Velkommen til Sott.net
fre, 10 apr 2020
Verdenen for Mennesker som tænker

Åndens Videnskab
Kort

Eye 1

Denne enkle "skrabetest" kan hjælpe med at identificere narcissisme

narcissism
Kritik gør narcissister aggressive, viser forskning.

Men mennesker med højt selvværd bekymrer sig ikke specielt om kritik.

Det er fordi inderst inde har narcissister ofte et mærkeligt forhold til selvværd, så de hader at blive kritiseret.

Enhver kritik vil sædvanligvis gøre dem aggressive.

Psykologer har målt selvværd, narcissisme og aggressiv adfærd hos 540 bachelorstuderende.

Kommentar: To a narcissist, their reality is the only one that exists. Even mild criticism and simple questions challenging the veracity of a narcissist's claims can be met with disproportional and sometimes outrageous responses. When you question them in this way, you are challenging the narcissist's need for control over the way other people think and behave. This doesn't always relate to self esteem because the ego of the pathological is distinctly different than that of normal or even psychologically wounded people. Unfortunately, many wounded people do adopt the traits and tendencies of pathological types. In fact, there is a whole movement that seeks such exploitation: the Social Justice Warriors.


2 + 2 = 4

Psykoterapi for din krop: Den somatiske psykologis rolle

stretching
Et galloperende hjerte og en urolig mave. Panikanfald, mareridt, eller træthed. Kroppen har utallige måder hvorpå det kan manifestere de mange sider af trauma og angst. Og for mange mennesker betyder hjælp til at klare symptomerne af de følelsesmæssige forstyrrelser at de må igennem "talk therapy" [samtaleterapi] — en form for psykoterapi baseret på verbal behandling af tanker, følelser og oplevelser.

Imidlertid er det hurtigt voksende område af somatisk psykoterapi i færd med at ændre behandlingsparadigmet fra at tale til at føle — og denne tilnærmelse tilbyder nyt håb om heling af trauma gennem kropsorienterede teknikker, så som Somactic Experiencing.

Kommentar: Éiriú Eolas may also be a great support. It may help relieve you from stress and gently let go of repressed emotions in the body.

Face life with Éiriú Eolas, a stress relief program


Books

At lære at læse transformerer hjernen fra hjernestamme til hjernebark

Illiterate women in northern India.
© Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences
Kvindelige analfabeter i det nordlige Indien lærte at læse og skrive igennem et forløb, der strakte sig over seks måneder, hvorefter de nåede et niveau svarende til første klasse.
Et nyt forskningsresultat viser, den menneskelige hjerne må sammensætte et netværk, der håndterer læsning, ved at omgruppere anvendelsen af dybtliggende områder i hjernen, så den kan udføre en visuelt-sprogligt funktion. Forskningsholdet meddeler, at hjernen er i stand til at håndtere denne proces med overraskende lethed.

I et udviklingsperspektiv er læsning hos mennesker af ny dato - for slet ikke at nævne den udbredte og almindeligt anvendte kombination af læsning og skrivning. På grund af dette har vi ikke udviklet en specifik region i hjernen, der kan håndtere denne proces.

Så hvad gør man, så hvis man er en hjerne i et menneske, og man ikke har lært at skabe mening ud fra disse streger og mærker? Man improviserer selvfølgelig! Idet man fortsætter med at fungere inden for hjerneskallens grænser, handler denne improvisering om at omlægge brugen af hjernen, således at nogle områder i den del af hjernebarken, der bearbejder synsimpulser, og som almindeligvis håndterer kompleks formgenkendelse, optrænes til at udføre den opgave at genkende disse streger og mærker. Samtidig påtager nogle af de ældste eller tidlige dele af hjernen sig den rolle at skabe forbindelse mellem det sproglige system og det visuelle system.

