Skjult HistorieS


Info

Bakspejl Højeste Mega-tsunami nogensinde observeret var over 500 meter høj, i Alaska 1958

Billede
© D.J. Miller, USGSEt stykke af en iturevet, men levende gran (og hat for størrelsesforhold), omkring 7 mil fra jordskredet.
Ifølge Wikipedia er en Mega-tsunami eller "renselses bølge" et uformelt begreb der bruges til at beskrive tsunamier hvis oprindelige bølge størrelser er langt større end normale tsunamier.

Mens den gennemsnittelige tsunami kan generere bølge størrelser op til 15 meter, så er mega-tsunamier af en helt anden størrelsesorden!

Den 9 Juli om aftenen opstod den største tsunami nogensinde observeret i Lituya bugten i det sydøstlige Alaska.

Ved omkring 22:15 Stillehavstid ramte et størrelse 8.3 jordskælv Fairweather forkastningszonen i det sydøstlige Alaska, hvilket udløste et massivt jordskred der forårsagede at 30 millioner kubikmeter af klippe og is faldt ned i en snæver passage i Lituya bugten.

Eye 2

Den psykopatiske logik af den amerikanske atombombning over Japan 70 år efter

Billede
Hiroshima and Nagasaki: Det værste enkeltstående terrorangreb i historien.
Sevl hvis vi accepterer at der var en plausibel militær grund for at kaste atombomber over Hiroshima og Nagasaki - for at bringe et hurtigt nederlag til Japan og dermed slutte stillehavskrigen - så rædslerne af de civile dødstab fra disse to uden-forvarssel luftangreb stiller et foruroligende spørgsmål over den formodede ende som retfærdiggører midlerne.

Men hvad nu hvis den officielle rationale som blev fremført af den amerikanske præsident Harry Truman og hans administration viser sig at være falsk? Det vil sige, den egentlige grund til at kaste A-bomberne over Hiroshima og Nagasaki for 70 år siden, den 6. og 9. August 1945, havde meget lidt at gøre med at besejre det imperiske Japan og redde amerikanske tropper. Hvad nu, hvis den egenlige årsag var en bevidst og koldblodig demonstration af rå militær magt af Washington for at advare Sovjetunionen om Amerikas efterkrigstids stræben for global hegemoni?

Dette leder os til en isnende konklusion - en konklusion langt værre end den officielle amerikanske fortælling vil have os til at tro. For det betyder at den handling som udslettede op mod 200.000 japanske civile mennesker var en begivenhed af overlagt massemord hvis formål var ren politisk. Eller med andre ord, en ubeskrivelig handling af statsterrorism forårsaget af USA.


Kommentar: Der er dem som helst vil glemme alt det her og sige at det ikke er vigtigt nu i det 21. århundrede. Men som det er blevet sagt før: Sandheden vil sætte dig fri. For det er ligeledes sandt at dem som ikke lærer af historien er dømt til at gentage den.


Kommentar: Se også:


Vader

Frankrig undgik knapt at blive et amerikansk protektorat efter 2. Verdenskrig

Mark clark ww2 france
© WikiCommonsLt. Gen. Mark W. Clark presenting newly arrived U.S. equipment to the French Ground Forces in a ceremony held at Casablanca, 9 May 1943.
General Auguste Nogués is at the left.
I 1941-42 havde USA den intention at Frankrig sammen med de snart-at-blive besejrede lande Italien, Tyskland og Japan skulle være del af et protektorat styret af Allied Military Government of the Occupied Territories (Amgot)( den allierede militærregering af de besatte terrirorier). Ifølge aftalen af November 142 mellem Admiral Jean-François Darlan og USA General Mark Clark, som sikrede Frankrigs engagement for den allieredes sag, så ville Amgot have afskaffet den nationale suverænitet, inklusiv retten til at udstede egen møntenhed.

