Velkommen til Sott.net
søn, 25 okt 2020
Verdenen for Mennesker som tænker

Åndens Videnskab
Kort

Books

Historiefortælling som komplementær behandling til heling af det menneskelige sind

storyhealing
Omtrent hver måned ser jeg i mit arbejde som læge en patient kaldet Fraser, en soldat som var udstationeret i Afghanistan. Nu femten år efter at han vendte hjem, forfølges han stadig af flashbacks fra brændende bygninger og snigskytters beskydning. Han arbejder ikke, går sjældent ud, sover dårligt og snitter nogle gange sig selv i armen for at lette sin følelsesmæssige smerte. Siden han forlod hæren, har han aldrig haft en veninde. Fraser var engang muskuløs, men han har tabt vægt, hans forsømmelse af sig selv har berøvet ham styrke og selvtillid. Lægeordineret medicin, har været ude af stand til helt at stilne den rædsel, der ryster hans sind. Når jeg plejede at se ham i klinikken, sad han på kanten af stolen, mens han rystende tørrede sveden af panden. Jeg lyttede til hans historier, justerede medicinen og forstøgte at tilbyde vejledning.

Da Fraser begyndte at se mig, var jeg i færd med at læse Redeployment (2014) af Phil Klay - noveller om det amerikanske militærs operationer, ikke i Afghanistan, men i Irak. Ingen bog kan erstatte den direkte erfaring, men Klays fortællinger gav mig en vej til at begynde at tale med Fraser om, hvad han gennemgik, og da jeg havde læst bogen, spurgte jeg, om han var interesseret i at læse den. Han fandt forsikring i det, som jeg havde fundet oplysende, vores samtaler tog nye retninger, og vi diskuterede aspekter af bogen. Hans vej vil blive lang, men jeg er overbevist om, at disse fortællinger har spillet en rolle i hans helingsproces, uanset hvor beskeden de måtte være.

Magic Wand

Hinsides spiritualitet: Meditation for et godt mentalt helbred

meditation
© Tezatrataz/Phra Ajan Jerapunyo Abbot of Watkungtaphao
Hos langtidsmediterende er sektioner i hjernen ansvarlige for at regulere følelserne større.
Meditation har traditionelt været forbundet med østlig mystik, men forskningen er begyndt at vise, at erfaringen af en højnet bevidsthedstilstand kan have en stor virkning på vores hjerne, den måde kroppen fungerer på og vores modstandsdygtighed.

Professionelle leder i stigende grad efter effektive, forebyggende, ikke farmakologiske muligheder for at behandle mental sygdom. Og meditationsteknikker - så som at få sindet til at falde til ro, forståelse af selvet og udøvelse af kontrol, - viser lovende resultater som alternative redskaber til at regulere følelser, humør og stress.

Kommentar: Read more about Reshaping your brain with meditation
  • Brain Scans Prove Meditation "Effective in Curing Mental Illness"
  • The Éiriú Eolas Stress Control, Healing and Rejuvenation Program is a form of breathing and meditation techniques designed to be both informative, effective and life changing! Interested in learning more about the numerous benefits of a breathing and meditation program like Éiriú Eolas? Check out the program here and try it today!Magnify

Fornuftens begrænsninger: Hvorfor kendsgerninger ikke ændrer vores opfattelse

Gérard DuBois illustration
© Gérard DuBois
I 1975 inviterede en gruppe forskere ved Stanford en gruppe bachelorstuderende til at deltage i et studie om selvmord. De blev præsenteret for selvmordsnoter. I hvert par var der én note skrevet af en tilfældig person, én af en person som efterfølgende havde taget sit eget liv. De studerende blev bedt om at skelne mellem de ægte noter og de falske.

Nogle studerende opdagede at de havde et enestående talent for denne opgave. Ud af 25 par noter, identificerede de den rigtige i 24 ud af 25 tilfælde. Andre opdagede at de var håbløse. De identificerede den rigtige note i kun ti af tilfældene.

