Velkommen til Sott.net
fre, 01 dec 2023
Verdenen for Mennesker som tænker

Skjult Historie
Kort

Play

Video: Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om 9/11 konspirationsteorien på under 5 minutter.

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om 9/11 konspirationsteorien på under 5 minutter.


Kommentar: Oversat fra Video: Everything you ever wanted to know about the 9/11 conspiracy theory in under 5 minutes.


SOTT Logo Radio

MindMatters: Den hellige gral, kometer, jordændringer og Randall Carlson

holy grail
Er legenden om den hellige gral en advarsel om jordændringer fortalt i historieform? Randall Carlson hævder, at det er det - og nu er det tid til at få denne hemmelighed afsløret.

Vi er alle fortrolige med historien om kong Arthur, ridderne ved det runde bord, legenden om den hellige gral - og den berømte symbolik, som disse fortællinger indeholder. Dusinvis af historier gennem mange århundreder er blevet udvidet med disse ideer, og der er skrevet meget i den akademiske litteratur, hvilken betydning der kunne opnås gennem dem - deres litterære og kulturelle oprindelse, deres psyko-spirituelle betydning. Men en vinkel - måske den vigtigste - er forblevet forsømt.

Denne uge på MindMatters ser vi på Randall Carlsons syn på alle disse temaer, når de forholder sig til cyklisk katastrofisme, esoterisk kosmologi og spirituel vækst - i hans serie med artikler om gralen's symbolik. Er det muligt, at alle disse vedholdende fortællinger indeholder nogle væsentlige sandheder om vores virkelighed? Var de designet til at indeholde historiske fakta, der skulle formidles i populær form, som i Gurdjieffs begreb om en "legominisme" (legominism svarer til det vi opfatter som sagn eller myte)? Og til sidst, indeholder de skjulte advarsler til dem, der ville læse dem langt ud i fremtiden - som lige nu? Deltag med os, når vi diskuterer Carlsons serie af artikler om emnet og mere.


Varighed: 00:59:40

Download: MP3 — 54.6 MB


Kommentar: Oversat af Sott.net fra MindMatters: The Holy Grail, Comets, Earth Changes and Randall Carlson


Display

Microsoft medstifter Paul Allen: Gates er en hensynsløs intrigemager

Allen/Gates
© REX FEATURES
Paul Allen og Bill Gates
Bill Gates er en hensynsløs intrigemager, der afkæmmede sine ansatte og sammensværgede for at flå sin forretningspartner op, ifølge et memoir skrevet af medstifter af Microsoft, Paul Allen.

Hr. Allens kommende bog afslører en dybt siddende bitterhed i hjertet af det berømte forhold, der skabte den mest succesrige softwarevirksomhed, verden nogensinde har set. I Idea Man: A Memoir hævder Allen også, at Gates aldrig gav ham nok kredit for hans bidrag til Microsofts tidligste udvikling og heller ikke en stor nok andel af virksomheden. Faktisk beskylder hr. Allen sin ven for at mobbe ham for aktier, der ville have været milliarder af dollars værd.

Hr. Gates og hr. Allen blev først venner i 1968 over deres Seattle high school Teletype-maskine, hvor de skrev deres første software sammen. Hr. Allen flyttede til Boston, og Gates frafaldt Harvard University i 1975, så de kunne arbejde på, hvad der til sidst ville blive Microsoft. Virksomheden skabte, hvad der skulle blive den allestedsnærværende driftssoftware på den personlige computer, og voksede ud til en virksomhed, der nu er værd $ 220 mia. (£ 137 mia.).

Black Magic

Yale-professor indrømmer, at han plantede historier, så NATO kunne bombe Serbien i 1999

Samuel Moyn

En af de mest indflydelsesrige nutidige historikere og professor ved Yale Universitet, Samuel Moyn, siger, at han under bombningen af ​​Jugoslavien arbejdede i Det Hvide Hus som praktikant og 'plantede' historier, der blev offentliggjort i Washington Post.
'Det handlede om at sælge krigen og forklare dens dyder. Mit øjeblik af klarhed kom lidt senere,' siger Moyn.