Nogle amerikanske historikere tror at denne plan stammede fra præsident Franklin D Roosevelts antipati imod Charles de Gaulle. Roosevelt så ham som en diktator-i træning og søgte at forhindre ham i at regere efter Pétain. (Marshal Henri-Philippe Pétain ledede den pro-Nazi regering i ubesatte Frankrig i Vichy,,1940-44.) Argumentet at Roosevelt havde i tanke at etablere et universelt demokrati er tiltalende men forkert (1).

USA var bekymret for at Frankrig, selvom det var svækket efter dets nederlag i 1940, måtte forkaste planen, især hvis præsidentembedet gik til De Gaulle, som havde sværget at ville restorere Frankrigs suverænitet. Det frygtedes at Frankrig måtte benytte dets evne til at genere, sådan som det havde gjort da det gik imod den amerikanske pro-tyske politik efter første verdenskrig. Frankrig ville ikke have ønsket at forsage dets emperie, rig på råvarer og strategiske baser. USA havde forlængst kaldt for en åben dør politik for varer og investeringer i allle kolonimagter(2). USA beroede sig på en dobbelstrategi: at ignorere De Gaulle, og handle med Pétains styre med en kombination af eftergivenhed og hårdhed. Det realiserede at Vichy, ligesom de latinamerikanske regimer tæt ved dets hjerte, var mere formbare end en regering med en bred folkelig opbakning.

Den amerikansk plan "Vichy-uden-Vichy" tog form.. Den franske elite støttede ideen: de klyngede sig til Vichyregimet, som havde genetableret privilegier som var blevet frataget af den republikanske regering før krigen, og var ivrige efter at lave en smertefri transistion fra tysk styre til pax americana.

Kommentar: USA har længe drømt om et verdenshegemoni, og som det kan ses idag, bliver enhver trussel mod dette bekæmpet med alle midler, hvadenten økonomisk eller militært. Folk skulle jo nødig komme på den tanke at der rent faktisk kunne skabes et alternativ som er mere menneskeligt.


Vader

2. verdenskrig: "Operation Unthinkable", Churchills planlagte forræderi mod og invasion af Sovjetunionen, juli 1945

WWII Yalta
Yalta konferencen: Stalin, Roosevelt og Churchill
Sidst i maj 1945 beordrede Josef Stalin Marshall Georgy Zhukov til at forlade Tysland og komme til Moskva. Han var bekymret over de britiske allieredes handlinger. Stalin sagde, at de Sovjetiske styrker afvæbnede tyskerne og sendte dem i fængselslejre, mens briterne ikke gjorde det. I stedet samarbejdede de med de tyske tropper og lod dem opretholde kampdygtighed.

Stalin troede, der var plan om at bruge dem senere. Han understregede, at det var et direkte brud på aftalerne mellem parterne, som sagde, at de styrker, der overgav sig, øjeblikkeligt skulle opløses. Den sovjetiske efterretningstjeneste fik teksten fra et hemmeligt telegram sendt af Winston Churchill til Feltmarskal Bernard Montgomery, øverstbefalende for de britiske styrker. Den instruerede ham til at indsamle våbnene og opbevare dem klar til at give dem tilbage til tyskerne i tilfælde af, at den sovjetiske offensiv fortsatte.

I overensstemmelse med instruktionerne modtaget fra Stalin, fordømte Zhukov i hårde vendinger disse aktiviteter i en tale ved de allieredes kontrolråd (Sovjetunionen, de Forenede Stater, Storbritannien og Frankrig). Han sagde, at verdenshistorien kendte få eksempler på sådant et forræderi og modstand mod at overholde bestemmelserne hos en stat, som havde en allieret status. Montgomery nægtede anklagen. Få år senere indrømmede han, at han havde modtaget en instruktion og udført den. Han var nødt til at følge ordren som en soldat.

En voldsom kamp rasede i Berlins omegn. Ved den lejlighed sagde Winston Churchill, at det Sovjetiske Rusland var blevet en dødelig trussel for den frie verden. Den britiske premierminister ønskede en ny front skabt i øst for at stoppe den Sovjetiske offensiv så hurtig som mulig. Churchill var overvældet af følelsen af, at med Nazitysklands nederlag udgjorde Sovjetunionen en ny fare.