Gammel hjerne, nye tricks

Den kendsgerning, at det at lærer at læse fører til fysiske ændringer i hjernen, så som skabelsen af nye nervebaner, er ikke just nyt. Men indtil nu har vi troet, at de ændringer, som tekstlæsning bringer er afgrænset til hjernebarken, de ydre lag af hjernen, som håndterer de højere mentale funktioner, og som hurtigt kan tilpasse sig, så den kan mestre nye færdigheder og overvinde udfordringer.

Kommentar: See also: How learning to read changes your brain


Bulb

Waldorf-inspirede principper for holistisk børneopdragelse

learning
Selvom den er mindre kendt end Montessoris uddannelsesfilosofi, er Waldorf et alternativt uddannelsessystem, der fokuserer på en holistisk udvikling af barnet. Som deres webside skriver, integrerer Waldorfskolerne kunstnerisk, praktisk og intellektuelt indhold i deres læseplan med fokus på sociale færdigheder og spirituelle værdier.

Waldorfkonceptet for uddannelse tog sin begyndelse i 1919, da den første skole åbnede i Tyskland for at tage vare på uddannelsen af børn af ansatte på en cigaretfabrik (Waldorf Astoria Cigarette Factory). Den var inspireret af Rudolf Steiners filosofi.

Steiner mente, at børn lærte bedst, når de blev opmuntret til at bruge deres forestillingsevne. Han hævdede, at uddannelse måtte tage fysiologiske, adfærds mæssige, følelsesmæssige, kognitive, sociale og spirituelle aspekter ved hvert barn i betragtning.

Forskningen i den faktiske virkning af Steinerskolernes koncept er forblevet uden konklusion på grund af studiernes begrænsede størrelsesorden og den manglende mulighed for at generalisere data. Skolerne er også blevet kritiseret for at fokusere på svagere elever og for at overse behovene hos dygtige elever.

I midlertid har mange haft gavn af at have stiftet bekendtskab med en Waldorf uddannelse. Bogen Alternative Education for the 21st Century påviser at Waldorfskolerne virkelig fremmer en holistisk udvikling af børn. Andre studier har vist at børn, som går på en Waldorfskole er mere opsatte på at lære nye ting og har det sjovere i skolen og har et mere optimistisk syn på deres fremtid end børn, der går på offentlige skoler.

Evil Rays

Patokraternes protokol

Pathocrats
© Signs of the Times
I denne uges podcast [Link: Del 1 og del 2] diskuterer vi det, vi har identificeret som det første problem, der må løses for at bringe positive ændringer til USA og andre steder i verden: Medierne

Viden er magt: de som kontrollere informationen kan kontrollere masserne; så enkelt er det.

Mens vi undersøgte emnet medier, støtte vi på, Zions Vises Protokoller. Som alle ved, er dette en ondsindet anti-semitisk svindel. Vi er enige. Vi tror ikke et øjeblik på, at det repræsentere jødedommen eller almindelige jødiske mennesker.

Imidlertid chokerende det os, at "Protokollen" næsten linje for linje implementeres af de forskellige tænke-tanke med tilknytning til den amerikanske regeringen, og som formulerer dens politik. Med andre ord, er Protokollen" ikke en svindel, fordi den er usand, men snarere er den kun en svindel, fordi den er tilskrevet jøder.

Her præsenterer vi teksten fra Protokol 12, fra hvilken flere blev læst på Podcasten, og som vi spørgende henviste til som "Evangeliet ifølge Karl Rove"

Læs det og forstå at dette er, virkelig, det vigtigste problem som US må behandle, før det kan gøre noget andet.