Han sagde, at han ønskede, at internationalisme skulle falde sammen med opvågningen af ​​progressive politikker, men at det først var efter Irak-krigen, at han indså, at hans handlinger i tyverne ville få alvorlige konsekvenser.

"Min skrivning om menneskerettigheder er også en måde at reflektere over alle disse begivenheder på," siger Moyn, der har skrevet fire bøger om menneskerettigheder.

Han siger, at han på tidspunktet for bombningen af ​​FRJ havde opgaven med at 'offentlig diplomati' - at servere nogle fakta til medierne om krigen.

"Selvfølgelig offentliggjorde jeg ikke alle fakta, men kun dem, der var gunstige for vores præsentation af krigen. Problemet er, at der var få journalister, der uafhængigt undersøgte deres egne fakta. I Vietnam søgte journalister mere efter deres egen eksklusive sandhed, hvilket ikke er tilfældet med de krige, der føres af USA i dag ', sagde professoren.

Kommentar: See also: The Weight of Chains: US/NATO Destruction of Yugoslavia (Documentary)


Vader

Kaos og samtykke: Forsyningstropper for Verdensregeringen

Billede
© BBC
Læsning af "Columnist Calls for Internet "Quality Control" to Quash Dissent" (Kronikør opfordrer til internet kvalitetskontrol og undertrykkelse af afvigende meninger) sendte afgjort kuldegysninger op af ryggen. Som jeg skrev på min Facebook-væg: "Er det bare mig, der lægger mærke til den stigende nedlukning, den stigende propaganda FOR nedlukning (lock-down) og ophævelse af menneskerettigheder, og masserne ser ud til som søvngængere at gå igennem det hele?"

Men det der sker, er sket før til mange tider og mange steder; der er bare det ved det, at det nu ser ud til at være spredt over hele kloden. Bare så du er klar over det, jeg er ikke en af ​​dem, der bliver revet med af den sabelraslende krigspropaganda. Også dette er sket før og før og før. Det er en ruse, et drama, der udspilles mellem tilsyneladende modstandere for at holde masserne bange og belastede med stress, så de vil byde drakoniske kontroller overalt velkommen.

Another thing that has happened before is the end result of such dramas: mass death and destruction AKA "collateral damage". A few comments on my FB wall indicate that I am not alone in what I see. One poster wrote: "Not just sleep-walking, but sycophantically justifying their own abuse and mindlessly trying the same failed methods to "solve" it over and over. It's been said "The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting it to come out different." (HB)

En anden ting, der er sket før, er slutresultatet af sådanne dramaer: massedød og ødelæggelse også kaldet "følgeskader". Et par kommentarer til min FB-væg indikerer, at jeg ikke er alene om det, jeg ser. Én kommenterede: "Ikke bare søvngængeri, men en indsmigrende underdanig retfærdiggørelse af de overgreb de udsættes for og hovedløs afprøvning af de samme mislykkede metoder igen og igen til at "løse" det. Det er blevet sagt "Definitionen på vanvid er at gøre det samme igen og igen og forvente at der kommer et anderledes resultat." (HB)

Det er præcist det. Psykopater med magt synes aldrig at være i stand til at forstå, at slutresultatet altid og altid er det samme: bakterierne er ikke klar over, at de vil blive brændt levende i ilden, hvortil kroppen, de har inficeret og dræbt, vil blive sendt.