Det var derfor, London ønskede at Berlin blev taget af angloamerikanske styrker. Churchill ville også at amerikanerne befriede Tjekkoslovakiet og Prag og mens Østrig skulle kontrolleres af alle de allierede på lige fod.

Kommentar: Er det noget under, at Rusland har sådan en dybt rodfæstet mistro til Vesten?
For andre historiske eksempler på destruktiv udenrigspolitik: Mere om Churchill og hans forhold til Rusland: Artiklen er oversat fra World War II: "Operation Unthinkable", Churchill's planned betrayal and invasion of the Soviet Union, July 1945

Om omfanget af den i artiklen nævnte låne-leje (lend-lease) aftale se: Historie er et spændende felt i sig selv, men kan også bruges til at reflektere over de politikker som USA/EU/NATO arbejder med i dag. Hvor leder de os hen?
Top Russia Public Intellectual: Western Financial System Is Driving It to War Det er måske overdrevet, at det er en krig i traditionel forstand, men at det er en økonomisk krig er vel allerede synligt:
What's the real story behind the $3.8 trillion Chinese correction? og
Analyst suspects hostile short-selling by Western financiers caused recent crash of Chinese markets og Starikov on
Why Stalin Was Right and How to Escape the Tyranny of the Western Financial System
Winston Churchill's Iron Curtain Speech


Cult

Hvordan en hemmelig elite styrtede menneskeheden ud i den første verdenskrig - en boganmeldelse

Billede
Forfatterne til denne tankevækkende bog, "Hidden History, the Secret Origins of the First World War", fremfører den påstand, at en lille gruppe af rige og indflydelsesrige mænd, søgte så tidligt som i 1890 at "bringe hele den civiliserede verden under Britisk Herredømme, at få de Forenede Stater tilbage og at gøre den angelsaksiske race til et imperium". Ledet af Cecil Rhodes og støttet af rigdommene hos huset Rotschild søgte dette hemmelige samfund at skabe et perfekt udvandringssystem, i overensstemmelse med hvilket britiske nybyggere ville overtage hele Afrika og Sydamerika og integrere de Forenede Stater i det Britiske Imperium. Formålet med det hele var "grundlæggelsen af så stor en Magt, at krige ville blive umuliggjort og at fremme menneskehedens bedste interesser".

Forfatterne hævder, at det som defineres som en "Hemmelig Elite" fremprovokerede Boerkrigen, således at Boerkolonierne kunne lide nederlag og inkorporeres i det Britiske Imperium. Det skulle de have opnået ved at Jan Smuts, som engang var Rhodes nære ven, "efter sigende" gik over til Boerne og opmuntrede dem til at begynde en krig, som de var sikre på at tabe.

Under krigen i Sydafrika, havde Tyskland givet Boerne moralsk støtte. Dette bekymrede den hemmelige elite. Tyskland var hurtig på vej til at blive den mest magtfulde nation i Europa og en direkte trussel for den Hemmelige Elites planer om at verdensherredømme. Så som det næste var det nødvendigt at tage sig af Tyskland.

Til dette formål blev der i hemmelighed holdt forhandlinger med Belgien. Fra 1905 og fremad, planlagde Storbritannien operationer sammen med Belgien i tilfælde af en Tysk invasion. Det var en invasion af det neutrale Belgien, som fik Storbritannien til at erklære krig mod Tyskland, men ifølge forfatterne var det alt sammen forudplanlagt. For at forklare det, må det forstås, at et neutralt land ikke kan lave traktater med andre lande, da det indebærer, at det ikke længere er neutralt, at det har taget side. Men Belgium havde faktisk en hemmelig aftale med Storbritannien, én der var udtænkt af den Hemmelige Elite.