Books

Historiefortælling som komplementær behandling til heling af det menneskelige sind

storyhealing
Omtrent hver måned ser jeg i mit arbejde som læge en patient kaldet Fraser, en soldat som var udstationeret i Afghanistan. Nu femten år efter at han vendte hjem, forfølges han stadig af flashbacks fra brændende bygninger og snigskytters beskydning. Han arbejder ikke, går sjældent ud, sover dårligt og snitter nogle gange sig selv i armen for at lette sin følelsesmæssige smerte. Siden han forlod hæren, har han aldrig haft en veninde. Fraser var engang muskuløs, men han har tabt vægt, hans forsømmelse af sig selv har berøvet ham styrke og selvtillid. Lægeordineret medicin, har været ude af stand til helt at stilne den rædsel, der ryster hans sind. Når jeg plejede at se ham i klinikken, sad han på kanten af stolen, mens han rystende tørrede sveden af panden. Jeg lyttede til hans historier, justerede medicinen og forstøgte at tilbyde vejledning.

Da Fraser begyndte at se mig, var jeg i færd med at læse Redeployment (2014) af Phil Klay - noveller om det amerikanske militærs operationer, ikke i Afghanistan, men i Irak. Ingen bog kan erstatte den direkte erfaring, men Klays fortællinger gav mig en vej til at begynde at tale med Fraser om, hvad han gennemgik, og da jeg havde læst bogen, spurgte jeg, om han var interesseret i at læse den. Han fandt forsikring i det, som jeg havde fundet oplysende, vores samtaler tog nye retninger, og vi diskuterede aspekter af bogen. Hans vej vil blive lang, men jeg er overbevist om, at disse fortællinger har spillet en rolle i hans helingsproces, uanset hvor beskeden de måtte være.

Magic Wand

Hinsides spiritualitet: Meditation for et godt mentalt helbred

meditation
© Tezatrataz/Phra Ajan Jerapunyo Abbot of Watkungtaphao
Hos langtidsmediterende er sektioner i hjernen ansvarlige for at regulere følelserne større.
Meditation har traditionelt været forbundet med østlig mystik, men forskningen er begyndt at vise, at erfaringen af en højnet bevidsthedstilstand kan have en stor virkning på vores hjerne, den måde kroppen fungerer på og vores modstandsdygtighed.

Professionelle leder i stigende grad efter effektive, forebyggende, ikke farmakologiske muligheder for at behandle mental sygdom. Og meditationsteknikker - så som at få sindet til at falde til ro, forståelse af selvet og udøvelse af kontrol, - viser lovende resultater som alternative redskaber til at regulere følelser, humør og stress.

Kommentar: Read more about Reshaping your brain with meditation
  • Brain Scans Prove Meditation "Effective in Curing Mental Illness"
  • The Éiriú Eolas Stress Control, Healing and Rejuvenation Program is a form of breathing and meditation techniques designed to be both informative, effective and life changing! Interested in learning more about the numerous benefits of a breathing and meditation program like Éiriú Eolas? Check out the program here and try it today!Magnify

Fornuftens begrænsninger: Hvorfor kendsgerninger ikke ændrer vores opfattelse

Gérard DuBois illustration
© Gérard DuBois
I 1975 inviterede en gruppe forskere ved Stanford en gruppe bachelorstuderende til at deltage i et studie om selvmord. De blev præsenteret for selvmordsnoter. I hvert par var der én note skrevet af en tilfældig person, én af en person som efterfølgende havde taget sit eget liv. De studerende blev bedt om at skelne mellem de ægte noter og de falske.

Nogle studerende opdagede at de havde et enestående talent for denne opgave. Ud af 25 par noter, identificerede de den rigtige i 24 ud af 25 tilfælde. Andre opdagede at de var håbløse. De identificerede den rigtige note i kun ti af tilfældene.

Som det så ofte er tilfældet med psykologiske studier, var hele opstillingen bluf. Selv om halvdelen af noterne faktisk var ægte - de var indhentet hos det retsmedicinske kontor i Los Angeles - så var pointgivningen opfundet. De studerende, som havde fået, at vide at de altid havde ret, var i gennemsnit ikke mere skarpsindige end, de som var blevet fortalt, at de for det meste tog fejl.