En anden kommentar var: "Dette er den længe planlagte og omhyggeligt koordinerede rekruttering, på verdensplan, af nazismen." (DST)

Nemlig. Og det er grunden til, at jeg genopligner dette emne, som jeg skrev om i 2008, da Bush - husk Bush, George W. Bush, fyren, der var dukken, der fik alt dette rod startet? - stadig var præsident for USA. Artiklen var hovedsageligt fokuseret på Bush og USA, men siden da har så mange andre verdensledere og nationer fået den totalitære/fascistiske/nazistiske vogn, at jeg har omarbejdet artiklen en smule for at opdatere det.

Dengang skrev jeg: Læsning af Robert Parry's When a Great Power Goes Mad gav mig kuldegysninger, især da jeg læste:
With the fifth anniversary of the Iraq War and the grim milestone of 4,000 US dead, the nation has been awash with news retrospectives on the war and speeches by politicians, mostly offering sanitized versions of what's transpired. [...]

Med femårsdagen for Irak-krigen og den dybe milepæl for 4.000 amerikanske døde, har nationen været overvældet med nyheds retrospektiver om krigen og taler fra politikere, for det meste med at tilbyde rensede versioner af, hvad der vises. [...]

I nyhedsmedierne var der tilbud, inklusive et meget anset PBS "Frontline" - i to dele - om "Bush's War", som fulgte mainstream-linjen ved for det meste at acceptere Bush-administrationens gode hensigter, samtidig med at de gav politikkens udførelse skylden for katastrofen - mangel på planlægning, bureaukratiske rivaliseringer, forhastede beslutninger og ønsketænkning. [...]

Remaining outside the frame of mainstream U.S. debate was any serious examination of the [Iraq] war's fundamental illegality.

During the post-World War II trials at Nuremberg, the United States led the world in decrying aggressive war as "the supreme international crime differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole."

Mens den forblev uden for rammerne af den almindelige debat i USA, var enhver seriøs undersøgelse af [Irak]krigens grundlæggende ulovlighed.

Under retssagerne efter 2. verdenskrig i Nürnberg ledte USA verden i at udråbe en aggressiv krig, som "den højeste internationale kriminalitet der kun adskiller sig fra andre krigsforbrydelser ved, at den i sig selv indeholder den samlede ondskab i det hele."

Alligevel vender "Frontline" og andre almindelige amerikanske nyhedssteder sig væk fra denne centrale kendsgerning i Irakkrigen: ved at invadere Irak uden godkendelse af FNs Sikkerhedsråd og under falske forudsætninger frigav Bush-administrationen på det irakiske folk "den samlede ondskab i del hele" [Eng: "the accumulated evil of the whole"]- og begik den "højeste" krigsforbrydelse.

En åbenlyst grund til, at den almindelige amerikanske presse ikke kan håndtere denne sandhed, er, at gøre det ville betyde, at præsident Bush, vicepræsident Dick Cheney, en række andre amerikanske embedsmænd og endda nogle prominente journalister kunne betragtes som krigsforbrydere.

At acceptere denne virkelighed ville på igen skabe et moralsk imperativ til at handle. Og det ville kræve en stor forstyrrelse i den nuværende amerikanske magtstruktur, som ikke har ændret sig meget, siden Bush fik tilladelse fra Kongressen i oktober 2002 til at bruge magt og derefter invaderede Irak i marts 2003.

Ikke kun er Bush og Cheney stadig i deres embede - og to af de tre resterende præsidentkandidater, John McCain og Hillary Clinton, stemte for krigen - men listen over de bedste Washington-journalister forbliver bemærkelsesværdigt intakt fra fem år siden.
Vi er selvfølgelig klar over, siden ovenstående blev skrevet, at selv Barack Obama, der til at begynde med blev antaget for at være en ny dreng i klassen, der ikke var en del af insiderne, faktisk i høj grad var en insider og udvalgt til at videreføre Bush/Neocon/fascistisk arv. Den eneste "ændring", som Obama har afstedkommet, har været mere af det samme og værre.

