of Texas Press
Brugen af ordet,'konspirationsteori', som var det en betegnelse for noget uvirkeligt, er i sig selv et udtryk for den mentale erodering og manglende sproglige forståelse hos folk: David Ray Griffin (professor og mester i Whitehead f.eks. - logik der virkelig kræver sin mand, ikke at det følgende kræver det):
Ifølge den officielle redegørelse fandt angrebene 11. september sted på grund af en sammensværgelse (konspiration) mellem muslimer, hvor Osama bin Laden er hovedkonspiratoren. Revisionister afviser den teori, i hvert fald som en tilstrækkelig redegørelse for,hvad der skete, og fastholder, at angrebene ikke kan forklares til en tilfredsstillende grad uden postulatet om en sammensværgelse blandt de amerikanske embedsmænd, i hvert fald ved at tillade at angrebene lykkedes. Valget ligger altså mellem (en udgave af) den antagede konspirationsteori og (en udgave af) den revisionistiske konspirationsteori. Begge er konspirationsteorier! Man kan ikke inddele folk i to grupper; dem, der accepterer konspirationsteorier og dem, der afviser dem. Opdelingen af folk på dette område involverer simpelthen kun spørgsmålet om, hvilke konspirationsteorier de accepterer, og hvilke de afviser. Det er derfor forkert at antage, at de, der påstår, at angrebene fandt sted på grund af myndighedernes medskyldighed, er "konspirationsteoretikere", mens de, der accepterer den officielle redegørelse ikke er. Folk har forskellige holdninger til dette emne udelukkende på grundlag af hvilken konspirationsteori, de mener er rigtig, eller i det mindste mest sandsynlig.

- David Ray Griffin
Kan det lade sig gøre at fuppe mennesker i informationstidsalderen? Ja og nej!

Flertallet kan f.eks. næppe tro, at regeringer selv udfører terrorhandlinger, dvs. de er blevet fuppet, da det er foregået i umindelige tider, og meget af historikken er officielt deklassificeret. Omvendt har en minoritet af årvågne mennesker indenfor alle professioner og lag har fulgt med udenom massemedierne via internet, og er ikke blevet fuppet, for de har studeret mange af de følgende begivenheder før det kom i mainstream: Eksempelvis har det nu vist sig, at 90% af terror aktioner i USA det sidste årti, skyldes efterretnings-tjenesternes plotmageri, hvor statens agenter inciterer muslimske patsies/agent provocateurs/nyttige idioter til terror: 2 af den vestlige verdens mest anerkendte aviser, The Guardian og The New York Times, rapporterede for nyligt, at næsten alle terroraktioner er iværksat af staten selv (selvinkriminering og ufatteligt, utroligt, men kun hvis man ikke har fulgt med - dette har 'konspirationsteoretikere' vidst i årtier). Staten (FBI, ATF) fabrikerer de fleste terror-plots, lokker muslimske afsporede unge mænd til at udøve terror, specielt 'ensomme ulve', finansierer dem, udklækker terrorplanerne for dem, giver dem våben, falske/ægte sprængstoffer, m.m. og annoncerer derefter med stor fanfare, at FBI har forpurret en terrorplan:

The Guardian: 'Government agents 'directly involved' in MOST high-profile US terror plots' - 2014

New York Times: Most Terrorist Plots, Hatched by the F.B.I.

FBI organizes almost all terror plots in the US — RT USA

På samme måde som Snowden/ NSA-afsløringerne, får de årvågne observatører - som fremførte disse påstande gennem årtier; de som tidligere blev kaldt 'konspiranoide' - successiv genoprejsning og validering, igen og igen og igen.