I den næste fase af studiet blev bluffet afsløret. De studerende fik at vide, at den virkelige pointe med eksperimentet var at vurdere deres reaktion på om deres tænkning var rigtig eller forkert. (Dette, viste det sig, var også et bluff.) Til sidst blev de studerende bedt om at vurdere, hvor mange selvmordsnoter, de rent faktisk havde kategoriseret korrekt, og hvor mange de troede at den gennemsnitlige studerende ville gætte rigtig. På dette tidspunkt skete der noget interessant. De studerende som i første runde var sat i den bedst scorende gruppe, mente at de faktisk havde klaret sig ret godt - betydeligt bedre end den gennemsnitlige studerende - selv om de, som de lige havde fået at vide, ikke havde nogen som helst grund til at tro det. Omvendt sagde de, som var blevet placeret i den lavtscorende gruppe, at de havde klaret sig væsentligt værre end den gennemsnitlige studerende - en konklusion som var ligeså ubegrundet.

"Engang formet," bemærkede forskerne tørt, "er indtryk bemærkelsesværdigt vedholdende."

Kommentar: It's unfortunate that the author uses the cognitive biases in this article to support her anti-Trump stance, as the psychological research is certainly compelling. Ironically, it appears the author herself is falling prey to the very biases that are being discussed.


Book 2

Bedre læsning: Hvordan du kan huske mere af alt det du læser

reading comprehension, book
At læse en bog færdig er let. At forstå den er sværere.

I de senest år, har jeg fokuseret på at opbygge gode læsevaner og jeg har lært at læse mere. Men nøglen er ikke bare at læse mere, men at læse bedre. For de fleste mennesker, er det vigtigste formål ved at læse en fagbog rent faktisk at lære en ny færdighed, forstå et vigtigt problem, eller at se på verden på en ny måde. Det er vigtigt at læse bøger, men det er lige så vigtigt at huske hvad du læser og at bringe det på en god måde.

Med dette på hjertet vil jeg gerne dele tre læsestrategier, som jeg bruger til at gøre min læsning mere produktiv.

Laptop

Meningsløst dataforbrug leder til webbaseret hjerneskade

man on laptop
"Selv om vi tror, vi får meget gjort, så gør multitasking os bevisligt mindre effektive" ~ Forsker i neurovidenskab, Daniel J. Levitin
Webbaseret hjerneskade

Forskningsresultater taler i stigende grad for, at vores uorganiserede informationsforbrug på nettet i skadeligt omfang påvirker vores neurologiske og kognitive funktion - ligesom det spilder vores tid ved at gøre os mindre effektive - og langt mere distraherede - end vi tror, vi er. Internettet er en vidunderlig (læs essentiel) ting for menneskeheden, men måden, vi bruger det på, synes at have behov for nogle justeringer.

Ifølge et studie offentliggjort i Journal of Digital Information, huskede personer, der læste dokumenter, der indeholdte hypertekst ikke så meget som personer, der læste uden hypertekst. Fristelsen til at klikke på hyperlinks førte til et brud i fokus og opmærksomhed, der forstyrrede flowet i materialet, og derved forstyrrede hukommelsens lagringsproces.[i]
Langtidshukommelsen er afgørende for at bygge modeller, kort eller skemaer - altså sammenhæng. Når vi ikke formår at skabe sammenhæng, er vores evne til at danne en informeret vurdering af den indkommende information svækket. Ny information kan blive forkastet, fordi der ikke er lagt noget grundlag (sammenhæng) inden for hvilken, vi kan assimilere det. Læringsprocessen hæmmes.
Der er også et problem med "multitasking." Forsker i neurovidenskab ved MIT, Earl Miller, udtaler, at vores hjerne ikke er gearet til at multitaske godt... Når folk tror de multitasker, så skifter de faktisk blot fra en opgave til en anden meget hurtigt. Og hver gang, de gør det, er der en kognitiv omkostning ved at gøre det."[ii]