Det er åbenlyst for mange, men bestemt ikke for alle, at verdenssamfundet der følger de politiske spindoktorer og meningsdannere i stigende grad har mistet sin evne til at tænke rationelt og opfatte den psykologiske virkelighed med selv en lille smule sund fornuft. Næsten hele planeten er er sunket ned i tåbelighed med voksende intellektuelle mangler og moralske fiaskoer. Enhver gruppe af mennesker, der kan sætte sig ned og diskutere Irak-krigen, som om det var noget andet end en krigsforbrydelse af højeste orden, eller diskutere, om waterboarding er tortur eller ej, eller om tortur er acceptabelt i denne eller den anden situation, har ikke kun mistet deres moralske kompas, men deres kvalifikation på den evolutionære skala som sansende væsener.

Health

Hvordan Sovjetunionen besejrede en epidemi af kopper i løbet af 19 dage

russia smallpox epidemic
© Russia Behind the Headlines
Det tog byens nødsituationer lidt mere end to uger at forhindre, at den dødbringende virus slap ud fra Moskva og sprede sig i hele Sovjetunionen.

Den 23. december 1959 trådte en mand us af en flyvemaskine, der ankom til Moskva fra Delhi, som snart uforvarende ville placere Sovjetunionens hovedstad i stor fare. Kunstner Alexei Kokorekin kunne ikke have forestillet sig, at han havde bragt kopper fra Indien.

Variola vera, eller kopper, var en af de dødeligste sygdomme, der nogensinde har påvirket menneskeheden. Det udslettede hele landsbyer, byer og endda hele lande. I det 8. århundrede dræbte det 30 procent af befolkningen i Japan, og i det 16. århundrede millioner af indfødte amerikanere, der blev smittede med virussen fra erobrerne.

SOTT Logo Radio

MindMatters: Zarathustra vender tilbage! Hvad vi kan lære af den persiske profet

zoroastrianism
Alt som er gammelt er nyt igen. Eller det kan være det hvis vi lader det. Selv om det er flere tusinde år gammelt, så kan læren og retningslinjerne for at træffe de rigtige valg - i alle tilfælde - ses i ordene og ideerne fra Zarathustra, og de skrivelser som voksede ud af bevægelsen. En søgen efter at give individet et syn af deres plads i livets store spil, og annerkendelsen af menneskets del i at manifestere en højere orden gennem tanke og handling - var 'missionen' af den dybt indflydelsesrige profet.

I MindMatters' fortsatte diskussion om Zarathustra og religionen kendt som Zarathustriansme, så eksaminerer vi netop hvad denne ledende person i antikken forsøgte at gøre. Og at se hvor vidtbredte og relevante hans tanker blev. Vi ser også på Zarathustras før-kristne eschatologi eller hans forstillinger om hvad en 'tidsende' drejede sig - iblandt adskillige andre ideer som informerede de monoteistiske religioner som fulgte efter. Nogle gange er vi nød til at kigge tilbage i fortiden for at kunne tage et skridt fremad; hvad for ting måtte vi kunne tage fra denne ældgamle lære som kan assistere os i netop sådan en anstrengelse?Det viser sig at der er meget at tage ved lære af Zarathustrianismens kosmologi og dets system for den moralske opløftning af verden.


Running Time: 00:56:29

Download: MP3 — 51.7 MB


SOTT Logo Radio

MindMatters: Zarathustrianisme: Et ældgammelt værdisystem som forsøgte at ændre verden og gjorde det

zarathustra
For adskillige tusinde år siden havde en åndelig leder i Persien en meget høj vision og ideal for menneskeheden som han arbejdede med at prædike og sprede. I hvad der nu hedder Iran begyndte præsten og reformatoren - som vi nu kender som Zarathustra (eller Zoroaster) - med et stærkt koncept af både godt og ondt og menneskets valg til at være en manifestation af enten det ene eller det andet. Han så dette valg og bevidstheden om det som et valg - som ikke blot afgørende for fremtiden for hans egnsfolk og landsmænd, men også for velbefindendet af verden som sådan. Sammen med dette elementære men essentielle koncept var også Zarathustras forsvar af menneskets forbindelse med og respekt for naturen, en samhørighed og ærbødighed for en højere kosmologisk ordre.

