JordomvæltningerS


Meteor

SOTT Fokus: Ny indsigt i den Sorte Død: Den virale og kosmiske forbindelse

"Komter er onde stjerner. Hver gang de dukker op i det sydlige, så udrydder de det gamle og etablerer det nye. Fisk bliver syge, afgrøder mislykkedes, Kejsere og almindelige mennesker dør, og mænd går i krig. Folk hader livet og ønsker ikke engang at tale om det." -Li Ch'un Feng, Director, Chinese Imperial Astronomical Bureau, 648, e.Kr.
Billede
I 2007, faldt en meteor i Puno, i det sydøstlige Perú. José Macharé - en videnskabsmand ved Institutet for Geologi, Minedrift og Metallurgi i Perú - sagde at stenen fra rummet faldt tæt ved et mudret område ved søen Titicaca, hvilket fik vandet til at koge for omkring 10 minutter. Den blev blandet med jorden og udgav en grå sky, hvis komponenter forbliver ukendte. Efter at have forkastet radioaktive gifte, så blev det sagt at denne giftige sky foranledigede hovedpiner og åndedrætsproblemer i mindst 200 personer ud af en befolkning på 1500 indbyggere. Bortset fra denne begivenhed, hvor ofte hører vi om folk som bliver syge på grund af en sten fra rummet? Hvad med fugle, fisk eller andre dyr. Astrologer fra gammel tid citerede kometer som værende ilde varsler af død og hungersnød, men er der andre årsager som vi burde være bevidste om udover de som skyldes fysiske/mekaniske konsekvenser af et kometnedslags ødelæggelse på vores skrøbelige omgivelser?

Som en læge, koncentrerer jeg mig normalt udelukkende med emner vedrørende medicin og sundhed, ikke historie og katastrofisme. Dog, ser jeg ligesom så mange andre mennesker, tegn på atmosfæriske ændringer på vores klode som ifølge mange eksperter, vel kunne være på grund af øget opladning af kometstøv. Når jeg læser om en stigning af rapporter om ildkugler over hele verden, og når jeg ved at disse faktorer må have en indflydelse på individer og på samfund, så motiverer det mig til at forske for at finde forbindelserne således at jeg er bedre forberedt på hvad der måtte ligge i vores fremtid. Hvis vores klode er på vej ind i en ny cyklus af bombardement af kometer, og hvis disse kometer indeholder nye arter af mikrober som er ukendte til menneskehedens kollektive immunsystem (hvilket vel kunne være tilfældet) så er det at være forvarslet også at være forudrustet.


Kommentar: Denne artikel er delvis oversat til dansk af Sott.net fra New Light on the Black Death: The Viral and Cosmic Connection

Denne artikel blev først udgivet i number 13, volume 1 / 2011 af
The Dot Connector Magazine, den officielle udgivelse af Sott.net på det tidspunkt.


According to the late Sir Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe of the University of Wales at Cardiff, viruses can be distributed throughout space by dust in the debris stream of comets. Then as Earth passes though the stream, the dust and viruses load our atmosphere, where they can stay suspended for years until gravity pulls them down. They compare numerous plagues throughout our history which coincide with cometary bodies in our skies. These researchers are certain that germs causing plagues and epidemics come from space.

In a letter to Lancet [1],Wickramasinghe explains that a small amount of a virus introduced into the stratosphere could make a first tentative fallout east of the great mountain range of the Himalayas, where the stratosphere is thinnest, followed by sporadic deposits in neighboring areas. Could this explain why new strains of the influenza virus that are capable of engendering epidemics, and which are caused by radical genetic mutations, usually originate in Asia? Wickramasinghe argues that if the virus is only minimally infective, the subsequent course of its global progress will depend on stratospheric transport and mixing, leading to a fallout continuing seasonally over a few years; even if all reasonable attempts are made to contain an infective spread, the appearance of new foci almost anywhere is a possibility.

Kommentar: See also:

Black Death found to be Ebola-like virus

New Light on the Black Death: The Cosmic Connection

Related:

Happy New Year 2014?