At efterretningstjenester og statens hemmelige politi infilterer grupper, er ikke noget nyt heller. Et vigtigt begreb også:
COINTELPRO - Wikipedia, den frie encyklopædi

Ligheden mellem Snowdens afsløringer foroven som blev publiceret flere år efter Cass Sunsteins anbefalinger er slående:
'What can government do about conspiracy theories? Among the things it can do, what should it do? We can readily imagine a series of possible responses. (1) Government might ban conspiracy theorizing. (2) Government might impose some kind of tax, financial or otherwise, on those who disseminate such theories. (3) Government might itself engage in counterspeech, mars haling arguments to discredit conspiracy theories. (4) Government might formally hire credible private parties to engage in counterspeech. (5) Government might engage in informal communication with such parties, encouraging them to help... However, our main policy idea is that government should engage in cognitive infiltration of the groups that produce conspiracy theories ......We suggest a role for government efforts, and agents, in introducing such diversity. Government agents (and their allies) government agents (and their allies) might enter chat rooms, online social networks, or even real-space groups and attempt to undermine percolating conspiracy theories by raising doubts about their factual premises"
- Cass Sunstein
Her, adspurgt om disse forslag, lider Cass Sunstein af hukommelsestab, og undlader at trække dem tilbage:


Her (video) får han pludselig hukommelsen tilbage adspurgt om nøjagtigt det samme, men svaret er nu pakket ind i vat, blød nudging, men uærligt, hvilket fremgår tydeligt i sammenligning med ovennævnte citats forslag

Sunstein's berygtede forslag om 'kognitiv infiltration' fik kritik af flere opinionsdannere, akademikere og journalister, bl.a. en sønderlemmende eksponering skrevet af Professor David Ray Griffin.
'Today the pejorative not only acts as a disciplinary measure - journalists and scholars alike fear such a trenchant smear - but also as a technique to shape information and analysis. It serves as a more-than-subtle way of saying, "Look here, not there," thereby guiding readers and viewers to place their reasoning faculties in abeyance and adopt what are often uncritical and even misleading modes of substantiation and conclusion. While this phenomenon is clearly demonstrable in print news media, it is also widespread in US-based cable and broadcast news.'

- The "Conspiracy Theory" Label: Powerful Tool of Media Disinformation and Political Discourse Cognitive Infiltration for the Masses
ISIS udråber Konspirationsteorier som en synd

Selv ISIS beklager sig og protesterer over 'konspirationsteoretikere' som ansvarlige for afhoppere fra og manglende tilslutning til ISIS ifl. International Business Times). ISIS beklagede sig over, at de mister medlemmer pga. konspirationsteoretikere:
A report in the official propaganda magazine of ISIS this month bemoans the fact that the terror group is losing members because of so called 'conspiracy theories' that Western intelligence manipulates and controls extremists for its own agenda.

-Infowars
Dette burde jo i dette tilfælde få vestlige medier og lamestream lemminge til at værdsætte 'konspirationsteoretikere', men uh nej, det går ikke, det går jo imod narrativet i vesten. Obama-administration, Hollande, Bush, Cameron, m.fl. beklager sig over 'konspirationsteorier'..sammen med ISIS!? Fælles interesse i at udråbe konspirationsteori som en synd? Hillarious in the extreme.
In the big lie there is always a certain force of credibility; because the broad masses of a nation are always more easily corrupted in the deeper strata of their emotional nature than consciously or voluntarily; and thus in the primitive simplicity of their minds they more readily fall victims to the big lie than the small lie, since they themselves often tell small lies in little matters but would be ashamed to resort to large-scale falsehoods. It would never come into their heads to fabricate colossal untruths, and they would not believe that others could have the impudence to distort the truth so infamously. Even though the facts which prove this to be so may be brought clearly to their minds, they will still doubt and waver and will continue to think that there may be some other explanation. For the grossly impudent lie always leaves traces behind it, even after it has been nailed down, a fact which is known to all expert liars in this world and to all who conspire together in the art of lying.'

— Adolf Hitler, Mein Kampf, vol. I, ch. X
It is easier to mislead many men than one.

- Herodotus