I betragtning af Zarathustrianismens kæmpe indflydelse og vidtbredte appel, og de mere end to tusind år som den hjalp med at løfte den ældgamle verden op, hvad kan der så siges om dens indvirking på verdens andre ældgamle religioner? Og måske mere vigtigt, hvadfor religiøse, sociale og kulturelle ideer giver Zarathustrianismen som vi med gavn kan benytte idag? I denne uges Mindmatter vil vi diskutere disse og adskillige andre ting ved denne gamle religion som måske for det meste er tabt i nutidens verden, men som i stor grad taler til vores tid.


Running Time: 00:49:20

Download: MP3 — 45.2 MB


Birthday Cake

Til erindring om JFK: Billeder fra Kennedy præsidentperioden

Fredag ville have været Præsident John F. Kennedys 98. fødselsdag.


Kommentar: Ovenstående blev skrevet i 2015, så i maj 2017 ville John F. Kennedy være blevet 100 år. Desuden er det i dag den 22. november 54 år siden, han blev dræbt af skud i Dallas, Texas ved omstændigheder, der stadig diskuteres heftigt.

Efter billederne nedenfor, er der en kommentar med link til mange andre artikler om John F. Kennedy.

Indtil den 30. november 2017 er der i øvrigt tilbud på en videodokumentar, der handler om mordene på John F. Kennedy, Martin Luther King og Robert Kennedy og bestræbelserne på at opklare, hvem der stod bag: Evidence of Revision Documentary:
Evidence of Revision

John F. Kennedy
© John F. Kennedy Presidential Library
John F. Kennedy med hunden, Bobby, i Hyannis Port, Massachusetts, 1925.
JFK
© John F. Kennedy Presidential Library
The Kennedy children in Hyannis Port, 1928. From left: Jean, Bobby, Patricia, Eunice, Kathleen, Rosemary, Jack, Joe Jr.
JFK
© John F. Kennedy Presidential Library
John F. Kennedy poses with "Dunker" the dachshund at The Hague, Netherlands, 1937.
JFK
© John F. Kennedy Presidential Library
John F. Kennedy graduates from Harvard University, Massachusetts, 1940.
JFK
© John F. Kennedy Presidential Library
Lt. John F. Kennedy in the South Pacific, 1943.

Kommentar: For mere information om dette enestående menneske , så læs disse artikler skrevet af Laura Knight-Jadczyk:

The JFK Series

November 22, 1963: The Day America Died

JFK: The Debris of History

The Gladiator: John Fitzgerald Kennedy

JFK: The Bushes and The Lost King

Sim City and John F. Kennedy

John F. Kennedy and All Those "isms"

John F. Kennedy, J. Edgar Hoover, Organized Crime and the Global Village

John F. Kennedy and the Psychopathology of Politics

John F. Kennedy and the Pigs of War

John F. Kennedy and the Titans

John F. Kennedy, Oil, and the War on Terror

John F. Kennedy, The Secret Service and Rich, Fascist Texans

John F. Kennedy and the Monolithic and Ruthless Conspiracy

Lyt til:

SOTT Talk Radio: The JFK Assassination 50 Years Later

Se også:

Evidence of revision (the assassination of America)

Tidligere CIA agent afslører hemmeligheder om JFK, Che og Castro
Trump udfordrer CIA's anmodning om udsættelse, vil bruge sin særlige rettighed som præsident til at afsløre alle dokumenter om John F. Kennedy JFK dokumenter afslører: CIA mind control, attentater, mafia, terrorisme, og mere
En kugle blev fundet i John F. Kennedys limosine men det blev aldrig meddelt


