Sundhed og VelværeS


Heart

Bakspejl Emil Biers utaknemmelige kamp for den danske sundhed

Om Ftalater, insulin, mælk og det 'plumrådne' sundhedsystem og dets lænker til medicinal industrien.

Heart - Black

Kræftens Bekæmpelses økonomiske success vækker bekymring

Billede
MAGT: To sundhedsøkonomer og Lægeforeningen mener, at Kræftens Bekæmpelses økonomiske dominans er med til at skævvride de sundhedspolitiske prioriteringer. EL vil have undersøgt, hvorfor landets største og rigeste patientforening skal have millioner fra tips- og lottomidlerne.

Kræftens Bekæmpelses enorme økonomiske vækst og gennemslagskraft er blevet et sundhedspolitisk problem, der rammer andre patientgrupper.

Sådan lyder vurderingen samstemmende fra Lægeforeningen og to sundhedsøkonomer.

Altinget bragte forleden en opgørelse over indtægterne hos to af største patientforeninger i Danmark.

Kommentar: Kræftens bekæmpelse synes desværre at stå for kræftens bevarelse, med deres misvejledende forskning og vildledende propaganda mod rygning. De ser konsekvent den anden vej når ny viden bekræfter bange anelser om hvordan kræft egentlig opstår, såsom: trådløs teknologi og biprodukter fra industri og samfund. Der skænkes ikke en linje fra deres hånd til de forskere der vises at have fundet kræft behandlinger uden om farmakologisk/ medico industriens profitable teknologi.
"Alle burde have at vide, at kampen mod kræft stort set er et bedrag."
- Linus Pauling, dobbelt Nobel PrismodtagerBacon n Eggs

Webbets bedste: Den ketogene diæt - Et overblik

Billede
Ketose er et ofte misforstået emne. Når det bekræftes sættes det ofte lig med sult eller faretegn vedrørende éns stofskifte. Men intet kunne være længere fra sandheden, med mindre du er en mis-behandlet type 1 diabetiker.1 Ketoner - Modsat almen tro og myte - er en højst nødvendig og essentiel helbredende kilde i vores celler, der kommer fra det normale stofskifte af fedt.

Hele kroppen bruger ketoner på en langt mere sikker og effektiv måde end den energi kilde tilknyttet kulhydrater - sukker, også kendt som glucose. Vores kroppe vil producere ketoner hvis vi spiser en diæt uden kulhydrater eller en diæt fattig på kulhydrater (mindre end 60 gram kulhydrater per dag).2 Ved at ernære os på en low carb kur eller ingen kulhydrater overhoved (som en huleboer), bliver vi keto-adapteret.

Hvad vi idag kender som den ketogene diæt eller kur, var den primære behandling for epilepsi, indtil medicinal industrien (Big Pharma) kom ind i billedet med dets farlige anti-epileptiske blandings medikamenter. Det tog flere årtier førend vi hørte om denne diæt igen, til dels takket være en forælder der påkrævede den for hans 20 måneder gamle dreng med svære kramper. Drengen fader måtte finde frem til den ketogene diæt på et bibliotek, da det aldrig blev nævnt som en mulighed af hans neurolog. Efter kun 4 dage på diæten, stoppede anfaldende og kom aldrig tilbage.3 The Charlie Foundation blev stiftet, opkaldt efter barnets navn og succesfulde bedring, men idag er den ketogene diæt tilgængelig til den vide verden og den spredes mundtligt takket være dens helbredende virkning.

Cow

Landmænd ser bedre helbred i husdyr fodret med ikke-GMO foder men er bange for at tale ud

Cows
© Unknown
Landmænd over hele USA har rapporteret dårligere helbred i deres dyr efter at have fodret med GMO (genmodificeret) majs og soja, men med en lille ændring som ofte har kostet mindre, så har GMO foder bevirket bedre helbred i dyrene og færre sygdomme.

Man kan lave det ene videnskabelige forsøg efter det andet om GMO, men når man bevidner med ens egen øjne, at ens dyr bliver syge, så er der ikke noget bedre end førstehåndserfaring.