SOTT Talk Radio show #70: Earth changes in an electric universe: Is climate change really man-made?


SOTT Logo

SOTT Fokus: SOTT resumé af Jordomvæltninger for April 2020: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteor Ildkugler

April 2020 bragte os nogle kølige overraskelser fra recordstore snefald i dele af USA og Europa til kæmpehagl i Asien og Mellemøsten.
secs4202
Et arktisk frontsystem tordnede hen over Canada, Midvesten og det nordøstlige og sydlige USA foranledigende strømafbrydelser i Manitoba og Maine, efterladende hundredtusinder uden strøm. Snerekorder blev brudt i Colorado (75cm), South Dakota (37cm), og Iowa (28cm).

Sne faldt også i Dushanbe, Tajikistan, for første gang i 26 år...om foråret!

Den globale fødevareproduktion er ikke blot blevet fostyrret af den økonomidræbende plandemi, kulde og frost har også ødelagt afgrøder på tværs af Europa og USA.

Hagl har også været ødelæggende på kloden i denne måned, dræbende 5 mennesker, ødelagt afgrøder og beskadiget 6000 hjem i Vietnam. Haglstorme efterlod også 4200 mennesker hjemløse i Tripura, Indien og dækkede jorden i dele af Saudi Arabien, Iran, og Kina... med efterfølgende oversvømmelser da det smeltede.

Alvorlige storne, hagl, tornadoer og kraftig blæst rev igennem dele af Midvesten og det sydlige USA førende til skader på mange hjem, specielt i Indiana og Arkansas.

Mens alt denne nedbør faldt på tværs af verden, så står Tjekkiet overfor den værste tørke i 500 år.

Alt dette og mere i denne måneds SOTT resumé af Jordomvæltninger:


Magnify

SOTT Fokus: Chemtrails? Flystriber? Mærkelige skyer?

Billede
© NASAFlystriber set fra rummet: det faktum, at kontrailerne nu fortsætter så længe, ​​er i sig selv et tegn på, at noget ikke går godt, men det er IKKE bevis på, at de er 'kemtrails.'
Et par ting, der skal overvejes, når man taler om såkaldt "chemtrails":

1) Der er selvfølgelig noget 'sprøjtning', der foregår, og det er ikke til fordel for menneskeheden. Jeg har hørt et par historier fra folk om meget lavtflyvende fly, der spreder ting, der lander over alt eller gør mennesker syge. Og jeg mener LAV flyvning.

2) Sprøjtning, der faktisk påvirker et angivet område under sprøjten (det pågældende plan), skal være i nogenlunde lav højde, ellers vil det, der sprøjtes, ikke komme ned på området under sprøjten. Dette skyldes det faktum, at vores atmosfære har et antal lag, og hvert lag har sin egen temperatur og vindhastighed og retning, og meget ofte tager ting i et lag meget lang tid og afstand for at blandes eller blande sig med andre lag, HVIS de overhovedet blandes. Normalt er vindhastighederne i de øverste lag sådan, at alt, der afsættes der, kun kan trænge ned til lavere vejr, luftlag efter mange tusinder af kilometers rejser. Det er en meget ikke-lineær situation og uforudsigeligt.

3) Så hvis du taler om kemisk sprøjtning, som du kan se ovenfor på himlen, der derefter falder på området under det, skal du tale om sprøjtning med lav højde.

4) Derfor kan stier, der er meget højt på himlen, og som ikke har håb om nogensinde at interagere med jorden under dem, ikke rigtig kaldes "chemtrails", undtagen måske hvis der sprøjtes et kemikalie, der formodes at påvirke vejret (og endda det Udføres relativt lavt). Frøsåning foretages ved at sprede elementer som tøriskrystaller eller sølviodid i atmosfæren med en fly eller endda jordbaserede stationer. Frøskyer menes at fremme kondensering af vanddråber, således regn.

Kommentar: Oversat af Sott.net fra Chemtrails? Contrails? Strange Skies I denne er der desuden mange kommentarer, spørgsmål og svar.