Blackbox

JFK dokumenter afslører: CIA mind control, attentater, mafia, terrorisme, og mere

jfk files
Tirsdag afslørede den amerikanske regering 2.800 tidligere hemmeligholdte dokumenter med relation til attentatet på John F. Kennedy, mens det til stor ærgelse for enhver, der søger gennemsigtighed udsatte frigivelse af flere hundrede andre. President Donald Trump udsatte frigivelsen af de andre, idet han sagde, at han ikke havde "noget valg", når han skulle tage hensyn til "national sikkerhed, ordensmagten og udenrigspolitiske betragtninger" rejst for det meste af FBI og CIA. Som TFTP forudså, så var JFK dokumenterne ikke nogen rygende pistol. Imidlertid indeholder mange af dokumenterne afsløringer og bekræftelser på de fuldstændig horrible fremgangsmåder i verdens mest ondsindede efterretningsvæsen.

I et forbavsende udtryk for borgerjournalistik kastede internettet sig torsdag aften over dokumenterne og det gjadt også alle medarbejdere på TFTP. Den informationen man får ved at læse disse tidligere tophemmelige dokumenter afslører den mørke sandhed om CIA's skjulte, kriminelle og helt igennem terroristiske metoder.

Fra kontrol med sindet [mind control] til samarbejde med mafiaen og brugen af skjulte kemiske våben for at sulte uskyldige civile, CIA har opereret i det skjulte, brudt international lovgivning, og lagt alle øde, der kom dem på tværs.

The Free Thought Project har sammensat en liste af dokumenter fra JFK dokumenterne, som uddyber disse rent ud sat ondsinde fremgangsmåder i CIA

Kommentar: The number of documents withheld is more likely in the thousands, not hundreds. See: JFK files set for release today - no sign National Archives will actually do so without delays - UPDATE: CIA/FBI pressure Trump to withhold 3000 docs for "national security"

With that in mind, here are some more details gleaned from today's tiny release of documents. This document, dated Oct. 25, 1963, and written by FBI Agent Warren de Brueys, confirms that the FBI were keeping tabs on Oswald before the assassination (h/t TFTP):
"Will maintain contact with Cuban sources for any indication of additional activity on the part of subject organization which appears to have become inactive since the departure from New Orleans of LEE HARVEY OSWALD."
jfk files
De Brueys was later promoted. In another document, CIA commission member David Belin asks former CIA Director Richard Helms:
Mr. Belin: Well, now, the final area of my internal investigation relates to charges that the CIA was in some way conspiratorially involved with the assassination of President Kennedy. During the time of the Warren Commission, you were Deputy Director of Plans, is that correct?

Mr. Helms: I believe so.

Mr. Belin: Is there any information involved with the assassination of President Kennedy, which in any way shows that Lee Harvey Oswald was in some way a CIA agent...
... but doesn't include Helms's answer. The document also contains this:
Helms was being questioned on the assassination of Vietnamese President Ngo Dinh Diem, and whether the CIA was involved. He revealed that he was "not persuaded that President Nixon doesn't still believe that the Agency didn't have something to do with the demise" of Diem in 1963.

"The whole thing has been rather... heated by the fact that President Johnson used to go around saying that the reason President Kennedy was assassinated was that he had assassinated President Diem, and this was just justice," Helms said.
After the assassination, the Soviet Union feared an all-out war, seeing the assassination as an "ultra-right" conspiracy and coup and predicting that "without leadership, some irresponsible general in the US might launch a missile at the Soviet Union." They described Oswald as "a neurotic maniac who was disloyal to his own country", but downplayed his ties to the Soviet Union. An unnamed informant apparently told U.S. spies that the KGB had proof that U.S. "President [Lyndon] Johnson was responsible for the assassination."