Som det så ofte er tilfældet med psykologiske studier, var hele opstillingen bluf. Selv om halvdelen af noterne faktisk var ægte - de var indhentet hos det retsmedicinske kontor i Los Angeles - så var pointgivningen opfundet. De studerende, som havde fået, at vide at de altid havde ret, var i gennemsnit ikke mere skarpsindige end, de som var blevet fortalt, at de for det meste tog fejl.

I den næste fase af studiet blev bluffet afsløret. De studerende fik at vide, at den virkelige pointe med eksperimentet var at vurdere deres reaktion på om deres tænkning var rigtig eller forkert. (Dette, viste det sig, var også et bluff.) Til sidst blev de studerende bedt om at vurdere, hvor mange selvmordsnoter, de rent faktisk havde kategoriseret korrekt, og hvor mange de troede at den gennemsnitlige studerende ville gætte rigtig. På dette tidspunkt skete der noget interessant. De studerende som i første runde var sat i den bedst scorende gruppe, mente at de faktisk havde klaret sig ret godt - betydeligt bedre end den gennemsnitlige studerende - selv om de, som de lige havde fået at vide, ikke havde nogen som helst grund til at tro det. Omvendt sagde de, som var blevet placeret i den lavtscorende gruppe, at de havde klaret sig væsentligt værre end den gennemsnitlige studerende - en konklusion som var ligeså ubegrundet.

"Engang formet," bemærkede forskerne tørt, "er indtryk bemærkelsesværdigt vedholdende."

Kommentar: It's unfortunate that the author uses the cognitive biases in this article to support her anti-Trump stance, as the psychological research is certainly compelling. Ironically, it appears the author herself is falling prey to the very biases that are being discussed.


Book 2

Bedre læsning: Hvordan du kan huske mere af alt det du læser

reading comprehension, book
At læse en bog færdig er let. At forstå den er sværere.

I de senest år, har jeg fokuseret på at opbygge gode læsevaner og jeg har lært at læse mere. Men nøglen er ikke bare at læse mere, men at læse bedre. For de fleste mennesker, er det vigtigste formål ved at læse en fagbog rent faktisk at lære en ny færdighed, forstå et vigtigt problem, eller at se på verden på en ny måde. Det er vigtigt at læse bøger, men det er lige så vigtigt at huske hvad du læser og at bringe det på en god måde.

Med dette på hjertet vil jeg gerne dele tre læsestrategier, som jeg bruger til at gøre min læsning mere produktiv.

Laptop

Meningsløst dataforbrug leder til webbaseret hjerneskade

man on laptop
"Selv om vi tror, vi får meget gjort, så gør multitasking os bevisligt mindre effektive" ~ Forsker i neurovidenskab, Daniel J. Levitin
Webbaseret hjerneskade

Forskningsresultater taler i stigende grad for, at vores uorganiserede informationsforbrug på nettet i skadeligt omfang påvirker vores neurologiske og kognitive funktion - ligesom det spilder vores tid ved at gøre os mindre effektive - og langt mere distraherede - end vi tror, vi er. Internettet er en vidunderlig (læs essentiel) ting for menneskeheden, men måden, vi bruger det på, synes at have behov for nogle justeringer.

Ifølge et studie offentliggjort i Journal of Digital Information, huskede personer, der læste dokumenter, der indeholdte hypertekst ikke så meget som personer, der læste uden hypertekst. Fristelsen til at klikke på hyperlinks førte til et brud i fokus og opmærksomhed, der forstyrrede flowet i materialet, og derved forstyrrede hukommelsens lagringsproces.[i]
Langtidshukommelsen er afgørende for at bygge modeller, kort eller skemaer - altså sammenhæng. Når vi ikke formår at skabe sammenhæng, er vores evne til at danne en informeret vurdering af den indkommende information svækket. Ny information kan blive forkastet, fordi der ikke er lagt noget grundlag (sammenhæng) inden for hvilken, vi kan assimilere det. Læringsprocessen hæmmes.
Der er også et problem med "multitasking." Forsker i neurovidenskab ved MIT, Earl Miller, udtaler, at vores hjerne ikke er gearet til at multitaske godt... Når folk tror de multitasker, så skifter de faktisk blot fra en opgave til en anden meget hurtigt. Og hver gang, de gør det, er der en kognitiv omkostning ved at gøre det."[ii]