Som et eksempel på hvor uforudsigelig partikler i luften afsætter sig, er her et billede af hvordan radioaktivt Cæsium-137 blev deponeret efter at det frigivet ved en ulykke på atomkræftværket i Tjernobyl i april 1986:
Chernobyl accident April 26, 1986 deposits of Cs-137
© Ukendt, evt. Cerea.frNedfald af radioaktivt Cæsium-137 efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl den 26. april 1986.
Se også:
Cosmic COINTELPRO: Baiting chemtrails conspiracy theorists with straw men
Forskere af jordens atmosfære afsiger chokerende dom for de der tror på Chemtrails: Chemtrails er ikke virkelige!
Chemtrails, Disinformation and the Sixth Extinction

Som kommentar til punkt 8)
Earth's Upper Atmosphere Cooling Dramatically
Heri forklares det, at minsket solaktivitet gør jordens termosfære, der strækker sig fra 80 km til 500 km mindre varm. Dette gør, at der er mindre luft i disse høje lag, som igen giver mindre luftmodstand for de jordnære satellitter i dette område. Se også forklaringen her. Man kan følge Solens aktivitet her. Et andet studie fra 2019 kom til et lignende resultat for mesopausen det lag der ligger under umiddelbart termosfæren.
These lidar observations reveal a cooling trend of more than 2 K/decade in absolute mesopause temperature since 1990, along with a decreasing trend in mesopause height: The HM is moving downward at a speed of ~ 450 ± 90 m/decade, while the LM has a slower downward trend of ~ 130 ± 160 m/decade.
(2) (PDF) The Long‐Term Trends of Nocturnal Mesopause Temperature and Altitude Revealed by Na Lidar Observations Between 1990 and 2018 at Midlatitude. Available from: https://www.researchgate.net/publication/333174765_The_Long-Term_Trends_of_Nocturnal_Mesopause_Temperature_and_Altitude_Revealed_by_Na_Lidar_Observations_Between_1990_and_2018_at_Midlatitude [accessed Apr 15 2020].
See også:
A Puzzling Collapse of Earth's Cooling Upper Atmosphere
Earth's Shrinking Atmosphere Baffles Scientists


SOTT Logo

SOTT Fokus: SOTT resumé af jordomvæltninger - marts 2020: ekstremt vejr, uro på kloden, meteor ildkugler

secsm2020
Mens coronavirus-pandemien får al opmærksomhed, inviterer naturen os til at notere sig noget virkeligt ekstremt vejr i marts.

En blanding af kraftigt regn, oversvømmelser og jordskred samt kulde og snefald udenfor sæsonen har forårsaget omfattende ødelæggelser rundt om i verden.

Forår? Hvilket forår? Vinterlige snefald dækkede dele af Europa, herunder Italien og Sverige (en ubekvem begivenhed for vores kære Greta og hendes førere). USA havde sin andel af kolde temperaturer med sne i det vestlige og midtvestlige område, og endda Hawais højdepunkter blev dækket i hvidt.

Dele af Mellemøsten og Sydasien blev også ramt af minusgrader. Lahaul, Indien blev ramt af 30 tommer ny sne!

Mindst 17 rapporterede tornadoer ramte Mellemamerika under et voldsomt vejr udbrud og efterlod et spor af ødelæggelser. Tennessee blev hårdt ramt i denne måned, da en enorm tornado skar en sti gennem staten, dræbte 25, ødelagde bygninger, væltede elektriske ledninger og strøede gader til med affald og ødelagte ting.

Et jordskælv rystede Kroatiens hovedstad Zagreb, skadede bygninger og efterlod biler knust af faldende stykker murværk. Og to jordskælv med en styrke på 5,8 og 4,9 rystede den vestlige del af provinsen Indonesien tidligere i måneden, hvilket efterlod mængder af sårede og flere ødelagte huse. Mens et jordskælv i størrelsesorden 7,2 ramte Ruslands Fjernøstlige region ved Kuriløerne og gav anledning til en tsunami-advarsel for den tyndt befolkede region.

