Kommentar: Det følgende blev opsat af en læser på Signs of the Times Forum:
Signs of the Times, (på dansk Tidens Tegn) er enestående blandt de alternative medie sider jeg har undersøgt i sin fokus på socialpolitisk ponerologi. Efter min opfattelse, giver denne tilnærmelse en lejlighed til, at de alternative medier kan spille den samme balancerende rolle for sindet som den alternative medicin kan gøre for kroppen.
Political Ponerology preface
Efter at have læst på Ponerology Blog: "The Genesis of Evil on a Macrosocial Scale" (på dansk: "Tilblivelsen af ondskab på et makrosocialt niveau) det første der tiltrak mig sin opmærksomhed, (selv værende græker), var etymologien af ordet "ponerologi". Bloggen siger at det kommer fra det græske ord poneros betydende "et onde, en ondskab". Det er rigtigt, men der lægger mere i ordet, som det kan være værd at undersøge, i betragtning af at on-line definitioner er virkelig mangelfulde, og for det meste har en bibelsk forudindtagethed.

Poneros på moderne græsk betyder én, hvis sind tenderer mod ondskab, en lusket, lumsk person, eller endog én med et "beskidt" sind. Ordet er relateret til ordet "ponos", som betyder smerte. Både pain (eng: smerte) og poneros (så vel som dets engelske derivater "penitence" og "penitentiary") kommer fra den ældgamle rod "penomai" der betyder "at udøve en anstrengelse", underforstået, at denne er svækkende. Smerte er resultatet af denne "anstrengelse", og den onde (poneriske) person (poneros) er dens udbreder. Faktisk er "anstrengelse" ikke det helt rigtige ord. Penomai er noget jeg gør mod mig selv, som slider mig ned, som skader mig og får mig til at lide. Med andre ord, det er en pålæggelse af entropi på min person gennem min person. Vi kan derfor forstå den poneriske person som en udbreder af selvskabt entropi. Den poneriske person er ikke bare én, som handler for at skabe smerte, men en tilstand af entropisk væren som viderefører sig selv. I bibelsk terminologi blev dette identificeret med "djævlen". Hvad den poneriske person spreder er selve sin tilstand af væren. En analogi ville være en vandrende bælgfrugt, der ved at sprede sine frø inficerer alt, som det berører, ligesom alt som er inficeret igen bliver til en bælg. I følge disse (ret intuitive og udvidede) konsekvenser af den etymologiske mening, er den poneriske person ikke bærer af en eller anden parasit, men en forandring, der spreder sig selv ved at omdanne andre organismer til samme forandrings mønster. Poneriske personer nedbryder og underminere derfor hele tiden deres egen væren, da de er personifikationer af psykisk entropi.

Det er rimeligt at antage, at hvis de var overladt til sig selv, ville de ganske enkelt opbruge sig selv. For at hæmme eller endog sænke dette sammenbrud, ville de have brug for støtte fra andre til hvem de kan kanalisere de samme dynamikker, og herigennem underminerer harmoni, liv og integritet for at lette sig selv for det selvfortærende poneriske tryk. Dette må ikke forveksles med en forbipasserende belastning. Snarere er trykket som poneriske personer oplever mere lig med forplantnings driften. At udbrede denne entropi som opbruger dem, lige meget om andre bliver direkte poneriske eller blot ofre for andre former for sammenbrud (smerte og lidelse), giver sprederne af ponos (smerte) en følelse af fuldbyrdelse og mening uanset hvordan de forklæder det.

Faktisk, de forklæder det virkeligt, (ofte på kunstfærdige og vildledende måder), ikke fordi de nærer betænkeligheder, men som en camouflage for at gøre udbredelsen lettere. I den forstand svarer ideologiske forklædninger til biologiske tilpasninger, ved bedre at tjene den poneriske drift. Når tilstrækkelig med ponerikere (eng: ponerics) er blevet "sået" til at skabe et patokrati (i bokstavelig forstand "de lidendes styre"), bliver forklædningen ofte kasseret. Dette er også beskrevet i den ponerologiske teori, som jeg forstår den. Pladsen tillader ikke yderligere at udvikle dette emne, selv om jeg gerne vil kommentere at den biologiske analogi, sammen med forståelsen af, at den poneriske infektion er en mutation af sindet, kan give indsigt i, hvordan man kan behandle den, og jeg kunne tænke mig at udvikle disse tanker i en fremtidig tråd. Lobaczewskis "Ponerology", er imidlertid en guldmine af sådanne indsigter, og jo mere vi udforsker den, jo flere "våben" kan vi støbe til at imødegå, hvad der beløber sig til et patokratisk udbrud af epidemisk omfang i vores turbulente tider.

Oversat fra den engelske artikel: Etymology of the word "poneros"and its implications og tidligere opsat på dansk her.