Kommentar: Se også dette foredrag af én af forfatterne:


Se også Joe Quinns analyse af årsagerne til den første verdenskrig:
Ruslands opblomstring og 'verdens ende'

Oversat fra den engelske udgave af SOTT:
Book review: Hidden History, the Secret Origins of the First World War

Bogen findes også i tysk oversættelse: Verborgene Geschichte: Wie eine geheime Elite die Menschheit in den Ersten Weltkrieg stürzte
For en anden og længere præsentation med andre detaljer om starten på den 1. verdenskrig se: Afsnit 2 afsluttes med sætningen: "The British were still able to avert a world catastrophe up until midnight July 31, 1914 had they only clearly stated their intention to enter the war. They did not. Because the English wanted this war." Hvilket uddybes i det tredje afsnit som afsluttes med:

"Sir Grey's behind-the-scenes work had brought the long-awaited fruits. Just days after the German-Russian and Austrian-Serbian conflicts started, they went global. The most brutal war in human history had begun - the result of the careful planning and masterful organization of the British government. The signs of this careful planning have been disguised thus far, but if you read very carefully the literature dedicated to the First World War, through the enormous heaps of lies will shine the golden light of truth. We read in the era's chronicles of naval battles that the English King's fleet entered beginning of the First World War already fully mobilized. The order for the early mobilization of the British sailors was issued July 10, 1914, long before the specific actions of all other participants in the conflict. Coincidence, our historians tell us. But Winston Churchill, who was in the British Admiralty at the time, said something quite different: "Never in the past three years have we been so well prepared." He's right - such excellent, brilliant preparation for war does not happen coincidentally. This was the result of years of systematic efforts. This was the result of epic work by the country's military leadership, political leadership, diplomats and spies. Therefore, by conducting exercises for which the navy allegedly mobilized and refused the sailors to take leave. And two weeks later, a fully stocked "peaceful" British fleet entered the war to defend the Belgians from "aggressive" Germany, whose mobilization had only begun..."


Eagle

Bakspejl Webbets bedste: Sandheden om Gaddafis Libyen og NATOs bombning fortalt af øjenvidner

Billede
Vi var forretningsfolk, der havde gjort forretninger i Libyen siden Januar 2007. Vi fremstillede et enestående enzym, som forynger oliekilder og renser slamhuller, renser rørledninger og tanke og gør en hel masse gode ting til olie. Vi have en stor omsætning i Libyen mellem 2007 og 2011: 5 milliarder dollars. Vi underskrev et Joint Venture med Social Security Investment Fund i Janzour nær Tripoli, i Libyen. Vi begyndte aktivt at bygge en produktionsenhed, for at opfylde disse kontrakter for vores enzymer, da den såkaldte Libyske revolution begyndte i februar 2011.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det Libyske folk på ingen måde var ekstreme muslimer. Den del af Koranen, som blev tilføjet af Ayatollah Khomeni, der taler om at dræbe vantroende, blev smidt ud af Libyen af Gaddafi, fordi han sagde, at den ikke var en del af Koranen. Som følge af dette var der i over 20 år en fatwa eller henrettelsesordre på Gaddafi, udstedt af radikale ekstremistiske muslimer. Alle religioner med en bog var tilladte i Libyen. Kvinder blev frigjorte i 1970erne af Gaddafi. Ingen speciel klædedragt var påkrævet, og alle kvinder var højtuddannede, hvis de valgte at blive det. De var læger, advokater, ministre, forretningsejere eller blot husmødre, eller hvad de nu valgte.

Libyen delte halvdelen af sine olieindtægter med sin 5, 5 millioner store befolkning. Hele sundhedsvæsenet var gratis, hvis man ikke kunne få den behandling i Libyen, man havde behov for, kunne man rejse derhen hvor det var nødvendigt sammen med et familiemedlem og alle udgifter blev dækket. Uddannelse var gratis, og hvis man ønskede at rejse udenlands til et andet universitet så blev det betalt fuldt ud gennem et stipendium. Når par i Libyen blev gift modtog de USD 46.000 fra regeringen til at begynde deres liv. Deres første hjem, en lejlighed på 230 kvadratmeter, kostede 10% af deres løn i 20 år, og så var den deres. Benzin kostede omkring 85 øre per liter, vand og el var gratis. Hvis man var sulten og ikke havde penge, var der enorme fødevareforretninger, hvor man kunne få ris, mælk, ost, mel og penge til at købe kød. Middelindkomsten i Libyen var den højeste i Afrika, højere end i Kina eller Indien, og lå på 15.800 US Dollars. Hvis man havde en universitetsuddannelse og ikke kunne finde arbejde modtog man dette beløb indtil man fandt et arbejde.