A document also records FBI Director J. Edgar Hoover's reactions to some aspects of the investigation. On Nov. 24, the day Ruby killed Oswald, he dictated this line: "There is nothing further on the Oswald case except that he is dead":
Hoover was critical of the Dallas Police Department's handling of the case, saying it could not have brought charges without the FBI's involvement. "We traced the weapon, we identified the handwriting, we identified the fingerprints on the brown bag," he said, adding that senior police had been seen too much on television.

The FBI director, working with then Deputy Attorney General Nicholas Katzenbach, was also eager to release information on the event "so we can convince the public that Oswald is the real assassin."
NBC adds:
It's not clear from the memo whether Hoover thought there might have been a conspiracy but didn't want it to be known or whether he sincerely believed Oswald acted alone and hoped to head off public fear and confusion.

Hoover also indicated that his concern may have been influenced, in part, by diplomacy, dictating that there could be serious international complications if the public thought Oswald might have been part of a larger plot.

Katzenbach is known from previously released documents to have shared Hoover's concern, writing in a memo the next day, on Nov. 25, 1963, that "the public must be satisfied that Oswald was the assassin; that he did not have confederates who are still at large; and that evidence was such that he would have been convicted at trial."

In the memo, Hoover excoriated the Dallas Police Department for not having prevented Oswald's killing by Ruby, a Dallas nightclub owner. The FBI had warned the police that Oswald's life was in danger, but nothing was done, he complained.

"Oswald having been killed today after our warnings to the Dallas Police Department was inexcusable," Hoover dictated. "It will allow, I am afraid, a lot of civil rights people to raise a lot of hell because he was handcuffed and had no weapon. There are bound to be some elements of our society who will holler their heads off that his civil rights were violated - which they were."

Hoover argued against appointing an independent commission to review the evidence, contending that the matter should be left to the Justice Department, the FBI's parent agency. Lyndon Johnson, the new president, announced the creation of the Warren Commission a few days later.
More tidbits (h/t RT):
Oswald's meeting with 'KGB officer'

While Oswald's visit to the Soviet Embassy in Mexico City in September 1963 had not been a secret, the files revealed that he had spoken with Consul Valeriy Vladimirovich Kostikov, described in the documents as "an identified KGB officer."

"He is a case officer in an operation which is evidently sponsored by the KGB's 13th Department (responsible for sabotage and assassination)," the document read.

On October 1, Oswald was said to have rang the embassy and asked: "Anything new concerning the telegram to Washington?"
Notice the weasel word "evidently". As MuckRock pointed out this week, Hoover said FBI files "do not contain any information to fully support" the CIA's assessment that Kostikov worked for the KGB's 13th Department. But U.S. businessman Brian Litman says he was - and he knows because he represented several ex-KGB officers, including Kostikov. According to a colleague of Kostikov, Pavel Nechiporenko, the meeting was entirely coincidental: Kostikov "said he arrived at the compound to find Oswald sitting there with his colleague, Pavel Yatskov, to whom Kostikov explained that the American had been there the previous day. Kostikov said Oswald 'was very riled up and broke into hysterics at the mention of the FBI, crying and saying as he wept: 'I'm afraid they'll kill me. Let me in.'' They gave him a glass of water and then went to a volleyball game they were late for.
FBI warned Dallas police of threats against Oswald

The FBI received a call to its Dallas office from a man claiming to be a member of a committee organized to kill Lee Harvey Oswald, according to a memo sent on the day of the assassin's death by FBI Director J Edgar Hoover.

"We at once notified the Chief of Police and he assured us Oswald would be given sufficient protection," the document read. Hoover added: "This morning we called the Chief of Police again warning of the possibility of some effort against Oswald and he again assured us adequate protections would be given. However, this was not done."

The document also states that the FBI had an agent at Parkland hospital, where Oswald was taken after he was shot, in the hope that he might make a confession before he died. He did not do so. Meanwhile, his attacker, Jack Ruby, was said to have told authorities that his grief over the killing of President John F Kennedy two days earlier had made him insane. Hoover labelled the claim "a pretty smart move" as it could have laid the foundation for a plea of insanity at his trial.