Blandt det nuværende virushysteri og verdensomspændende nedlukninger skåret en meteorpåvirkning et massivt krater på 20 meter i Akure, i Nigeria. Måske ønsker de skjulte magthavere ikke at folk skal være opmærksomme på himlen, da vi muligvis vil opleve en gentage af denne slags fænomener i den nærmeste fremtid.

Alt dette og mere i denne måneds oversigt over SOTT Jordomvæltninger:


Kommentar: Oversat af Sott.net fra SOTT Earth Changes Summary - March 2020: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs


SOTT Logo

SOTT Fokus: SOTT Resumé af Jordomvæltninger - Februar 2020: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteor Ildkugler

secsfeb2020
Vinteren var hård på den nordlige halvklode i Februar måned med endnu mere kulde og snefaldsrekorder slået.

70 landsbyer i det sydvestlige Tyrkiet blev begravet under 6 meter sne efter en voldsom snestorm. Indbyggerne var uden el og vand mens de kæmpede med at skovle sig ud. Derudover så dræbte 2 laviner 41 mennesker i den østlige del af landet mens et jordskælv på 5,7 dræbte 8 i det sydvestlige...Det er en hel del af eksteme begivenheder for en enkelt region.


Haji Omaran, a town on the mountainous Iraq-Iran border, also experienced exceptionally heavy snowfall, with roads blocked and cars buried in the snow. Saudi Arabia also got its share of unusual cold weather (for the desert!) as the temperature dropped to -5°C.

Last but not least, Taiwan's highest peak of Yushan and nearby counties were hit by the heaviest snowfall in two decades, whilst Himachal Pradesh's capital received the highest snowfall in eight years.

Heavy rain continued breaking records around the globe: 2 feet of rain in 24 hours in Fiordland, New Zealand; 5 dead and hundred displaced in Kenya; a month's worth of rain in 3 hours in São Paulo, Brazil; rainfall 400% above normal in Mississippi; hundreds evacuated in Northern Argentina due to widespread flooding, while western Washington got hit by historic flooding and landslides... and that's just to mention some of the most significant events.

At least seven people were killed across Europe by Storm Ciara, heavy rain and strong winds shut down transport and left hundreds of thousands without power. And storm Dennis left its mark in the UK, dumping a month's worth of rain in 48 hours with 91mph winds.

Meteor fireballs also gave quite a show this month, sightings on the rise... at least for now.

See it for yourself in this month's SOTT Earth Changes Summary:


SOTT Logo S

SOTT Fokus: SOTT Jordomvæltninger Resumé for Januar 2020: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteorer og Ildkugler

secs_jan
Skovbrande fortsatte med at hærge på tværs af Australien i januar måned førende til at 70% af landet var berørt af røgdis. New South Wales og Victoria var blandt de mest betruffede stater med mere end 2000 huse ødelagt og tusinder fortrængt.

Regn har siden bragt en vis lindring mend der er stadig mere end 50 aktive brande. Og hvis det ikke var nok, så har kraftige regnskyl, kæmpe haglt og støvstorme også ramt landet bringende endnu mere ødelæggelse udover det fra skovbrandene.

Et betydeligt antal af imponerende meteor ildkugler blev filmet i denne måned, som udover et stigende antal af reporter om højlydte "booms" eller 'eksplosioner i himlen', understreger at der kunne være endnu flere meteor ildkugler som ikke blev rapporteret eller som blot passerede usete forbi.

Seismisk og vulkansk aktivitet nåede nye højdepunkter i januar, hvor et ødelæggende jordskælv på 6,8 ramte det østlige Tyrkiet. Mindst 31 mennesker omkom og mere end 1600 sårede.

Puerto Rico blev ramt af to kraftige lave jordskælv på 5,8 og 6,4 som førte til et dødsfald og en stribe af ødelagte bygninger og strømafbrud på tværs af øen. Det igangsatte sværm af jordskælv er endnu ikke ophørt.