Kommentar: For hele fortællingen om hvad der hændte til Moriartys - og Gaddafi's Libyen - prøv at lytte til deres fascinerende (og foruroligende) interveiw på SOTT Radio.

Oversat fra The truth about Gaddafi's Libya, NATO's bombing, and the Benghazi 'consulate' attack

Se også: Når man læser beretningen fra James og Joanne Moriarty giver udtalelsen fra præsidenten for den Russiske Føderation rigtig god mening.
"People, who destroy whole nations, do not have the right to teach us democracy and values of free life. V.V. Putin"
Som på dansk kan oversættes til "Mennesker, som ødelægger hele nationer, har ikke ret til at undervise os i demokrati og et frit livs værdier" - Præsident Putin

Hvad betyder så disse videnudsagn fra Moriarty og andre for den danske opfattelse af interventionen i Libyen? Det er måske et unfair spørgsmål, for der er sikkert kun få der har læst og hørt nok om det til at kunne stille spørgsmål. Men hvad så med de andre NATO projekter som krigen i Irak. Her er der i hvert fald mere tilgængeligt materiale, som for eksempel Mads Kastrups artikel i Ekstrabladet Venstre og Anders Fogh opfører sig som kujoner men sagen har også været bragt i Information og Politiken.

Det, der lader til at være tilfældet er, at fortidens fejl ikke anerkendes, ikke bliver genstand for reflektion og ikke får synlige konsekvenser for fremtidige politiske handlinger. Kan det skyldes, at den politiske handlefrihed er illusorisk, fordi den, måske endog særdeles samarbejdsvilligt, er bagbundet af aftaler med stærkere politiske og militære magter, der igen støttes af magtfulde økonomiske strukturer med væsentlig politisk indflydelse?


Snowflake Cold

Bakspejl Webbets bedste: Store konsekvenser bag en Lille Istid

Billede
Mellem det tidlige 14. og sene 19. århundrede, oplevede planeten en nedkøling, en periode kaldet den Lllle istid. Det gik værst ud over Europa, der oplevede hårdt og lunefuldt vejr i flere århundreder og især fra 1560 til 1660. Videnskabsmænd diskuterer fortsat årsagen og tidslinien af denne kolde tid, der har fået skylden for katastrofer lige fra tørke og hungersnød til krige og epidemier. Ifølge den seneste undersøgelse, beskrevet af et internationalt hold i denne uges Geophysical Research Letters, udløste vulkanske udbrud lige før år 1300 udvidelsen af arktisk havis, der igen udløste en kædereaktion der sænkede temperaturer kloden rundt. Se nogle af de adskillige tendenser og begivenheder klimatologer og historikere har omtalt som grundet den Lille Istid - sandt eller ej - hen over årene.

Kommentar: Der er klare tegn der peger i retning af at vi er på vej ind i en, i bedste fald, ny lille istid. Solens lave aktivitet og den eskalerende vulkanske aktivitet er skriften på væggen. En af de bedste investeringer, på dette økonomiske vakkelvårne tidspunkt, er nok langtidsholdbare madvarer. Hvis et mirakel skulle ske og klimaet stabiliserede sig hen over natten, så er du rustet mod inflation i madvarepriser, der allerede nu er i kraftig vækst, grundet de seneste års tørke, oversvømmelser, for ikke og tale om politisk uro og samfundsmæssig destabilisering .