Ib Pedersen er en dansk svineavler, som så den umiddelbare dårlige virkning på hans svinebestand efter have fodret dem genmodificeret soya. Han er ikke nogen uerfaren landmand. Han supplerer Danish Crown med mere end 13000 svin om året. Han bemærkede deformerede grise, spontane aborter og tarmflorasygdomme, før han skiftede til ikke-GMO foder. Blot kort tid efter noterede han færre aborter, flere smågriser per kuld, og at avlsgrisene levede længere. Med andre ord, hans griseproduktion blev sund med et godt afkast og han gav ikke så mange penge ud til medicin til syge grise.

Kommentar: Her er nogle andre artikler om GMO. De er ganske vist endnu kun på engelsk: (Hvis nogle af vores læsere ønsker at oversætte en eller flere af dem, så vil det være meget velkomment, da vi så kan få det op på forsiden).

Fueling the health of corporations

Torturing animals with Monsanto's genetically engineered feed

Death Knell May Sound for Canada's GMO Pigs

First long term study released on pigs, cattle who eat GMO soy and corn offers frightening results

Deformities, sickness and livestock deaths: The real cost of GM animal feed?

U.S. corn exports to China drop 85 percent after ban on GMO strains - industry report

Monsanto threatens to sue over GMO labeling in Vermont

GMO's: The "Sound Science" of deception

Surprise! Scientists behind official pro-GMO report in UK all have strong ties to the industry

Criminal! US pressures El Salvador to buy Monsanto's GMO seeds

Roundup accumulates in GMO food, proving its lack of safety

Rising food allergies triggered by GMO ingredients in 80% of groceries?

Denmark farmer: Pig deformities and birth defects due to GMO feed

Monsanto CEO 'We need to do more' to win GMO debate

105 Scientists slam GMO-Rat-Study retraction

GMO rat study retracted..by new journal editor from (Surprise!) Monsanto

Scientific Corruption? Moves to salvage the reputation of GMO's public face, Pamela Ronald

Former pro-GMO scientist speaks out against GMO dangers

Toxic cabal: U.S. Military, Monsanto targeting GMO activists and independent scientists

CSIRO GMO wheat can silence human genes, causes early death

There is no scientific consensus on GMO safety


Cut

Forskere finder sammenhæng mellem autisme og omskæring

Billede
Ny dansk forskning tyder på, at omskæring øger drenges risiko for autisme. Kan studiet bekræftes af andre studier, kan smerte være en mulig årsag til sammenhængen, siger forsker.

Omskæring af drenge er kontroversielt, og debatten for og imod omskæring raser i mange lande, herunder Danmark.Tilhængerne af omskæring peger på både kulturelle, religiøse, hygiejniske og medicinske årsager til at lade drengebørn omskære.

Modstanderne mener derimod, at omskæring af drengebørn krænker barnets kropslige rettigheder og er et voldsomt og smertefuldt overgreb på individet, der kan medføre livsvarige fysiske og psykiske skader uden at have relevante sundhedsfordele.

Nu kaster et nyt dansk studie lidt mere benzin på bålet under debatten. Ifølge det nye studie, der er udført på 340.000 danske drenge, ser det nemlig ud til, at omskæring øger risikoen for, at drenge udvikler autisme.

Kommentar: Hvis man overvejer hvilke psykologiske faser eller kredsløb der dannes i disse første år og hvad det psykologisk fortæller barnet, skal det nok vise sig at den barbariske behandling som omskæring er, vil have andre og lige så langt rækkende effekter som autisme.
Naomi Wolf skriver:

[...]Specifikt sexuelle traumer i barndommen bærer langvarige effekter på det autonome nerve system.

En neuro videnskabsmand der forsker i traumer betragter følelser som fysisk forankret. Denne neuro-forsker opfatter den følelsesmæssige oplevelse af en nyfødt dreng der bliver skåret på en sådan intim måde af en autoritets figur og kilde til hvad der skulle have været kærlighed og beskyttelse, som kilde til dybt aftryk i spædbarnets sind og potentielt skabe en retning mod autoiteter og risiko.

Oversat fra : Naomi Wolf: The Male Circumcision Question