Book 2

Flyt dig Freud: Skønlitteratur er den bedste terapi

Nicole Kidman
© Allstar/Propoganda Films
Bøger og bindinger … Nicole Kidman som Isabel Archer i filmatiseringen fra 1996 af Portræt af en kvinde.
Én af mine læresætninger som universitetslektor i litteratur var "En stor roman forøger ikke blot vores forståelse - mere afgørende er at den forstår os." Da jeg senere gennemgik træning til at blive psykoanalytiker, irriterede jeg mine undervisere med mit omkvæd om at man kunne lære mere om nuancerne i den menneskelige psykologi gennem skønlitteratur end gennem værker af Freud, Adler og Jung. Det var ikke for at nedgøre pionervisdommen hos disse store psykologer, men efter i årevis at have undervist i litteratur var jeg overbevist om, at skønlitteratur overgår teori i sin blotlæggelse af af vores bevidstheds gemte kroge.

Der er nu godt belæg for læsnings terapeutiske effekt. Projektet Shared Reading, organiseret af Reader Organisation anbefaler at læse i grupper - i deres tilfælde bringer de mennesker sammen i grupper, som har mentale sundhedsproblemer for eksempel, men resultaterne gælder lige så vel for den lokale bogklubs månedlige samling omkring et glas vin - som i betragtelig grad "øger selvtillid og selvværd, bygger sociale netværk, udvider horisonten og giver folk en oplevelse af tilhørsforhold, opretholder den mentale og fysiske sundhed hos de som er raske og opbygger mental modstandsdygtighed".

Kommentar: See also:


People 2

Ekstrem enighed: En uventet måde til at vinde et argument

argument
Lad være med at modsige dem — prøv en mere radikal tilnærmelse. Ekstrem enighed kunne være svaret, der kan få folk til at skifte mening, viser psykologisk forskning.

Den naturlig reaktion, når man skændes med nogen, er at modstige dem. Imidlertid kan det at vise folk en meget ekstrem version af deres egne dybt forankrede meninger få dem til at genoverveje deres position.

Det lader til, at absurditeten i ekstrem enighed hjælper til at skabe en revurdering.

Life Preserver

Optimisme og mod på livet. Livstips fra hundredårige


Alder er blot et tal, og det er helt tydeligt i livet hos tre hundredårige, som er interviewet i videoen ovenfor fra LifeHunter.

Hver af dem har deres egen historie - Clifford Crozier, født i 1915; Emilia Tereza Harper, født i 1913; og John Millington Denerley født i 1914 - men du vil bemærke en "jeg ved ikke, hvad" indstilling, som de alle synes at dele.

Positivitet og styrke er sandelig tydelig, sammen med en vilje til at leve og en fortsat nysgerrighed og interesse for verden omkring dem.

Selv om tiderne er forandret, er disse mennesker blevet ved med at leve, har tilpasset sig og budt nye faser i deres liv velkommen. Det er denne styrke og følelsesmæssige modstandsdygtighed, som sikkert har spillet en vigtig rolle i deres lange levetid.

Følelsesmæssig modstandsdygtighed og optimisme hjælper dig med at holde dig ung af hjerte

Hver af de hundredårige i denne video, ser meget yngre ud end deres kronologiske alder, og de agere ikke som deres alder tilskriver dem, (hvem ved i øvrigt hvordan en hundredårig "bør" handle). Deres positive holdning er uden tvivl skyld i at hjælpe dem til at holde sig unge i hjertet, og forskning bakker påstanden op.

