Sundhed og VelværeS


Syringe

Robert Kennedy, Jr. kæmper for at stoppe vaccine 'holocaust'

Billede
© naturalnews.com Robert Kennedy, vaccine holocaust, immunization damage
Ved en forevisning af den kraftfulde nye dokumentarfilm Trace Amounts, som afslører den videnskabelige forbindelse mellem kviksølv i vacciner og autisme, advarede Robert F. Kennedy, Jr. et publikum af støttende medseere (af filmen) at vacciner er i det væsenligste gift som forårsager en en "holocaust" i vores land.

Nevøen af den tidligere amerikanske præsident John F. Kennedy, RFK Jr. deltog i forevisningen i solidaritet med forældre fra Kalifornien som kæmper for at stoppe Senatet lovforslag Bill 277 som vil fjerne deres frihed som borgere i Kalifornien til at fratage deres børn fra "tvungne" vaccinationer. Kennedy i hans tale til de fremmødte lagde vægt på de påbeviste farer ved vacciner.

"De kan putte hvad de ønsker ind i den vaccine og uden at kunne stille til regnskab og ansvar derfor, erklærede Kennedy om vaccineindustrien, som ironisk nok fastholder dets eksclusive og ikke-forfatningsmæssige fritagelse fra juridisk ansvar for vacciner som skader og dræber børn.

Kommentar: Med al den værdifulde information som der er om hvor skadelige vacciner de er, så er det godt at have en se en politiker som Robert F. Kennedy, Jr.gå ind for sagen imod denne "vaccine holocaust". Det lader til at de fleste politikere ikke bekymrer sig det mindste om helbredet og velfærden af vores fremtidens generatilon. Vacciner = Mega $$$, sådan er det bare.


Question

Forskere bruger Ebola til at øge frygten for ...mæslinger?

ebola problem
Den officielle historie hvad angår Ebola udbruddet er gået fra det skabagtige til det fuldkomment vanvide med nye rapporter som påstår at hvis Ebola ikke bliver udryddet i Vestafrika snarest, så vil 100000 mennesker blive syge og 16000 vil dø - af mæslinger!

Yep, mæslinge skræmmekampagnen er nu sammensmeltet med Ebola ind til en singulær, bizar, pro-vaccine hybridhistorie, som absolut ikke giver nogen som helst mening. Massemedierne siger at børn ikke vil være istand til at få deres MMR (forårssyge, mæslinger og røde hunde) vacciner hvis hospitalerne er fyldt med Ebola patienter, hvilket vil på en eller anden måde vil føre til en massiv mæslingepandemi.

Kommentar: Mæsllinger er ikke i sig selv frygtindgydende nok, så magteliten (eng: PTB = Powers that Be) er nød til at forbinde den med Ebola, for at være istand til at skabe et behov for deres giftige vacciner. Latterligt!


Ambulance

Statistikker lyver ikke: Tvungen vaccinering, barnedødelighed og stigende tilfælde af Alzheimers

Billede
Fra tidligt i livet, lærer alle hvor vigtig matematik er, specielt at en plus en giver to, ikke tre eller to en halv! Der er dog det ved det at når det kommer til statistikker og andre matematiske holdepunkter indenfor forretningslivet, industri og endog videnskab, så kan tal nogle gange misrepræsenterer den faktiske virkelighed, afhængig af hvem der ønsker at bevise hvad og til hvem.

Jeg har for nyligt tænkt over udgifterne til sundhedspleje [eg: healthcare] - i USA og hvordan de har eskaleret på trods af tilsyneladende fremskridt indenfor den medicinske naturvidenskab og selv den aparte påstand om, at vacciner kan hjælpe med at reducere sygdom og dens omkostninger ved at forbedre, hvad der er eufemistisk kaldes, 'besætning immunitet".

