Kommentar: Denne artikel er en del af en række artikler, som vi vil sætte op fra en tidligere blog, og som belyser emnerne ponerologi og psykopati. Det er et emne, som er meget vigtigt at forstå, da visse lande såvel som mange politiske ledere udviser træk, som ikke kan forklares ved henvisning til normale menneskelige handlinger. Psykopatiske værdier har taget over fra almindelige menneskelige værdier og er blevet forbilledet for den næste generation. Dette kan ses i sportsverdenen, filmindustrien, bankverdenen, den politiske verden såvel som i forretningsverdenen.

Det er desværre værdier, som ikke har almen velfærd og respekt for næsten i højsædet, men hvor målet er vigtigere end, hvordan man kommer dertil, hvilket betyder at løgn, manipulation, svig og bedrag bliver betragtet som helt okay, og hvor der ikke er konsekvenser for ens handlinger. Den bedste beskyttelse er viden derom, således at man ikke selv bliver offer for psykopati.


Ved oversættelsesarbejde er der forskellige problemer knyttet til oversættelsen af fagudtryk. Et ord, der bruges hyppigt i engelske tekster er "psychopath" som i ordbogen oversættes med det analoge ord "psykopat" ligesom ordet "psychopathic" bliver til "psykopatisk". Imidlertid bruges disse ord ikke hvis man skal tro nogle kilder, hvor man i dag taler om "dyssocial personlighedsforstyrrelse" eller "antisocial personlighedsforstyrrelse".
Psykopati
© Slideplayer.dk
Netpsykiater.dk skriver:
Dyssocial personlighedsforstyrrelse kaldes også antisocial personlighedsforstyrrelse. Tidligere har den heddet psykopati.
Psykologi.dk skriver i sin definition:
Psykopati er en form for personlighedsforstyrrelse. Nærmere betegnet dyssocial personlighedsforstyrrelse. Psykopater kan ofte være charmerende men mangler evnen til empati. Empati er evnen til at genkende og forstå andres følelser.
På Sunhedsguiden.dk i en artikel skrevet af Jakob Fraes Rasmussen nævnes "psykopati" kun forbigående i overskriften således:
"Dyssocial personlighedsforstyrrelse" (Psykopati)
men med en mere uddybende forklaring end de ovennævnte korte definitioner, da forfatteren kommer omkring følgende temaer: Definition og årsag, hvor han blandt andet skriver:
Den dyssociale personlighedsstruktur (DP) er en af mange personlighedsforstyrrelser. En person med DP karakteriseres af en manglende hensynstagen til sociale forpligtelser, manglende følelser over for andre og en holdning præget af en generel ligegyldighed.
Dernæst følger et afsnit om "Symptomer ved DP" om hvilket forfatteren skriver:
Ved en DP ses typisk:
Manglende ansvarsfølelse overfor samfundets normer.

Grov ligegyldighed over for andres følelser, samt manglende respekt over for sociale forpligtelser.

Lav aggressionstærskel og frustrationstolerance.

Manglende evne til at føle skyld og til at lade sig påvirke af erfaringer.
Dette afsnit følges af "Forholdsregler og diagnose", "Behandling af DP" herunder "medikamenter og "samtaleterapi" for at slutte af med "Forløb og komplikationer"

Under samtaleterapi står der noget ret tankevækkende:
Der er sjældent tale om indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, da en person med DP ikke vil kunne fungere i en gruppe på afdelingen. Indlæggelsen vil ofte føre til konflikter blandt andre indlagte, hvorfor man vælger at følge patienten ambulant hos f.eks. distriktspsykiatrien.
En kort oversigt over nogle sider. De første har været refereret til ovenfor: Dernæst nogle, som der endnu ikke er behandlet, men som er oplysende i forskellig grad: Denne sidste påstand holder ikke, men de har en god pointe med, at man ikke blot skal flyve til at kalde hvem som helst en psykopat, og det er ikke uvæsentligt.

Retspsykologi indeholder kort de kriterier, der anvendes i kriminelle sager.

Nogle oplysende sider fra Netpsych.dk Fra Wikipedia