Bulb

En god dosis stoisk filosofi er nødvendig for at gennemleve vanskelige tider

Epictetus
© WordPress.com
Mennesket påvirkes ikke af hændelser, men af sin indstilling til dem - Epictetus -
Nogle af os er stressede. Andre arbejder for meget, mens de kæmper med nye ansvar, der følger med forældreskab, eller at komme ud af et dårligt forhold og indgå i et andet. Hvad det end er, hvad du end gennemlever, så er der visdom fra stoikerne, som kan hjælpe.

Tilhængere af denne gamle og uudgrundelige filosofi har fundet sig selv i centrum for nogle af historiens mest krævende prøver, fra den franske revolution til den amerikanske borgerkrig i, til Vietnams fangelejre. Bill Clinton læste efter sigende den romerske kejser og stoiker Marcus Aurelius' Meditationer én gang om året og man kan forestille sig at han gav Hillary en kopi efter hendes sønderknusende nederlag ved det amerikanske præsidentvalg.

Stoicisme er en filosofisk skole som blev grundlagt i Athen i den første del af det 3. århundrede og siden bredte sig til Rom, hvor den blev en pragmatisk måde at tilnærme sig livets problemer. Den centrale meddelelse var, vi kontrollerer ikke det, som sker med os, vi kontrollerer, hvordan vi reagerer.

Kommentar: Ancient principles of Stoicism for the modern world:


Sun

Solskin betyder meget for dit mentale og følelsesmæssige velbefindende: Temperatur, forurening og regn ikke så meget

sunshine mental health
© Konstantin Yuganov / Fotolia
Gør solskin dig glad? Hvis du er i stand til at opsuge nok solskin, burde dit niveau af følelsesmæssig bekymring være stabilt. Fjern tid til sol og dine bekymringer kan toppe.
Resume: Når det kommer til din mentale og følelsesmæssige sundhed, så er mængden af tid mellem solopgang og solnedgang den vejrvariabel, der betyder mest, viser et nyt forskningsresultat. Kilde: Brigham Young University (BYU).

BYU psykolog, fysiker og statistiker samarbejder om nyt enestående studie.

Solskin er vigtigt. Meget. Ideen er ikke ligefrem ny, men ifølge et nyt studie fra BYU, når det kommer til din mentale og følelsesmæssige sundhed, så er mængden af tid mellem solopgang og solnedgang den vejrvariabel, der betyder mest.

Din dag kan være fyldt med irriterende varme temperaturer, tyk luftforurening og måske endog lommer af regnskyer, men det vil ikke nødvendigvis slå dig ud. Hvis du er i stand til at opsuge nok sollys, burde dit niveau af følelsesmæssige bekymringer være stabile. Fjern tid til sol og dine bekymringer kan toppe. Dette gælder for hele populationen, ikke blot for de som diagnosticeres med "Seasonal Affective Disorder"

"Dette er en af de overraskende dele af vores forskning," sagde Mark Beecher, klinisk professor og autoriseret psykolog ved BYU's rådgivnings- og psykologtjeneste (BYU Counseling and Psychological Services). "På en regnvejrsdag eller en mere forurenet dag, antager folk, at de ville være mere bekymrede, Men det så vi ikke. Vi så på irradians, eller mængden af sollys, som faktisk rammer jorden. Vi prøvede at tage overskyede dage, regnvejrsdage, og forurening med i betragtning . . . men disse faktorer havde ingen væsentlig betydning. Det eneste, der virkelig var betydningsfuldt, var mængden af tid mellem solopgang og solnedgang." Terapeuter bør være opmærksomme på, at vintermånederne er en tid, hvor der er stor efterspørgsel på deres tjenester. Med færre solskinstimer vil klienterne være mere sårbare for følelsesmæssig stress. Forebyggende indsats bør igangsættes afhængigt af det individuelle tilfælde.

Kommentar: When exposed to sunlight, you're also exposed to a huge amount of energy that's penetrating your body initiating many important biological processes in the skin. One reason sunlight makes you feel good is because UV rays stimulate epidermal cells to make beta-endorphins.