Lad os gøre en ting klart: Jeg betragter ikke mig selv - nogen anden person - til at være et medlem af nogen dyrebesætning. Jeg er et menneskeligt væsen med intelligens og naturlige absolutte rettigheder, som er givet blot idet at være født med disse implicitte rettigheder som ethvert menneske bliver født med: Liv, hvilket omfatter at være istand til at få luft, drikke vand og spise mad til at opretholde sunde og kropslige funktioner; frihed - selve essensen af frihed, dvs. til at være fri fra kontrolmekanismer af andre individer, partnere, familie eller venner, og mest af alt, fra regeringer, specielt dem som er refereret til som diktatoriske; og lykke, en sindstilstand som afhænger af mange forskellige faktorer, hvilket nogle mennesker kan kontrollere og andre som vi ikke kan, men som afgjort har en indvirkning på vores liv, ofte på måder vi ikke altid kan helt forstå eller definerer.

En overordnet mekanisme som påvirker alle i USA, i det mindste, er bueraukratisk kontrol og dets diktater, sammen med den tro at regeringen ejer vores børn, vores velstand, og sågar vores kroppe! Hvilket leder mig til sådan en konklusion? Intet demonstrerer det bedre end hvordan sundhedsvæsenet med alle dens dertil knyttede aspekter opererer med dogmatiske og diktatoriske kraft af loven, uanset individets ret til selvbestemmelse som er givet til ham eller hende som en medfødt rettighed.

Kommentar: Ovenstående fakta og tal fortæller en anden historie fra den som vi ledt til at tro hvad angår forbindelser mellem høje vaccine kvotienter, børnedødelighed og de højtstigende tal for Alzheimers. Disse er stastistikker som regeringen, BigFarma og den prostituerede massemedie ikke ønsker at folk skal se, fordi bestræbelserne for at gennemtvinge påtvunget vaccinationer for alle ville blive alvorligt undermineret hvis sandheden kom for lyset.

Se også (på engelsk)


Health

10 symptomer der indikerer du bør stoppe med at spise gluten øjeblikkeligt

skin disorder
Selvom det at blive gluten-fri er blevet mere populært de seneste år, er der stadig mange folk der ikke er bevidste om at de er allergiske overfor gluten. Milde gluten allergi symptomer bliver stadig ikke diagnosticeret.

Der er selvfølgelig alle mulige slags tegn på gluten allergi, men mange bliver almindeligvis fejlfortolket med symptomer fra andre allergier og sygdomme. Det er derfor det er vigtigt at kende tegnene og hvis du oplever nogen af dem så skær gluten fra i din diæt.

Kommentar: Se også:


Health

Statiner og kræft

Lipitor
© Scott Olson/Getty Images
(Ho hum, ikke igen)

Et antal mennesker har skrevet til mig og peget på at der et udbrud af massehysteria i den britiske presse om at statiner beskytter mod kræft. Jeg formoder at dette hysteria er gentaget verden over. Her er overskrifterne fra det såkaldte Daily Mail
Statiner nedsætter risikoen for død grundet kræft: De nedsætter kræftsvulsters vækst med op mod 50% viser store undersøgelser

Eksperter siger at der er 'overvældende' beviser for at statiner kan behandle kræft

Undersøgelser viser at de nedskærer dødstilfælde i benkræftpatienter med 55%

Praktiserende læger bør lade patienter være klar over pillernes nye fordele, siger forskere
Jeg har i årevis været klar over påstande om at statiner beskytter mod kræft. De dukker op med jævne mellemrum. Jeg har i almindelighed ignoreret dem med basis i at enhver som er dum nok til at tro på sådan en slags forskning, fortjener alle de statiner de kan få.

Dog er den overblæste propaganda så grov denne gang at jeg føler at jeg hellere må rejse mig fra min hvile og forklare hvorfor dette er fuldstændig nonsense. Jeg har ikke behov for at læse de originale undersøgelser for at gøre dette. Jeg har læst nok at disse henover årene. Jeg håber ikke at dette lyder arrogant, men jeg skal gerne undskylde, hvis en eneste ting som jeg her skriver viser sig at være forkert.

Kommentar: De farmakologiske giganter har en stor interesse i at sælge deres præparater og tjene penge. Der er penge i at have en konstant syg befolkning!