Et jordskælv på 6,4 rystede Xinjiang i China, ledende til et dødsfald og ødelæggelse på adskillige bygninger.

Sidst men ikke mindst så ramte et jordskælv på 7,7 130km fra Jamaica rystende folk på de Karibbiske øer og så langt væk som Miami.

Selv om massemedierne rapporterer at "et antal af lande netop var vidner til den varmeste januar", så har mængden af sne i den nordlige halvklode været langt fra "normal". Se for dig selv denne måneds SOTT jordomvæltniner Resumé...


SOTT Logo S

SOTT Fokus: SOTT Resumé af Jordomvæltninger for December 2019: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteorer og Ildkugler

ecs dec 2019
Efter usædvanlige kølige sommer temperaturer og snefald i det victorianske alpeområde i Australien, oplever Australien nu en rekordbrydende skovbrandesæson som fortsætter med at forårsage ødelæggende skader. Brandene har fortrængt tusinder og foranlediget døden af en halv milliard dyr indtil videre.

Efter undersøgelse af årsagerne så har det australske politi konkluderet at pyromaner og lynnedslag har været skyld i ildebrandene...ikke menneskabt klimaforandring.


This past month at least 150 houses were also destroyed by fast-moving woodland fires in the Chilean city of Valparaíso. Residential areas were still burning on Christmas Day.

Snow covered the ground across nearly half of the lower 48 states of the US - 46.2 percent of land mass - the largest area for early December since snow cover records began in 2003. The snow cover also reached as far south as Mexico's northern regions.

Iceland also recorded record snow cover of 30 feet this December, while 8,000 vehicles were stranded in Kashmir as a result of 3 feet of snow.

Atlantic storms Elsa and Fabien wreaked havoc from France and Spain to Italy. At least nine deaths were reported due to the dual storms that rocked western and central Europe. The strong winds resulted in more than 118,000 power outages, the majority of which were reported in France.

Fabien also caused flooding in Venice where a sudden downpour of 3 inches combined with high tides inundated parts of the city.

Heavy rain, floods and landslides continued this month, resulting in widespread damage to homes and livelihoods around the world: 150 people were killed in Kenya; 4 died in Khuzestan Province, Iran; thousands were affected in Nariño and 8 missing in Tolima, Colobia; Beirut city was paralyzed and 50 houses were under water in Sigi, Indonesia.

A 6.9 magnitude earthquake hit southern Philippines, killing at least one person and causing several injuries. Roads and buildings, including the local government office, were damaged.

All that and more in this month's SOTT Earth Changes Summary...


SOTT Logo S

SOTT Fokus: SOTT Resumé af Jordomvæltninger for november 2019: Ekstremt Vejr, Uro på Kloden, Meteorer og Ildkugler

secs nov
Som for at gøre grin med propagandaen som bliver fremført om menneskabt klimaforandring, så har Naturen - endnu engang - givet beboerne på kloden en vild og varieret tur i denne forgangne måned.

i trit med mønstret fra de seneste år så ankom vinteren igen tidligt i mange dele af den nordlige halvklode, forstyrrende den vanlige rhytme og fødevareproduktionen. USA så nye kulde- og snefaldsrekorder over det meste af dets territorium, selvom fanatikere for 'Extinction Rebellion' krævede yderligere reduktioner af menneskabt CO2 for 'at redde kloden fra overophedning'. Usædvanlige snefald og tidlige frosttemperaturer efterlod også deres mærke i Europa, dele af Afrika, Asien, og dele af Mellemøsten.


Heavy rain, floods, and landslides also wreaked havoc this month, with South Sudan, Kenya, Congo, Algeria, the UK, France, the Philippines, Australia, and northern Mexico all affected by hundreds of deaths, thousands displaced and significant damage to local infrastructure. Italy was hit once again by extreme weather this month: storms, floods, and early snow left a path of destruction across several provinces.

Our viewers will not be surprised to learn that a significant number of meteor fireballs and unexpected NEOs also made an appearance in our skies last month, shocking and delighting many eyewitnesses and leaving many experts wondering whether their claim that they can track all dangerous NEOs is really just 'pie in the sky'.