Se også:


Pyramid

Den 8,500 år gamle Kennewick mand nært beslægtet til nutidens indianere

Kennewick Man
© Brittney Tatchell, Smithsonian InstitutionEn skulptureret buste af Kennewick manden af StudioEIS
En dna-analyse af et 8.500 år gammelt skelet viser, at Kennewick-manden var en forfader til de moderne indianere.

Det danske valg vil næppe fylde meget i de amerikanske medier i dag.

Men det vil et dansk forskningsresultat, der netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature. For det er lykkedes danske dna-detektiver at afsløre den genetiske identitet af et ca. 8.500 år gammelt skelet, der i 1996 ved et tilfælde blev opdaget i Columbia River i Kennewick i staten Washington.

Derfor blev skelettet hurtigt døbt Kennewick-manden, mens indianerne, som længe har boet i det område, kaldte ham for 'The Ancient One', da de var overbeviste om, at han var en af deres tidlige forfædre.

Bad Guys

Webbets bedste: Irsk dokumentar "Collusion" afslører Thatcher regeringen dirigerede terrorist grupper i Nordirland

Billede
© Sputnik/ Vladimir Vyatkin
Efter en udsendelse af en irsk dokumentar, har et antal menneske-rettigheds grupper prøvet at etablere kontakt med London for at tage sit ansvar i samarbejde med paramilitære grupper i Nordirland. Disse aktioner resulterede antageligvis i drabet på hundredevis af katolikker, alt dette, i kronens navn.

I 1974, blev et koordineret angreb sat igang i de irske byer Dublin og Monaghan, syd for den nordirske grænse. 33 folk blev dræbt. Og der estimeres 300 sårede

Den loyalistiske paramilitære gruppe Ulster Volunteer Force tog ansvar for angrebet, og i den nylige irske dokumentar, "Collusion," påtager et medlem af gruppen at bombningerne blev udført under ledelse af den britiske hær. Målet var: at implementere en borger krig.

Dette er kun et af adskillige påstande mod Thatchers regering, for dens rolle i the Troubles, og i mødet med "overvældende beviser for sammensværgelse," kræver menneske-rettigheds grupper og irske myndigheder at den britiske regering tager ansvar.

"Som et resultat af RTE programmet 'Collusion' der viser den britiske Premierministers medvidenhed af mordene på katolikker med assistance fra den britiske hær, er det på tide at den irske regering stopper med at spørge og begynder at kræve,"sagde Senator Mark Daly, ifølge Irish Central.

Kommentar: Se RTÉ dokumentaren Collusion her.

Se også Joe Quinn's Sott Focus:
The British Empire - A Lesson In State Terrorism
Prøv også at lytte til dette interview fra SOTT Talk Radio:
Behind the Headlines: British Terror in Ireland, Interview with Anne Cadwallader


Comet

En komet 'udslettede en højt avanceret civilisation efter den kolliderede med Jorden næsten 13,000 år siden'

Billede
© Channel 4 Kontroversiel: Hancock har fundet ny evidens der understøtter hans teori
Forfatteren af en kontroversiel ny bog påstår en komet ramte Jorden næsten 13,000 år siden og udslettede en højt avanceret civilisation.

Da Graham Hancock skrev Fingerprints of the Gods, blev den hånet af akademikere, men blev en kommerciel sensation.

Han argumenterede at en urgammel kultur i Antarktis blev udslettet - men at emner så som astronomi og matematik blev overleveret til senere civilisationer.

På trods af at have solgt omkring 3 millioner kopier, satte BBC programmet Horizon sig for at udhule hans teori.

Paul V Heinrich, en amerikansk geolog, skrev: "Istedet for at snuble over et arkæologisk mysterie, har han blot skabt et."

Idag 20 år senere, satte han sig for at ville udgive en 500 siders opfølger - - Magicians of the Gods - som han tror vil sætte hans kritikere på plads.

Kommentar: Selvom vi her på SOTT, ikke er enige i en del af Hancocks ideer, er hans arbejde interessant med hensyn til eksponering af tidligere civilisationer, fælles træk og deres udryddelse, som den ortodokse videnskab blankt ignorer.