Health

Tarmflora hjælper kroppen med at producere vitamin C

Banebrydende ny forskning indikerer at mennesker rent faktisk er i stand til at syntetisere vitamin C, via deres dybt komplekse mikrobiome.
Billede
Vi lever i en tid hvor årtier gamle antagelser omkring mennekse kroppen bliver omvæltet, på overraskende regelmæssig basis. For eksempel, kroppens celler blev nyligt opdaget i at kommunikere arvelig information til sex cellerne (ex.. sperm) og i stand til at overlevere til næste generation, dette udfordrer den eksklusive Darwinistiske former for nedarvning, til at ville inkludere de længe fornægtede Lamarck'ske ideer. Sidste år, blev spiseligt plante materiale opdaget til at være i stand til at 'snakke' med kroppens celler via nanopartikler kendt som exosomes der regulerer DNA udtrykket, såvel som andre vigtige fysiologiske stier. Denne måned, rapporterede vi omkring forskning der viser at pattedyrs celler er i stand til at udlede energi direkte gennem sol stråler ved hjælp af 'plante blods' molekylet chlorophyll. Endnu mere forunderligt er Gerald Pollack's hypotese om at vands fjerde fase fungerer som et batteri i vores krop, der forsyner os med en kontinuerlig kilde af sollys dreven energi, der ikke kræver en forbindelsesled for at konvertere direkte til biokemisk energi, via den spændingsforskel den forårsager i vand.

Disse er kun et lille udsnit af ny, videnskabeligt bekræftede opdagelser, der går i stik modsatte retning af konventionel videnskabelig visdom, der åbner op for nye muligheder i ernæring og medicin, der kan bidrage med radikalt mere sikre og effektive terapeutiske interventioner i den næmeste fremtid.

Kommentar: Relateret:
Vand har en fjerde fase? Struktureret Vand!
Den ketogene diæt - Et overblik


Apple Red

Økologiens åbenlyse nødvendighed for sundhed

Billede
Før og efter resultaterne (uden og med økologiske basisvarer) er ret drastiske.

Er du vippen med hensyn til økologi? Ny kampagne rykker ved vores opfattelse af fødevarer.

Hvilke stoffer er der egentlig i den mad, vi spiser? Og hvordan påvirker sprøjtemidler vores kroppe?

Selvom det endnu er uklart præcist, hvor skadelig effekten af diverse sprøjtemidler og kemikalier er, viser ny forskning foretaget for Coop Sverige, at vi øjensynligt optager mange af de sprøjtemidler, såsom pesticider, der bruges til at producere vores fødevarer.


Kommentar: Selvom dette er en (for)undersøgelse gjort af øko-industrien (eg. Coop), giver det sig selv; at de tilladte (og forbudte) pesticider og kemikalier transmitteres til vores krop og sind. Det er dog ikke bare tilsætningstoffer der fælger med den u-økologiske mad, men også et fravær af næringsstoffer:
* · Økologisk frugt og grønt indeholder op til 40% flere antixidanter
* · Økologisk grænt har højere niveauer af fordelagtige mineraler, såsom jern og zink

12 Foods You Have to Buy Organic tCell Phone

SOTT Fokus: EMF Forurening - Hvad er EMF?

Billede
© (Richard Box’s ‘FIELD’ February 2004 Photo: Stuart Bunce, www.richardbox.com) [With permission – Henshaw 1]lysstoflamper der lyser ved hjælp af ovenhængende stærkstrømsledninger
Denne artikel er del af en serie af artikler, der vil begynde med lidt baggrund, fortsætte med en detaljeret beskrivelse af menneskeskabte kilder til ElektroMagnetiske Frekvenser (EMF), diskutere undesøgelses resultater, og afsluttes med hvad du kan gøre for at måle din eksponering af EMF og hvilke forholdsregler du kan tage for at mindske den.