All that and more in this month's SOTT Earth Changes Summary...


Kommentar:
Check out our past installments:SOTT Logo Media

SOTT Fokus: SOTT resume af Jordomvæltninger - oktober 2019: ekstremt vejr, uro på kloden, meteorer og ildkugler

sott earth changes
Ild på himlen! Meteorer/ildkugle observationer og med nød og næppe opdagede asteroider der kom tæt på, fangede helt bestemt vores opmærksomhed i den forbigangne måned. Hvad prøver kosmos at fortælle os?

Irland, Skotland, Portugal, USA, Canada og Kina var vidne til nogle af de vigtigste meteobservationer i Oktober, mens NASA blev gjort til skamme ved aå mange ikke opdagede NEO (Near Earth Objects), der gjorde det klart, at vi er forsvarsløse overfor mulige "ud af det blå" nedslag fra disse klipper.

Hårde storme og oversvømmelser fortsatte med at skabe problemer rundt om i verden og efterlod sig en stribe af ødelæggelser i Saudi Arabien, Italien, Tyrkiet, Ægypten, Indien Japan, og Spanien. Severe storms and floods continued to wreak havoc around the world, leaving a trail of destruction in Saudi Arabia, Italy, Turkey, Egypt, India, Japan and Spain.

Orkansæsonen forsatte med Japan, der med ankomsten af supertyfonen Hagibis oplevede sin stærkeste storm i 60 år og Korea lidte under virkningerne af tyfonen Mitag. Storbritannien og Irland oplevede også massiv nedbør forud for og efter orkanen Lorenzo som inden da hårdt havde beskadiget Azorerne under sin vej nordpå.

I Fillipinerne blev mange mennesker dræbt og mange såret da landet blev ramt af ikke én, men over en tougers periode, tre jordskælv med en styrke på over seks.

Sne i oktober er ved at blive normen. Då meget for mindre is på polerne, døende isbjørne og rekordvarme. Oktober efterlod i det sydlige Yukon i Canada en hel måneds nedbør i løbet af bare én dag, 25 cm sne i Washington, uventet kulde og store snemængder i Texas, så vel som i dele af Rusland og Canada... og det er stadigt kun efterår.


Kommentar: Oversat af Sott.net fra SOTT Earth Changes Summary - October 2019: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs


SOTT Logo Media

SOTT Fokus: SOTT resumé af Jordomvæltninger for september 2019: ekstremt vejr, uro på kloden, meteorer og ildkugler

sott ecs september 2019
© Sott.net
September 2019 vil blive husket som den måned hvor den 16 årige profet Greta Thunberg talte i FN advarende verden om en global katastrofe hvis ikke folk ændrede deres levemåder. Det er i det mindste hvordan medierne tilsyneladende ønskede at folk skulle huske september.

Væk fra dette cirkus, så fortsatte vejrekstremerne i øget tempo ligesom de seismiske rystelser.


Kommentar: Denne artikel er delvis oversat til dansk af Sott.net fra: SOTT Earth Changes Summary - September 2019: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs


Last month, fatal flash-flooding in Morocco and Algeria killed 18 people; Hurricane Dorian absolutely wrecked the Bahamas; severe flooding across southeast Asia and India killed hundreds; Spain was hit with its worst storm system in at least 140 years; destructive earthquakes hit Kashmir and Indonesia; dozens of meteor fireball events lit up the night sky; and early snowfall and cold temperature records were broken across the northern hemisphere.

So, should we panic? Greta certainly thinks so. She wishes people would do something about the unfolding climate chaos, but she doesn't understand that nothing can be done to stop it because climate is neither controlled nor mitigated by human CO2 emissions.

A 'tipping-point' is likely upon us - she's right about that - but if there's a shift, it'll be into ice age conditions. While people have been misled into paying 'green' taxes, governments have been deluded into divesting of secure fuel sources right when they ought to have been manically hoarding it...