Ruby's connections with Dallas police

An informant told the FBI that Oswald's assassin, Jack Ruby, had close links to local police in Dallas. Ruby, whose real name was Jacob Leon Rubenstein, was said to have had a "good in" with the authorities, who were served free drinks at his nightclub.

A friend of Ruby's, Lou Lebby, described him in an FBI document as "emotional, unstable and a person who made his living primarily from 'scalping' tickets to sports events."
One more for now:
jfk files
On the whole, this release is pathetic. The CIA is toying with the American and world public by releasing documents that provide nothing new on the assassination. In 1978 the House Select Committee on Assassinations concluded that there was a conspiracy involved in his murder and that there was very likely more than one shooter.

Yet even that investigation was denounced by insiders as a whitewash and that the CIA misled the committee (see link above). The whole world and his dog knows that Oswald either wasn't the shooter or was not alone. Likewise, it's clear that Kennedy was shot from the front, reference the Zapruder film.

The only tidbits in these documents (so far) are references by eyewitnesses to or commentators on the original investigation that claimed that there was a bullet hole in JFK's car windscreen (i.e. he was shot from the front) and that a bullet entered his neck near the adam's apple (again shot from the front). For those who don't know, Oswald was in the book depository building BEHIND JFK's car.

The main point of the release of these documents appears to be to provide the scurrilous mainstream media the opportunity to promote the official Warren Report findings and poopoo conspiracy theories. In other words, it's another exercise in deep state and mainstream media gaslighting of the American public by feigning 'transparency' around the JFK assassination while simultaneously telling everyone that the official story still holds water. Nothing could be further form the truth, and just about everyone with a few neurons still firing knows it.

Update (Oct. 28)

In addition to Hoover's curious insistence on convincing the public that Oswald was the "real assassin" (as opposed to what, a "fake" assassin?), there are at least two instances in the documents of suggestive redactions. The first is also mentioned above: the lack of an answer to the question asked of Richard Helms as to the evidence that Oswald "was in some way a CIA agent". His answer is redacted.

The second has to do with 1975 hearing testimony from former CIA Deputy Director of Plans Richard Bissell. Only three out of 33 pages of this Top Secret document were released. From TFTP:
The opening page of the document claims the transcript covers topics such as the attempt to overthrow Castro with the failed Bay of Pigs invasion; former CIA Director Allen Dulles and former President Eisenhower; the overthrow of Dominican Republic President Rafael Trujillo; the ZR/Rifle Project and CIA agent Arnold Silver; former CIA Director John A. McCone; Mafia boss Sam Giancana; CIA and FBI recruit Robert Maheu; and the Department of Justice.

The transcript of Bissell's responses to questions on any of the topics listed above would be incredibly telling regarding the inner workings of the CIA and the events that led up to, and occurred after the assassination of President Kennedy. However, the document that was released consists of 3 pages, and only 1 page contains text from the transcript.

The only page of text contains questions for Bissell such as "Now, Mr. Bissell, we went over the notes in the other room, didn't we?" to which Bissell responded, "Correct." The topic of the page appears to be on the actions of Bill Harvey, a CIA agent who played a crucial role in Operation Mongoose, the agency's attempt to overthrow Castro after the failed Bay of Pigs invasion.
Mr. Schwarz: "All right. Now, in light of that document ... does that have any effect upon your prior testimony that you had no reason to question Mr. Harvey's statement at the occasion you asked him to set up the capability you said that the White House had twice urged you to do so?"

Mr. Bissell: "Yes. I think these dates do call that into question, because accepting these dates, which are Mr. Harvey's own notations, it is clear that I had given him at least some exposure to that assignment at the end of January, just at the..."
The document ends there, leaving the public to wonder where the other 30 pages of the transcript are, why they were not released, and if they will ever be released in the future.