Hvad der udvikler en kronisk sygdom, er der uden tvivl mange potentielle årsager til, inklusiv gener, utilstrækkelig diæt, eksponering til toxiner, og ja selv undertrykt følelsesmæssigt udtryk. Forskning har i de seneste to årtier, i stigende grad, understøttet, at eksponering til Elektromagnetiske felter, kan tælles blant top-kandidaterne i årsager til kronisk sygdom (inklusiv skade på genomet). Det er sandsynligt at kronisk sygdomsforhold forårsages af en unik og individuel kombination af disse top-kandidat årsager, så eksponering til EMF burde overvejes i kontekst med andre kilde årsager, som foreslået i Figur 1.
Billede
© Sott.netFigur 1 EMF helbredseffekter sat i kontekst med diæt og toxine eksponering

Kommentar: Hør det seneste Health and Wellness show on EMF Exposure for at lære mere om menneskeskabte kilder af EMF, hidtidige forsknings resultater, hvad du kan gøre for at måle din EMF eksponering, og hvilke trin du kan tage for at mindske den.
Se nogle anbefalinger fra www.e-stress.dk Se også EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
For en liiste med nogle studier af virkningerne se Electromagnetic Fields


Evil Rays

Trådløse netværk og mobiltelefoni giver uomtvisteligt hjerneskader

wifi
© Wikimedia
Elektromagnetisk stråling fra trådløse netværk og mobiltelefoner skader vores hjerne, hævder flere læger. Se hvordan du sikrer dig.

Trådløse netværk, mobiltelefoner og iPads. Verden bliver mere og mere digitaliseret, og man skal nærmest leve i en jordhule for at undgå elektromagnetisk stråling fra trådløse forbindelse.

Det skræmmer flere læger, der mener at have videnskabeligt bevis for, at strålingen gør os syge. Blandt dem er Charlotte Bech, der tidligere har arbejdet som læge på Rigshospitalet og i dag fungerer som privatpraktiserende læge, forfatter og foredragsholder.

Kommentar: Se 'Resonance - Beings of frequency' en dokumentar der belyser den trådløse helbreds fare:
Syringe

Australien: Alle skal tvangsvaccineres, undtagen premierminsterens egne døtre

Tony Abbott
© The Record, Australia
Vi taler om Tony Abbott, som har bestemt fra sin høje stol at der ikke længere skal være nogen undtagelser for vacciner i Australien.

Ikke længere nogen samvittighedsfulde indvendinger, ikke længere religiøse undtagelser. Kun i sjældne medicinske undtagelser som er tilladt af en læge. Og pludselig, enhver familie som nægter at vaccinere deres børn vil miste op til $15,000 per år per barn i føderale støttepenge. Enhver familie i Australien er berettiget til føderale penge..

Tony har officielt taget borgeres ret til at vælge væk. Australia er nu officiel en medicinsk politistat

Men...

Tilbage i 2006, sang Tony en anden melodi hvad angik vaccineringen af sine egne døtre.

Den 9.november, 2006, havde news.com.au denne historie: "Abbott udelukkker kræftvaccine til sine døtre" (se også theaustralian.com.au "Jeg kunne blive set som værende 'grusom' mod Gardasil: Abbott"):
"Føderal Sundhedsminister [på det tidspunkt] Tony Abbott har sagt at mens han kunne ses som værende en 'grusom, afstumpet og hjerteløs skiderik', så ville han ikke skynde sig ind for at have sine døtre vaccineret [med en HPV stik] mod livmoderhalskræft.

"'Jeg vil ikke skynde mig ud for at få mine døtre vaccineret, måske er det fordi jeg er en grusom, afstumpet og hjerteløs skiderik men se, det vil jeg bare ikke,' sagde Mr. Abbott til Southern Cross radio."
Hvor interessant. Hvor afslørende. Tony Abbott, en vaccinenægter. Dengang. Men nu er han Paven for tvangsvaccinationer af alle australier, hvadenten de vil det eller ej.

Jeg ser ikke at den Australske massemedie i nogen hast med at dække denne selvmodsigelse. En læser henviste mig til artiklen fra 2006. Ellers ville jeg aldrig selv have vidst om Tonys dobbeltliv.

Kommentar: Denne artikel har mange nyttige links om videnskabelige undersøgelser om faren ved vacciner:

Vaccine-Autism undersøgelser - nyheder du ikke hører